Publicacións de Sandra Beis Silva

 • Sandra Beis Silva / Marta Negro Romero / Soraya Suárez Quintas (2017): IV EMLex Colloquium on Lexicography. Lexicography, teaching experience and professional practice. Building bridges between lexicography and industry, Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017 - Presentación
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"
  Rosario Álvarez / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio"
  Rosario Álvarez / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "Deturpación y reconstrucción de la toponimia en el Nomenclátor Gallego del Padre Sobreira"
  Sandra Beis Silva (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "A toponimia no ‘Nomenclátor gallego’ do padre Sobreira"
  Sandra Beis Silva (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • Sandra Beis Silva (2015): XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Cantabria, 7-9 outubro 2015 - Presentación
 • Sandra Beis Silva (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • César Osorio Peláez / Raquel Vila-Amado / Sandra Beis Silva (2014): Empanada-break. Presentación V, Santiago de Compostela, 21 novembro 2014 - Presentación