Corpus Oral Informatizado de la Lengua Gallega (CORILGA) - Publicacións relacionadas

 • "CORILGA: un corpus para estudar a variación e o cambio do galego falado"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Santiago de Compostela, 22-23 novembro 2018 - Presentación
 • Andrés Piñeiro Martín / Carmen García-Mateo / Laura Docío-Fernández / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): Procesamiento del Lenguaje Natural, 61, 75-82 - Artigo
 • José Manuel Dopazo Entenza (2018): e-Scripta Romanica, 5, 28-38 - Artigo
 • Roberto Seara / Marta Martínez / Rocío Varela / Carmen García-Mateo / Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2016): Proceedings. 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016), Nicoletta Calzolari et al. (eds.), Portorož, Slovenia, 2893-3898. ISBN 978-2-9517408-9-1 - Capítulo de libro
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Capítulo de libro
 • "Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega"
  Lucía Barreiro Capón / José Manuel Dopazo Entenza / Naír García Abelleira / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Rocío Varela / Marta Martínez / Roberto Seara (2015): I Jornadas Filológicas Internacionales-UR, A Rioxa (Logroño), 30 setembro - 2 outubro 2015 - Presentación
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2014): 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, 26-31 maio 2014 - Presentación
 • "O CORILGA. Un corpus oral integrado para o estudo da lingua oral"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2012): X Congreso Internacional da AIEG 2012. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos estudos galegos. Caerdydd/Cardiff, 12‐14 setembro 2012. Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) - Presentación
 • "CORILGA: novas vías para a creación e explotación dun corpus oral"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2011): Textos, palabras e voces. Córpora e ferramentas para a investigación lingüística (Simposio Anual do ILG), Santiago de Compostela, 26 de outubro - 11 de novembro de 2011 - Presentación