Publicaciones de Vítor Míguez

  • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"
    Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
  • "A evolución dos adverbios de certeza en galego: un achegamento á(s) historia(s) de certa‐, real‐ e seguramente"
    Vítor Míguez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
  • "Epistemic Modality and Semantic Change: The Story of Galician Adverb seguramente"
    Vítor Míguez (2017): Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris 2017, París, 23-25 novembro 2017 - Presentación
  • Vítor Míguez (2016): Estudos de lingüística galega, 8, 167-185 - Artigo