Vítor Míguez publications

 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"
  Vítor Míguez (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"
  Vítor Míguez (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Presentación
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"
  Vítor Míguez (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Presentación
 • "O achegameento paradigmático á modalidade epistémica"
  Vítor Míguez (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Presentación
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"
  Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • "Studying epistemic adverbs in Galician: overview and preliminary results"
  Vítor Míguez (2018): , Universiteit Antwerpen, Antuerpe, 18 de maio de 2018 - Presentación
 • "A evolución dos adverbios de certeza en galego: un achegamento á(s) historia(s) de certa‐, real‐ e seguramente"
  Vítor Míguez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Epistemic Modality and Semantic Change: The Story of Galician Adverb seguramente"
  Vítor Míguez (2017): Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris 2017, París, 23-25 novembro 2017 - Presentación
 • Vítor Míguez (2016): Estudos de lingüística galega, 8, 167-185 - Artigo