Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Palabra buscada: man* 
  • Nº de formas asociadas: 210
  • Nº de mapas: 109
  • Volumes: II, III, IV, V, VI, VII
          
Forma Nome do mapa Nº do mapa Volume Páxina
mano
man
Man37II54
manzana
Mazá38II54
manzan-
manza-
manciñ-
Maceira / mazanceira114II130
man
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de –N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 217, 218, 219 e 220.
Lat. GERMĀNU > irmán; lat. PLANU > chan; lat. MANU > man; lat. VERANU > verán
97III126
manzana
manzá
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
212III252
mano
man
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. MANU > man
219III262
manllo
manlle
manle
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. MALLĚU > mallo ~ manle
267III314
manexo
Amencer1cIV29
manelos de lan
manelas de la
ceo de manelas de la
Ceo ovellado42bIV123
mancha
Orballo, chuvisca69dIV203
man de agua
Torbón74cIV223
caer unha manta de auga
Arroiar79aIV239
manta de neve
Nevada, nevarada114IV333
mantelo
Folerpa118bIV353
san Manuel
Primeiro día do ano153IV401
manecillas
Agullas do reloxo188IV453
manilla
maneta
Cebola do reloxo190IV457
man
ir coa man ao colo
Pescozo31V69
mandíngula
mandímbula
mandígula
mandíbula
Queixada32V71
manillar
Bigote35V75
mancha da troita
mancha
Penca39V81
mano
man
Man48V93
muñeca da man
Pulso49V93
óso da muñeca da man
codillo da man
Óso do pulso50V95
pesuño da man
nó gordo da man
man
calcaño da man
Papo do dedo53V99
mandiño
Dedo maimiño54V101
mango
Pene77V139
mangos
Vulva80aV143
manuela
Vulva80cV145
mancha
Belida122V205
manuto
manquinote
manoto
manote
mango
maneto
manete
maneta
manecho
manco
Manco130V217
quedar entoquida a man
medio manco
manoto
manote
mangueño
manco
Toco131V219
maniverso
Trenco135V225
te-la man xorda
manzurdo
manucho
manrevés
maniscoto
maniscocho
manicho
manicha
manguto
manecho
man
Zurdo137V229
manqueira
Uñeiro142V239
esnucar unha man
Romper a noca150V253
mancha de sangre
Vexiga de sangue164V281
manchois
manchas
Lamparóns165V283
mangar
Fame182V307
manxar
Comer183V307
manducar
Petiscar184V309
quedar mancando
Atrancarse a comida186V313
mandar
Tragar188V317
mandanga
dar coa man do revés
Labazada215V359
mandar
Arrolar249aV421
mandar
Arrolar249bV423
mandar de rebolo
mandar
Arrebolar273V461
monte manantioso
Monte encharcado, braña8bVI49
man de fascallo
Trollo, lodo48bVI137
maniente
maniantal
manential
manantío
manantial
manantiá
manante
manantal
manancial
Manancial, fontenla49VI139
manar
Nacer auga da terra, gurgullar50VI141
maniente
manantío
manantial
Lugar onde nace auga51VI143
maniantal
manantial
Fonte52VI145
maner
manar
Manar auga, deitar auga53VI147
manta vella
Tremedal58aVI159
manta vella
Terreo lamacento, braña60bVI167
terreno manantioso
manantial
Terreo onde nace auga, bulleiro62aVI171
aceda mansa
Aceda (Rumex acetosella L.)104VI271
estourotes da manta do sapo
Estalotes, sanxoáns (Digitalis purpurea L.)107bVI279
urtiga mansa
ortiga mansa
Chuchameles (Lamium maculatum L.)114VI295
estruga mansa
Herba abelleira, trunxil (Melissa officinalis L.)115VI297
manto blanco
Fariñento, farnelo (Chenopodium album L.)118VI303
urtiga mansa
Muruxa (Stellaria media (L.) Vill.)120VI307
xunco manso
Xunca, xunza (Xénero Cyperus)128VI323
mantequilla
Abrótega, gamón (Asphodelus albus Miller)129VI325
manzanilla
herba de manzanilla
Margarida (Bellis perennis L.)140VI347
rosa da manzanilla
manzanillón
manzanilla silvestre
manzanilla pura
manzanilla braza
manzanilla brava
manzanilla
manzaneda
herba de manzanilla
herba da manzanilla
flor de manzanilla
flor da manzanilla
Magarza (Tanacetum parthenium L.)142VI351
freses mansos
fresa mansa
Amorodo (cultivado) (Fragaria vesca L.)151VI371
folgueira mansa
Fento, fieito (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn)155VI379
fenta mansa
feito manso
Fenta, fieita (Athyrium filix-femina (L.) Roth)156VI381
silva mansa
Silva (Rubus fruticosus sensu Landolt)158VI385
xesta mansa
Xesta (variedades)162VI393
manso
Toxo (variedades)164VI397
manxorros
acivo manso
Acivro (Ilex aquifolium L.)167VI403
silva mansa
Silvamacho (Rosa canina L.)172VI413
escarambón manso
Escambrón, estripo (Crataegus monogyna Jacg.)173VI415
pino manso
enciño manso
Aciñeira190VI453
loureiro manso
Loureiro (Laurus nobilis L.)203VI481
manzana
manzá
Mazá235VI571
manzás de Ramonín
manzana de escambrón
manzá brava
Mazá brava237VI575
manzaneiro
manzaneira
manzanairo
manzaeiro
manciñeira
Maceira (Malus domestica Bork)238VI577
manzaneiro
manzanar
manzanal
Pomar239aVI579
horta de manciñeiras
Pomar239bVI581
manteca de ouro
de manteca
Pera (variedades)240VI583
noz manida
nó manida
Noz foca247cVI603
manises
manís
Cacahuete255VI619
fillo dun manchego
Fillo ilexítimo17VII54
mangallón
Rapaz de 12 a 17 anos45VII110
manchego
mancebo
Querido51VII122
mandileira
Casamenteira55VII130
mantequilla
Regalo para as paridas65VII150
mangante
Mendigo77VII174
man
Prestación persoal ou veciñal84VII188
bicarlle a man
besar a man
Siga ben92VII204
manto
Mortalla101VII222
manda
Testamento111VII242
mando
manda
Manda112VII244
mangado
manchea
Embozada160VII340
mancheada
manchea
manchada
manada
man chea
man
Manchea161VII342
manciñeiro
Curandeiro176VII372
manciñeiro
manciñar
Albeite177VII374
mandil
Cabreiro180VII380
mandateiro
Pinche188VII396
labrador de baixa man
Caseteiro190VII400
mangante
mangamachetas
Moinante205VII430
mandarria
Buxarda226VII472
manguiño
Trade254VII528
mandarria
Martelo. Outros tipos269VII558
manllo
manlle
Mallo285VII590

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883