Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

Equipo

Volumes indexados

Atlas lingüístico galego. Morfoloxía verbal. V. I, 1-2. Coordinado e redactado por Francisco Fernández Rei. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza. 1990.

Atlas lingüístico galego. Morfoloxía non verbal. V. II. Redactores: Rosario Alvarez Blanco (coordinadora) ; Iris Cochón Otero, Francisco Dubert García e Xulio César Sousa Fernández. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza. 1995.

Atlas lingüístico galego. Fonética. V. III. Coordinado e preparado por Manuel González González. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza. 1999.

Atlas lingüístico galego. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico. V. IV. Coordinador: Francisco Fernández Rei. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza. 2003.

Atlas lingüístico galego. Léxico. O ser humano (I). V. V. Coordinado e redactado por Rosario Alvarez Blanco, Francisco Dubert García e Xulio César Sousa Fernández. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza. 2005.

Atlas lingüístico galego. Léxico. Terra, plantas e árbores. V. VI. Coordinado e redactado por Francisco Fernández Rei. Directores Constantino García e Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. 2016.

Atlas lingüístico galego. Léxico. O ser humano (II). V. VII. Coordinado e redactado por Rosario Alvarez Blanco, Francisco Dubert García e Xulio Sousa. Directores: Constantino García e Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. 2020.

 

Última actualización: 28/03/2022

Forma de cita: Xulio Sousa Fernández: Índices do Atlas Lingüístico Galego. <http://ilg.usc.gal/indices/> [Consultado: <data>]

O Atlas Lingüístico Galego é un proxecto de investigación do Instituto da Lingua Galega da USC que se desenvolve coas axudas financeiras da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e da Fundación Pedro Barrié de la Maza.

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC