Publicaciones de los investigadores

 • "Toponomasticum Hispaniæ. Presentación do proxecto"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2022): Estudos de Onomástica Galega VII. A onomástica literaria, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “Toponomasticon Hispaniae: planteamiento, objetivos y recursos bibliográficos (con especial atención a Galicia y Portugal)"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27- 30 de xuño de 2022 - Presentación
 • “A onomástica persoal en Galicia: datos para a súa historia (socio)lingüística”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): Grial, 235, 125-137 - Artículo
 • Andrea Santiso Arias, Ana Isabel Boullón Agrelo, Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Effective family language policies and intergenerational transmission of minority languages: Parental language governance in indigenous and diasporic contexts"

  Anik Nandi, Ibon Manterola, Facundo Reyna-Muniain, Paula Kasares (2022): Transmitting minority languages: Complementary reversing language shift strategies, Michael Hornsby / Wilson Mcleod (eds.), London: Palgrave Macmillan, 305-329 - Capítulo de libro
 • "Unha nova ollada ao testemuño galego do Livro das Confissões"

  Arthur L. F. Askins, Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid: Sílex, 667-689 - Capítulo de libro
 • "Algunhas propostas didácticas ao redor de CORTEGAL"

  Cándido Paniagua Pousa, Reyes Rodríguez Rodríguez (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Presentación
 • "Callobre, punto de inicio do longo camiño da historia onomástica de Santiago de Compostela"

  Carlos Búa (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • “A reivindicación do idioma: contribución de Ánxel Fole ó proceso de elaboración do galego moderno e da súa normalización"

  Carme Ares Vázquez (2022): A Trabe de Ouro, 119, 51-78 - Artículo
 • "Cambio no léxico dispoñible do galego: os alimentos do mar"

  Clara Lago Caamaño (2022): I Xornada sobre Variación e Cambio Lingüístico, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022 - Presentación
 • "Globalización alimentaria e cambio no léxico dispoñible do galego"

  Clara Lago Caamaño (2022): II Simposio Internacional Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico (SIALNI2), Oviedo: Universidade de Oviedo, 17-18 de novembro - Presentación
 • "O léxico dispoñible da alimentación en galego: a orixe e a produción dos alimentos"

  Clara Lago Caamaño (2022): IX Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20 de xuño - Presentación
 • "Alimentación y malestar en el léxico disponible del gallego"

  Clara Lago Caamaño (2022): IX International Conference Language, Culture and Mind, Almería: Universidade de Almería, 4-7 de xullo de 2022 - Presentación
 • "A nutrición e a saúde no léxico dispoñible do galego"

  Clara Lago Caamaño (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Presentación
 • "Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés no exilio mexicano: entre cepeiras e tapatíos"

  Concepción Álvarez Pousa (2022): Letras Galegas 2022 Florencio Delgado Gurriarán, Salamanca: Facultad de Filología - Universidad de Salamanca, 9 de maio de 2022 - Presentación
 • "O valdeorrés e a tradición literaria galega na obra de Florencio Delgado Gurriarán"

  Concepción Álvarez Pousa (2022): Florencio Delgado Gurriarán. O soño dunha Galicia infinda. Día das Letras Galegas 2022, Dolores Vilavedra (coord.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 93-118 - Capítulo de libro
 • “¿Post-nacional o transatlántica? La funcionalidad de algunas viejas (y nuevas) etiquetas en los estudios de la literatura”

  Dolores Vilavedra Fernández (2022): España comparada. Literatura, lengua y política en la cultura contemporánea, Christian Claessson (coord.), Granada: Comares - Capítulo de libro
 • "Achegas para unha análise da emigración na narrativa galega, de onte a hoxe"

  Dolores Vilavedra Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Achegamento á variación –ais/–ás (< -ALES) na toponimia de Galicia"

  Eduardo Louredo Rodríguez (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación

Páginas