Publicaciones de los investigadores

 • “Aproximación á linguaxe non binaria en CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023 - Presentación
 • “A anotación sintáctica de lingua oral”

  Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2023): Xornadas Converxencias. Dixitalidade(s) e a(s) tecnoloxía(s) nos ámbitos lingüísticos, literarios e culturais, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2023 - Presentación
 • “Unha invitada máis a ter en conta no deseño de corpus e na recuperación de información: a perspectiva de xénero e a linguaxe non binaria directa no CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes, María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez (eds.), 253-286 - Artículo
 • Francisco Dubert García (2023): Xth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucarest (Romanía), 4-8 de setembro de 2023 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2023): A mudança linguística em várias perspectivas, Aroldo Andrade / Elisângela Gonçalves / Pablo Faria (eds.), Campinas: Mercado de Letras, Volume I, 85-110 - Capítulo de libro
 • “Variación xeolectal na expresión da segunda persoa de plural dos verbos no noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2023): III Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Aveiro: Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, 28-30 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Perspectivas sobre a lingua"

  Henrique Monteagudo Romero, Fernando Venâncio, Marcos Bagno, María López Sández, Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2023): Grial, 239 - Artículo
 • Iria de-Dios-Flores, José Ramom Pichel, Adina Ioana Vladu, Pablo Gamallo (2023): Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 79, 78-97 - Artículo
 • "Hacia un etiquetado semántico-ontológico de corpus del español: el papel de la traducción automática"

  Iván Arias Arias (2023): XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 6-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • "Sostibilidade na ciencia: datos lingüísticos para o desenvolvemento de recursos dixitais multilingües"

  Iván Arias Arias, María José Domínguez Vázquez (2023): Xornadas Converxencias: Dixitalidade(s) e tecnoloxía(s) nos ámbitos lingüísticos, literarios e culturais, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2023 - Presentación
 • Iván Arias Arias, Pau Bertomeu Pi (2023): Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics XXVIII, 111-124 - Artículo
 • "Entwurf und Entwicklung eines (semi-)automatischen semantischen Annotationssystems für deutschsprachige Korpora" [Póster]

  Iván Arias Arias (2023): 59. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache. Orthographie in Wissenschaft und Gesellschaft, Mannheim (Alemaña): Congress Center Rosengarten Mannheim, 14-16 de marzo de 2023 - Presentación
 • "Überlegungen zu den Aufgaben der Lexikographie in der Ära der Künstlichen Intelligenz"

  Iván Arias Arias, María José Domínguez Vázquez, Carlos Valcárcel Riveiro (2023): 15 reasons why Lexicography is importante / 15 Gründe, warum Lexikographie wichtig ist, Braga (Portugal): Universidade de Minho / Universidade de Santiago de Compostela, 23-27 de outubro de 2023 - Presentación
 • Joan Costa Carreras, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2023): Perspectives en linguistique et philologie romanes (I et II), Dolores Corbella / Josefa Dorta / Rafael Padrón (eds.), París: Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo), n.º 18.2, 1199-1208 - Capítulo de libro
 • José Antonio Calañas Continente, María José Domínguez Vázquez (2023): Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics XXVIII, 9-19 - Artículo
 • "O “neo-galego ourensán”: actitudes cara aos castelanismos"

  Luke Bishop (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2023): DARIAH-DAY: jornadas sobre humanidades digitales en CLARIAH-ES, adrid: Biblioteca Nacional de España, 7-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Vítor Míguez Rego, (eds.) (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes - Libro
 • "La incidencia de la variable social 'sexo' en el léxico disponible de Galicia"

  María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2023): III Jornadas Científicas sobre la Investigación en Disponibilidad Léxica. La variación léxica, Málaga: Universidad de Málaga, 4-5 de maio de 2023 - Presentación

Páginas