Researchers publications

 • Dolores Vilavedra Fernández (2021): Abriu, 10, 143-165 - Article
 • Eduardo Louredo Rodríguez (2021): LaborHistórico, vol. 7, n.º 3 - Article
 • “Peregrinos italianos cara a Compostela na Idade Media: linguas ó longo do seu percorrido por terras ibéricas”

  Eduardo M. Moscoso Mato (2021): Convegno internazionale di studi Santiago e le Venezie. Luoghi, vie e testimonianze del pellegrinaggio tra medioevo e prima età moderna, Padua: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Università degli Studi di Padova, 13-14 de maio de 2021 - Talk
 • “Experimentos perceptivos con FOLERPA”

  Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2021): VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Girona: Universitat de Girona, 28-30 de xuño de 2021 - Talk
 • “Variedaes llingüístiques del asturianu y del gallegu: aspeutos ideolóxicos y llingüísticos”

  Elisa Fernández Rei, Carmen Múñiz Cachón (2021): II Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro, 29 de outubro de 2021 - Talk
 • Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI) - 66th Annual Conference, Dublín: University College Dublin, 29-31 de marzo de 2021 - Talk
 • "Non creo que un piropo lle faga daño a nadie": actitudes cara ao piropo en Galicia

  Estela Fidalgo Garra (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Universidade de Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • "Utilización de operadores booleanos e metacaracteres (‘comodíns’)"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Talk
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Article
 • "TILG e CORGA: dous corpus do galego"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk
 • “A nomenclatura científica binomial no Corpus de Referencia do Galego Actual: unha proposta de análise extensible a outros corpus e linguas”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): TechLING 2021-UVigo-T&P (6th International techLING Congress - Languages, Linguistics and Technology), Vigo: Universidade de Vigo, 15-17 de decembro de 2021 - Talk
 • “Orden en el caos: estrategias para el reconocimiento automático de las variantes gráficas presentes en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Talk
 • "Anotación morforsintáctica de corpus"

  Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Talk
 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”

  Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Talk
 • ¨Intergenerational transmission of language and identity in the Galician community of Buenos Aires"

  Facundo Reyna-Muniain (2021): 18th International Conference on Minority Languages, Bilbao: Euskal Herriko Unibersitatea - Talk
 • Francisco Dubert García (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Article
 • “Ricardo Carvalho Calero, dialectólogo”

  Francisco Dubert García (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • Francisco Dubert García (2021): Madrygal. Revista de estudios gallegos, 24, 69-80 - Article
 • “Tempo e liberdade. Dialectos constitutivos iberorrománicos noroccidentais e complexidade (xeo)lingüística”

  Francisco Dubert García (2021): V Congresso Internacional de Linguística Histórica. Constelações diacrônicas em homenagem a Charlotte Galves e Mary Kato, 20 de xullo de 2021 - Talk
 • Francisco Dubert García (2021): Studia Linguistica Romanica, 6, 163-191 - Article

Pages