Researchers publications

 • Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Boletín da Real Academia Galega, 382, 135-161 - Article
 • "Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Talk
 • Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos dialetais brasileiros e europeus: uma homenagem a João Saramago, Vanderci de Andrade Aguilera / Fabiane Cristina Altino / Conceição de Maria Araújo Ramos (eds.), Campo Grande (Brasil): Editora UFMS, Vol. 2, 271-290. - Book chapter
 • "El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el gallego del siglo XX"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Geolingüística en la Península Ibérica, Isabel Molina Martos / Pilar García Mouton (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 55-70 - Book chapter
 • Xulio Sousa Fernández, Nereida Prada Piñeiro (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • "A fragmentación lingüística no norte peninsular: isoglosas, límites e continuidade"

  Xulio Sousa Fernández (2022): II Simposio Internacional Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico (SIALNI2), Oviedo: Universidade de Oviedo, 17-18 de novembro - Talk
 • "As variedades dialectais do galego á luz dos datos do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica"

  Xulio Sousa Fernández (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • "Tempo e espazo: o uso dos atlas lingüísticos na investigación diacrónica do galego"

  Xulio Sousa Fernández (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Talk
 • "Os números na lingua"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Xornada Matemáticas e Lingua, Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2022 - Talk
 • “Poetry in Translation: From J. M. Cohen to José Ángel Valente”

  Adina Ioana Vladu (2021): Encontro “Valente epistolar. Correspondencia de José Ángel Valente coas súas amizades”, Santiago de Compostela: Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética, Universidade de Santiago de Compostela, 2 de novembro - Talk
 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Talk
 • “Übersetzung galicischer Personennamen in Galicien: historische und soziolinguistische Aspekte”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Eigennamen und Übersetzung, Sinner, Carsten / Bahr, Christian (eds.), Hamburg: Baar-Verlag, 177-208 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Estudos Linguísticos e Literários. Revista dos programas de pós-graduação em língua e cultura e em literatura de cultura da UFBA, 71, 38-75 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2021): Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago , A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • “La polémica onomástica en Galicia. La ciudadanía y los nombres propios”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2021): Namenforschung und Namenberatung. Onomastica Lipsiensia, Karlheinz Hengst (ed.), Leipzig Universität, 14, 107-128 - Book chapter
 • Clara Lago Caamaño, Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Article
 • “Disponibilidad léxica en hablantes de gallego: los alimentos”

  Clara Lago Caamaño (2021): VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, León: Universidade de León, 19 de maio de 2021 - Talk
 • “Dos feixóns ao tofu: o léxico dos legumes en galego”

  Clara Lago Caamaño (2021): VIII Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021 - Talk
 • “Cambio y disponibilidad léxica en gallego: la alimentación"

  Clara Lago Caamaño (2021): Coloquio Investigaciones Iberorrománicas Actuales, Zürich: Universidade de Zürich, 12 de outubro de 2021 - Talk
 • "Os estudos de léxico dispoñible"

  Clara Lago Caamaño (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Talk

Pages