Researchers publications

 • "Anotacións ó léxico de Cunqueiro"

  Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Universidade, 341-348 - Book chapter
 • “Anotacións á morfoloxía de Cunqueiro"

  Manuel González González , Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Secretariado de Publicacións da Universidade, 186-245 - Book chapter
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1982): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 9, 253-290 - Article
 • "Sobre a lingua de Cunqueiro: o pronome persoal"

  Rosario Álvarez Blanco (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía / Universidade de Santiago de Compostela, 246-266 - Book chapter
 • "Gheada"

  Francisco Fernández Rei (1981): Gran Enciclopedia Gallega, T. 16, 341-348 - Book chapter
 • "Os traballos e os días en tres aldeas galegas"

  Francisco Fernández Rei (1981): Grial, 71, 21-37 - Article
 • Antón Santamarina Fernández (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 243-249 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 7-11 - Article
 • "Mapas lingüísticos"

  Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta, 89-100 - Book chapter
 • "Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B."

  Rosario Álvarez Blanco (1980): La problemática del bilingüismo en el Estado Español (actas das Jornadas de Bilingüismo [Zarauz, 1979]), Zarauz: ICE - Univ. del País Vasco, 131-134 - Book chapter
 • "Galego"

  Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Article
 • Carme García Rodríguez (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 171-188 - Book chapter
 • Constantino García, Antón Santamarina Fernández, Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Book chapter
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1977): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 4, 103-114 - Article
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 59-106 - Article
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 7-12 - Article
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 307-323 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 119-136 - Article
 • Antón Santamarina Fernández (1974): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 1, 16-30 - Article

Pages