Researchers publications

 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 195-219 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 403-412 - Article
 • “O Padre Sarmiento, precursor dos estudios románicos"

  Antón Santamarina Fernández (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo: actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol.2, 31-65 - Book chapter
 • Elisa Fernández Rei (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 241-253 - Article
 • "Sobre o tratamento do léxico culto no Coloquio de Sarmiento" (Santiago / Pontevedra, maio-xuño de 1995)

  Ernesto X. González Seoane (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago, 121-130 - Talk
 • "Espagnol Galicien"

  Francisco Fernández Rei (1997): Kontatlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact Ein internationales Handbuch zeitgenóssischer Forschung, An International Handbook of Contemporary Research. Manuel international des recherches contemporaines, Goebl, Hans / Nelde, Peter H. / Starý, Zdene/ Wólck, Wolfgang (eds.), Berlin / New York, 1285-1296 - Book chapter
 • "O folclore musical galego do final do milenio: o Cancioneiro de Schubarth e Santamarina"

  Francisco Fernández Rei (1997): A Trabe de Ouro, 31, 373-383 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Article
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 319-342 - Book chapter
 • Henrique Monteagudo Romero (1997): Cadernos de lingua, 16, 5-33 - Article
 • Henrique Monteagudo Romero (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 7-43 - Article
 • Corrixe. Corrector ortográfico da lingua galega

  José F. Álvarez Rodríguez, Mª Jesús Rodríguez, Rosario Álvarez Blanco, Manuel González González , Antón Santamarina Fernández (1997): , Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia / Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela, [Equipo lingüístico: Antón Santamarina (dir.) e Manuel González / Rosario Álvarez] - Talk
 • Luz Méndez Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 221-238 - Book chapter
 • Manuel González González , María González González (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 291-308 - Book chapter
 • María Álvarez de la Granja (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 5-70 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 109-132 - Book chapter
 • “A posición do pronome átono en construccións de infinitivo e xerundio en galego antigo”

  Rosario Álvarez Blanco (1997): Actas do XII Encontro Nacional da Associaçao Portuguesa de Lingüistica (Braga-Guimaraes, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996), Ivo Castro (ed.), Lisboa: APL, vol. II, 7-29 - Book chapter
 • “Variación diatópica no Coloquio de Sarmiento”

  Rosario Álvarez Blanco (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) (Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 131-154 - Book chapter

Pages