News

 • Comunicación sobre dialectoloxía perceptiva

  12/11/15

  O venres 11 de decembro presentouse no ILG unha comunicación sobre procesamento e análise de datos de percepción sobre variación dialectal.

 • Ibero-Romance Languages in Contact and in Contrast

  12/10/15

  Do 14 ao 16 de decembro celebrouse en Gante o Congreso Internacional de Lingüística Iberorrománica Ibero-Romance in Contact and in Contrast.

 • XI Premios á calidade lingüística

  12/01/15

  A investigadora do ILG Sandra Beis Silva recibiu o Premio á calidade lingüística polo seu traballo fin de mestrado Os dicionarios toponímicos: caracterización, análise crítica e proposta.

 • O ILG colabora na mostra Galicia Máxica

  11/26/15

  O xoves 26 de novembro inaugurouse no Museo do Pobo Galego a exposición "Galicia Máxica. Reportaxe dun mundo desaparecido. Gustav Henningsen. Fotografías etnográficas 1965-1968”, na que colabora o ILG.

 • Clausura do Simposio ILG 2015

  11/24/15

  O mércores 25 de novembro tivo lugar a derradeira sesión do Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual.

 • Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual

  11/16/15

  O Simposio ILG 2015 pretende afondar no estudo do cambio lingüístico e prestar atención aos factores que están detrás dos procesos que actualmente teñen lugar.

 • Homenaxe ao ALGa

  11/13/15

  O venres 13 de novembro conmemorouse en Vigo o 25 aniversario da publicación do primeiro volume do Atlas Lingüístico Galego.

 • III Coloquio de Lingüística Histórica

  11/12/15

  Os días 12 e 13 de novembro celebrouse na Universidade de Vigo o III Coloquio de Lingüística Histórica. Neste encontro participaron diversos investigadores do ILG.

 • IV Congresso da SEEPLU

  11/12/15

  Do 11 ao 13 de novembro celebrouse en Cáceres o IV Congresso da SEEPLU.

 • Francisco Fernández Rei publica un libro sobre Cabanillas

  11/05/15

  O investigador do ILG Francisco Fernández Rei publica un libro sobre Ramón Cabanillas co gallo do centenario de Vento mareiro.

Pages