Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Palabra buscada: man* 
  • Nº de formas asociadas: 175
  • Nº de mapas: 86
  • Volumes: II, III, IV, V, VI
          
Forma Nome do mapa Nº do mapa Volume Páxina
aceda mansa
Aceda (Rumex acetosella L.)104VI271
acivo manso
manxorros
Acivro (Ilex aquifolium L.)167VI403
caer unha manta de auga
Arroiar79aIV239
calcaño da man
man
nó gordo da man
pesuño da man
Papo do dedo53V99
ceo de manelas de la
manelas de la
manelos de lan
Ceo ovellado42bIV123
codillo da man
óso da muñeca da man
Óso do pulso50V95
dar coa man do revés
mandanga
Labazada215V359
de manteca
manteca de ouro
Pera (variedades)240VI583
enciño manso
pino manso
Aciñeira190VI453
escarambón manso
Escambrón, estripo (Crataegus monogyna Jacg.)173VI415
esnucar unha man
Romper a noca150V253
estourotes da manta do sapo
Estalotes, sanxoáns (Digitalis purpurea L.)107bVI279
estruga mansa
Herba abelleira, trunxil (Melissa officinalis L.)115VI297
feito manso
fenta mansa
Fenta, fieita (Athyrium filix-femina (L.) Roth)156VI381
flor da manzanilla
flor de manzanilla
herba da manzanilla
herba de manzanilla
manzaneda
manzanilla
manzanilla brava
manzanilla braza
manzanilla pura
manzanilla silvestre
manzanillón
rosa da manzanilla
Magarza (Tanacetum parthenium L.)142VI351
folgueira mansa
Fento, fieito (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn)155VI379
fresa mansa
freses mansos
Amorodo (cultivado) (Fragaria vesca L.)151VI371
herba de manzanilla
manzanilla
Margarida (Bellis perennis L.)140VI347
horta de manciñeiras
Pomar239bVI581
ir coa man ao colo
man
Pescozo31V69
loureiro manso
Loureiro (Laurus nobilis L.)203VI481
man
Resultados do encontro secundario de A acentuado + -O final como consecuencia da perda de –N- intervocálico. Véx. os mapas núm. 217, 218, 219 e 220.
Lat. GERMĀNU > irmán; lat. PLANU > chan; lat. MANU > man; lat. VERANU > verán
97III126
man de agua
Torbón74cIV223
man de fascallo
Trollo, lodo48bVI137
man
manecho
manguto
manicha
manicho
maniscocho
maniscoto
manrevés
manucho
manzurdo
te-la man xorda
Zurdo137V229
man
mano
Man37II54
man
mano
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNU)
Lat. MANU > man
219III262
man
mano
Man48V93
manancial
manantal
manante
manantiá
manantial
manantío
manential
maniantal
maniente
Manancial, fontenla49VI139
manantial
manantío
maniente
Lugar onde nace auga51VI143
manantial
maniantal
Fonte52VI145
manantial
terreno manantioso
Terreo onde nace auga, bulleiro62aVI171
manar
Nacer auga da terra, gurgullar50VI141
manar
maner
Manar auga, deitar auga53VI147
mancha
Orballo, chuvisca69dIV203
mancha
Belida122V205
mancha de sangre
Vexiga de sangue164V281
mancha
mancha da troita
Penca39V81
manchas
manchois
Lamparóns165V283
manciñ-
manza-
manzan-
Maceira / mazanceira114II130
manciñeira
manzaeiro
manzanairo
manzaneira
manzaneiro
Maceira (Malus domestica Bork)238VI577
manco
manecho
maneta
manete
maneto
mango
manote
manoto
manquinote
manuto
Manco130V217
manco
mangueño
manote
manoto
medio manco
quedar entoquida a man
Toco131V219
mandar
Tragar188V317
mandar
Arrolar249aV421
mandar
Arrolar249bV423
mandar
mandar de rebolo
Arrebolar273V461
mandiño
Dedo maimiño54V101
manducar
Petiscar184V309
mandíbula
mandígula
mandímbula
mandíngula
Queixada32V71
manecillas
Agullas do reloxo188IV453
maneta
manilla
Cebola do reloxo190IV457
manexo
Amencer1cIV29
mangar
Fame182V307
mango
Pene77V139
mangos
Vulva80aV143
manillar
Bigote35V75
maniverso
Trenco135V225
manle
manlle
manllo
Casos de presencia de N non etimolóxico en interior de palabra
Lat. MALLĚU > mallo ~ manle
267III314
manqueira
Uñeiro142V239
manso
Toxo (variedades)164VI397
manta de neve
Nevada, nevarada114IV333
manta vella
Tremedal58aVI159
manta vella
Terreo lamacento, braña60bVI167
mantelo
Folerpa118bIV353
mantequilla
Abrótega, gamón (Asphodelus albus Miller)129VI325
manto blanco
Fariñento, farnelo (Chenopodium album L.)118VI303
manuela
Vulva80cV145
manxar
Comer183V307
manzana
Mazá38II54
manzanal
manzanar
manzaneiro
Pomar239aVI579
manzá brava
manzana de escambrón
manzás de Ramonín
Mazá brava237VI575
manzá
manzana
Resultados de -N- intervocálico latino (-ÁNA)
Lat. (MALA)MATTIANA > mazá
212III252
manzá
manzana
Mazá235VI571
manís
manises
Cacahuete255VI619
monte manantioso
Monte encharcado, braña8bVI49
muñeca da man
Pulso49V93
nó manida
noz manida
Noz foca247cVI603
ortiga mansa
urtiga mansa
Chuchameles (Lamium maculatum L.)114VI295
quedar mancando
Atrancarse a comida186V313
san Manuel
Primeiro día do ano153IV401
silva mansa
Silva (Rubus fruticosus sensu Landolt)158VI385
silva mansa
Silvamacho (Rosa canina L.)172VI413
urtiga mansa
Muruxa (Stellaria media (L.) Vill.)120VI307
xesta mansa
Xesta (variedades)162VI393
xunco manso
Xunca, xunza (Xénero Cyperus)128VI323

Descargar resultados en: EXCEL

© 2018 Instituto da Lingua Galega - USC