Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. VII. Léxico. O ser humano (II) 
  • Ano de publicación: 2020
  • Número de mapas: 294
  • Número de formas: 4157
  • Número medio de formas por mapa: 14
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Familia
familia
1VII22
Parenta (feminino)
parienta
parente
parenta
2VII24
Parente (masculino)
siareiro
pariente
parente
3VII26
Antepasados
vellos
santos pasados
os vellos de antes
os dos tempos pasados
finados
antiguos
antigos
antespasados
anteriores
antergos
antepasados
4VII28
Esposa
señora
paisana
muller
marida
dona
costilla
costela
compañeira
cómbara
5VII30
Esposo
patrón
paisano
mozo
marido
home
6VII32
Nai
nanai
nai
miña nai
miña mai
miña madre
mi madre
mamai
mamá
mai
madre
7VII34
Pai
pai
padre
mi padre
meu pai
meu padre
8VII36
Mamá
nanai
nai
miña nai
miña mamá
miña mai
miña madre
mi madre
mi ma
mamaie
mamai
mamae
mamá
mai
madre
ma
ai mamá
9VII38
Papá
señor padre
papaie
papai
papae
papá
pai
padre
mi padre
meu papá
meu pai
meu padre
ai papá
10VII40
Madrasta
tía
madrastra
madrasta
madrasca
madastra
madastía
madasta
11VII42
Padrasto
tío
padrastro
padrasto
padrasco
padastro
padasto
padastío
12VII44
Fillo máis vello
vinculeiro
temporao
patrón
o da mellora
mozo da casa
mourádigo
mor de todos
millorado
meirazo
más viegho
más viegho
maorazo
máis vello
mairádego
maiorazo
maiorazgo
maior
ma[ɟ]orazo
ma[ɟ]orazgo
ma[ɟ]or
lexitimeiros
heredeiro
herdeiro
fillo
do pote
amillorado
13VII46
Fillo máis novo
varreparaños
varredoiro
trizó
tricó
traseiro
tirizó
tapaportelos
tapafurados
tapacarreiros
tapacaneiros
tapaburatos
tapaburacos
serodio
rollo
retoño
restrollo
restroballo
restebeiro
rescoballo
redrollo
rapo
rapelo
pequeno
o que cerra a porta
o dos mimos
o do meco
o do caldeiro
o das raspas
neno
nenín
menor
meco
máis novo
máis mozo
heredeiro
formento
fillo
fecho
escorredollo del folle
derradeiro
chedo
cerraportelos
cerracarrilleiras
cerracancelos
cerracancelas
cerraburatos
cerra a porta
cativo
benghamín
14VII48
Fillo de solteira
zorro
tiradora
rastrera
puta
pendanga
pelexa
muller de ben
lote
futinguera
fillo zorro
fillo único
fillo sin pai
fillo natural
fillo fóra da iglesia
fillo feito ó martelo
fillo feito de tras da porta
fillo feito á présa
fillo feito a cantón
fillo dos curruchos
fillo do vedro
fillo do monte
fillo do demo
fillo do comareiro
fillo do arredor
fillo de zorra
fillo de Xan
fillo de tras dos fieitos
fillo de tras do valado
fillo de tras do toxal
fillo de tras do palleiro
fillo de tras da silveira
fillo de tras da arteira
fillo de tiro lighero
fillo de solteira
fillo de restrebeira
fillo de quen quixo
fillo de puta
fillo de porta aberta
fillo de pétalle á porta
fillo de peta porta
fillo de mundo
fillo de moza solteira
fillo de moza
fillo de golpe lighero
fillo de furtau
fillo de falta de media volta
fillo de estraperlo
fillo de entre o pan
fillo de castizo
fillo de cascalleira
fillo de achego
fillo de a forto
fillo bravo
fillo bastardo
estar fillada
encónito
de todos
aventureiro
15VII50
Fillo serodio
tricol
tapaportelos
tapafurados
tapaburatos
señero
rotono
retoño
retono
restrollo
restrebeiro
restibeiro
restebeiro
redrollo
redadeiro
rastrón
rastrero
raspa
rapelo
ó cabo de tantos anos
fillo zorollo
fillo tardío
fillo tardeiro
fillo sorollo
fillo seruendo
fillo serondo
fillo serodo
fillo serodiño
fillo ser[ˈɔ]dio
fillo ser[ˈo]dio
fillo de tarde
fillo de restreba
fillo de atrás
fillo da curuxa
descarriado
de arrastre
da segunda niada
cuco
cucio
coquizo
cerraportelos
bolo de arrastre
bastardo
atrasadín
as rapas
16VII52
Fillo ilexítimo
vir da arquiña
sobriño
pufo
pedro
ilexítimo
grea
fillo zorro
fillo sin pai
fillo putativo
fillo por tras da iglesia
fillo natural
fillo feito para non nacer
fillo feito de esquina
fillo dun manchego
fillo dun casado
fillo dun canzón
fillo doutro
fillo do pecado
fillo do palleiro
fillo do mundo
fillo do monte
fillo do mato
fillo do cura
fillo do amigo
fillo dela
fillo de tras dun toxo
fillo de tras do valado
fillo de tras do palleiro
fillo de tras das paredes
fillo de tras da silveira
fillo de tras da porta
fillo de tras as silvas
fillo de tal
fillo de solteira
fillo de rangalleiro
fillo de quen quixo
fillo de puta
fillo de porta aberta
fillo de peta á porta
fillo de pai listo e mai descuidada
fillo de pai desaghenario
fillo de moza solteira
fillo de moza
fillo de golpe lighero
fillo de furtau
fillo de fulana
fillo de cascalleiro
fillo de cabrón
fillo de airío
fillo de aconchego
fillo de achego
fillo de a forto
fillo das ánimas
fillo daquel
fillo da grea
fillo da arquiña
fillo bravo
fillo alleo
fillo a pufo
fillo
fillastro do home
fillastro
canzón
bastardo
achegadallo
17VII54
Fillastro
sobriño
primo carnal
fillo
fillastro
fillasto
fillasco
fillarasco
18VII56
Orfo
sin pais
sin pai e sin nai
orfo
orfiño
órfano
huérfano
huélfano
güérfano
güélfano
golfo
fillo de viúdo
fillo de viúda
desemparado
bispo
19VII58
Irmá
irmán
irmá
ermana
ermán
ermá
20VII60
Irmán
irmou
irmau
irmao
irmán
irmá
ermau
ermao
ermano
ermán
21VII62
Media irmá
segunda irmán
meia irmán
media irmá
media ermana
mea irmán
irmán política
irmán
ermanastra
22VII64
Medio irmán
segundo irmán
meo irmán
meio irmán
medio irmán
medio ermano
irmán político
irmán
ermanastro
ermanasto
23VII66
Tataravó
trastarabuelo
testaravolo
testaravó
tataravolo
tataravolico
tataravó
tatarabuelo
tatabuelo
tastaravolo
tastaravó
tastarabuelo
tartaravolo
tartaravó
tartarabuelo
tararabuelo
tantarabuelo
patrón
bisneto
bisavó
avó
abuelo
24VII68
Avó. Formas familiares
volo
volito
volico
tío
papá avó
papá abuelo
papá
padriño
padrín
mi padre
buelito
avolo
avolito
avolico
avó
abuelo
abuelito
abuelín
25VII70
Tío avó
titío
tío segundo
tío polo avó
tío padriño
tío do meu pai
tío da nai
tío avolo
tío avó
tío abuelo
tío
sobriña
segundo tío
primo pariente
parente
padriño
irmán do meu abuelo
irmán de meu volo
irmán de meu avó
bistío
abuelo
26VII72
Neto
nieto
neto
27VII74
Tío
titío
tío padriño
tío
ti
señor
señor
padriño
28VII76
Tío segundo
titío
tío segundo
tío do fillo dun curmán
tío
ti segundo
terceiro primo
segundo tío
segundo primo
primo terceiro
primo segundo
primo pariente
primo do meu pai
primo
medio primo
irmao do abuelo
curmau do meu pai
curmán
bistío
29VII78
Sobriña
sobriña
sobrina
sobría
30VII80
Sobriño
sobriño
sobriñín
sobrino
sobrín
31VII82
Curmán
primo irmán
primo ermano
primo de irmau
primo carnal
primo
primeiro primo
parente
fillo de irmán
curmao
curmán carnal
curmán
curmá
carnal
32VII84
Primo segundo
terceiro primo
segundo primo
segundo curmán
primo tercero
primo terceiro
primo segundo
primo
parente
medio primo
fillo de curmao
curmán
algo parente
33VII86
Nora
xenra
nuera
nora
34VII88
Xenro
x[ˈɛ]nro
x[ˈe]nro
noro
35VII90
Sogro, sogra
suegro
suegra
sogro
sogra
papae
36VII92
Consogro, consogra
parceiro
parceira
consuegro
consuegra
consogro
consogra
compadre
37VII94
Compadre, comadre
compadre
comadre
38VII96
Madriña
madriña
madrina
madría
39VII98
Padriño
padriño
padrino
padrín
40VII100
Afillado
afillado
41VII102
Vello
viegho
vello
42VII104
Muller
muller
muer
43VII106
Neno ata os 12 anos
recién
rapazote
rapaz
rapaciño
rapacín
rapacete
rapá
pícaro
pequeno
nino
neniño
nenín
nene
n[ˈɛ]no
n[ˈe]no
mocete
miniño
meniño
menino
chavaliño
chaval
catreno
cativo
cativín
44VII108
Rapaz de 12 a 17 anos
zagal
rapazote
rapazón
rapaz
rapaciño
rapacín
rapaceto
polote
polo
pipiolo
pícaro
pequeno
nino
neno
mozuelo
mozote
mozolo
mozo
mozalbete
mociño
mocín
mocete
medio mozo
mangallón
gallote
galiote
gaiolo
espigote
chico
chavalote
chavaliño
chaval
casquete
cascote
cascarote
45VII110
Rapaza de 12 a 17 anos
rapazapa
rapaza
rapariga
rapacía
rapaceta
polota
poleta
pola
nena
mozota
mocía
moceta
chavala
cascota
cascarota
46VII112
Mozo de 17 anos en adiante
rapazote
rapaz
polote
polota
polo
polliña
pícaro
nena
mozote
mozo
mozarguillo
mozalbete
moza
mociño
mociña
mocete
home
chavalote
chaval
andar ás mozas
47VII114
Muller de 25 anos en adiante
xamona
xa vai pasada
veterana
vellota
vellaucona
vella
vai andada
trintona
trinteña
trintena
solteirúa
solteirona
solteiroa
solteira
reviegha
revellarega
revella
resesa
refeita
rapaza
rapariga
quedar para tía
quedada
pasada de moda
non é moza del todo
mullerona
muller serodia
muller formada
muller feitona
muller encachada
muller de tempo
muller completa
muller atrasada
muller
mozona
moza recascada
moza que vai casadeira
moza perdida
moza lograda
moza entrada en tempo
moza dura
moza desfeita
moza de edá
moza cascuda
moza callada
moza
madura
feita
cumplida
celibata
cascada
birrocha
48VII116
Noivo, noiva
rapaza
rapaz
novio
novia
noivo
noiva
mozo
moza
chambón
chabeo
amigo
amiga
49VII118
Querida
zorra
zarapastra
quirindanga
querindaina
querida
puta
meiga
amigoa
amiga
amante
50VII120
Querido
quirindango
querindallo
querindaino
querido
manchego
mancebo
cortegho
cielo
choio
arrimo
arrimado
arrimadallo
amistá
amigo
amante
achego
51VII122
Cortexar
tratar con
tar de cortegho
ser mozos
ser mozo de
ser amigo de
sale con
rondar
pretender
parrafear
parlar
namorar
mocear
levar amores con
levar a cesta
ir rondar
ir con
ir ás mozas
ir á tuna con
falar
fálalle fulano
facer o conto
facer as beiras
facer a peta a
estar de parola
enamorar
cortexar
cortellar
corteghar
conquistar
apousar
andar ó queixo
andar facendo o amor
andar de saltimbeque
andar con
andar atrás de
andar ás mozas
andar a conquistar
anamorar
amistá
52VII124
Estar tolo por alguén
tolo
tollo
toliño
tar mareao
ta grillado
perdido
ouvear
namorado
maluco
louquear
louco
loquiño
loco
estar tonto
estar tontiño
estar tocado
estar que tolea
estar bo mozo
colado
coladiño
chocho
chochiño
chiflado
chalado
chaladiño
ceguiño
cego
anda quente
53VII126
Mocear
visitar a moza
tunar
tar na tuna
tar na rolda
tar de rolda
tar animados
salir do huevo
salir do cascarón
salir do cascabel
salir da casca do ovo
salir da casca
rondar
petar á porta
pelar a pava
parrofear
parrandear
parrafeo
parrafear
parrafar
parolar
palicar
namorisquear
namoriscar
namorar
mocear
mirar a conquista
ligar
latricar
ir ver a moza/rapaza
ir rondala
ir para onda a moza
ir para as mozas
ir onda ela
ir ó pé da moza
ir mirar a moza/rapaza
ir de tuna
ir de ruada
ir de parranda
ir botar a hora
ir ás mozas
ir á tuna
ir á ronda
ir a polavila
ir a pé dela
ir á parranda
hablar
fiadeiro
falar
estar pretendendo
estar pelando a pava
estar pasando o rato
estar espoliñando
estar de parranda
estar de parrafeo
estar de parola
estar de palique
estar de mozos
estar co mozo
estar co conto
estar caendo a casca do cu
escarpullar
enamorar
empezar a ser mozo
empezar a riscar
cortexar
corteghar
axexar
andar ás mozas
andar animados
anamorar
afilar
54VII128
Casamenteira
xuntadeira
tapadeira
soplón
que fai achegos
putangueira
perna blanca
paspalleta
muller de comadreo
marmuradores
mandileira
leva e trai
lambroba
goberneira
faxarda
envolvedoiros
enlizadora
descarreadeira de matrimonios
cuentera
corrilleira
correbaquetas
conticheira
conteira
comprementeira
companguera
compangar
citota
chufona
chufón
chufoa
chufar
casandeira
casamentera
casamenteiro
casamenteira
cartuxeira
cartexeira
bruxa
alcahuete
alcagüeta
alburgueira
alburgar
55VII130
Enxoval
xoval
xogo da roupa
traxe de voda
roupa
equipo
enxoval
axuar
axar
aghuar
aghual
aghar
56VII132
Dote
soutretada
regalo
porveñir
perras
millora
herencia
ferrados
dote
cartos
capital
bote
adotar
57VII134
Amoestacións
varias
proclamos
proclamas
procamas
preguntas
pregóns
pregois
preclamos
precamios
precames
porclamas
poclamas
ploclamas
plocamos
plocamas
plecamos
plecames
pagar o piso
monicións
monestacións
monecións
menicións
despachos
concertos
balineas
amonicións
amonestacións
58VII136
Voda
voda
tornavoda
tarse casando
revoda
ir casar
facer o casamento
comedela
chea
casorio
casoiro
casar
casam[ˈɛ]nto
casam[ˈe]nto
banquete
59VII138
Cornetada
zanforriñada
tuar
trullada
tocarlle os farragachos
tocarlle os cacharros
tocarlle as chocas
tocarlle as caldeiretas
tocar(lle) os cornos
tocar(lle) as latas
tocar os caldeiros
tocar os cachapelos
tocar o corno e latas
tocar o caneiro
tocar as pandeiretas
tocar as cornas
ruada
rúa
rastreira
ir á rúa
ferranchada
farrada
fanfarrada
facer o arco
facer falcatruadas
enterro da sardiña
cornutada
cornos
cornetada
conrobla
cochos
chocallos
chocallada
chascarrada
cerrallo
cerrallada
cencerrallada
cencerralla
cencerrada
caldeiretada
buguinadas
arrada
apupada
60VII140
Regueifa
testar
rosca
regueifa
mona
coplas
bolo
bola con torrezmo
aloia
61VII142
Casar
casarse
casar
62VII144
Vivir amigados
xuntos
xuntarse
vivir de achego
vivir con
levarse con ela
arrimados
amontonados
amontoados
amistados
amigados
amanchegados
amancebados
agachados
acortegados
achegarse
achegados
63VII146
Equipo do neno
xogo do neno
vurullo
traxe
trapos do neno
saco
roupiña
roupa
montón de trapos
farragallo
faldón
equipo
envrullo
cesto
cestillo
cestilla
cesta
capotes
capela
canastrillo
canastrilla
canastra
canastillo
canastilla
canasta
buenastrilla
barrelo
baberos
aghuar
afeitos para o bautizo
64VII148
Regalo para as paridas
visitar
visitala
visita
ver a parida
soutretada
regalo
regalar á parida
regalar a parida
regalar a
regalar
presente
pitos
pato
paquete
ousequio
matocada
mantequilla
levar algo
ir ver a parida
ir ver a
ir ver
ir regalar a parida
ir regalar
ir regalala
ila ver
ila regalar
gracia
galiña
fornigueira
fornigos
formigo
engroda
chocolate
chocolada
cesto
cestada
cesta
carabela
65VII150
Cidade
villa
vila
pueblo
pobo
ciudade
ciudad
ciudá
cidade
cidá
capital
66VII152
Vila
villa
vila
pueblo
pueblíu
pobo
lugar
aldea
67VII154
Aldea
pueblo
lugar
llugar
barrio
aldea
68VII156
Pousada
taberna
pousadoría
pousada
pensión
mesón
fonda
casa de huespes
casa de huéspedes
casa cuberta
69VII158
Taberna
tienda
tasca
taberna
mesón
comercio
chigre
cantina
bodegón
bar
baiuca
70VII160
Vivir
vivir
parar
71VII162
Persoas
xente
personas
persoas
72VII164
Veciño
veciu
veciño
vecín
73VII166
Persoa co mesmo nome
tocaio
74VII168
Alcume
sobrenombre
remote
porrería
nomeada
nombre
mote
malmote
malapodo
mal nombre
lomeada
cuña
chata
arcuño
apoio
apodo
apodio
amote
alpodio
alomeada
alcuño
alcuña
alcumio
alcume
alcumbre
alcumar
75VII170
Pobres
probes
pores
pobres
pobes
méndigos
méndigos
76VII172
Mendigo
probe das portas
probe
pordiosero
pobreteiro
pobre das portas
pobre
pelegrín
pedigüeño
méndigo
méndigo
mendigo
mangante
mainante
lismoneiro
limosneiro
larchán
esmoleiro
ermau
ermano
77VII174
Esmola
pedir o chavo
limosna
esmola
78VII176
Rico
rico
ricachón
burgués
79VII178
Roubo
roubo
roubar
estafa
arroubo
80VII180
Ladroa
ruinzaca
ratoñeira
ratañeira
raspiñeira
raspañeira
raposa
rapiñeira
rapiña
rapañeira
lladrúa
larapia
ladrúa
ladrona
ladroa
ladria
ladra
gatera
gata
garduña
81VII182
Ladrón
roubón
ratuelo
rateiro
raspuñeiro
raspiñeiro
raspas
raspañeiro
raspalleiro
rapuñeiro
rapiñeiro
rabuñeiro
lladrón
larapio
ladrón
gaspiñeiro
gaduñas
82VII184
Traballar
traballar
83VII186
Prestación persoal ou veciñal
xunta
xuega
xeira
traballar
tornaxeiro
ter camín
roga
reunión
prestación personal
prestación
pionada
obreirada
man
ir ó concello
ir de umbreiro
ir al camín
ir á volta
guichada
ganar unha vezada
endeita
empréstamo
empenar
emparzar
emparza
dar un xornal
concello
cambio
cambear o día
axudar
axuda
andar ó trocado
andar de mesturas
andar ás mesturas
andar a tornaxeira
andar a tornaboi
acuerdo
a[ɟ]uda
a[j]uda
84VII188
Axudar, acudir, socorrer
valer
socorrer
axudar
atender
acudir
a[ɟ]udar
85VII190
Facer falta
haber que
facer falta
facer falla
cumprir
cumplir
cubrir
convir
86VII192
Non teño nin pisca
non teño picha de
non teño ningún
non teño nin res
non teño nin rafa
non teño nin pizco
non teño nin pizca
non teño nin pisco
non teño nin pisca
non teño nin pinta
non teño nin perra
non teño nin miga
non teño nin grena
non teño nin gran
non teño nin gramo
non teño nin gota
non teño nin esto
non teño nin crocho
non teño nin chisco
non teño nin chisca
non teño nin china
non teño nada
87VII194
Non me importa un pito
tenme sin cuidado
non me importa un pito
non me importa un güevo
non me importa un carallo
non me importa un bledo
non me importa real
non me importa nada
non me dá abalo
impórtame un pito
impórtame un carallo
impórtacheme pouco
dáme igual
88VII196
Bos días
buenos días
buen día
bos días
bon día
89VII198
Boas tardes
felices tardes
buenas tardes
buenas
boas tardes
boas
boa tarde
90VII200
Boas noites
hasta mañá
buenas nuitas
buenas noites
buenas noches
boas noites
boas noches
boa noite
91VII202
Siga ben
vostede siga ben
vaia con Dios
usté lo siga bien
usté (lo) pase bien
tirar a gorra
que lo pase bien
que hai
ola (buenos días, …)
hasta lougo
con permiso
como lle vai
buenos días, señor
buenos días, don
buenos días como descansou
buenos días
buenos
buenas tardes, don…
buenas tardes
buenas noches
buenas
bos días, señor
bos días, meu señor
bos días, etc., como está usté, señor
bos días, etc. teña vostede
bos días, etc. teña usté
bos días, etc. tenga usted
bos días, don…
bos días nos dé Dios
bos días
boas tardes
boas noites
bicarlle a man
besar a man
ave maría purísima
ave maría
adiós meu señor
92VII204
Grazas
vaia pola alma de …
muchas gracias
moitas veces
moitas gracias
miña beizón
gracias por todo
gracias
Dios pague todo
Dios cho pague
Dios che dea salú
Diolo paguiño
Diolo pague
de hoxe un ano
agradecido
93VII206
Ata logo
usté lo pase bien
que vaia ben
que non haxa novedá
que haxa suerte
que haxa salú
que descanses ben
que che vaia ben
hasta vernos
hasta sempre
hasta que volvas
hasta pronto
hasta outro día
hasta outra
hasta mañá
hasta máis tarde
hasta máis
hasta luego
hasta logo
hasta lo
hasta la vista
hasta despois
hasta de aquí a un pouco
hasta a volta
hasta a tarde
hasta a próxima
hasta a primeira
deica un pouco
bon viaxe
bo viaxe
adiós
abur
94VII208
Formas de saúdo a unha persoa coñecida
xa vas
tenga usté mui buenas noites
tenga usté
siga bien
que vaia ben
que tal estás
que tal che vai
que tal
que hai (logo...)
que fas
que estás a facer
que che vaia ben
pra onde vas
ponde vas
ola, buenos días
ola, ¿que tal?
ola, ¿que tal che vai?
ola, ¿que hai?
ola, ¿que fas?
ola, ¿como vas?
ola, ¿como vai eso?
ola, ¿como che vai?
ola (ho)
hasta logo logo
hasta (logo...)
e que fais ho
como estás
como che vai
buenos días (¿que fas?)
buenas (tardes...)
buenas
bos días
boas tardes
boas noites
ata/hasta luego
adiós
adeus
abur
a donde vas
95VII210
Extremaunción
viático
unción
señor
santos sacramentos
santos óleos
santaunción
santaución
santa estremaunción
santa estremaución
sacramentos
os últimos sacramentos
óleos
estremaunción
estremaución
encamiñar
despacho
despachar
comunión
adeministrar
96VII212
Velorio
visita ó morto
velorio
veloiro
velatorio
velatoria
velación
vela
rosario de difunto
mortuorio
mortorio
mazaricón
abellón
97VII214
Choronas
sacomandeiras
plañideras
plañideiras
leitosas
lastimosas
fae-lo pranto
de duelo
churúas
chorós
choróns
choronas
chorón
choroas
choradeiras
brañidoras
as que van chorando
98VII216
Sepultura
zanxa
tumba
terra
sepultura
puenteón
panteón
nicho
nícharo
furocha
furado
furada
fosa
cueva
cova
burato
burata
buraco
auxeiro
aguxeiro
99VII218
Lápida
tapia
tapadeira
tapa
soleira
sepultura
pedra
mármol
mármol
louxa
lousa
llousar
lastra
lápida
lapia
cubertume
chanto
camposa
campa
cambra
baldosa
100VII220
Mortalla
traxe
sabo
sábana
saba
pano
mortaxe
mortaxa
mortanxa
mortalla
mortagha
manto
amortaxe
101VII222
Amortallar
vestir
mortellar
encamiñar
empanar
cadavre
atraxar
amortaxar
amortanxar
amortaghar
amitar
102VII224
Andas
xugos
tumba
pía
pedestal
paus
parrillós
parincuelas
parigüelas
paravelas
paniños
palicuerda
palancas
padiola
pabiola
grade
escaño
escano
escairo
escada
carro
camilla
cadaleito
barras
asas
arquetas
argallas
aparato
aparalloa
angarillas
angareña
angarella
andrias
andras
andias
andas
ándaras
aldrabas
103VII226
Caixa
urna
tumba
traxe
taúa
repisa
nicho
mueble de pino
maleta
hucha
caxa
caixón
caixa
cagha
baúl
ataúz
ataúl
ataú
arca
104VII228
Morrer
xa entregou
tocar o zoco
tocalas
quedar frío
poñerse firme
patear
patalear
pasar
parar de dar o alento
palmar
palanquetas
pagar por si
olvidarse de respirar
olvidar tirar polo folgo
non tirar polo folgo
non respirar
morrer
morir
marchar
levalo o Demo
irse entregar
irse
ir/marchar para o outro mundo
ir para o outro barrio
ir para o campo de Ghosafá
ir con Dios
haber carne fresca
guiñar
ghoder a marrana
fodela
finicar
finazar
finarse
finar
finado
ficar
fenescer
fenecer
fallecer
facer o morto
estricar a pata
estirar o pé
estirar a pata
estirar
esticar a pata
esterricar a pata
esqueceulle de alentar
espichala
escada
enfriar o ceo da boca
empanar
empalmar
embarcar
Dios o levou
diñalas
deixou de alentar
deixarse ir
deixar de respirar
deixar de comer o pan
dar o último suspiro
dar as señas
chamárono
cerrar o ollo
campanear
camiñar
cambiar de acera
caír na grade
caducar
boquear
aspiar
arrancar
apretar o cu
acabarse
acabar coa vida
105VII230
Tocar a morto
tocar a sino
tocar a releixo
tocar a muerto
tocar a morto
tocar a morte
tocar a finado
tocar a defunto
tocar a anxeliño
tocar a agonía
tocar (a) señal
ter choio o das caixas
señalar a morto
repicar
picar
facer señal
encordar
dar señas
dar señales
dar folgas
dar carreiras
cantar para o carneiro
arreleixar
apelar
106VII232
Enterrar
sopultar
meter na furada
enterrar
dar tierra
dar terra
dar sepultura
cubrir
botar terra
botar á terra
107VII234
Cemiterio
sagrado
colitro
cemeterio
cementerio
cementeiro
camposanto
campo de Ghosafá
atrio
adro
adrio
adral
108VII236
Herdeiro
heredero
heredeiro
herdeiro
herdar
desherdar
109VII238
Partillas
partixas
partir
partillas
partighas
highuelas
albacea
110VII240
Testamento
testar
testam[ˈɛ̃]nto
testam[ˈẽ]nto
tercio a libre disposición
tercio
millora
manda
leghítimas
legato
documento
disposición
atestar
albacea
111VII242
Manda
venda
tutor
titor
testamento
tercio a libre disposición
regalo
obliga
millora
mando
manda
legato
legado
intermediario
encargado
donación
deixa
alegato
112VII244
Mellora
quinto
milloría
millorar
mill[ˈɔ]ra
mill[ˈo]ra
mellorar
mell[ˈɔ]ra
mell[ˈo]ra
meghora
amillorao
amellorar
ameghorar
113VII246
Lexítima
último grado
tercio de libre disposición
tercería
partixa
partilla
parte
lexitimeiro
lexítima
leghítima
legado
herencia
ferrado
desherdar
curta
cupo
114VII248
Feira
feria
feira
115VII250
Mercado
mercado
feirón
feira
116VII252
Caro
caro
117VII254
Barato
barato
118VII256
Comprar
mercar
comprar
119VII258
Vender
vender
120VII260
Aforrar
gardar
forrar
caxa de forros
caixa de ahorros
caixa de aforros
cagha de ahorros
aforro
aforrar
121VII262
Peto
teta
pucheiro
porrón
peto
peteiro
perrón
hucho
hucha
cazolo
caixa
arca de caudales
122VII264
Cartos, diñeiro
tela
peseta
perrón
perrín
perras
pataco
pasta
mota
ferro
diñero
diñeiro
dinero
cuartos
cuarto
chico
cas
cartos
capital
calderilla
cadrallo
cadela
123VII266
Real
real
ral
raial
raal
perra gorda
perra chica
124VII268
Renda
renta
rendeiro
renda
medias
lugueiro
foro
encamallo
caseiro
axuste
arriendo
arrendo
arrendatario
arrendar
arrendado
alugueiro
alquiler
125VII270
Maquía
trollo
renda
rapa
meica
maquíu
maquiote
maquiota
maquilla
maquilar
maquila
maquía
maquea
maicar
maicache
maíca
cupo
cunca
cuarterón
copo
caco
amaicar
126VII272
Paquete
paquete
127VII274
Pagado, pago
pago
pagado
128VII276
Romana
romanón
romana gallega
romana
quintalera
pilón
peso
pesa romana
pesa
péndulo
129VII278
Báscula
pilón
pesos
pesa
báscula
balanza
130VII280
Libra (masa)
media libra
libra gallega
libra de farmacia
libra castellana
libra asturiana
libra
cuarterón
cuarta libra
cuarta
131VII282
Onza (masa)
onza
meia onza
celemín
adarme
132VII284
Arroba (masa)
tega
arroba
arroa
133VII286
Quintal (masa)
quintal
quintado
cesta
134VII288
Vara (lonxitude)
varal
vara de urdideira
vara
tercia de vara
135VII290
Cuarta (lonxitude)
palmo
palmo
cuarta
136VII292
Media cuarta (lonxitude)
media cuarta
furco
137VII294
Furco (lonxitude)
surco
furco
forco
138VII296
Polgada (lonxitude)
purgada
pulgada
polgada
líneas
139VII298
Estadal (lonxitude)
varal
vara
estadal
compás
cinta
canela
140VII300
Ferrado (superficie)
tego
tega
ferrado
fabeu
cuarto de terra
cuartal
cesto
cavadura
141VII302
Fanega (superficie)
tega
hectárea
fanega
estadal
día de aradura
caíz
área
142VII304
Tego (superficie)
tego
medio ferrado
medida
media tega
escá
cunca
conca
143VII306
Cuarto de ferrado (superficie)
maquía
cuarto ferrado
cuarto de tega
cuarto
cuartilla
cuarta
carteira
carta
carro de terra
144VII308
Unidades menores (superficie)
vara
maquila
estadal
cunca
cuarto
cuartillo
cuartal
copelo
conca
cesto
céntimo
área
145VII310
Ola (capacidade)
ola
odre
garrafón
cuarta
cántaro
cántara
canado
calabazo
cabazo
balde
arroba
arroa
146VII312
Media ola (capacidade)
medio cántaro
medio cabazo
media ola
media cuarta
media cántara
media arroba
media arroa
garrafa
galleta
cuarto
cuartilla
cuarta
carta
cántara
canada
147VII314
Cuarto de ola (capacidade)
media cuarta
media carta
media canada
cuarto de ola
cuartillo
cuartilla
cuarta arroa
cuarta
cañada
canada
almodeira
148VII316
Canado e outras (capacidade)
pipo
moio
medro
medio
cuarta
canado
cabazo
arroba
149VII318
Litro e outras (capacidade)
zumbre
pichola
neto
medida
media cañada
media almodeira
litro
garrifa
cuarto
cuartillo
150VII320
Cuartillo (capacidade)
pichola
neto
medio neto
medio litro
medio
cuartillo
151VII322
Medio cuartillo (capacidade)
tres cuartos de litro
tres cuartos
tercio cuartillo
medio neto
medio cuartillo
cuarto litro
cuarto cuartillo
cuartillo
cuartilla
cuarterón
cuarta
celitro
152VII324
Ferrado (capacidade)
tega
mina
gueipas
fol
ferrado
cuartal
cestos
cesto
153VII326
Fanega (capacidade)
tega
sesta
saco
fanega
esmía
emina
chumín
choupín
cesto
carga
154VII328
Tego (capacidade)
tolodán
tego
tega
medio (ferrado)
medio (cuartal)
medida
media (tega)
escá
ceramín
boto
155VII330
Cuarto de ferrado (capacidade)
medio tego
medio
media escá
media
cuarto ferrado
cuarto de ferrado
cuarto
cuartiña
cuartillo
cuartilla
cuartal
cuarta
copelo
carto ferrado
carto
carta
canada
156VII332
Unidades menores (capacidade)
oulada
neto
litro
cunca
cuarto
cuartillo
copelo
conca
carrapito
157VII334
Medida rapada
rodón
rodo
resante
regra
rebolo
rebolado
rebola
raspado
raso
raseiro
rapón
rapeiro
rapado
rapadeira
rapa
raiso
ó rebolo
ó raso
ó rapado
de raseiro
chairo
ás rapadas
arrebolado
arrasado
achaiado
á rebola
á rapa
a cortesía
158VII336
Medida acugulada
sin rapar
revertendo
pinín
ó pilón
impiricuetado
golmada
erbolsando
empiricolao
empilado
empicado
cugulo
cheo
apirucado
apiricuda
apinicolado
apiloado
apicorolado
apericado
amontoado
alombado
al tope
acurupulado
acurupelado
acurulo
acurulado
acumulado
acugulo
acugulado
acufurulado
acubulo
acubulado
abiculado
abicado
a reverquer
a picos
a llenas
a cheas
159VII338
Embozada
puño
puñado
presada
presa
mozada
mangado
manchea
empozada
embozada
emboza
160VII340
Manchea
puño
puñado
puñadín
presiña
presada
presa
palmada
mancheada
manchea
manchada
manada
man chea
man
emboza
161VII342
Cura
párraco
padre
escusador
cura
crego
corvo
capellán
abade
abá
162VII344
Acólito
sancristán
monaguillo
163VII346
Sancristán
sancristán
sacristán
monaguillo
campaneiro
164VII348
Monxa
monxar
monxa
mongha
165VII350
Frade
padre
monxo
fraire
fraile
frade
flaire
166VII352
Alguacil
portero
porteiro
municipal
ministro
chiripa
augacil
arguacil
alguacil
aiuntamento
aguacil
aghente
167VII354
Pedáneo
vistor
vigairo
presidente
pedaño
pedáneo
pedamio
meierdomo
maordomo
maiordomo da parroquia
maiordomo
celador
alcalde pedaño
alcalde pedáneo
alcalde pedamio
alcalde de barrio
alcalde da parroquia
alcalde
168VII356
Celador
vistor
vigairo
vedor
suplente do pedanio
segundo
rexidor
primero
pregonero
portero
porteiro
pedaño
pedáneo
pedamio
pasador
municipal
maordomo
fiscal
filador
empenar
couteiro
concejal
chamador
celaduría
celador de puerto
celador de montes
celador
celadeiro
capataz de camiños
capataz de camín
capataz
camiñeiro
cabeza
avisador
auxiliar
arguacil
alguacil
alcalde pedáneo
alcalde de barrio
alcalde
aguacil
169VII358
Pregoeiro
pregonero
pregoneiro
pregonar
pregón
pregoeiro
porteiro
meleiro
cesteiro
170VII360
Tenente
teniente
tenente
171VII362
Perito
precurador
périto
perito
partillante
avogado
172VII364
Mestre
mestro
mestre
mestra
maiestro
maestro
maestre
maestra
maeso
contramestre
173VII366
Parteira
práctica
porteiro
partureira
partera
parteiro
parteira
parceira
matrona
maciñeira
entendida
comadrono
comadrona
174VII368
Médico
zuruxano
médico
médico
doutor
ciruxano
albéitar
175VII370
Curandeiro
zuruxano
vetrinario
milicieiro
meigoteiro
meiciñeiro
mediciñeiro
meciqueiro
mañoso
mañeiro
manciñeiro
maciñeiro
herbaxeiro
endreite
curioso
curandero
curandeiro
compostor
compoñedor
cartucheiro
bruxo
atador
arregladeiro
armeiro
anciñeiro
albeite
176VII372
Albeite
xeitoso
veterinario
vecindeiro
meciqueiro
manciñeiro
manciñar
maciñeiro
maciñeira
ferrador
entendido
curioso
curandeiro
compostor
compoñedor
cirughano das bestas
bruxo
anciñeiro
albeitre
albeiteiro
albeite
albeitario
albéitar
albeitar
albeital
177VII374
Capador
cortacollóns
castrador
capador
178VII376
Pastor
zagal
vilaxego
vaqueiro
rapaz
rabadán
pegoreiro
patrón
pastoreiro
pastor
ovelleiro
maioral
gandeiro
encargado
criado
costeiro
cativo
becerreiro
alindador
179VII378
Cabreiro
zagal
vilaxego
pegoreiro
pastoreiro
pastor
mandil
gandeiro
crabeiro
chiveiro
cabrero
cabreiro
alindador
180VII380
Besteiro
poltreiro
pigureiro
pastor
muleiro
gardador
gandeiro
celador
caballista
cabaleiro
burrero
burreiro
borraxeiro
bestelleiro
besteiro
acemilero
181VII382
Vaqueiro
vilaxego
vaqueiro
pastor de vacas
pastor
labrego
labrador
gandeiro
criado
bolleiro
becerreiro
182VII384
Matachín
matón
mataporcos
matanchín
matador
matachín
machetín
capador
183VII386
Tratante
xateiro
vaqueiro
tratante
pucheiro
ovelleiro
moinantes
labrador
ganadero
feireante
cucheiro
comprador
chalán
carneireiro
bestilleiro
becerreiro
alindador
184VII388
Maioral
trasmaioral
seitureiro
seitor
rogha
rancho
rabaleiro
patrón
pallagueira
maiordomo
maioral
ghefe da cuadrilla
ghefe
encarregado
encargado
dono da casa
caporal
capataz
cachicán
ateiro
amo
alugado
185VII390
Capataz
patrón
maioral
ghefe
encargado
dono
capataz
cachicán
apororado
amo
186VII392
Xornaleiro
xornaleiro temporal
xornaleiro
temporeiro
temporal
que fai contratas
obrero
obreiro eventual
obreiro
ghornalero
ghornaleiro
criado
axuda
aventual
alugado
187VII394
Pinche
servidor
recadeiro
rapaz
pinche
pícaro da auga
pequeno
peón
parveiro
neno
mascota
mandateiro
fateiro
dueña
criado
chaval
cativo
carrexador de auga
boteiro
avieiro
atropil
agüeiro
aguador
aguadeiro
188VII396
Labrador
paisano
labrego
labrador
campesiño
189VII398
Caseteiro
xornaleiro
quinquilleiro
que anda á ganancia
probeteiro
probe
posteiro
pobre
placeiro
parceiro
obreiro
ninguién
mingalleiro
mezquino
labrego
labradoriño
labrador pequeno
labrador mariñeiro
labrador de baixa man
labrador coitado
cortelleiro
chouteiro
celeiro
celeireiro
celador
casucheiro
casopeiro
caseteiro
caseteiriño
caseteira
caseiro
canameiro
canabeiro
camareiro
cabaneiro
bodegueiro
bodegueira
190VII400
Obreiro
xornaleiro
traballador
peón
operario
obrero
obreiro
criado de servir
caseiro
braceiro
191VII402
Peón
serviente
rapaz
purrolo
pión
pinche
peón
obrero
obreiro
maestro
machacante
barroso
barroco
barreiro
axudante
aprendiz
albañil
192VII404
Albanel
carpinteiro
canteiro
caleador
arbañil
albañil
193VII406
Canteiro
picapedrero
picapedreiro
pedreiro
mompostero
louseiro
labrador da pedra
canteiro
barroso
194VII408
Canteira
penedos
pedreira
pedregueira
louseira
canteira
195VII410
Carpinteiro
serrador
galafate
estibador
entibador
encofrador
carpinteiro
adrais
196VII412
Chapuceiro
zarralleiro
xeitoso
trapalleiro
trangalleiro
trampalleiro
romandón
remendón
remandón
milmañas
mañoso
mañero
fuchicas
fozón
de afición
curioso
cofrador
chofulleiro
chapuzas
chapurreiro
chapuqueiro
chapuceiro
chaprón
chanqueiro
chanca
chambonzón
chambón
chafulleiro
chafuleiro
chafuceiro
chafalleiro
chafallas
carpinteiro de obra blanca
carpinteiro de macheta
carpinteiro de afición
carpinteiro
argalleiro
aprendiz
amañoso
algarteiro
aficionado
197VII414
Fiadeira
muller que fía
filandón
filandeira
filadora
fiarola
fiandeiro
fiandeira
fiadora
fiadeiro
fiadeira
fiada
fía
espadeleira
calcetadora
198VII416
Tecedeira
trapeiras
texedora
tegher
teghedora
tecelana
tecelán
tecedora
tecedor
tecedoira
tecedeiro
tecedeira
batáns
199VII418
Costureira
remendona
remendadeira
modista
costureira
200VII420
Xastre
xastrería
xastre
xastra
sastre
alfaiate
201VII422
Zapateiro
zapateiro
romandón
luxar
202VII424
Zoqueiro
zoqueiro
203VII426
Muiñeiro
muñeiro
muiñeiro
moliñeiro
molinero
molineiro
molieiro
moleiro
maquileiro
maquieiro
aceñeiro
204VII428
Moinante
viaghante
vago
vagamundo
tranquillante
trangalleiro
traficante
titiriteiro
tendeiro
tarugo
raterillo
quincalleiro
quincallas
quigos
priguiceiro
portugués
os do cuento do tío
o do tranganillo
o do teatrillo
o da tómbola
o da función
monero
moiñante
moinante
mendigante
mangante
mangamachetas
mainante
ghitano
festaxeiro
feireiro
feirante
desastroso
comediante
chatarreiro
chamburilero
chalán
calaceiro
bolichero
boinante
ambulante
adiviñón
205VII430
Cesteiro
vregueiro
vergueiro
peseleiro
paxeiro
cesteiro
canastreiro
cabaceiro
206VII432
Cordeeiro
relleiro
cordoeiro
cordioneiro
cordeneiro
cordelero
cordeleiro
cordeiro
cordeeiro
cordaneiro
cordalán
207VII434
Legoeiro
peón camiñeiro
peón caminero
peón
legüero
legoeiro
lagoeiro
lacoeiro
capataz
camiñeiro
caminero
camineiro
auxiliar
208VII436
Telleiro
telleiro
telleireiro
teitón
teitador
retellador
pedreiro
louxeiro
louseiro
louseira
lousador
loixeiro
llouxeiro
llouseiro
canteiro
albañil
209VII438
Paraugueiro
paraugüeiro
paragulleiro
paragüero
paragüeiro
pagüeiro
latonero
cerralleiro
afilador
210VII440
Latoeiro
zurrulleiro
zarralleiro
soldadeiro
paragüero
linterneiro
latonero
latoneiro
latoeiro
latero
lateiro
hoghalatero
hoghalateiro
forrancheiro
follalateiro
ferrulleiro
ferrecacheiro
ferragacheiro
faroleiro
chancarreiro
cerralleiro
caldeireiro
211VII442
Cerralleiro
zurrulleiro
zorralleiro
zarralleiro
poteiro
paragüero
hoghalatero
forralleiro
ferreiro
ferrecacheiro
ferrancheiro
ferrallista
ferralleiro
ferragacheiro
chatarreiro
chancarreiro
cerralleiro
cerraghero
caldeireiro
212VII444
Carreteiro
carromatero
carrillero
carretos
carretero
carreteiro
arrieiro
acarriar
213VII446
Ferragacheiro
zurrulleiro
zarralleiro
quinquilleiro
quincallero
quincalleiro
paragüero
paragüeiro
latoneiro
latoeiro
gholotero
ferrulleiro
ferrecacheiro
ferrancheiro
ferralleiro
ferragacheiro
chancarreiro
chambón
cerralleiro
214VII448
Quincalleiro
tendeiro
quinquilleiro
quincallero
quincalleiro
quincallas
quincallada
paneiro
ferrancheiro
ferralleiro
chilindreiro
chatarrero
chatarreiro
canquilleiro
cangalleiro
cancalleiro
cacharreiro
barateiro
ambulante
215VII450
Gaiteiro
gueiteiro
gaiteiro
216VII452
Ferreiro
ferreiro
217VII454
Ferrador
ferreiro
ferrador
218VII456
Leñador
tronzador
tratante de madeira
serranchín
rozador
rachaleñas
rachador
picador de leña
partidor
obrero para cortar leña
obreiro para cortar leña
obreiro de recortar leña
obreiro
maderista
madeireiro
leñeiro
leñador
labrante
home que racha leña
home que parte leña
home que fai leña
home que corta a leña
fragueiro
fendedor de leña
cortador
cepador de leña
carboneiro
219VII458
Albardeiro
telebarqueiro
talabartero
talabarteiro
talabardero
talabardeiro
guarnicionero
guarnicioneiro
guardicionero
albardonero
albardeiro
alabardeiro
220VII460
Toneleiro
tonero
tonelero
toneleiro
selleiro
cubeiro
carpinteiro de toneles
carpinteiro
barrileiro
221VII462
Afiador
zarralleiro
paragüero
paragüeiro
molanchín
filador
afilador
afiar
afiador
222VII464
Pescador
trutieiro
truteiro
truiteiro
troiteiro
pescantino
pescantín
pescantil
pescanchín
pescador
peixeiro
223VII466
Cazador
cazador
224VII468
Escoda
zutrón
trinchante
pireta
picón
pico
picareta
picachón
pica
martillo de pico
martillo de pedra
martillo de escoda
martillo de asiento
martillo de asiente
martillo
martelo de picos
martelo de pico
martelo de pedra
martelo de cota
martelo de corte
martelo de asiento
machada
esgoda
escoda
escarchadora
escantrillón
escantillón
escantilladora
escantillador
degollador
cotaz
codeiro
cantillón
225VII470
Buxarda
pulidor
pico
pica
mugharda
mordaza
mazuco
maza de picos
maza
martillón de apiconar
martelo de labrar as canterías
marria
marreta
marra
mandarria
macico
maceta
forma
estrilla
escodilla
escodadilla
escantillón
buxarda
bugharda
bugarda
226VII472
Pauferro
puntarola
porpau de ferro
porpau
pauferro
pauferra
pau panca
pau de ferro
panca de ferro
panca
palo de ferro
palanca
pa
ferropau
ferro do monte
ferro de asiento
ferro
burdinga
bordeleira
barrón
barrena
barra
barilla de asiento
abuelo
227VII474
Panca
uña
ruleta
rolo
punteiro
puntarola
pistolo
pistolete
pinza
pía
pé de cabra
pau de ferro
panca
palo de ferro
palanquete
palanqueta
palancucho
palanca
ferro de asiento
ferro de asiente
ferro de asento
ferro de asentar
cola
calzo
brúa
barro
barrilla
barreta
barrena
barra
barilla
bareta
228VII476
Pata de cabra
subaco
pulidor
pinador
pé de cabra
pé de cabra
pata de cabra
pata
lisador
gruñidor
forma
costa
cabra
buxo
buxete
buxa
bruñidor
broqueador
bisagra
baixaviras
asentador
alisadora
alisador
229VII478
Roldana
trócola
trócalas
sinfín
roldana
roldaina
rodana
rodaina
roda
pasteca
motóns
maroma
guindeleta
guindaleta
guinche
garruxa
galrucha
cuadernal
chilra
childra
carrucha
carrello
cadernal
cabazo
230VII480
Aparello
trócola
tolva
sinfín
sarrillo
sarillo
roldana
raballetín
pistolo
pasteca
morenillo
montón
montacarros
montacargas
molinete
matón
maroma
maquinillo
maquinilla
guindaleta
guincho
güinche
guinche
grade
diferencial
cadernales
cabria
cabestrante
cabazo
aparexo
aparello
aparegho
231VII482
Paleta
vasca
paletín
paleta ladrillera
paleta de punta redonda
paleta de punta
paleta de llanos
paleta de ladrillos
paleta de dar llana
paleta de cal
paleta cuadrada
paleta catalana
paleta baixa
paleta
cuchara
cuadrada
catalana
232VII484
Esparavel
taloxa
llana
frotona
frotaxa
frotás
frota
fretacho
esparavén
esparavela
esparavel
bruñidor
233VII486
Esparavel de metal
taloxa de lata
llana de plancha
llana de lata
llana de ferro
llana de aceiro
llana
lata de ferro
esparavel
234VII488
Cribo
zaranda
pineiro
peneira
pelpineira
debanduiras
cribón
cribo
criba
cernidora
cernidor
cernideira
bortel
235VII490
Piqueta
piqueta
pico martelo
pico
picareta
picaraña
picachón
peta
martelo de pico
martelo
escoda de picar
236VII492
Banco de carpinteiro
tallo de carpinteiro
tallo
ripeiro
banco dos zocos
banco de oficio
banco de carpintier
banco de carpintería
banco de carpinteiro
banco de carpentexar
banco de carpentar
banco de carpenta
banco
237VII494
Táboa
traba
táugoa
tauga
táuboa
tauba
tabra
taborela
táboa
tablón
tabla
238VII496
Serraduras
xerrín
sarrín
s[ɛ]rrín
s[e]rrín
relo
rela
muíña
aserrín
239VII498
Labra
vruta
viruta
veruta
verruta
labras
240VII500
Serrón
serrote
serrón
241VII502
Serra
sierra
serriña
serreta
serrar
serra fina
serra de mau
serra
seguete
242VII504
Tronzador
tronzón
tronzadora
tronzador
tronza
tronchón
tronchete
trincador
serra portuguesa
serra de san José
serra de aire
sembrador
retora
labrar
cimbrón
243VII506
Cotilla
serrucho de cota
serrote de cota
serrón de cotilla
serrón de cota
serrón de costilla
serra de cotilla
serra de cota
escotilla
cotilla
244VII508
Serrucho
serrucho
serrucha
245VII510
Cepillo
cepo
cepillo
cepilla
246VII512
Garlopa
xuntoira
garlopín
garlopa
garlolín
galropín
galropa
desbastador
cornamuza
bastra
247VII514
Cantil
xuntoira
xunteira
moldeador
machimbra
machembro
machembrar
machembra
machambre
guillame
guillaime
ghunquillos
garlopín
gargaleiro
escariador
cepillo de machimbrar
cantril
cantil
billame
amachembrador
acanelador
248VII516
Acantilar
machembrar
gargalear
enmachembrar
encantilar
cantilar
amachembrar
agargalar
acantrilar
acantilar
249VII518
Bocel
xabreiro
xabreador
trencha curvada
rebocador
rastreador
moldura
moldeador
molde
media caña
llèrgha
gumia
gubia
goibeta
goiba
gargaleira
esgubia
escabola
enxabreador
contrabucel
cepillo redondo
cepillo de volta
cepillo de curvas
cepillo curvado
cantil
bucel
acanalador
250VII520
Trencha
trincha
trencha
llesga
llerga
llégara
legre
gubia
formón
esgobia
escouplo
escoplo
escopla
azuela
axuela
anxola
alxola
aixola
aixoa
251VII522
Bedano
xabreiro
xabre
trenchín
trencha estreita
gumia
gubiete
gubia
gardeador
formón estreito
formón
esgubia
esgobio
escumple
escroupro
escrouporón
escoupro
escoupre
escouplo
escouple
escoupio
escóuparo
escopro
escoprio
escoplo
escopla
escópalo
esclouplo
esclopo
bedano
bedáneo
bedamo
badame
argoda
252VII524
Sarxento
torno
torniquete
torniqueta
torniquela
sarxento
sarghento
presilla
prensilla
prensa
gato
gastallo
chazo
cárcel
cabo primeiro
burro
barrilete
banco
apreto
antalla
253VII526
Trade
tradón
trado
tradella
trade
trada
tarabelo
tarabello
tarabella
tarabela
rosca
pistoleta
osquia
manguiño
barreno
barrena
254VII528
Barreno
tralado
trado pequeno
trado de mau
trado
tradiño
tradilla
tradeta
trade de mau
trade
trada
tarabelo pequeno
tarabelo
tarabellín
tarabelín
tarabela
taladro
sobela
puia
porfurador
picadeiro
minguelete
furador
espurela
cembelete
broquiña
broca pequena
broca
bringuilete
binguelete
billa
barruma
barreno de mau
barreno
barreniño
barrenín
barrena pequena
barrena de mau
barrena
255VII530
Broca
puga
púa
mecha
broca
barreno
barrena
256VII532
Berbequí
tralado
taladro
birbiquín
birbiquí
berbiriquí
berbiquí
barbiquí
257VII534
Escofina
escofina
258VII536
Gramil
gramil
259VII538
Cabalete
tronzón
talleiro
serrería
serreira
serradoiro
serradeiro
serradeira
roscón
puntal
postes
picadeiro
mula
gastallo
esteo
estada
estacas
cepo
cabrita
caballete
cabalete
cabaleta
burro
burra
buriqueta
armación
260VII540
Machado
trinchante
picadeiro
machete
macheta
machadón
machado
machadín
machada
broso
brosa
bros
acha
261VII542
Fender
tronzar
refender
raxar
raghar
rachar
picar leña
picar
partir
fender
escachar
abrir
262VII544
Escuadro
regla
falso escuadro
falsa régoa
falsa regla
falsa escuadra
falsa
escuadro falso
escuadro
escuadra falsa
escuadra
escantillón
compás
263VII546
Martelo
maseta
martillo
martelo
martello
martela
arrincaclavos
264VII548
Martelo de pata de cabra
uñeta
sacacravos
pata de cabra
martelo de uña de cabra
martelo de uña
martelo de unlla
martelo de presas
martelo de pé de cabra
martelo de patachiva
martelo de pata de cabrita
martelo de pata de cabra
martelo de orellas
martelo de navallas chatas
martelo de lousador
martelo de guitas
martelo de guicha
martelo de garfias
martelo de gardas
martelo de garcias
martelo de ganchas
martelo de gallos
martelo de gallas
martelo de forghador
martelo de desclavar
martelo de cubridor
martelo de cresta
martelo de cabra
martelo de barra de uña
martelo de arrancar as puntas
descravadeira
arrincaclavos
arrincachatolas
arrancacravos
265VII550
Martelo de bóla
porrillo
martelo redondo
martelo mono
martelo de taller
martelo de pera
martelo de mecánico
martelo de chapista
martelo de cabeza de bóla
martelo de bóla
martelo americano
marreta
maceta
266VII552
Martelo de ferrador
martelo de remachar
martelo de pata de ferreiro
martelo de fragua
martelo de forghador
martelo de ferreiro
martelo de ferrar
martelo de ferrador
267VII554
Martelo de zoqueiro
martelo dos zocos
martelo dos chancos
martelo de zoqueiro
martelo de zapateiro
martelo de mazar as suelas
martelo das zocas
268VII556
Martelo. Outros tipos
picapedreiro
mazuco
mazo
maza
martillón
martillo claveiro
martelo romo
martelo reto
martelo de zurrulleiro
martelo de punta
martelo de prensa
martelo de pico
martelo de picar
martelo de ollo redondo
martelo de ollo cuadrado
martelo de murar
martelo de machacar
martelo de lousar
martelo de gadaña
martelo de fondar
martelo de ensamblar
martelo de crabuñar
martelo de cigüeña
martelo de carpinteiro
martelo de canteiro
martelo de boca e punta
martelo de barrenar
martelo de aristas
martelo de albañil
martelo das pedras
martelo curvo
marrón
marreta
marra
mandarria
macico
macho
maceta
escantillón de canteiro
bandaria
269VII558
Lima
llima
limatón
lima triángulo
lima redonda
lima plana
lima media caña
lima de triángulo
lima
alimar
270VII560
Lixar
pulir
prefinar
papel de ligha
lixar
lixa
limpar
lighar
darlle ligha
alisar
271VII562
Pedra de afiar
triángulo
repelo
rebolo
piedra de filar
pedrafilar
pedra de mo
pedra de mazar o calzado
pedra de esperón
pedra de esmeril
pedra de asentar
pedra de amolar
pedra de aguzar
pedra de afilar
pedra de afiar
pedra
muela
molexón
molexo
mola
moa de afilar
moa
mó de fiar
mó de esperón
limadoura
lima
esperón
esmeril
desbastador
desanchadora
chaira
asentador de cuchillas
aguzadoira
afiadoira
272VII564
Afiar
vaciar
moer
aguzar
afilar
afiar
273VII566
Forxa
fraugua
frauga
fragua
forxa
274VII568
Zafra
zafra
xunque
xunga
xunco
xunca
llunque
llungue
iunca
ingre
ingra
ingla
incre
incra
incle
incla
engre
engra
cepo
bigornia
bigorna
allunque
275VII570
Cortafrío
xixel
xicel
tañadeira
talladeira
siselo
punceta
guillo
cortafríos
cortafrío
cortafíos
cortaferros
cortaferro
cizalla
cincel
cicel
276VII572
Témpera
tempra
témpora
temple
templa brava
templa
temperadura
277VII574
Temperar
trempar
temprar
templar
temperar
destemplar
dar temple
dar templa
dar auga
afogar
278VII576
Esmillar
tronzar
ter templa de máis
ter mosa
ter melas
ter mala templa
ter bocas
templa viva
templa brava
sedarse
saltar
romper
remillarse
remachar
rebozar
rebentar
quedar duro
quedar bravo
partir
meter templa forte
mellar
melar
mal templar
fanicarse
fanarse
facérselle unha poda
facer dous fíos
facer bocas
estrincar
estralar
estourar
estillar
estar bifre
estalar
esportelar
esmirillar
esmillar
esmigar
esgranular
esgranar
escouchar
escacharrar
escachar
esbronchar
esbroncar
esbouquelar
esbocar
esbirtar
derramarse
brincar
adentarse
abollar
279VII578
Virar
volver
virar
torcer
temple floxo
templar mal
revolver
revirar
refollar
rebozar
quedar blando
perde-lo fíu
meter templa frouxa
melar
mazar
mala templa
estar gafado
estar cego
estar blanda
está roma
esmolchar
esmolar
esmagar
esborrar
engruñar
doblar
devolver
destemplar
cegar
avolve
anzarriñar
280VII580
Barquín
ventolina
ventilador
soprón de ferreiro
pava
fuelle
folle
fole
fol
barquín
barquillo
barquil
281VII582
Tubeira
tufón
tufo
tufeira
tueira
tubo
tubería
tubeiro
tubeira
torneira
soplón
salida
furado
cañón
caño
caña
canuto
canón
cano
cana
buxeiro
buxa
burato
buraco
bufón
bufareira
boquilla
boquete
boqueira
bocal
boca
barquín
282VII584
Tenaces
tixeiras
tixeira
tiseiras
tiseira
tenazas
tenaza
tenaz
tenacillas
tenacilla
tenaces
tanazarreta
pinzas
pinza
narizón
narigón
mordazas
mordaza
garruchas
escorbellón
alicates
alicate
283VII586
Tipos de tenaces
tixeira de pillar as ascuas
tixeira de cortar latón
tixeira de cortar lata
tiseira do ferreiro
tiseira de zarralleiro
tenaza de latoneiro
tenaza de casa
tenaza da casa
tenaces rectas
tenaces do lume
tenaces de zapateiro
tenaces de volta
tenaces de gancho
tenaces de ferreiro
tenaces de ferrar o burro
tenaces de ferrar
tenaces de ferrador
tenaces de coller as brasas
tenaces de cociña
tenaces de carpinteiro
tenaces de carbón
tenaces de agarrar o ferro
tenaces das brasas
tenaces da fragua
tenaces curvas
tanazas de ferro
tanazas de coller tubo redondo
tanaza curvada
redonda
planas
pinzas de ferreiro
pinza das brasas
para o carbón
lisa
escorbellón para o lume
dereita
del ferreiro
de tubo
de soldar
de sacar clavos
de pico
de ollo
de forxa
de ferrar
de ferrador
de cubo
de corte
de cortar o ferro
de cortar lata
de cortar
de conta
de cociña
de boca
de aventa-las vacas
de apuntar
corva
corriente
284VII588
Mallo
pisón
piso dos carros
mazuco
mazón
mazo
maza
marra de madeira
manllo
manlle
malluco
malluca
mallo rodeiro
mallo
mallico
malle
mallarrodeiros
macico
macho
maceta
285VII590
Puxavante
trencha
talladeira dos cascos
puxavante
puxamantes
pasavantes
ixola
esporón
escouple
escavón
debastador
buxavante
achuela
286VII592
Chatola
tachuela
tachola
tacha
rebolgois
punta
puga
protetores
grocha
espita
clavo
clavillo
chincheta
chinche
chincha
chatuela
chatola
chapra
chapa
carchola
brocha
ala da mosca
287VII594
Ferruxe
roña
ósido
orín
oril
furruxo
furruxe
forruxa
ferruxo
ferruxe
ferruxa
ferrús
ferrullo
ferroxento
enfurruxe
enfurruxar
288VII596
Enferruxarse
tomar orín
ter roña
ter ósido
ter orín
ter oril
ter ferruxe
osidarse
osidado
orinarse
orillarse
orilado
o[ʃ]idarse
furruxo
ferrullecer
estar osidado
estar orinado
estar orilado
estar forruxo
estar ferruxento
estar enroñado
estar enfurruxido
estar enfurruxado
estar enferruxado
estar cheo de orín
estar afurruxado
enroñarse
enroñado
enfurruxirse
enfurruxarse
enfurruxar
enforruxado
enferruxir
enferruxecer
enferruxarse
enferruxar
enferruxado
enferrullar
encherse de orín
criar ferruxe
coller ósido
coller orín
coller furruxe
arinarse
afurruxarse
afurruxado
289VII598
Subela
subelón
subela
punzón
lesnia
lesna
lesma
290VII600
Alicate de zapateiro
turquesas
turquesa
tenazas
tenaza
tenacillas de montar
tenacilla do zapateiro
pinzas
pinza
pinces
mortaza
morgaza
mordaza
bichos
bicho
andrade
alicates
alicate
291VII602
Coitela
rebocador
raspilla
raspa
faca de zapateiro
cutiela
cutela
cuitella
cuitela
cuchilla
cuchila
coitelo
coitela
292VII604
Chaira
xaira
punzón
pedra
lizador
limatón
lima
esparón
chaira
chaina
chaila
asentador
aguzadoira
afiladoira
aceiro
293VII606
Ferro de rebordar
ruleta
roleta
remachador
rebordeador
reborde
rebordar
rebordador
monte
medialuna
lima de zapateiro
gubia
ferro de vivos
ferro de remedar
ferro de rematar
ferro de rebordear
ferro de rebordar
ferro de marcar
ferro de luxar
escofina
escantillador
desbarbador
costa
claveira
burriñidor
brullador
beira
asentador de dentro
294VII608

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883