Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Vexiga de sangue
vixigoto
vixigas
vixiga dun trillazo
vixiga de sangre
vinchoca de sangre
vinchoca
vincha
vexiga de sangre
vexiga
veghiga
trulladura
trillazo
trilladuras
trilladura
trilladela
sangre pisado
sangre pisada
sangre mazado
sangre mazada
sangre callada
sangre
roer unha meiga
pisada
pellizco
negrón
negra
mazucadura
mazaduras
mazadura de sangre
mazadura
mazada
mancha de sangre
graniño
golcha
estrullón
estrullarse
espunllos
esmigallar
entrilladura
ensangrentada
encarnada
denegrido
capón
buxiga de sangre
buxiga
buxega de sangre
buxega
burbulla de sangre
bozas
boza negra
boza ensangrentada
boza encarnada
boza de sangre
boza
boxiga dunha mazucadura
boxiga de sangre
bóxiga
boxiga
boxeca de sangre
boxeca
boxa de sangre
boxa
botiña de sangre
bota de sangre mazada
bota de sangre
bota
bóldregas
bochiña de sangue
bóchiga de sangre
bóchiga
bochica de sangre
bochica
bochas
bocha de sangre mazada
bocha de sangre
bocha
bixoca
bexoca
belisco
bazoucha de sangre
baxoca de sangre pisada
baxoca
augana de sangre
amoratadela
amata
164V281

Descargar resultados en: EXCEL

© 2018 Instituto da Lingua Galega - USC