Publicaciones de María Dolores Villanueva Gesteira

 • María Dolores Villanueva Gesteira (2015): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 529-537 - Artigo
 • "Unha achega á intrahistoria dos Premios do Centro Galego de Buenos Aires. Un proxecto de alén mar para Galicia"
  María Dolores Villanueva Gesteira / Denís Vicente Rodríguez (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "As relacións entre Galaxia e a diáspora arxentina, unha rede por tecer (1950-1966)"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "O exilio e a emigración na base da Editorial Galaxia dende a súa creación ata a década dos sesenta. O caso de Arxentina e Uruguai"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2014): Xornadas Internacionais UCM-UNED 2014. Literatura galega: identidade, alteridade e exilio, Madrid, 18-20 setembro 2014 - Presentación
 • "AIEG: novo equipo para 2015"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2012): Grial, 196, 10 - Artigo
 • "Unha necesaria contribución á biografía de Luís Soto"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2012): A Trabe de Ouro, 89, 137-140 - Artigo
 • "Unha luz que ilumina un país"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2012): A Trabe de Ouro, 91, 389-391 - Artigo
 • "Un pradairo para Francisco Fernández del Riego"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2012): Revista Murguía, 23-24, 27-29 - Artigo
 • "Casares e Galaxia, Casares en Galaxia"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2012): Grial, 196, 28-37 - Artigo
 • "Na trama do galeguismo resistente: Francisco Fernández del Riego, en off"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2011): Tempos novos, 168, 63-66 - Artigo
 • “40 anos da fundación do Instituto da Lingua Galega”
  María Dolores Villanueva Gesteira (2011): Grial, 191, 12-15 - Artigo
 • María Dolores Villanueva Gesteira (2011): Ramón Lorenzo. Señor das palabras, Xosé Soutullo, Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 92-93 - Artigo
 • A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo
  María Dolores Villanueva Gesteira (2010): , Pontevedra: Deputación de Pontevedra - Libro
 • "Percival e unha historia máis: a de Tristán"
  María Dolores Villanueva Gesteira (2010): Grial: revista galega de cultura, 185, 76-89 - Artigo
 • María Dolores Villanueva Gesteira (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 169-188 - Artigo
 • Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira
  María Dolores Villanueva Gesteira (2006): Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira, Vigo: Deputación de Pontevedra / Consello da Cultura Galega - Libro