Publicaciones de Laura Calaza Díaz

  • "A computer application for processing perceptual dialectology data"
    Soraya Suárez Quintas / Laura Calaza Díaz (2016): Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation 2016, Viena (Austria), 21-24 setembro 2016 - Presentación
  • "Categorización perceptiva das variedades románicas peninsulares por parte de universitarios de Galicia"
    Irene Santos Raña / Soraya Suárez Quintas / Laura Calaza Díaz / Xulio Sousa (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
  • Laura Calaza Díaz / Soraya Suárez Quintas / Rosa M. Crujeiras / Alberto Rodríguez Casal / Xulio Sousa / José R. Ríos Viqueira (2016): ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Innovación de Operacións, 282-291 - Capítulo de libro
  • Soraya Suárez Quintas / Laura Calaza Díaz (2015): Empanada break XIII, Santiago de Compostela, 11 decembro 2015 - Presentación
  • Laura Calaza Díaz / Soraya Suárez Quintas / Rosa M. Crujeiras / Alberto Rodríguez Casal / Xulio Sousa / José R. Ríos Viqueira (2015): XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-24 outubro 2015 - Presentación