Archivo del Gallego Oral (AGO) - Publicaciones relacionadas

 • “Influencia del español en el gallego de A Illa de Ons”
  José Manuel Dopazo Entenza (2018): VII Jornadas de Iniciación a la Investigación, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 12-15 marzo 2018) - Presentación
 • “As mulleres como motor de cambio”
  José Manuel Dopazo Entenza (2018): Aunios, Asociación Cultural PineirÓns, 24-26 - Artigo
 • Voces de Bueu. Mosaico de Vivencias
  José Manuel Dopazo Entenza (2018): , Concello de Bueu. ISBN 978-84-09-04450-4 - Libro
 • Cacheiras. Retallos de vida. 1900-1961
  Carme Hermida Gulías (2018): , Meubook - Libro
 • “A pegada leonesa no valego do val do río Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2018): Limba noastră-i o comoara... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, C. Alén Garabato e M. Brea (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 305-324 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2018): Ao Encontro das Línguas Ibéricas, A.R. Carrilho et alii (eds.), Covilhã: UBI-LusofoniaPress, 333-348 - Capítulo de libro
 • “O vianés e o galego da área zamorana. Particularidades en común destas variedades do galego oriental”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 10-15 setembro 2018) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 61-79 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"
  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “A variación lingüística galega en textos orais do Concello de Viana do Bolo”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 803-823 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”
  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Capítulo de libro
 • "Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a sua normativización conxunta"
  Xosé Henrique Costas González (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, nº11.2. pp. 111-132 - Artigo
 • “O estado da investigación sobre as falas do val do Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2017): A Fala. I Jornás de Estudiu i Difusión, (Organizado polo Parque Cultural Sierra de Gata + os 3 concellos), Valverdi do Fresnu, San Martín de Trevellu, As Ellas. 24-26 novembro 2017 - Presentación
 • “Achegas á procedencia do léxico das falas do val do río Ellas (Cáceres)”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Cartografías del Portugués. Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, M.J. Fernández & J.M.Carrasco González (eds.), Cáceres: SEEPLU, 167-180 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2017): Gallaecia: estudos de lingüística portuguesa e galega, M. Negro Romero; R. Álvarez Blanco e E. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1057-1067 - Capítulo de libro
 • “O sufixo –icho/a, caracterizador da microtoponimia do galego de Zamora”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Verba, 44. 527-536 - Artigo
 • “As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , nº11.2. 79-109 - Artigo
 • “O galego oriental: o dialeto vianês e as suas afinidades com a língua portuguesa”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): , Conferencia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 9 novembro 2016) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do CLUP, O Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • "A variedade vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués"
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • "Orixe e evolución das sibilantes nas falas do val do río Ellas"
  Xosé Henrique Costas González (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Centro de Estudos Galegos da Universidad de Extremadura. Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "A variación lingüística galega en textos orais do concello de Viana do Bolo "
  Concepción Álvarez Pousa (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Daniel Pernas. Unha ponte cara ó futuro. [con gravacións da parroquia de Reis, Teo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Os Hermida de Sever [Carballedo, Lugo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Xosé Henrique Costas González (2015): Revista de Filología Románica, Universidad Complutense de Madrid - Artigo
 • "Os textos orais do Val do Río Ellas e a súa importancia para a dialectoloxía galega e portuguesa"
  Xosé Henrique Costas González (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Tesouro Oral Informatizado da Lingua Galega (TOILG): caracterización do corpus"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Arquivo do Galego Oral do ILG: xénese e situación actual"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Os textos orais do Concello de Teo e a súa importancia para o galego e para outras disciplinas"
  Carme Hermida Gulías (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Unha viaxe á Ribeira Sacra a través da oralidade: a fala do Concello de Taboada no Arquivo do Galego Oral"
  Ana García García (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xosé Henrique Costas González (2014): Límite, Revista de estudios portugueses y de la lusofonia, Universidad de Extremadura-Cáceres - Artigo
 • “Unha ecografía sonora de Galiza: o Arquivo do Galego Oral”
  Ana García García (2014): , Conferencia na Facultad de Filología y Letras da Universidad de Extremadura. 11 abril 2014 - Presentación
 • O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura)
  Xosé Henrique Costas González (2013): , Xerais. Vigo - Libro
 • “Notas sobre a fala galega da Seabra”
  Xosé Henrique Costas González (2012): Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia, Xosé Bieito Arias Freixedo, Xosé María Gómez Clemente, Gabriel Pérez Durán (coord.), Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, 337-357 - Artigo
 • “O arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 86, 295-298 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 153-166 - Capítulo de libro
 • "Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa"
  Francisco Fernández Rei (2007): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 4. 22-29 - Artigo
 • "Cardumes, barrías e manchas de peixe en galego e portugués"
  Francisco Fernández Rei (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 347-364 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Artigo