Languages of Spain in the Second Republic

Data: 
Viernes, Septiembre 27, 2013 - 20:30
Imaxe: 

O profesor Henrique Monteagudo contribúe con dous traballos nun volume sobre a historia da política lingüística española editado polo profesor José del Valle (CUNY): A Political History of Spanish. The Making of a Language (Cambrdige University press).