Análise do discurso, ideoloxías lingüísticas e contacto de linguas

Data de inicio: 
Martes, Enero 26, 2021 - 16:00

No marco do proxecto Contacto, cambio lingüístico e ideoloxía en contextos de minorización lingüística, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación, realizamos unha serie de tres seminarios nos que afondamos na relación que existe entre a construción e a negociación da identidade, a emerxencia de ideoloxías lingüísticas na interacción verbal e a variación e o cambio lingüístico inducidos polo contacto.

AVISO IMPORTANTE: Tras realizar a inscrición, enviarase un correo con información sobre o seminario. Se non o reciben na súa caixa de entrada, comproben que non estea no spam.

Poster: 

Sección