ILG publications

Atlas Lingüístico Galego. Volume I: Morfoloxía verbal
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.), Manuel González González, Rosario Álvarez Blanco
Data de publicación:
1990
Descarga: Índices
Diccionario da lingua galega
Data de publicación:
1990
Cadernos de documentación municipal. I Urbanismo
Data de publicación:
1988
Cadernos de documentación municipal. I Patrimonio e bens
Data de publicación:
1986
Cadernos de documentación municipal. II Contratación
Data de publicación:
1986
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Data de publicación:
1982
Choca. Vocabulario elemental galego
Autor:
Xosé Xove Ferreiro
Data de publicación:
1981
Bases pra unificación das normas lingüísticas do galego
Data de publicación:
1980
Galego 3
Data de publicación:
1976
Memoria de las primeras jornadas sobre bilingüismo
Data de publicación:
1973
Galego 2
Data de publicación:
1972
Galego 1
Data de publicación:
1971

Pages