ILG publications

Estudos de Lingüística Galega 3
Data de publicación:
2011
Descarga: Revista en rede
Dicionario de pronuncia da lingua galega
Autor:
Xosé Luís Regueira Fernández
Data de publicación:
2010
Descarga: Introdución
Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría
Autor:
Xosé Afonso Álvarez Pérez
Data de publicación:
2010
Toponimia e cartografía
Autor:
Xulio C. Sousa Fernández (ed.)
Data de publicación:
2010
Descarga: PDF
Estudos de Lingüística Galega 2
Data de publicación:
2010
Descarga: Revista en rede
O debate normativo da lingua galega (1980-2000)
Autor:
Pablo Sánchez Vidal
Data de publicación:
2010
A lingüística galega desde alén mar
Autor:
Gabriel Rei-Doval (ed.)
Data de publicación:
2009
Perspectivas sobre a oralidade
Autor:
Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (eds.)
Data de publicación:
2009
Descarga: PDF
A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas
Autor:
Ernesto X. González Seoane, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2009
Descarga: PDF
De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo, X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2009
Estudos de Lingüística Galega 1
Data de publicación:
2009
Descarga: Revista en rede
Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Autor:
X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2008

Pages