Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | Português | English

Condicións de uso

1. A utilización deste corpus implica a aceptación de todas e cada unha das condicións abaixo asinaladas.

2. O Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués é o resultado da transcrición, anotación e tratamento informático de obras de léxico dialectal. Os dereitos de autor da ferramenta informática pertencen ao Instituto da Lingua Galega (USC) e a propiedade intelectual do deseño do corpus e manipulación dos datos pertence aos organismos sinalados na páxina inicial do Tesouro. Os dereitos de autor das obras individuais incluídas no Tesouro pertencen aos respectivos titulares, segundo a lexislación de cada un dos países.

3. Permítese a consulta do Tesouro e a utilización dos seus materiais para usos de divulgación, docencia, investigación e persoais. Queda expresamente prohibido o uso con ánimo de lucro sen o permiso previo, expreso e por escrito, da dirección de proxecto ().

4. O emprego masivo dos datos do Tesouro como material exclusivo ou básico dun traballo de investigación precisará dun acordo previo coa coordinación do proxecto para establecer unha forma de coautoría que reflicta a contribución do equipo do Tesouro mediante a recolla de material, a súa transcrición, a anotación e o tratamento informático dos materiais. De non chegar a ese acordo, queda prohibida a utilización dos materiais.

5. A utilización deste corpus implica a obriga de citar convenientemente, conforme ao uso científico, tanto o propio Tesouro como cada unha das obras individuais das que proveñen os datos empregados no respectivo traballo ou publicación.

6. Agradécese o envío de copia impresa e/ou dixital de calquera publicación en que sexa empregado o corpus ao seguinte enderezo:

Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués
Instituto da Lingua Galega - USC
Praza da Universidade, 4
15782-Santiago de Compostela

© 2019 Instituto da Lingua Galega - USC