Publicaciones de los investigadores

 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Artículo
 • Francisco Fernández Rei (1988): Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978, Juárez, A. (ed.), Granada: TAT, 85-99 - Capítulo de libro
 • Diccionario normativo galego-castelán

  Henrique Monteagudo Romero, X. García Cancela, Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, Ernesto X. González Seoane, Carme Hermida Gulías, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro
 • "La lengua gallega"

  Ramón Lorenzo Vázquez, Rosario Álvarez Blanco (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Artículo
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"

  Rosario Álvarez Blanco (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Capítulo de libro
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez Blanco (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Libro
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"

  Rosario Álvarez Blanco (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Artículo
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (I)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1987): Revista Galega de Educación, nº 5, Revista Galega de Educación, nº 5, 78-81 - Artículo
 • "Plan de Redacción 1, 2, 3, 4. Unha aportación didáctica"

  Carme Ares Vázquez (1987): Revista Galega de Educación, nº 4, Vigo: Edicións Xerais - Artículo
 • "Presupostos pedagóxicos para o ensino do galego oral"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1987): Actas das II Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 163-168 - Capítulo de libro
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Artículo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Artículo
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 441-488 - Artículo
 • "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1986): "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega", 26de xaneiro de 1986. páx. 15 - Artículo
 • "O galego estándar na escola sen merma da variante dialectal"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1986): Actas das I Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación provincial, 219-223 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Artículo
 • Henrique Monteagudo Romero (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 317-323 - Artículo
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 127-141 - Artículo
 • Gramática Galega

  Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Regueira Fernández, Henrique Monteagudo Romero (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Libro

Páginas