Xavier Gómez Guinovart publications

  • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open Science - Artigo
  • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open linguistics, (Special issue on: A Multilingual Focus on Lexicography and Phraseograhy, ed. Maria Isabel González-Rey), 2/1, 253–286 - Artigo
  • "Recursos integrados da lingua galega para a investigación lingüística"
    Xavier Gómez Guinovart (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
  • Xavier Gómez Guinovart / Xosé María Gómez Clemente / Andrea González Pereira / Verónica Taboada Lorenzo (2013): Estudos de lingüística galega, 5, 27-42 - Artigo