María Beatriz Domínguez Oroña publications

 • "Factores que condicionan a aceptación da diátese causativa de quecer en galego"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Presentación
 • "Alternancia de quentar e quecer en construcións causativas do galego"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2018): Estudos de lingüística galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués, Volume especial I, 155-178 - Artigo
 • "Análise das construccións con ensinar e aprender. Unha aproximación á causatividade en galego"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "Métodos e recursos para o estudo da variação sintática dialetal no galego"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "Estudo da alternancia causativa en pares verbais do galego: primeiros resultados"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "'Arder' en predicados causativos e anticausativos do galego"
  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016), Alcalá de Henares (Madrid), 23-25 maio 2016 - Presentación
 • "A classificação semântica no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português"
  María Beatriz Domínguez Oroña / Ernesto X. González Seoane (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1108-1121 - Capítulo de libro
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2015): XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Cantabria, 7-9 outubro 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña / Marta Negro Romero / Rosa Mouzo Villar (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2015): XVe Colloque International de Linguistique Ibéro-Romane (CILIR 2015), Ruan (Francia), 3-5 xuño 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2015): III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / María Beatriz Domínguez Oroña (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2014): XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo 2014 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación