Xosé Manuel Dopazo Entenza publications

 • Xosé Manuel Dopazo Entenza / Xosé Manuel Dopazo Entenza / Xosé Manuel Dopazo Entenza / Xosé Manuel Dopazo Entenza (2017): Revista Galega de Filoloxía, 18, 49-68 - Artigo
 • Xosé Manuel Dopazo Entenza (2016): Aunios, 21, 34-37 - Artigo
 • "Alternancia de raíz en el determinante indefinido MOITA(S)/O(S) en A Illa de Ons (Bueu, Pontevedra)"
  Xosé Manuel Dopazo Entenza (2016): III Jornadas de Iniciación a la Investigación Lingüística, Cáceres, 17-18 novembro 2016 - Presentación
 • "Morfema da P1 do pretérito de indicativo da primeira conxugación nos verbos regulares"
  Xosé Manuel Dopazo Entenza (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • "Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega"
  Lucía Barreiro Capón / Xosé Manuel Dopazo Entenza / Naír García Abelleira / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Rocío Varela / Marta Martínez / Roberto Seara (2015): I Jornadas Filológicas Internacionales-UR, A Rioxa (Logroño), 30 setembro - 2 outubro 2015 - Presentación
 • "Mantemento e mudanza lingüística nos falantes da illa de Ons: as sibilantes"
  Xosé Manuel Dopazo Entenza (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A Illa de Ons. Motivos do cambio lingüístico"
  Xosé Manuel Dopazo Entenza (2015): III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015 - Presentación