Contacto e cambio lingüístico en galego - Related publications