Tesouro Informatizado da Lingua Galega

TILG

Dirección Responsables da versión 4.1 Desenvolvemento informático

Desde 1986, ano da posta en marcha do proxecto, ata a actualidade contribuíron ao desenvolvemento das diferentes versións do TILG as seguintes persoas:

Desenvolvemento e apoio informático Persoal de apoio