Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de greta como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 103 en 44 obras distintas.

Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1894 ALZBEI894 16 Trema o penedo , ruxe a ola , e no fondo das grietas , nas estalactitas [+]
2 1908 RDRGAL908 121 ten ningunha greta ou ningunha cortadura , non deixa entrar pra [+]
3 1908 RDRGAL908 166 greta = { grieta } greza y degreza = { grieta } grezar = { agrietar } [+]
4 1910 MDZFRA910 65 que os deixan cal muro vello cheos de ronchas e gretas . [+]
5 1917 1NT023917 4 herbas que medraban nas gretas , a ovella estaba en pé , facendo [+]
6 1917 1NT023917 4 das gretas , hastra que chegou cabo da ovella . Fixo ÷a descer e [+]
7 1923 VAABES923 54 greta por onde entraba a lús do día , roseiras , esguías e languicentes , [+]
8 1953 FOLLUS953 165 laña : fenda , grieta . [+]
9 1972 TCHETN972 46 gretas . En <1 Galicia 1> é costume facé- lo tamén nos cimiterios , [+]
10 1972 MREFOL972 9 rendixas , entrando polas gretas do sollado ; as ponlas da aciveira , [+]
11 1972 MREFOL972 59 maus labregas , apalpar as enrugas , ollos , gretas , deixando escorrer [+]
12 1972 MREFOL972 61 fendeduras , gretas coma feridas dunha pel rechumida , onde remexía [+]
13 1979 ROMXOG979 62 podía ser a greta de unha parede , ou tamén unha raia marcada [+]
14 1979 PACTER979 3 debaixo das pedreiras ; Solidez de penedos e grandales con gretas [+]
15 1981 CRTVIL981 45 das súas gretas corroídas por un lavado de séculos . A terra vella [+]
16 1981 MTIAGO981 10 afondar . Aparecera pola mañá unha greta todo arredor e a casa [+]
17 1981 MTIAGO981 11 O día da greta era sábado . O home pequeno acorda ÷o ben porque [+]
18 1981 MTIAGO981 11 A greta era limpa e perfecta , sempre separada dos penais da casa [+]
19 1981 MTIAGO981 15 Si , iso , que vai afondando porque apareceu unha greta ... Xa ... [+]
20 1981 MTIAGO981 39 eles son os encargados de reparar da greta e mais da sebe que [+]
21 1983 GUIPEI983 70 Vive , sobre todo , en fondos de pedras nos que haxa gretas e covas [+]
22 1983 GUIPEI983 87 anguiliforme , apto para agachar ÷se en gretas ou debaixo das pedras . [+]
23 1983 GUIPEI983 87 meten nas gretas onde viven . [+]
24 1983 GUIPEI983 149 superficie interna dunha cuncha ou nunha greta e o macho permanece [+]
25 1983 GUIPEI983 196 e recobren a cara inferior das pedras e gretas onde permanece [+]
26 1983 SCRFAL983 518 de cordas , antes era de cordas e tiñan unhas gretas ¡ qué había [+]
27 1983 SCRFAL983 688 i encima tapaba ÷selle con terra , e cun atacador cunha greta por [+]
28 1985 RAMGUI985 182 e un abdome curto . Viven entre os sedimentos brandos e gretas [+]
29 1987 PNCEST987 118 consiguiu facer unha greta pola que pudo saí- la serpiente . [+]
30 1990 BRAME1990 155 gretas , hai que tratá- las , con previa consulta co médico , pois [+]
31 1990 BRAME1990 158 leite aparece cando a pel das fazulas está arruxada , con gretas [+]
32 1990 BRAME2990 15 de gretas ou úlceras moi malas de curar . Na arterioesclerose [+]
33 1990 BRAME2990 20 bocal , gretas nos rebiques dos beizos e nas medras das uñas , [+]
34 1990 BRAME2990 109 gretas ou feridiñas na pel , poden dar molestias , dor e picor [+]
35 1990 BRAME2990 146 sanguínea naquela rexión e a tendenza á formación de gretas e [+]
36 1990 BRAME2990 201 por golpe , aplastamento , e durante a lactancia , por gretas ou [+]
37 1990 BRAME2990 207 entrando no corpo san por feridas ou gretas na pel , empezando [+]
38 1990 BRAME2990 244 inflamatorios e gretas na pel . O prurito acompaña moitas veces [+]
39 1990 BRAME2990 280 munxidores , veterinarios , etc . En pequenas gretas inocula ÷se [+]
40 1991 FERILL991 26 as gretas dos seus muros agrandan ÷se e calquera día desplomarán ÷se [+]
41 1991 FERILL991 31 moito tempo , buscando as plantas nas gretas e nos sucos profundos [+]
42 1991 FERILL991 49 a última vez que o vimos ) aproveitan as gretas para colocá- los [+]
43 1991 FERILL991 50 o chapeu rematado en pico que levan os gaiteiros . Nas gretas , [+]
44 1991 FERILL991 138 a maioría o fai nos cantís , aproveitando unha greta ou repisa [+]
45 1991 FERILL991 141 polos cantís , no interior das furnas , en teitos e gretas das [+]
46 1991 FERILL991 142 rompe na súa base , que recibe o mesmo nome . Nunha greta orientada [+]
47 1991 FERILL991 171 arraigar . Nas gretas máis escuras e sombrías medran os fentos [+]
48 1991 FERILL991 210 gretas cada vez que a onda bate en retirada . Ó vir unha nova [+]
49 1991 FERILL991 210 A greta converte ÷se nun burato , este nunha caverna que segue [+]
50 1991 FERILL991 213 aniñaban no teito e nas gretas das paredes fóra do noso alcance [+]
51 1991 RIVCOM991 82 pedras teñen un tisne verde e agroman herbas nas xunturas e gretas . [+]
52 1991 RLOREL991 72 súa boca entreabría ÷se , como a estreita greta dunha rocha na [+]
53 1992 CMUPRA992 176 para preví- la aparición de gretas a ese nivel . [+]
54 1992 CPIPRA992 81 fortes tensións e o risco de gretas . [+]
55 1992 CPIPRA992 87 en frío producen ÷se gretas . [+]
56 1992 CPIPRA992 116 c . Verificacións : - Comprobar posibles gretas ou fisuras , para [+]
57 1992 CPIPRA992 116 - Mallá- la novamente ( caso de existiren gretas , estas manifestan ÷se [+]
58 1992 CPIPRA992 117 As gretas brillarán . [+]
59 1992 CPIPRA992 119 aparecen gretas producidas pola auga de refrixeración ou excesos [+]
60 1992 CPIPRA992 122 - Comprobar que non existen gretas na zona de cilindros . [+]
61 1992 CPIPRA992 125 posibles gretas , cómpre realizar unha comprobación con detector [+]
62 1992 CPIPRA992 133 posibles gretas , agarrotamentos ou excesivos desgastes . [+]
63 1992 CPIPRA992 137 - Comprobar se hai desgaste ou gretas no retén . [+]
64 1992 CPIPRA992 156 nin síntomas de gretas . [+]
65 1992 CPIPRA992 157 sinais de gretas . [+]
66 1992 CPIPRA992 167 presenten síntomas de vellez ou gretas . [+]
67 1992 CPIPRA992 184 As máis frecuentes son : a . Gretas na banda de rodaxe , ou nos flancos , [+]
68 1992 CPIPRA992 193 b . Comprobacións : - Observar se hai gretas ou ferruxe no colector [+]
69 1992 CPIPRA992 197 - A superficie do colector debe estar limpa e non presentar gretas [+]
70 1992 CPIPRA992 198 sinais de fisuras ou gretas . [+]
71 1992 RBLLOA992 88 zozobrante dun sorriso : despudorada greta cruel e que está a [+]
72 1993 BABTDI993 417 coche deses pa poñer na grieta de parte a parte e revestí- lo [+]
73 1995 PNCMES995 57 cubriu toda a sala e polas gretas das portas foi asolagando os [+]
74 1995 DANLUG995 21 e as enredadeiras abren ÷se paso nas gretas do chan e agachan [+]
75 1995 FIDTER995 110 feridas , picaduras , gretas nas mans poden ÷se tratar « lavando ÷as [+]
76 1995 BAINAD995 57 as imaxes , sen sentir como arfan as gretas do seu baixamar para [+]
77 1997 MRIANI997 72 ata abrir gretas na roca viva e mete nelas as raíces » ; de aí [+]
78 1997 PEN220997 13 industriais , beiras e gretas , etc . , que perderon seu carácter [+]
79 1997 PEN223997 17 Pode acontecer que aparezan gretas , fendas , humidades , descascados , [+]
80 1997 PEN223997 19 Debemos tapá- las gretas ou fendas de xuntas cun selador , sempre [+]
81 1997 PEN223997 19 Cando se observe a aparición do gretas ou fendas nas xuntas , procederemos [+]
82 1997 ANGLIB997 32 nivel Resquicio fendedura Fírgoa greta Inclinar horizonte Improvisar [+]
83 2000 BRHACU000 29 entre as grietas : é increíble o que podemos atopar por todos [+]
84 2000 CLLARB000 82 deben estar maduras pero sen gretas . [+]
85 2000 CLLARB000 100 Póla de pereira enferma de « chancro » ( gretas na cortiza ) . [+]
86 2000 FGATEM000 176 pisaba as fornigas que salían das gretas nel tarrén de cemento [+]
87 2001 LEZCAD001 114 ó son das melodías abouxadoras que filtran as portas , as gretas , [+]
88 2001 PAOXEO001 33 cantidade de micro- hábitats , como gretas , pozas , etc . Deste xeito , [+]
89 2002 PEZTEC002 16 neve que se introducen por tóda- las gretas da casa e inúnda- na [+]
90 2004 VZZTAL004 22 as gretas dos xigantes das alturas . Seica foran pingas de auga [+]
91 2004 PNCCON004 124 que se sumían polas gretas tan presto reparaban na súa presencia , [+]
92 2004 PNCCON004 129 traballo , de xeito que unha persoa pudera xibar ÷se pola greta . [+]
93 2007 BNOEMB007 35 e incluso producir gretas dentro das mesmas ; para evitar que [+]
94 2007 DDSGUI007 56 poden ser gretas nas paredes , furados de ladrillos ou mesmo cavidades [+]
95 2007 DDSGUI007 58 adoitan estar baixo tellados , entre as táboas e a tella , ou gretas [+]
96 2007 DDSGUI007 60 gretas nos muros , onde se xuntan entre dez ou vinte femias . Especie [+]
97 2007 DDSGUI007 60 entre 10 a 50 femias en troncos ocos , faiados , gretas nos muros [+]
98 2007 DDSGUI007 62 Cría en casas abandonadas nos falsos teitos ou entre gretas nas [+]
99 2007 DDSGUI007 64 refuxia ÷se entre gretas dos muros ou nos teitos das covas . Vive [+]
100 2007 DDSGUI007 84 e febreiro . As crías nacen dentro dunha branda cama en gretas [+]
101 2007 PDJUSO007 37 ás abellas ) tamén tapaban ÷se tóda- las gretas , rendixas do trobo [+]
102 2007 PDJUSO007 237 esta última para tapá- las posibles gretas por onde puidese entrá- lo [+]
103 2007 PDJUSO007 380 da Pena , entón abriu ÷se unha grande greta na Pena , e dentro había [+]

Descargar resultados en: CSV