Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de fenda como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 490 en 222 obras distintas.

Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1857 PINPAI857 2 E polas mesmas fendas Do máis alto penedo Se ven frutales cedo [+]
2 1858 ALMAGA858 27 Pero a risca ou cicatrís Da fenda daquel pinchazo Quedou ÷lle para [+]
3 1862 AVVALB862 346 na fenda Dun penedo levantas as folliñas ¿ Pra quén Dios che cedeu [+]
4 1863 ROSCA1863 109 por cubirtor a neve e vento duro qu ' entraba polas fendas arresido ; [+]
5 1863 ROSCA1863 178 fenda { hendidura } . [+]
6 1872 ROSCAN872 136 por cubirtor a neve e vento duro qu ' entraba polas fendas arresido . [+]
7 1872 ROSCAN872 221 fenda { hendidura } . [+]
8 1875 TRESUE875 32 do grilo que , metido entr ' unha fenda , ó sentir calor do lume , [+]
9 1880 ROSFOL880 140 Polas abertas fendas , casa qu ' ás sabandixas abre o tempo , hoxe [+]
10 1883 4MA002883 3 Por entr ' as fendas das fragas baixa un regato pequeno , que brinca [+]
11 1884 2MA020884 6 Xa escoito o cri_cri do grilo que , metido entre unha fenda , ó [+]
12 1886 PONQUE886 51 eterna e negra fenda ; De <3 Luzbel 3> compañeiro na derrota , cómpre [+]
13 1888 CURDIV888 75 polas fendas que s ' abrían non traspasa ningún cravo , peguei un [+]
14 1892 GCIFOL892 22 fendas con pez derretida , gargal ensebado , no tuto a cortiza , [+]
15 1894 RIBFER894 25 e repitidas sobre cada fenda do chau , coma con ganas de querer [+]
16 1905 VPOPAT905 5 e garmalleira . Chantadas nunhas fendas da parede unhas fouces [+]
17 1908 LABALE908 150 - ¡ Malo raxo vos fenda a ti e mái- lo cocho e toda a súa casta ! [+]
18 1913 CABDES926 86 e noxos , siñalando ÷a na sén con roxa fenda ; cando envolta en [+]
19 1913 CABDES913 30 trabada a léngoa ! Hoxe , doente por mor da fenda , doces legrías [+]
20 1913 CABDES913 172 sen con roxa fenda ; cando envolta en bruantes remuíños dun vento [+]
21 1917 1NT023917 4 axudáro- no a subir , servindo ÷lle d ' escada as fendas ou as raíces [+]
22 1920 RPOMAT920 284 o que hai ( Alcontra unha rendixa ) Eiquí hai unha fenda [+]
23 1920 RPOMAT920 284 ( Con malícea ) e que non caben pola fenda ; ( Gardando ÷as ) como [+]
24 1920 RPOMAT920 286 bote ! - Non cabe pola fenda - ¡ Ai , que cha bote por enriba da [+]
25 1921 CABVEN921 198 fenda , doces legrías xa non desperta : cascada e choca , con voz [+]
26 1923 NOS017923 7 en adoas d ' ámbar polas fendas da codia ¡ madrigal d ' amore nos [+]
27 1926 NOS031926 11 fendas das fiestras e das portas , Don <3 Rosende 3> espertaba a [+]
28 1927 FILVIG927 22 como se levara o Teucro . Unha fenda de tola ledicia abre ÷selle [+]
29 1927 NOS043927 4 sombrizo , escoando ÷se polas fendas do tabique lañado a luz do [+]
30 1927 NOS044927 17 camiña a modiño coma quen vai esculcando as fendas dos neveiros . [+]
31 1927 NOS048927 15 e no silenzo do vivir relixioso , sempre atopa unha fenda pra [+]
32 1928 OPEMAO928 44 primeiras fendas das fiestras alomeadas polo amañecer colleron ÷nos [+]
33 1928 OPEMAO928 50 das fiestras penduran escangalladas e polas fentas e buratos [+]
34 1928 OPEMAO928 66 polas fendas do roquedo esgrevio . Eran dous grandes tipos de [+]
35 1928 VPOTRI928 9 e garmalleira . Chantadas nunhas fendas da parede unhas fouces [+]
36 1928 VPOTRI928 191 { Eduardo } . - ( Que sigue ollando pola fenda da fenestra ) . Canta [+]
37 1928 OPESEÑ928 104 pola fenda do muro , cando xemeu a porta . Saíu o <3 Farruco 3> co [+]
38 1928 OPEEST928 121 castañas . Unha grande fenda corría pola parede leste do pazo [+]
39 1929 LOPVAO929 34 que o sol entraba por unha fenda da fenestra entornada , bulían [+]
40 1929 CASCOU929 33 de peto das ánimas . Tiña unha fenda no frontal e por alí decorrían [+]
41 1930 NOS078930 119 pasados por tres mulleres que se chamen <3 Marías 3> pola fenda [+]
42 1933 RISEST933 337 surtir o fume por unha fenda estreita protexida por unha lousa [+]
43 1933 RISEST933 367 senón deixando antre unha e outra unha fenda de unha ou dúas [+]
44 1933 RISEST933 367 van caíndo polas fendas nunha manta que se pon debaixo do carro . [+]
45 1933 RISFOL933 445 Lenda espricativa , sen dúbida dunha fenda da pena , coa clásica [+]
46 1933 CUEPRE933 49 por último nunha fenda aberta entre dúas das penedas que se carean [+]
47 1933 CUEPRE933 50 Como denantes dixemos , a fenda que dá paso á pequena cova onde [+]
48 1933 CUEPRE933 53 <1 Pena Grande 1> , na fenda de unha peneda , fai ÷nos lembrar as sepulturas [+]
49 1934 CCASIL934 55 fendas ; Non na túa xerfa pura verdes abismos abren ÷se : roxos [+]
50 1934 CASRET934 16 sombrizo , escoando ÷se polas fendas do tabique lañado a luz do [+]
51 1935 OPEDEV935 8 Na fenda do esquinal batida como un cón da mariña polas procelas [+]
52 1935 OPEDEV935 26 de loureiro , nados entre as fendas que visten de vida decorrente [+]
53 1935 OPEDEV935 73 das fendas , a mar baleira . Vivía nun mundo duro e deserto , atopaba [+]
54 1935 MGAINT935 137 paredes unha fenda aberta , onde deixar un adeus . [+]
55 1935 MGAINT935 153 maina , coma un orballo invisible . Das fendas escuras da terra [+]
56 1935 MGAZAB935 223 abren fendas que amostran o que eu non vía e todo se emporca [+]
57 1935 NOS133935 20 da Residencia de Estudiantes . Deixa , así como así , as fendas [+]
58 1935 NOS139935 162 Coitelos de lus meten polas fendas das fiestras pechadas a curiosidade [+]
59 1938 LENETN938 57 vai curando , e cando zarre de todo a fenda , o pícaro ta curado . [+]
60 1938 LENETN938 57 Pro si a fenda non zarra , o pícaro non sana . [+]
61 1938 LENETN938 57 Pasados unhos días , si a fenda do carballo empez ' a zarrar , o pícaro [+]
62 1938 LENETN938 57 e <3 Xan 3> quitan ÷ll ' as cuñas ó carballo , apertan a fenda , cúbre- na [+]
63 1938 LENETN938 57 Esta operación de pasá- lo pícaro pola fenda , hai que facé- la ó [+]
64 1938 LENETN938 56 ó dá- las doce , pas ' ÷o pola fenda e di : - Toma <3 Pedro 3> : - ¿ Qué [+]
65 1938 LENETN938 56 unha vara d ' altor da terra , poñendo ÷ll ' á fenda unha cuña enriba [+]
66 1938 LENETN938 56 i outra embaixo , astra que pola fenda queipa o pícaro . [+]
67 1941 LENETN941 150 Gaiteiro , iste , de súpeto , meteu ÷se por unha fenda dunha hucha , [+]
68 1949 CABCAM949 87 lle abriron no corazón unha fenda , nos que a Morte dou ÷lle escolta [+]
69 1949 CABCAM949 144 Pola fenda de groria os anxes feiticeiros saíron espallando as [+]
70 1949 CABCAM949 176 sempre o meu corazón terá unha fenda que abriron nel lembranzas [+]
71 1950 CCAANX950 13 pola couraza en que non abriu fenda a cimatarra de Satán , de [+]
72 1953 FOLLUS953 165 laña : fenda , grieta . [+]
73 1955 FOLTER955 51 sal un golpiño co rabo baixo da fenda dun penedo . Cavorcos , devesas , [+]
74 1955 FOLTER955 80 virá o cine retrospeutivo ... É a primeira fenda na parede que [+]
75 1955 FOLTER955 228 Por aquila fenda desfuma a cova ... ¿ E de ondia viría o monstro ? ... [+]
76 1957 ROFMIT957 89 vidas tiveron , aló no máis remoto , unha fenda , presentaron un [+]
77 1957 CUNCAN957 16 A noiva tiña unha fenda , ai amor ! qué fonte fría . [+]
78 1959 OPETRA959 159 tras do seu decorrer de pingotas de chuvia ? Era de fenda de penedo [+]
79 1960 IGADIA960 46 pano azul ? ¡ Ai , tola alegría , voa , cotovía , pola fendiña aberta [+]
80 1961 NEIMEM961 96 unha fenda na testa . [+]
81 1961 CCASAL961 41 gromos da dourada seiva do outono ; Na fenda que firen na iauga , [+]
82 1961 CCASAL961 70 Sentiu cómo afogaba , cómo abría ÷se en fendas , cómo ía estoirar ; [+]
83 1961 CCASAL961 81 que é fenda nas curtizas do ébano que arrincaches e olla o vo [+]
84 1961 CUNSIN961 148 pola parte máis fraca , polos ollos , polas fendas que ano tras [+]
85 1962 DIEARQ962 93 entraba pola fenda das xanelas . [+]
86 1962 IGIXEO962 249 lobos , { Canis lupus signatus } . Se hai penedos con fendas pra [+]
87 1962 RISETN962 449 mulleres que se chamen <3 María 3> , pra pasar un neno pola fenda [+]
88 1962 RISETN962 479 de moita antiguidade , como pasar ós nenos crebados pola fenda [+]
89 1962 OPEXEO962 156 súa boca non máis do que unha fenda na frente de cabos , pola [+]
90 1962 OPEXEO962 172 á enteira penedía , rompida en fendas , ergueita en pedras cabaleiras , [+]
91 1962 OPEXEO962 177 pedras escumentas , aniña ou frolece , como a camariña nas fendas , [+]
92 1962 IGAACO962 48 de fendas . [+]
93 1962 LORETN962 45 O fume vai saíndo pouco a pouco polas fendas da cuberta e polas [+]
94 1962 LORETN962 111 Nas paredes laterás deixan ÷se , ó costruí- lo edificio , unhas fendas [+]
95 1962 LORETN962 114 que van por baixo . Logo cobren ÷se as fendas con barro e cal . [+]
96 1962 LORETN962 116 meten ÷se antre iles pequenas forras de pedra pra que queden fendas [+]
97 1962 LORETN962 117 antre si series de fendas , hourizontás ou verticás , en númaro [+]
98 1962 LORETN962 172 no seu sitio , asegún leven un espigón que se mete na fenda de [+]
99 1962 LORETN962 173 tén dúas fendas pra meté- las mans e poder esí remexer o renchido , [+]
100 1962 LORETN962 195 unha coitela vertical de ferro , seita , que pasa por unha fenda [+]
101 1962 LORETN962 244 fendas . Co mesmo obxeto usan ÷se noutros sitios os tinillos , tamén [+]
102 1962 LORETN962 284 do longor preciso e fan ÷selle coa machada fendas trasversás na [+]
103 1962 LORETN962 290 Cos fentos e fentas tapan ÷se as fendas das portas das cortes [+]
104 1962 LORETN962 328 co ' iste obxeto algunha fenda natural ou faguer ÷lla , ou tamén [+]
105 1962 LORETN962 328 As fendas e buratos esí coma as xuntas que haxa na colmea cómpre [+]
106 1962 LORETN962 401 en cuias fendas se sospeita que está o polbo ; cando o animal [+]
107 1962 LORETN962 449 A barra mete ÷se no sable por meio dunha fenda que tén no cabo [+]
108 1962 LORETN962 490 As fendas que teña a barca , e que poidan meter auga , tapan ÷se [+]
109 1962 LORETN962 510 aproveitando as fendas que ela presente pra fagué- la rachar . [+]
110 1962 LORETN962 548 As fendas e buratos que poidan quedar tapan ÷se logo con calquer [+]
111 1962 LORETN962 557 paredes de táboas que deixan fendas antre sí pra que pase o ar , [+]
112 1962 LORETN962 631 das cubas , pechan ÷se as fendas das vasixas de madeira misturando ÷a [+]
113 1962 LORETN962 729 eixes , pra que canten máis e millor , levan unha fenda lonxitudinal [+]
114 1964 GLEXEO964 019 Hai eiquí un sentimento tan fondo que reverque por tóda- las fendas [+]
115 1964 GLEXEO964 8 fendas abirtadas , Que nin as chuvias mansas nin a forza Do sol [+]
116 1965 NEIXEN965 73 coiro do chao xurdían fendas polas que viaxaba algún bechoco [+]
117 1968 NEIHIS968 80 vidro . Abondaba con poñer unha moeda na fenda , dar ÷lle a un botonciño [+]
118 1968 PANSEM968 49 da mina , ou na fenda que vai no ceo abrindo o coitelo de lona [+]
119 1970 CANTRA970 56 nunha fenda . O <3 Braisiño 3> boureou ÷lle : - A moza coa que veño [+]
120 1972 GARAVE972 256 cega fuxida , cando cargaba no chan abría ÷selle a fenda i ó ergué- lo [+]
121 1972 MREFOL972 134 tentaba os graíños da pedra e apalpaba as aristas e fendas con [+]
122 1972 BLAXEN972 62 máis que por mor da fenda ? - Eí está a mangancha . Si eu fora médico , [+]
123 1972 BLAXEN972 92 na fenda , uliu ÷lle os recantos da boca moi ben ulidos , e logo [+]
124 1973 BCOCOR973 35 crime , i eu pecador de fendas , perecendo , alborexando , ceibe , [+]
125 1974 PIÑOLL974 139 vivida . Entre unha e mái- la outra non había fendas . Esta integración [+]
126 1974 PIÑOLL974 229 como as do mundo comunista non poden ocultar as fendas do seu [+]
127 1974 BLATEA974 81 hedras sinón agatuñando polas fendas da silleiría , pra que me [+]
128 1975 ARIESC975 252 esta fenda a eiva meirande da escola rural en <1 Galicia 1> . Pro , [+]
129 1979 FIL1AD979 194 eran sempre firmes . As nais pasaban os nenos enganidos pola fenda [+]
130 1979 FIL1AD979 333 por unha fenda da cámara da doncela ( por un espirall , din os [+]
131 1979 ALOSIÑ979 76 Nunha fenda do terreo , ó lado da estrada , deitei ÷me a carón dunhas [+]
132 1979 ALOSIÑ979 189 desnorteado e non sabía pra ónde tirar . Nun intre , pola fenda [+]
133 1980 CSRILU980 41 a ribeira . Por unha fenda entre dous penedos saía unha auga que [+]
134 1980 NEIGAL980 60 unha fenda na banda de estribor . Conta que o remolcaron astra [+]
135 1980 NEIGAL980 62 bodega catro ; unha fenda na que baldeiraron vinte sacos de cemento [+]
136 1980 NEIGAL980 123 que cheguei . Renxen os gonzos , e coma unha fenda longa teño diante [+]
137 1980 NEIGAL980 124 roupeiro cunha fenda na Lúa , é todo o mobiliario de <3 Ánxel 3> , [+]
138 1980 NEIGAL980 129 entrou no <1 Golfo 1> e abreu ÷lle o comenzo dunha fenda ós monopolios [+]
139 1980 NEIGAL980 229 forza na rocha , apinou ÷se e quedou ÷lle unha fenda de corent ' e [+]
140 1980 MEFCRO980 16 ( e cecais cicutas ) albergados nas fendas da muralla dalgunha [+]
141 1980 MEFCRO980 116 impecable posta en escea por especialistas do teatro sen fendas . [+]
142 1980 BASCON980 40 a forma rectangular , as fendas de ventilación , o estaren ergueitos [+]
143 1980 CUNPOE980 95 o encaixe das fendas das paredes . [+]
144 1980 CUNPOE980 99 Eu teño un arbre ! Ollade a noiva noiva ! Cada soño deita fendas [+]
145 1981 CRTVIL981 72 fendas ... « Non o creio , pero é posíbel . Cecais o terreo non sexa [+]
146 1981 MRTCHA981 77 Vellas 1> . Ó frente , pola fenda que abría na serra a baixada do [+]
147 1981 MRTCHA981 85 retumbar na fenda aberta pola que baixaba o río . A se esvaer [+]
148 1981 MRTCHA981 94 fenda na cachola - sorrín - Coma ó <3 Celso 3> , o irmán da <3 Ilda 3> . [+]
149 1981 MRTCHA981 103 E de novo as palabras de <3 Celia 3> a abrir unha fenda de luz na [+]
150 1981 MRTCHA981 103 unha fenda de escuridade , de dúbida , na craridade onde non había [+]
151 1981 MRTCHA981 117 iba entrando pouco a pouco polas fendas da porta , polas regandixas [+]
152 1981 MRTCHA981 143 O <3 Manuel 3> calou . Polas fendas da porta empezaba a lombrigar [+]
153 1982 CTRSET982 141 despois gris ; abre ÷se por unha pequena fenda máis ou menos redonda . [+]
154 1982 FRETRI982 105 parellas de bois nunha fenda do relevo , nunha xesteira . Ía xa [+]
155 1983 VARRES983 12 fendas ou aberturas dos bidóns depositados no Vasureiro Atómico . [+]
156 1983 VARRES983 24 presentaban fendas e fisuras , no momento de ser cargados para [+]
157 1983 VARRES983 27 na auga e os liberados por fendas ou aberturas dos recipientes [+]
158 1983 GUIPEI983 14 anal Liña lateral Burato nasal Espiráculo Fendas branquiais [+]
159 1983 GUIPEI983 18 nos tiburóns e raias non existe , e as fendas branquiais permanecen [+]
160 1983 GUIPEI983 19 ESQUEMA DA CIRCULACIÓN DA AUGA NA RESPIRACIÓN Espiráculo Fendas [+]
161 1983 GUIPEI983 29 6 ou 7 fendas branquiais . En moitas especies aparece o espiráculo , [+]
162 1983 GUIPEI983 69 das fendas branquiais . A coración é acastañada , con algo de marela [+]
163 1983 GUIPEI983 70 anguiliforme ; os ollos son elípticos e a fenda branquial é un [+]
164 1983 CAOIDI983 84 escavichar das fendas ; carricantas manxar , dada , bechocos e sementes ... ! ; [+]
165 1983 MRTCHP983 21 Non había lagartos polas fendas das pedras , non cantaban grilos [+]
166 1983 MRTCHP983 55 dos carballizos que medraban nas fendas , case semellaba ser noite [+]
167 1983 MRTCHP983 102 da fortaleza de <1 Narla 1> atravesara unha fenda no tempo e retrocedera [+]
168 1983 MRTCHP983 102 E se atravesara esa fenda unha vez , ¿ por que non podería volvé- la [+]
169 1983 MRTCHP983 108 dimensión , dunha fenda no tempo que eu atravesara - ¿ por casualidade ? - [+]
170 1983 MRTCHP983 173 polas fendas das contras , na misma fiestra pola que ollara aglaiada [+]
171 1984 VILHIS984 155 Malia a dimensión testimonial desta primeira fenda no edificio [+]
172 1984 GRÑSIM984 69 mirrando todo o verde salóbregos semeando restroballo fendas [+]
173 1985 FGRANO985 17 moito antes de que algunhas fendas o fixesen parcialmente vulnerable . [+]
174 1985 FGRANO985 43 fenda se podería meté- la cuña . E así foi como se iniciou toda [+]
175 1985 FGRANO985 48 que algo tan importante estaba pasando e que algunha fenda se [+]
176 1985 FGRANO985 132 a fenda no que foi firme roquedo . Pero era quizais fatal o que [+]
177 1985 FGRANO985 185 a continuidade do galeguismo ; e , tamén , que , sen fenda ningunha , [+]
178 1985 MAIDEM985 100 da soberanía nacional . Soamente unha fenda , parcial , no enteiro [+]
179 1985 MAIDEM985 119 centrais , estas fendas no sistema marxiano que terá que se desenvolver [+]
180 1985 RAMGUI985 139 funil , situado centralmente , baixo a cabeza , ó nivel da fenda [+]
181 1985 RAMGUI985 259 HÁBITAT Encontra ÷se nos buracos das rocas ou en fendas da franxa [+]
182 1985 RAMGUI985 270 FENDA PALEAL : Seo paleal . [+]
183 1985 LEDTRA985 152 en tea de araña axeada ou as fendas das columnas mestras da casa [+]
184 1986 PVEXOG986 384 Amais da figura , na mesa abren ÷se tres fendas ou aberturas da [+]
185 1986 PVEXOG986 384 Estas tres fendas ou aberturas levan un borde ó seu redor duns [+]
186 1986 DGZCAN986 265 Pero a ledicia acaba cando as nubes se abren nunha fenda pola [+]
187 1986 DGZCAN986 309 de estrelas , ¿ ou xa as tiña ? Os beizos converteron ÷se nunha fenda [+]
188 1986 MEFANT986 56 sen son nen bruído , co pito ao enxizgo . Unha enruga , sima , fenda , [+]
189 1986 MEFANT986 166 contar mil vegadas as raias , buratos , manchas da parede , as fendas [+]
190 1987 MEFBRE987 37 fenda dun penedo camiño da súa casa no centro de lume que hai [+]
191 1987 MEFBRE987 113 pulso fino do fidalgo e o revólver coou ÷se pola fenda dun penedo [+]
192 1987 MEFBRE987 129 ¡ Axiña , entra por aquela fenda ! ¡ Os prodixios xémeos non teñen [+]
193 1987 MEFBRE987 129 abría ÷se unha fenda capaz para que por ela penetrara o meu corpo . [+]
194 1987 MEFBRE987 189 e perdeu ÷se por unha fenda entre penedos , nas aforas de <1 Pontivy 1> , [+]
195 1987 MEFBRE987 203 fenda na terra nos traía un vento , unha corrente de ar que nos [+]
196 1987 MEFBRE987 272 no fogo dos <4 Opas 4> e eu aventurei ÷me a ollar por unha fenda [+]
197 1987 BERANO987 37 entraban polas fendas daquel edificio , reconstruído tan de présa , [+]
198 1987 BERANO987 93 pondo ÷se á frente dos seus coa intención de abrir unha fenda [+]
199 1987 BERANO987 107 O ceo estaba toldado , anque brillaban as estrelas nalgunha fenda [+]
200 1987 BERANO987 114 non deixar nin unha fenda . Os arqueiros dispararon unha auténtica [+]
201 1987 BERANO987 145 A mediados do mes de xullo conseguimos abrir unha fenda na muralla . [+]
202 1987 BERANO987 193 a teimar por conté- lo sangue que xurdía a cachón pola fenda da [+]
203 1987 DOBDES987 25 a terra nosa con tantas bocas fendas que abertas nos doa . [+]
204 1987 DOBDES987 30 outra vez fenda que de certo tece complicadas mañás de desamparo [+]
205 1987 BAIANO987 21 PROCUREI NOUTRO MAR Andei penedos , covas dolorosas , abrín fendas [+]
206 1987 BAIANO987 79 por luces que son fendas , abren labios na néboa ; As doce ; Desgasta ÷se [+]
207 1987 BAIANO987 83 pagaos e arrinca dunha fenda couselos abrasados veu esquivando [+]
208 1988 FORVAR988 39 abrir esa fenda de luz que a túa pel garda intacta e sentir como [+]
209 1988 FORVAR988 77 quixen para adentro , os que un día abristes fendas no desexo [+]
210 1988 FORVAR988 79 que devala . A estrada azul que deita fendas e ergue ecos de motores , [+]
211 1989 CBNGAL989 124 unha fenda escura no chan , coma un río moi fondo . Alén dela , [+]
212 1989 GLZREM989 48 azul do <1 Parque Central 1> , ou no <1 Prado 1> , entre as fendas das [+]
213 1989 AVITOR989 16 onde a fenda de luz ondea nos cómaros do día ; O escuro resplendor , [+]
214 1989 AVITOR989 26 Agora abre ÷se a fenda que o corazón reserva dos antigos aromas , [+]
215 1989 AVITOR989 97 sebe que perfila o nariz percuro a breve fenda da túa boca , onde [+]
216 1989 MOREMB989 53 engadía ÷se un litro , para que non se abrisen fendas na capa de [+]
217 1990 DIZPRE990 60 a fenda aberta na unidade da parte productora , a industria endurece [+]
218 1990 LEDPOR990 94 fendas polas que se escabulen cousos acedos e nela , no aspecto [+]
219 1990 FORPAI990 121 quebrar ÷se , unha fenda de luz que parece romper este instante [+]
220 1990 VLRAUS990 68 palleiros pola estación das mallas ; Val de erótica fenda , xemido [+]
221 1991 MEFARR991 62 roxe no mundo e polas fendas das contras , a través da persiana [+]
222 1991 FERILL991 30 Sen embargo , nas fendas e sucos , viven preto dunha ducia de plantas . [+]
223 1991 FERILL991 84 entre as fendas . Tampouco vimos niño ningún , aínda que presentaba [+]
224 1991 FERILL991 198 que conseguiron afundí- las súas raíces nas fendas do duro granito [+]
225 1991 RIVCOM991 101 tóda- las fendas da casa de <1 Aita 1> . Entón foi cando escoitei [+]
226 1991 BRRCAB991 31 mundo de cristal , abrindo ÷lle fendas coas súas botas de aceiro , [+]
227 1991 FFRAGO991 51 maduros polas fendas que abriran na tona os peteiros dos paxaros , [+]
228 1991 RLOREL991 13 fenda que houbese na parede , chegaban as « favoritas » , alcume [+]
229 1991 FORBAR991 136 unha fenda moi útil na mesta circulación daquela hora . Abandonado [+]
230 1991 ALONID991 70 iauga dende a fenda dunha peneda . Tivemos de recoñecere que o [+]
231 1991 GIAGP2991 111 Florece en abril xuño en pedregais e fendas de rochas e muros [+]
232 1992 CPIPRA992 99 - Comprobá- la tapa do distribuidor , que non deberá presentar fendas [+]
233 1992 CPIPRA992 99 fendas nin síntomas de fugas . [+]
234 1992 CPIPRA992 153 b ) Verificacións : - Comprobar se as carcasas presentan fendas , [+]
235 1992 GILLIÑ992 16 que se abren por fendas . O vexetal acada unha altura entre 20 [+]
236 1992 GILLIÑ992 54 billotes das cubas e dos toneis , pechá- las fendas dos recipientes [+]
237 1992 SABINS992 49 madeira chamadas especas , que teñen unha fenda na parte superior [+]
238 1992 REIMED992 42 que se lle meteu pola fenda a punta dun fumeiro e deixou ÷lle [+]
239 1992 REIMED992 140 Rictus : fenda como a da boca con risa moi forzada . [+]
240 1992 CGESOL992 82 1985 ) , principalmente fendas de retracción menores de 1 cm . que [+]
241 1992 CGESOL992 82 fendas que desaparecen ó humedecer ÷se de novo o solo , collendo [+]
242 1992 CGESOL992 83 fendas de máis de 1 cm . de anchura que se extendan a máis de [+]
243 1992 CGESOL992 83 as fendas de retracción , o cal parece determinado fundamentalmente [+]
244 1992 CGESOL992 83 Por outra parte , as fendas son máis intensas cando as diferencias [+]
245 1992 CGESOL992 84 as fendas nunca van a ser tan espectaculares , aínda tendo a mineraloxía [+]
246 1992 CGESOL992 84 das fendas de retracción , de xeito que se incorporan pequenas [+]
247 1992 CGESOL992 86 O traverso das fendas de retración , emigran a arxila e mái- la [+]
248 1992 CGESOL992 87 terciario . Aínda que aparecen algúns « slickensides » , son as fendas [+]
249 1992 CGESOL992 87 a propiedade vértica máis distintiva , fendas que como xa dixemos [+]
250 1992 RDRPEI992 21 Altura da primeira fenda branquial Altura da quinta fenda branquial [+]
251 1992 RDRPEI992 48 da 2ª dorsal . Fendas ( fosas ) precaudais presentes . [+]
252 1992 RDRPEI992 86 á punta do fuciño que á primeira fenda branquial . Narinas máis [+]
253 1992 GOMHIS992 82 visto , tiña unha fenda , de parte a parte ; ¡ e soaba a oca , claro [+]
254 1992 RBLLOA992 127 pesadez . E sucados , fendidos con instigadora fenda ( matinando ) ; [+]
255 1992 RBLLOA992 264 - Jecho ... fenda ... jaita ... colloada ... goldroada ... perrecha ... [+]
256 1992 RBLLOA992 446 Despois , na rúa , comprobei que o que si tiña era unha fenda dalgúns [+]
257 1993 SCHCA6993 79 pau de mala fenda nin ramo de mala leie . [+]
258 1993 RIVSAL993 26 refuxio para un puñado de sombra , pois fendas había no remate [+]
259 1993 RIVSAL993 72 nunha fenda das xunturas do muro , asomando traballoso , fixera ÷se [+]
260 1993 RIVSAL993 88 fenda do faiado e mira as lámpadas do val de <1 Arán 1> . [+]
261 1993 RIVSAL993 113 maior inspección , botou ÷se fóra pola fenda que había . [+]
262 1993 RIVSAL993 127 nas enrugas , nas fendas das unllas . Terra . Árbores adurmiñadas [+]
263 1993 RIVSAL993 139 XXXV Pola fenda do tellado , <3 Don Xil 3> miraba a comitiva : <3 Rosa 3> , [+]
264 1993 MRTCUL993 73 e aparecía pola fenda , coma por casualidade , a faciana curiosa [+]
265 1993 CRBDON993 193 a xenegar ÷se . Abriron ÷se varias fendas e unha algarabía de voces [+]
266 1993 3NT589993 19149 Pernas arqueadas , xesto ladeado de cabeza , fenda no queixo , <3 Robert [+]
267 1993 3NT581993 17204 do Estado , unha fenda no Sistema Monetario Europeo , un badén [+]
268 1994 CBNCER994 198 na revolución , como o ardente sopro abría unha fenda na pedra [+]
269 1994 CSOALE994 38 Precisamente , a potencia ceibe desa fenda é a que na poética ( ata [+]
270 1994 BRRCRI994 34 Agancha polas árbores máis peladas abrindo pequenas fendas coa [+]
271 1994 BRRCRI994 167 coches e o aire fala da noite . A noite abre fendas : aos poucos ; [+]
272 1994 RGZPE2994 148 Ollos pequenos , máis grandes nos xuvenís que nos adultos . Fenda [+]
273 1994 VLRDEC994 49 con que labrar cada pedra porque a fenda logo medra crebando [+]
274 1994 DOBCAD994 9 dos misterios sen no peito abrir a fenda louca que unha man [+]
275 1994 MÑOCAR994 26 Garlopa ( fig . 3 - a ) É un instrumento de madeira cunha fenda no [+]
276 1994 MÑOCAR994 52 Rematada a construcción do barco enchen ÷se de masilla as fendas [+]
277 1994 TBIDEC994 371 e crebada nun altiño escalvado , sen fenda no chan nin fumes a [+]
278 1995 LMAMOR995 38 a fenda que lle causara o arpoamento . Pechado no seu camarote , [+]
279 1995 VCLCAP995 18 de certa gravidade ( con dentes partidos , con fendas nas cellas , [+]
280 1995 VCLCAP995 24 librou ben , só cunhas mazaduras e unha fenda no nariz ; <3 Celina 3> [+]
281 1995 VCLCAP995 42 forza por fendas e aberturas . [+]
282 1995 VCLCAP995 50 transparencia nocturna . O corpo ten unha fenda no peito e ó dar ÷lle [+]
283 1995 VCLCAP995 149 Nesta existencia íntima e retirada só abrían fendas as escasas [+]
284 1995 VCLCAP995 191 as contras a través da parede . Polas fendas verticais , subida [+]
285 1995 VCLCAP995 200 machada abro ÷lle unha fenda definitiva no lombo de touro . Da [+]
286 1995 BAINAD995 40 frío entrou asobiando pola fenda do norte e o seu corpo de [+]
287 1995 MRDRUI995 100 viu chegar , os seus pequenos ollos de rato sorriron na fenda [+]
288 1996 CSRDEU996 62 e entraba asubiando por entre as fendas das ventás . O que lle [+]
289 1996 CSRDEU996 107 fenda de luz que atravesa o corredor , proxectada sobre o roupeiro , [+]
290 1996 CSRDEU996 115 aire que poida penetrar a través de calquera fenda invisible [+]
291 1996 CSRDEU996 127 era máis que unha fenda aberta na cara e rodeada por un reborde [+]
292 1996 CSRDEU996 228 fenda que ía desde o ollo daquel lado ata o labio superior , partido [+]
293 1996 ILECAN996 82 coas fendas tapizadas de fentos e silveiras . Dun cumial lonxano [+]
294 1996 ILECAN996 116 estaba moi próxima . Había unha vela na fenda dunha rocha , amparada [+]
295 1996 ILECAN996 117 riba da fenda en que ardía a vela . Asomou unha face maligna , [+]
296 1996 ILECAN996 157 na fenda dun penedo , ó home que me fulminara coa mirada . Era [+]
297 1996 ILECAN996 176 nesa fenda , <3 Lestrade 3> . E vostede , <3 Watson 3> , que ten estado [+]
298 1996 MIDDEM996 31 non puido pasar pola fenda . Comprendeu que xa era unha muller . [+]
299 1996 VZZVEL996 18 na parede unha fenda oblicua onde despois ... [+]
300 1996 VZZVEL996 18 - Todas as panadeiras temos a nosa fenda do pan ; é como a nosa [+]
301 1996 VZZVEL996 18 - Pillabán ; pois o segredo , se cadra , está nas fendas : fan ÷se tres [+]
302 1996 VZZVEL996 18 fendas ; na primeira cortan ÷se as pezas e van ÷se poñendo unha [+]
303 1996 VZZVEL996 19 está a masa moi mantida dá ÷selle tres fendas ; pero se está lenga , [+]
304 1996 VZZVEL996 19 - ¿ E a fenda ? - Dá ÷se co coitelo ; pero cando o pan está no forno [+]
305 1996 VZZVEL996 19 dá ÷selle outra fenda coa mesma pa . [+]
306 1996 VZZVEL996 118 os moitos usos domésticos : para pechar as fendas das madeiras , [+]
307 1996 VZZVEL996 135 Fenda : corte que se fai na masa , cando está na pa que a deixa [+]
308 1996 VZZVEL996 135 no lastro do forno ; tamén se fai outra fenda no pan , dentro do [+]
309 1996 VZZVEL996 135 forno ( <1 Cea 1> ) . A primeira fenda fai ÷se co coitelo , a segunda [+]
310 1996 ARATEM996 129 demo claro , ó ver aquela fenda quedou acontecido e non quixo [+]
311 1996 ARACIN996 118 florido , a raíz mete ÷se por onde sexa , atopan unha fenda e fan [+]
312 1997 CANAVA997 77 e os teus versos encheron ausencias ou fendas de luz . [+]
313 1997 VCLOLL997 128 fendas que non era posible ver ÷lle os ollos . Non podía tampouco [+]
314 1997 VCLOLL997 147 fendas que deixan ver escenas terroríficas , seres espantosos , [+]
315 1997 VCLOLL997 174 en barreiras sen can , ou en cubertos de labranza ou en fendas [+]
316 1997 VCLOLL997 176 de flores que nunca vira ; as fendas no cal das paredes da alcoba , [+]
317 1997 TEM002997 61 dos servicios sociais que produciron fortes fendas no tecido [+]
318 1997 TEM003997 45 dá explicado cal é o fin último desta fenda aberta , canto máis [+]
319 1997 TEM006997 36 por cento revela unha coxuntural fenda nesa tendencia homoxenizadora , [+]
320 1997 TEM006997 38 de <3 Fraga 3> no <4 PP 4> , evidenciou aínda fendas semellantes da man [+]
321 1997 TEM006997 39 un panorama sen fendas , de unidade e resolución de tensións orgánicas . [+]
322 1997 CNRAPO997 81 colocan a madeira dos pisos e non deixan fendas esaxeradas , os , [+]
323 1997 CNRAPO997 166 de alto estandin , cunha fenda na cabeza , tiña tres fotografías [+]
324 1997 CNRAPO997 299 entraba na cachola ; así , se facían unha fenda no lugar adecuado [+]
325 1997 GRÑLUZ997 15 polas fendas do sartego , avanzan implacables na túa caixa , [+]
326 1997 TEM004997 54 fendas que tiña para poñé- las enriba da mesa . Non o fixeron e [+]
327 1997 TEM001997 85 bota , emerxen das fendas do labirinto , dos campos magnéticos [+]
328 1997 TEM001997 85 nun reencontro seductor . <3 S . P . 3> As fendas das redes . A configuración [+]
329 1997 TEM001997 86 fendas esvaradizas do goteo lineal e azaroso da pintura . <3 S . P . 3> [+]
330 1997 ACSVID997 50 ata o do capitán , tapou fendas buratos no casco lañado do barco , [+]
331 1997 ACSVID997 134 axexei ÷no polo ollo da fechadura e por unha fenda na porta . Pareceu ÷me [+]
332 1997 ACSVID997 152 e das eiras , entre as fendas e os corgos das rochas , no fondo [+]
333 1997 PEN223997 17 Pode acontecer que aparezan gretas , fendas , humidades , descascados , [+]
334 1997 PEN223997 17 Revestimentos Exteriores Pintura Poden aparecer fendas , descascados , [+]
335 1997 PEN223997 17 Masa monocapa Poden aparecer zonas con fendas , desprendementos [+]
336 1997 PEN223997 19 Debemos tapá- las gretas ou fendas de xuntas cun selador , sempre [+]
337 1997 PEN223997 19 Cando se observe a aparición do gretas ou fendas nas xuntas , procederemos [+]
338 1997 ANGLIB997 20 Inaugurache a fenda , a travesía por onde tamén parten os meniños [+]
339 1998 ABLERM998 32 pola fenda . Mire como ma deixaron ... [+]
340 1998 ABLERM998 52 da ermida . Na espadana abriu unha segunda fenda . Ano tras ano , [+]
341 1998 ABLERM998 65 de táboas da obra morta . Coas cabezadas da lancha polas fendas [+]
342 1998 ALCALE998 75 das cales tiñan unha fenda en circunferencia , como para atar [+]
343 1998 ALCALE998 75 pedras e nas que marcaba a fenda coa uña do dedo polgar . [+]
344 1998 GAPEIS998 46 fendas debido aos rápidos quecementos no material e o elevado [+]
345 1998 VAQGAL998 39 ao través da fenda que teñan no seu tronco . O seu carácter benfacexo [+]
346 1998 VAQGAL998 39 a madriña e o padriño pasan o cativo pola fenda tres veces , pronunciando [+]
347 1998 VLDMAY998 917 fenda na teoría das tres propiedades características do xene . [+]
348 1998 CAVPOL998 15 nas fendas da <3 Boullosa 3> , da <3 Luisa 3> ou da <3 Consuelo 3> , no [+]
349 1999 TBOPOR999 93 para os novos reis . Tomando partido sen fenda ningunha para a [+]
350 1999 MPEIRM999 130 fenda nas rochas , podendo caer polos acantilados imersos na voráxine [+]
351 1999 VAQXEN999 26 suorentas , as fendas que enfeitaban as cachas vernizadas en tons [+]
352 1999 CUADIC999 183 nunha fenda dos montes e é un espírito do clima . Todas son chamadas [+]
353 1999 CUADIC999 194 Cando ameazaba o neboeiro metía ÷selle nas fendas o trigo das [+]
354 1999 CUADIC999 218 se cadra o <1 Medulio 1> , coas fendas da cobiza romana aínda quentes . [+]
355 2000 CLLARB000 57 Fai ÷se unha fenda lonxitudinal nun lado do « patrón » , de tal maneira [+]
356 2000 CLLARB000 58 biselando o enxerto e practicando unha fenda no « patrón » , forzando [+]
357 2000 CLLARB000 58 ( o enxerto ) prepara ÷se da mesma maneira que no de « fenda plena » . [+]
358 2000 EIREUT000 49 fendas se agranden lonxitudinalmente . Mao , moi mao , compañeiro . [+]
359 2000 EIREUT000 50 queiras . Dependerá da inclinación da fenda , do seu grosor e da [+]
360 2000 EIREUT000 67 adrede . Colocou ÷lle un pao de vidro cunha fenda nas que apreixaría [+]
361 2001 VZZMEM001 59 vento a favor . Entra na taberna de <3 Nolete 3> e amosa a fenda [+]
362 2001 VZZMEM001 152 feliz de me coñeceres ; olla esta cara rota , esta fenda que baixa [+]
363 2001 VZZMEM001 154 A muller da fenda encara a estaca e o home . Levou tres e pode [+]
364 2001 VZZMEM001 165 se vai na fenda da diagonal e deixa todo en silente memoria . [+]
365 2001 FIDSAB001 204 as fendas da xunta cunha pasta confeccionada con " fariña de centeo [+]
366 2001 LEZCAD001 36 Por fortuna , a fenda da cabeza non fora cousa grave . [+]
367 2001 MLLEMP001 322 deixar no teu lugar a túa filla para que pola fenda da discordia [+]
368 2001 MLLEMP001 357 dun insular , o noso aliado natural ao cabo , para tapar as fendas [+]
369 2001 MLLESP001 243 viño podre que está escapando polas fendas . [+]
370 2002 VAMFIL002 36 fiestras e o vento zoaba polas fendas da porta . Durmiron os dous [+]
371 2002 ANGTER002 10 mouro por un milagre de fenda , alá no profundo , cega ÷nos o solpor . [+]
372 2002 ANGTER002 98 fendas arresido . [+]
373 2002 LEZMON002 97 Acordou con sobresalto . As fendiñas da persiana non larpaban xa [+]
374 2002 LROAMI002 119 Era coma se en vez de boca de persoa fose unha fenda no medio [+]
375 2002 CDEESC002 37 mea culpa , foi unha fenda - nunca mellor dito - de aire fresco [+]
376 2002 CDEESC002 145 <4 Fendas 4> <4 ESTACIÓN DO NORTE 4> A <3 X . M . Martínez Oca 3> O protagonista [+]
377 2002 CDEESC002 177 de cloruro de polivinilo , coas fendas abertas pola sarabia tapadas [+]
378 2002 PEZTEC002 34 o seu leito aproveitando as fendas da códea . Por esta razón , [+]
379 2002 ANRCOR002 41 fondas fendas na súa superficie . Amencía na <1 Saraina 1> e a escuma [+]
380 2002 FORLAM002 18 e bandeiras , cabalos e equipaxes , E ti fuches selando as fendas [+]
381 2002 ABIFER003 66 sedado , con fendas ó longo de toda a folla , o que o fai inservible [+]
382 2002 ABIFER003 133 Sen dúbida , a fenda social entre un e outro , o desencontro entre [+]
383 2002 GRESEG002 21 fendas polas que intentar re - equilibrar unha dialéctica social [+]
384 2003 ARSLIB003 23 ata que a presión externa e inconsciente abra a fenda polo lugar [+]
385 2003 ARSLIB003 118 a fenda , en dar o mazazo , en abrir a carne e demostrar que nas [+]
386 2003 ARSLIB003 125 unha fenda pola que chorreaba a miña debilidade , e facía o propósito [+]
387 2003 CDESAN003 35 deste soño teñen fendas , como algunha das pontes sobre o <1 Hundson 1> , [+]
388 2003 ISSSOÑ003 12 e máis lle levan as fendas da honra que as do corpo , cando pensa [+]
389 2003 ISSSOÑ003 134 fenda pola que entraron tras el no patio máis dun cento de homes , [+]
390 2003 ISSSOÑ003 217 pero non deron con fenda algunha na barreira e aínda por máis [+]
391 2003 NERVOG003 79 na fenda sendo froallo , canícula sen sol , calcomanía enxoita [+]
392 2003 VZZMAR003 77 da fenda nunha tempa , que sangraba coma unha billa e dei ÷lles [+]
393 2003 VZZMAR003 102 A bufarda xa mete leria de vento por unha fenda , asubía de máis , [+]
394 2003 VZZMAR003 167 fachinelos de nada , fendas na madeira , buracos na pedra que respira . [+]
395 2004 GSUFAU004 110 aproveitando a mínima claridade que entra pola fenda da porta [+]
396 2004 PPIBIO004 65 que forman o hilo , e polas fendas entra auga e a xerminación [+]
397 2004 PPIBIO004 99 da <1 América 1> tropical , medrar nas fendas de rochas estradas [+]
398 2004 PPIBIO004 117 os móbeis , en fendas , en caneiras ... . e á noite saen en busca [+]
399 2004 PPIBIO004 118 fendas dos muros de pedra vellos , dando unha bonita cobertura , [+]
400 2004 RDIOCC004 32 sabes , quen es . Pero traes no corazón unha longa fenda de amor [+]
401 2004 VZZTAL004 84 traveseiros inferior e superior , pasando ÷o pola fenda que hai [+]
402 2004 LMSGAL004 16 chea de aldraxes e asoballamentos alleos sen fenda ningunha para [+]
403 2004 LMSGAL004 41 fendas as condicións de <3 Rof Carballo 3> . É certo , como recoñece [+]
404 2004 CRZTRA004 54 e facían o gargallo ( <1 A Gudiña 1> ) , que era a fenda na madeira [+]
405 2004 CRZTRA004 98 nas lareiras ( <1 A Gudiña 1> ) . GARGALLO : Fenda no pau do zamanco [+]
406 2005 BRRAUS005 102 fenda aberta pola que un feixe de dourados raios solares atinxían [+]
407 2005 BRRAUS005 124 cara ó catre de <3 Cazolas 3> e descubrín unha pequena fenda no [+]
408 2005 BRRAUS005 157 A densa foresta de cúmulos que deixara aquela breve fenda foi [+]
409 2005 BRRAUS005 206 - ¡ Coidado , vello ! O merlín tamén ten unha fenda polo lombo na [+]
410 2005 BRRAUS005 340 reducido á mínima expresión , a unha estreita fenda na que apenas [+]
411 2005 BRRAUS005 342 e o desacougo da súa negritude - sen a máis mínima fenda aberta [+]
412 2005 MATXOP005 67 achegan ás casas e meten ÷se por fendas e fiestras , escoitando [+]
413 2005 DMGSEG005 16 do millo . Abriu ÷se dentro a fenda que fería de lonxe , de talo [+]
414 2005 DMGSEG005 45 rubios , fendas amoucidas , dos beizos , tatexando seus nomes . [+]
415 2005 DMGSEG005 69 peregrino en tellados con escuma que limpa , con sal que fendas [+]
416 2005 PUEAGU005 103 significaba que por algunha fenda do forro entraba un fío de [+]
417 2005 PUEAGU005 110 xa cadáver . Non ía ceibar unha gota de sangue pola fenda e dixen ÷lle [+]
418 2005 VEIEST005 13 cunha fenda que non para de significar . Rigor logo incesante , [+]
419 2005 VEIEST005 29 non souben descubrir o que era » - a eterna fenda entre os amantes , [+]
420 2005 VENFRA005 67 do país . Iso produce un alargamento da fenda entre esas áreas [+]
421 2005 VENFRA005 69 a agrandar a fenda . [+]
422 2005 VENFRA005 85 agrandando a fenda a respeito do pelotón de cabeza . [+]
423 2005 VENFRA005 99 acelerador entón a fenda entre as dúas CCAA alargará ÷se continuamente . [+]
424 2005 VENFRA005 131 é a tendencia na que estamos situados : o feito de que a fenda [+]
425 2005 VENFRA005 146 perigosa deriva cara ao alargamento da fenda que nos separa deles . [+]
426 2005 VENFRA005 162 proporción ( nese caso , a fenda aumentaría nun 5% ) . Iso repetido [+]
427 2005 VENFRA005 163 ao longo dos anos vai alargando a fenda que separa aos salarios [+]
428 2005 VENFRA005 163 é de 105 . A fenda entre eles aumentou un 5% . Se isto se repite [+]
429 2005 VENFRA005 166 e pública ) que impida o aumento da fenda salarial ( ou cando menos [+]
430 2005 VENFRA005 167 ao IPC provoca un progresivo alargamento da fenda salarial maior [+]
431 2005 VENFRA005 167 é aínda a fenda que se vai producindo entre os traballadores [+]
432 2005 VENFRA005 252 agrandando un chisco máis a fenda que nos separa das rexións [+]
433 2006 CROSPA006 23 o Burato Na Seguridade , a Fenda Enorme que viña de producir ÷se . [+]
434 2006 PNSARC006 148 eliminado grazas á acción da propia ondada , agás nalgunhas fendas , [+]
435 2006 RIVLIB006 16 enche a roupa baleira . No lavadoiro , nunha fenda do muro que [+]
436 2006 RIVLIB006 108 fendas cosidas e os negróns . [+]
437 2006 RIVLIB006 236 do mar , a tapar as primeiras fendas do amencer . [+]
438 2006 RIVLIB006 306 de servir ÷lle con penuxe das aves nas fendas das unllas . [+]
439 2006 RIVLIB006 340 inmundos . Botou ÷se a furgar nas fendas que antano desprezara . [+]
440 2006 RIVLIB006 482 por todas as fendas , por todos os buracos , agás pola cheminea . [+]
441 2006 RIVLIB006 565 sen durmir . Cando ela se erguía cedo , vía a fenda de luz por [+]
442 2006 RIVLIB006 619 é cavar coas unllas dunha man nas fendas da outra . Raramente [+]
443 2006 RIVLIB006 731 Raíces que se botan fóra , por fendas de pedra . Un traballoso [+]
444 2007 BNOEMB007 59 ao seu temón . Este é de cana , o cal ten unha fenda para ser inserida [+]
445 2007 CNDMAR007 44 Segundo elas , as tropas inglesas xa fixeran algunhas fendas no [+]
446 2007 CNDMAR007 193 a poeira levantada , unha fenda asomou nela , permitindo ÷nos contemplar [+]
447 2007 CNDMAR007 201 seguiu ÷no outro de inmediato , o dun canonazo abriu unha fenda [+]
448 2007 CNDMAR007 204 da fenda aberta polos ingleses . Entón un agudo oulear de voces [+]
449 2007 CNDMAR007 205 outras mulleres corrían cara á fenda aberta , sen se decatar de [+]
450 2007 CNDMAR007 279 polas bombas dos ingleses . Deixaron abertas unhas fendas terribles [+]
451 2007 DDSGUI007 50 Vive en cavernas , galerías subterráneas , fendas nas rochas ou [+]
452 2007 DDSGUI007 52 coníferas . No período estival buscan ocos nas árbores e nas fendas [+]
453 2007 DDSGUI007 74 remata a primavera , as fendas entran en celo , e son os machos [+]
454 2007 DDSGUI007 82 de córvidos ou fendas entre as rochas . A finais do verán remata [+]
455 2007 DDSGUI007 92 en cantís entre as rochas ou en fendas naturais . Na seguridade [+]
456 2007 GCAPSI007 42 A fenda ( <3 González 3> 1092 ) que lle permite á filla razoar a historia [+]
457 2007 GCAPSI007 42 procura dunha solución . Neste mesmo caso esta fenda manifestou ÷se [+]
458 2007 PDJUSO007 186 unha fenda na rocha que bota unha corrente de aire . Segundo os [+]
459 2007 PDJUSO007 320 que na porta ten unha fenda cun letreiro vermello que di " Limosna " , [+]
460 2007 PDJUSO007 380 A fenda da Pena aínda é visible hoxe , e en ocasións producen ÷se [+]
461 2007 XCTHIS007 98 fendas que case sempre había , e tamén polos tellados . Estas correntes [+]
462 2007 XCTHIS007 103 sai ó esterior por fendas dispostas no tellado » . Inevitablemente , [+]
463 2007 XCTHIS007 103 mellor e de evitar así que o fume saíra polas fendas que había [+]
464 2008 LLRFER008 262 Nesa fenda do monte , na pequena explotación que levaba o seu pai [+]
465 2009 MELMEM009 146 galego : ¿ Qué diría o articulista se , por unha fenda do tempo , [+]
466 2010 CRDCAN010 34 cortes . Os máis habituais son : Gabarros : Son fendas naturais , [+]
467 2010 CRDCAN010 35 Tamén hai fendas que non son de orixe natural , se non producidas [+]
468 2010 CRDCAN010 40 Codadeira : Ferramenta de percusión empregada para facer as fendas [+]
469 2010 CRDCAN010 40 Cuñeira : Cada unha das fendas feitas na pedra , nas que se meten [+]
470 2010 CRDCAN010 41 a cámara do hórreo . Adoitan estar provistas de fendas de ventilación . [+]
471 2010 CRDCAN010 42 Gabarro : Fenda natural que presentan algunhas pedras . [+]
472 2010 CRDCAN010 46 Vento : Cada unha das fendas de ventilación feitas nas doelas do [+]
473 2010 CRDCAN010 50 fendas onde se colocan os grillos para fender as pedras , que [+]
474 2010 CRDCAN010 50 nas construcións para facer as fendas onde ían colocados os polróns [+]
475 2010 CRDCAN010 51 a evacuación de po e lascas do interior da fenda . [+]
476 2010 CRDCAN010 55 os saíntes e fendas naturais . [+]
477 2010 CRDCAN010 57 menos golpes , xa que era importante que fose abrindo a fenda [+]
478 2010 CRDCAN010 57 a fenda . [+]
479 2010 CRDCAN010 58 fenda na dirección dade corte , unha vez aberta a pedra sacaban ÷se [+]
480 2010 CRDCAN010 59 se desviou a outro lado ou ben por apareceren fendas ou outros [+]
481 2010 CRDCAN010 93 abrir ÷se fendas nas paredes . Nos muros de perpiaño os cortes [+]
482 2010 CRDCAN010 114 inclinasen as paredes ou se abrisen fendas nelas . [+]
483 2010 CRDCAN010 118 que ser sans , sen defectos , como fendas ou gabarros , xa que estas [+]
484 2010 CRDCAN010 123 fenda . [+]
485 2011 AVVTES011 154 nin fendas que separen ou atranquen a continuidade do tecido . [+]
486 2012 ANGIRI012 40 A escavadora busca fendas , rachaduras , pancas propicias pero [+]
487 2012 ANGIRI012 86 do encofrado . Fendas de negro líquido , de diluída arxila negra [+]
488 2012 ANGIRI012 90 trá- la <1 Arousa 1> , alá por <1 cón de Noro 1> e <1 Sálvora 1> , fenda [+]
489 2012 ANGIRI012 219 Eran as cinco da mañá e o bote respira auga por unha fenda da [+]

Descargar resultados en: CSV