Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués


   

Se desexa facer unha busca conxunta de varias formas, sepáreas mediante ;


As buscas poden facerse empregando ou non comodíns:

  • pena: busca a coincidencia exacta; na caixa de suxestións aparecen todos os rexistros que conteñen a cadea escrita: pena, pena d’água, pena de água, pena de morte etc.
  • v*iño: busca todos os rexistros comezados por <v> seguidos por cero ou máis caracteres e rematados en <iño>: viño, veciño, veriño, verán de san Martiño etc.
  • c?rta: busca todos os rexistros cun único carácter entre <c> e <rta>: carta, certa, corta etc.

Ordene os campos movendo as filas co rato

Galego | Português | English
Localización Campo semántico Categoría Fonte Tipo de fonte
Non se atopou ningún resultado
Resultados atopadosDescargas

Localización

Campo semántico

Lemas

Variantes

Categorías

Os resultados das consultas realizadas na aplicación poden descárganse como arquivos de texto, arquivos CSV e imaxes. Os resultados textuais descárganse como arquivo PDF e CSV, coa información correspondente ordenada segundo figura na pantalla. Non se poden descargar de forma conxunta máis de 500 rexistros. Os mapas poden descargarse en tres formatos que permiten o seu tratamento como imaxes: PDF, PNG e SVG.

Descarga de resultados textuais:

Resultados:   pdf   csv

Descarga de mapas: