GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Buscas no corpus

Busca de texto

Tipo de busca:   CQP     Busca por palabra

Forma gráfica
Estandarización
Etiqueta morfosintáctica
Lema

Caracteres especiais: ~u = ũ, ~e = ẽ, ~i = ĩ

Patrón CQP:  

Caracteres especiais: ~u = ũ, ~e = ẽ, ~i = ĩ

Campos de busca

wordForma gráfica
nformEstandarización
posEtiqueta morfosintáctica
lemmaLema

Modo de visualización: KWIC     Contexto

Tamaño do contexto: palabras

Ordenar por:


Busca de documentos

Autor
Título
Ano
-