GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Texts

AuthorTitleYearFile ID
Anónimo Canción en loor de don Diego das Mariñas Parragués 1594 GOND053_A
Anónimo Canción en loor de don Diego das Mariñas Parragués 1594 GOND053_B
Anónimo Entremés dos pastores 1594 GOND063
Gallo de Avellaneda, Lope Carta ao Conde de Gondomar 1596 GOND041
Obeso de Oriona, Pedro Carta ao Conde de Gondomar 1596 GOND044
Anónimo Diálogo de Alberte e Bieito 1596caGOND052
Lanzós y de Andrade, Juan de Carta ao Conde de Gondomar 1598 GOND040
Anónimo Ollos tan divinos 1600ca GOND055_A
Anónimo Ollos tan divinos 1600caGOND055_B
Serra, Beatriz da Carta ao Conde de Gondomar (1) 1603 GOND037
Serra, Beatriz da Carta ao Conde de Gondomar (2) 1603 GOND036
Moscoso y Sotomayor, María Carta ao Conde de Gondomar 1604 GOND043
Amorín, San Juan de Carta ao Conde de Gondomar 1605 GOND046
Sarmiento de Sotomayor, Diego Carta ao Conde de Gondomar (1) 1605 GOND038
Sarmiento de Sotomayor, Diego Carta ao Conde de Gondomar (2) 1605 GOND039
Gómez Tonel, Juan Turbas corran as ágoas, poña luto 1612 GOND005
Vázquez de Neira, Pedro Morte cruel, esa tredora maña 1612 GOND006
Moscoso y Sandoval, Rodrigo Carta ao Conde de Gondomar 1619 GOND045
Torrado, Martín Décimas ao Apóstolo Santiago (M) 1627 GOND064_B
Torrado, Martín Décimas ao Apóstolo Santiago (S) 1627 GOND064_A
Feijoo de Araújo, Gabriel Contenda dos labradores de Caldelas 1671 GOND048
Anónimo Romancillo da cea do cordeiro 1680 GOND057
Anónimo Eu oín a meus avós 1697 GOND014
Correa Mendoza y Sotomayor, Juan Mandan que se han de compor 1697 GOND010
Del Río y Otero, Juan Xa que nos puxo o certamen 1697 GOND008
Del Valle, Francisco Antonio Ilustre Afonso, me mandan 1697 GOND009
Gil Taboada, José Grande loita de luceiros 1697 GOND011
Guerrero Lasso de la Vega, José Señores, eu ben quixera 1697 GOND013
Rodríguez, Ignacio Ou, meu varón eminente 1697 GOND007
Torrado, Juan Antonio Fala o corvo, escoiten todos 1697 GOND015
Vallo de Porras, Bernardo Apolo sexa conmigo 1697 GOND012
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Pois que sempre algún malsín1702 GOND047_C
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Pranto da frota por unha ninfa galega1702 GOND047_A
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Prantos da ninfa Zigalia 1702 GOND047_B
Roel, Salvador Francisco Entremés ao feliz e real parto da nosa raíña 1707 GOND078
Noguerol, José Versos a nosa Señora de Reza 1708 GOND035
Anónimo Entremés do portugués 1710 GOND080
Feijoo y Montenegro, Anselmo ¿E vós non vedes a teima? 1723 GOND033
Feijoo y Montenegro, Plácido Escoiten, que falo eu 1723 GOND034
Losada, Luis de Pranto pola morte de Luís I de España 1724 GOND058
Sarmiento, Martín Coloquio de vinte e catro galegos rústicos (1) 1746 GOND049_1
Sarmiento, Martín Coloquio de vinte e catro galegos rústicos (2) 1746 GOND049_2
Anónimo Galanteo de mozo e moza 1750ca GOND051
Cernadas y Castro, Diego Antonio Ai do Allo, ai do Allo 1752 GOND025
Cernadas y Castro, Diego Antonio Meu Carballo, tu estás cego 1752 GOND028_A
Cernadas y Castro, Diego Antonio Meu Carballo, tu estás cego 1752GOND028_B
Cernadas y Castro, Diego Antonio Morder ou andarse en chanzas 1752GOND026
Cernadas y Castro, Diego Antonio Brinde paisano 1753GOND021
Cernadas y Castro, Diego Antonio Adán non pudo pecar (M) 1753caGOND050_D
Cernadas y Castro, Diego Antonio Adán non pudo pecar (S1) 1753caGOND050_B
Cernadas y Castro, Diego Antonio Adán non pudo pecar (S2) 1753caGOND050_C
Cernadas y Castro, Diego Antonio Adán non pudo pecar 1753caGOND050_A
Cernadas y Castro, Diego Antonio Ilustrísimo Cabido (AC) 1753caGOND069_B
Cernadas y Castro, Diego Antonio Ilustrísimo Cabido 1753caGOND069_A
Cernadas y Castro, Diego Antonio Mingotiña, si está alá 1753caGOND068
Cernadas y Castro, Diego Antonio Pois a meu amo así moles 1753caGOND066
García de Ogando, Magdalena Carta a frei Martín Sarmiento 1755 GOND059
Cernadas y Castro, Diego Antonio Befa do río da Chanca 1755GOND017
Cernadas y Castro, Diego Antonio Desengano ao pozo da Pinguela 1755GOND018
Cernadas y Castro, Diego Antonio Ronca do río Miño 1755GOND016
Cernadas y Castro, Diego Antonio Meu Chisepe, anque che pida 1755caGOND067_B
Cernadas y Castro, Diego Antonio Paisaniños nobres 1756 GOND024
Anónimo Vós decís que cante, cante 1759GOND029
Cernadas y Castro, Diego Antonio Dizque xa vén por camiño 1759GOND030
Cernadas y Castro, Diego Antonio Xa que sodes tres Xosés 1761pGOND072
Cernadas y Castro, Diego Antonio Señor, se saber queredes 1763aGOND073
Cernadas y Castro, Diego Antonio De agradecer non me farto 1767GOND074
Anónimo Décimas contra Diego Cernadas1770caGOND060
Godoy Figueroa, Benito A. Desempeño de un empeño 1771 GOND065
Cernadas y Castro, Diego Antonio Verdusido, Verdusido 1772caGOND019
Cernadas y Castro, Diego Antonio Co desexo de acordarvos 1773caGOND023
Cernadas y Castro, Diego Antonio Miña Virxe dos Dolores 1773caGOND022
Cernadas y Castro, Diego Antonio A cabaza 1775 GOND070
Isla y Losada, Madría Francisca de Romance ao cura de Fruíme 1775 GOND042
Cernadas y Castro, Diego Antonio Eu non pensei, meu Farruco 1775a GOND075_B
Cernadas y Castro, Diego Antonio Eu non pensei, meu Farruco 1775aGOND075_A
Anónimo Romance da urca de Santo Antón 1777 GOND054
Cernadas y Castro, Diego Antonio Arcos mío, deseo 1777a GOND076
Cernadas y Castro, Diego Antonio Dedicatoria 1777a GOND081
Cernadas y Castro, Diego Antonio Romance bilingüe 1777a GOND077
Cernadas y Castro, Diego Antonio Diálogo da lavandeira e o peregrino 1777aGOND031
Cernadas y Castro, Diego Antonio Se pudera darche os tranchos 1777aGOND020
Cernadas y Castro, Diego Antonio Vinde ver o dote 1777aGOND027
Anónimo O faraute mandón 1791 GOND079

84 results - click on a value to reduce selection - click on a column to sort - search