USC. Instituto da Lingua Galega

Dicionario de pronuncia
da lingua galega

  • á1

    contracción

    Nota:  a4 (pp) + a2 (art)

    © 2020 Instituto da Lingua Galega - USC