Galician and Portuguese word bank


   

Se desexa facer unha busca conxunta de varias formas, sepáreas mediante ;


As buscas poden facerse empregando ou non comodíns:

  • pena: busca a coincidencia exacta; na caixa de suxestións aparecen todos os rexistros que conteñen a cadea escrita: pena, pena d’água, pena de água, pena de morte etc.
  • v*iño: busca todos os rexistros comezados por seguidos por cero ou máis caracteres e rematados en : viño, veciño, veriño, verán de san Martiño etc.
  • c?rta: busca todos os rexistros cun único carácter entre e : carta, certa, cortaetc.

Ordene os campos movendo as filas co rato

Galego | Português | English
Location Semantic field Category Source Source type
No results found
Search resultsDownloads

Location

Semantic field

Headwords

Dialect forms

categories

The search results produced by a query may be downloaded as text files and images. Text results are downloaded as a PDF file in which the data will be organised in the same way as on the screen. It is not possible to download more than 500 records at once . Maps can be downloaded in three different image formats: PDF, PNG and SVG

Text results download:

Results:   pdf   csv

Map download: