Axuda Inicio

Na pantalla de inicio ofrécese a información básica sobre o proxecto e o equipo. Á dereita, un cadro no que se especifica: