Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de meiga como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 661 en 240 obras distintas.

Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1746 SARCOP746 144 pensare en sé- lo , nen meiga nen bruxa , nen cousa do demo , un [+]
2 1746 SARCOP746 156 ao demo ; se foi por ser meiga das que fan venenos para enfeitizare [+]
3 1813 ANOCAD813 41 <3 C . 3> ¿ As bruxas non son as meigas <3 Minguiño 3> ? <3 A . 3> Todo é [+]
4 1836 ANOESM836 12 meiga non bordase na manteiga qu ' aínda estaba por facer . [+]
5 1840 IGSPGC840 40 meigas e d ' uvas siquera un bago . [+]
6 1846 CRICAR846 7 e por meigas de máis fama qu ' os arrigasen da <1 Cruña 1> e os lovasen [+]
7 1846 CRICAR846 7 Nubrou ÷s ' antónce- lo ceo , os escoleres baixaban e as meigas tamén [+]
8 1846 CRICAR846 7 Xuntan ÷se demos e meigas escoleres e beatas por últemo deste embrollo [+]
9 1846 CRICAR846 8 meigas cos espetos nas queixadas e azoutas de demonio dan ÷ll ' aqueles [+]
10 1846 CRICAR846 8 Así qu ' uliron aquelo collen as meigas das faldras , embrullados [+]
11 1846 CRICAR846 8 alí moito , anqu ' as meigas rabeaban , montan d ' a cabalo delas e [+]
12 1846 CRICAR846 9 Polo campo de <1 Carballo 1> as meigas choromicaban case tod ' os escoleres [+]
13 1846 CRICAR846 12 sin lle pór med ' a compaña nin as meigas , nin sugotas nin outras [+]
14 1857 IGSPGC857 78 Bo non é vos oian No leito roncar Sugotas nin meigas Que xa [+]
15 1858 PINCON858 152 para curar os enfermos ; Era unha meiga letrada con máis pibela [+]
16 1858 PINCON858 207 meigas , ou do trasno , meter ÷lle a un fato de homes polos ollos [+]
17 1860 IGSPGC860 129 estrondo diz qu ' as meigonas sudano . [+]
18 1861 IGSGAL861 280 Bo non é vos oian no leito roncar sugotas nin meigas que xa voltarán . [+]
19 1863 ROSCA1863 79 enemigas , e cas estricadas meigas ; Entanto un choro soave sentir [+]
20 1863 AZCCAR863 465 pra min unha meiga que me levas polos piricotos das serras entre [+]
21 1863 AZCCAR863 465 é a miña muiñeira - Cos teus " Cantares " eres unha meiga que remexes [+]
22 1863 AZCCAR863 465 na coba ... Cos teus " Cantares " ... ¿ quereis máis ? eres unha meiga , [+]
23 1863 AZCCAR863 465 pero ¡ que meiga ! e avantan paredes degrañan ÷se por ti sin conocer ÷te [+]
24 1863 AZCCAR863 465 todos " ¡ Seica é verdai o que di esta meiga dos tesouros de <1 Galicia 1> ! " [+]
25 1867 IGSPGC867 243 satenta meigas . E non calar nunca s ' un alma de ... qu ' aquí [+]
26 1872 ROSCAN872 17 dunha negra figa , que me librasen das meigas e máis das lurpias [+]
27 1872 ROSCAN872 30 - ¡ Ai , qué Santasa , ai , qué Santona ollos de meiga , cara de mora ! [+]
28 1872 ROSCAN872 67 polo van , e ti con dulces ollos e máis dulce falar , meiguiña , [+]
29 1872 ROSCAN872 83 en que xemen os ventos ; en qu ' as meigas bailan , bailan , xuntas [+]
30 1872 ROSCAN872 88 com ' os cirios das igrexas , cal si unha meiga chuchona a miña [+]
31 1872 ROSCAN872 103 estricadas meigas . [+]
32 1872 ROSCAN872 154 ¡ Mala xuntanza facemos ! ¡ Ai ! ¿ Qué di a meiguiña , qué di a traidora ? [+]
33 1872 ROSCAN872 176 ¡ Olliños de groria , cariña de meiga , aperta ÷me ben , corasón de [+]
34 1875 TRESUE875 34 de mouros , aqueles contos de meigas , que , mentras lle daba ó [+]
35 1876 1MA000876 99 máis forza , Que vintesete Metralladoras ; Son ÷che meiguiñas Que [+]
36 1878 LOSPOE878 187 ou meigas ; mermuran de <3 Rosa 3> que comeu xireixas , e quedou ÷lle [+]
37 1880 LAMSAU880 3 fala tan dolce como branda , fala de fadas , ánxeles ou meigas [+]
38 1880 LAMSAU880 31 anque non vexo ben te conozo , meiga que todo meu ser conmoves ! [+]
39 1880 LAMSAU880 43 tal présa que d ' alí a ben pouco , nin feito por meigas , xa tiña [+]
40 1880 LAMSAU880 99 meiga me fadase , pensaba nese pao e no Mosteiro que tén pra min [+]
41 1880 ROSFOL880 79 N ' hai peor meiga que unha gran pena . [+]
42 1880 ROSFOL880 82 Dios , que ma enfeitizaron ; ai , qu ' a abafou unha meiga ! Non foras [+]
43 1880 ROSFOL880 87 que fora d ' abafada dunha meiga . [+]
44 1880 ROSFOL880 94 fachada soberba , alí din que tén o niño a nai de tóda- las meigas : [+]
45 1880 ROSFOL880 235 tan cedo ! I as meigas todas contigo , <3 Rosa 3> , aló na vila seica [+]
46 1883 4MA001883 2 - ¡ Qué demo de meiga ! Xa me tés fai un bocado Ó luar . [+]
47 1883 4MA006883 4 soliños topámo- nos , sin pensá- lo nin sabé- lo , e com ' a meiga do [+]
48 1883 4MA006883 5 a meiga ou bruxa d ' amor que aniñábamos no peito , non sei como [+]
49 1883 4MA007883 2 miña meiga , miña bruxa , miña amiga ! Cando botas a alborada , parés [+]
50 1883 4MA009883 2 e berrei canto poiden : - Bruxas ou meigas ¿ qué raios me querendes ? [+]
51 1883 4MA009883 3 meiga , o demo sería , señor ... [+]
52 1884 2MA019884 6 en fiar , en contar contos de meigas e do diabro i en rañar as [+]
53 1884 2MA020884 6 ¡ Xa se me van esquecendo aqueles contos de meigas que , de pequeno , [+]
54 1884 2MA020884 6 de mouros , aqueles contos de meigas ! que mentras lle daba ó fuso [+]
55 1884 2MA020884 7 ¡ Ai qué de contos contaba de trasgos , mouros e meigas ! Unha vez , [+]
56 1884 2MA020884 7 contos de meigas ; hoxe xa me vou eu rindo dos contos da probe [+]
57 1884 2MA022884 7 - A propóseto , ¿ soubéchedes qué bruxa , qué trasgo ou meiga vai [+]
58 1884 2MA023884 5 Seica coas meigas , cicais coas fadas fixo algún pauto ou tén confianza [+]
59 1884 2MA024884 7 do río collín auga ca tal meiga fixen ÷ll ' unha cruz no peito a [+]
60 1884 2MA030884 3 tal présa que d ' alí a ben pouco , nin feito por meigas , xa tiña [+]
61 1884 2MA032884 2 Meigas , feitizos e bruxas , que persigue a Inquisición , sin máscara , [+]
62 1884 2MA032884 2 hai meigas en donde hai Inquisición . [+]
63 1884 2MA032884 2 as meigas , e tamén o inquisidor . [+]
64 1884 2MA032884 3 cregos a casa , de meigas a inquisición . [+]
65 1884 2MA034884 4 como s ' algunha meiga me fadase , pensaba nese pao e no Mosteiro [+]
66 1884 2MA036884 4 te conozo , meiga que todo meu ser conmoves ! ¡ Ben te conozo ... [+]
67 1884 2MA038884 5 sonos vía Mais ... ¿ qué bágoas son estas ? ¡ Meigas fóra ! ... [+]
68 1884 2MA038884 5 Volta as bágoas a vir ... ¡ Sus , meigas fóra ... , Rirán ÷se s ' un soldado [+]
69 1884 2MA038884 5 Non ¡ meigas fóra , Un soldado anque morra , nunca chora ! Miña virxe [+]
70 1884 2MA038884 5 Ai dela si minteu ... ¡ Sus : meigas fóra ... [+]
71 1884 2MA043884 4 san as meigas beilando car ' a lúa esprendorosa pra ir facer das [+]
72 1884 2MA046884 4 Meigas fóra , <3 san Andrés 3> , e co ' estas malanconías estraído e [+]
73 1884 2MA054884 2 temerosa romax de pantasmas , de trasnos ou meigas , somellaban , [+]
74 1884 2MA055884 5 á beira , que m ' alcontro feitizado , cal si ela fose unha meiga : [+]
75 1884 2MA058884 5 pior qu ' as meigas , fago ÷lles a figa com ' aquel que venta ó demo [+]
76 1884 4MA010884 4 tempo qu ' estiven eiquí gastando ! ¿ Eses fillos dunha meiga non [+]
77 1884 4MA011884 4 meigas ou fadas que estaban drento , por un pouquiño non quedei [+]
78 1884 4MA015884 3 - Eu non sei que me pasa á beira túa , meiga ou muller , que me [+]
79 1885 PRZCA1885 137 ladrones . } A muiñeira ¡ unha fina meiga ! a criada , ¡ unha fina [+]
80 1886 LOSSOA886 14 xuntos o rosario ; dempois algún conto contan de meigas e de feitizos [+]
81 1886 LOSSOA886 124 fondo , que as xentes todas contan qu ' é tobo de meigas O río á [+]
82 1886 LOSSOA886 127 que a Virxen as defenda contr ' as meigas , unha ofrenda moitas [+]
83 1886 LOSSOA886 151 de bruxas ou meigas ; mermuran de <3 Rosa 3> que comeu xireixas , [+]
84 1886 LOSSOA886 165 As malfadadas e ' as meigas non hai santa en tod ' a <1 España 1> Para [+]
85 1886 LOSSOA886 233 contos de frades , de meigas e encantamentos Os mozos cabo das [+]
86 1886 PONQUE886 113 meiga , graciosa sin par , que sempre me seguía , pol ' agreste soedá , [+]
87 1886 PONQUE886 197 meigas ou penados espíritos a quen non apouviguen temerosas as [+]
88 1886 IGSIG3886 229 o cuco , Veu ÷no o raposo , Corréro- no as meigas , Chuchou ÷no a sugota , [+]
89 1886 NUNMUI886 270 outra cousa que bruxas , trasnos , meigas , pantasmas e almas en [+]
90 1887 GCIVOL887 158 fiar , en contar contos de meigas e do diabro i en rañar as carrañeiras [+]
91 1887 LAMGAL887 8 pola meiga do amor da terra como nos tempos vellos . [+]
92 1887 LAMGAL887 40 do seu mal as meigas chuchonas , que zugaban polas noites sedentas [+]
93 1887 LAMGAL887 62 que s ' alugue ? Non me vexo farto de falar delas . ¡ Meigas de mozas [+]
94 1888 CURDIV888 21 meigas fóra I o tambor que ó par levaba : ¡ racataprán ! solasmentes , [+]
95 1888 PESFIL888 24 e meigas : dend ' alí ven ÷se pretiño as ruínas medorentas dunha [+]
96 1888 VATNOI888 54 e resinación : - ¡ Vala ÷me Dios ; non paresce sinón qu ' algunha meiga [+]
97 1888 FUL012888 5 facendo a figa cramou en vòs alta : « Meiguiñas , vinde da luna [+]
98 1890 BAEVIS890 146 que se din as follas amarelas e secas d ' outono , e adiviña ¡ meiga [+]
99 1890 LVABRI890 99 chegan ó día , e dolces ruadas de troulas meiguiñas » . [+]
100 1891 SALTOR891 22 ¡ Non , pardiolas ! soil ' as meigas Serven os fillos do averno ; ( O [+]
101 1891 PERTER891 12 i os leva , e por campos e vals resoando , cal fala de meigas , [+]
102 1892 GCIFOL892 25 meigas rebrincan aló , entr ' o bagazo , no fondo das pipas ; xa o [+]
103 1892 RIEPUL892 179 L . - Mira meiga como falas das cousas da relixión , que poida qu ' inda [+]
104 1894 LOIFAB894 113 ! ¡ Meigas fóra ... ! PASATIEMPOS Si eu tivera moita prata , cal [+]
105 1894 MTPLIR894 27 Cando as meigas son vellas abonda o medo para fuxir ÷se delas , [+]
106 1894 MTPLIR894 59 fagan mal de ollo poñer ÷lle ás meigas a figa . [+]
107 1894 MTPLIR894 127 algunha sabidora , e que hai quen diga si ten algo de meiga , por [+]
108 1894 ROGFOL894 30 parece que as meigas , por denoite os espazos cruzando , a foron [+]
109 1894 ROGFOL894 127 polos espazos ? ¿ Por qué dicir que as embruxadas meigas , despedindo [+]
110 1894 ROGFOL894 138 a facer xusticia lle salen ó rivés , cal si unha meiga andivese [+]
111 1894 ROGFOL894 172 cántigas sonoras , esas meiguiñas muiñeiras , eses dolces alalalas , [+]
112 1894 ROGFOL894 207 de trasnos , e bruxerías de meigas , e milagres nunca vistos , e [+]
113 1898 CRRRAI898 105 soen andaren ceibos polo mundo meigas e meigos , trasnos e demos [+]
114 1899 MASBES899 114 e rulas , aquelas meiguiñas da ialma , e co hato ó lombo vir pra [+]
115 1899 MASBES899 252 Non s ' ouía máis qu ' a tembrona voz da meiga ; o tictac do relox [+]
116 1899 VAATRA899 679 ¿ Se o meu a meiga terá ÷mo a zugar ? Temo ÷mo en conciencia , temo ÷mo [+]
117 1900 MVINOI900 2 rapaz esa meiga esfiañada . . [+]
118 1900 MVINOI900 10 Esa <3 Catuxa 3> é unha meiga ... ¿ Qué lle quer á <3 Margarida 3> ? ... [+]
119 1900 MVINOI900 10 ¡ Vou ÷no mallar ! ¡ Majadero , que te axudas dunha meiga ! { ( Sale [+]
120 1900 MVINOI900 10 estou celoso , e teño rabia a isa meiga ... Tamén fuxen , ¡ vatu [+]
121 1901 SGDPAL901 93 van ÷te a correr d ' aldea com ' as meigas , e con razón ou sin ela [+]
122 1903 LUGPON903 8 calma . A noite estaba escura , moi escura . Parecía que as meigas [+]
123 1903 LUGPON903 36 <3 San Silvestre 3> , meigas fóra ; <3 San Andrés de Teixido 3> , a fóra [+]
124 1903 LUGPON903 45 das meigas . [+]
125 1903 LUGPON903 45 { ANXELA } ¿ Eso qué é ? { SABELA } As cousiñas en contra das meigas , [+]
126 1903 LABCOM903 112 teñen unha espricación sencilla sin necesidá de acodir ás meigas [+]
127 1907 JUSDES907 13 O QUE TRAN OS CONTOS Deitei ÷me unha noite nas meigas pensando [+]
128 1908 RDRGAL908 63 teñen na súa risa feitizos de meigas , e parece qu ' as fadas [+]
129 1908 RDRGAL908 168 medrar = { crecer } meiga = { bruja } meigallo = { hechizo } meirande [+]
130 1908 OTECAM908 11 noite teñen festa os lobos ! II LOBOS E MEIGAS Como soupen por [+]
131 1908 OTECAM908 11 de ser comidos polos lobos , ou levados polas meigas ; e como o [+]
132 1908 OTECAM908 11 <1 Galicia 1> ten catro montes moi famosos en lobos e meigas ... [+]
133 1908 OTECAM908 13 nos comen os lobos , ou no nos levan as meigas , hei ÷te de querer [+]
134 1908 OTECAM908 15 coas « compañas » de meigos e meigas da terra e do mar ... ... ... [+]
135 1908 OTECAM908 17 e con meigas . [+]
136 1908 OTECAM908 18 No médeo de aquel enxame de demos , meigas e meigos , viñan dúas [+]
137 1908 OTECAM908 18 Despois que fuxiron os lobos , a meiga máis vella , puxo ÷se diante [+]
138 1908 OTECAM908 21 Cando a meiga maior acabou de despoñer a marcha , resoou un forte [+]
139 1908 OTECAM908 23 cornos , e vin que tamén as dúas meiguiñas que me acompañaban [+]
140 1908 OTECAM908 23 e meigas que antes non vira , parecendo nubes de lixos no vento . [+]
141 1908 OTECAM908 23 as miñas meiguiñas . [+]
142 1908 OTECAM908 26 hestórea contan , dos feitos maravilosos dos meigos e meigas , [+]
143 1908 OTECAM908 26 « Con lexiós de tantos e tan destenguidos demos e meigas , bruxos [+]
144 1908 OTECAM908 28 « ¿ Que será da terra , que será das meigas , que será dos amantes , [+]
145 1908 OTECAM908 28 boca , - pero vexo que estamos perdendo tempo ... . » « Cala , meiga [+]
146 1908 OTECAM908 29 - « Carma ÷te , meiga maior e non interrumpas o discurso , como moitos [+]
147 1908 OTECAM908 30 as miñas meiguiñas que iba tembrando , botaron ÷me encima do meu [+]
148 1908 OTECAM908 31 do elefante da meiga maior , e as miñas compañeiras xunto de min , [+]
149 1908 OTECAM908 33 non por demos e meigas , e si polos grandes emperadores de tan [+]
150 1908 OTECAM908 47 lúa ; e unha caterva de meigas e meigos maiores da terra . [+]
151 1908 OTECAM908 48 moitos meigos e meigas estaban rachados , amostrando o seu pelexo [+]
152 1908 OTECAM908 48 As miñas dúas meiguiñas , que me tiñan no medio delas , collendo ÷me [+]
153 1908 OTECAM908 51 e meigas da terra , que alí non poderíamos vivir sin ela ; e que [+]
154 1908 OTECAM908 55 eu no medio das miñas meiguiñas . ¡ Que ben estaba alí ! Cando reparamos [+]
155 1908 OTECAM908 73 - « ¡ Que monteira máis meiga ! - dixo <3 Marica 3> - ¿ Que din esas letriñas [+]
156 1908 OTECAM908 73 collesen os meigos e meigas que quixesen tocar ; e como os meigos [+]
157 1908 OTECAM908 74 as miñas meiguiñas ; e convidei ÷no pra que me acompañase a contestar ÷lles , [+]
158 1908 OTECAM908 79 meigos e meigas , pra cantar e bailar ó son da súa gaita e do [+]
159 1908 OTECAM908 83 con moitos meigos ben postos , e moitas meigas moi hermosas , e [+]
160 1908 OTECAM908 90 acabaron de bailar , unha meiga , tan curra como o doente cantador ; [+]
161 1908 OTECAM908 91 Pararon de bailar ; e volveu a meiga a cantar . [+]
162 1908 OTECAM908 100 e meigas , que son os únicos terráqueos que poden voar ... » « O [+]
163 1908 OTECAM908 105 onde o portugués e as miñas meiguiñas , me fixeron moitas perguntas [+]
164 1908 OTECAM908 111 entenda de touros , polas meigas andaluzas ... [+]
165 1908 OTECAM908 114 edecás , os primeiros ; e de meigas e meigos maiores , os segundos . [+]
166 1908 OTECAM908 120 e a meiga maior á dreita do emperador . [+]
167 1908 OTECAM908 122 aínda máis temían por min as miñas meiguiñas , que me apertaban [+]
168 1908 OTECAM908 125 da terra ; mentras as meigas e bruxas , bailan unha polca mazurca , [+]
169 1908 OTECAM908 125 mazurca ; colleron os paxes nos seus brazos as meigas e bruxas [+]
170 1908 OTECAM908 125 ¡ Que ben se cobraron as meigas e bruxas , do tempo que estuveran [+]
171 1908 OTECAM908 126 que suspiros , e que soniños das meigas nos brazos dos xéneos ! [+]
172 1908 OTECAM908 127 bailache e falache lindamente con unha delas ; as meigas e as [+]
173 1908 OTECAM908 127 meigas , nos brazos dos xéneos . Aquí as festas son pra todos » . [+]
174 1908 OTECAM908 132 meigas , que miraban prás súas casas , e tiraron os espellos , decindo : [+]
175 1908 OTECAM908 138 e meigas maiores . [+]
176 1908 OTECAM908 139 un ferro longo , con catro fíos na punta ; as miñas meiguiñas fixéro- nas [+]
177 1908 OTECAM908 142 compasión ! ¡ Que non quede un enemigo vivo ! ... » - « Basta , meiga [+]
178 1908 OTECAM908 167 acompañaban as miñas meiguiñas , estranando ÷me que elas non se [+]
179 1908 OTECAM908 187 dos guerreiros , os berros das meigas , os relinchos dos cabalos , [+]
180 1908 OTECAM908 207 deseos de ver as miñas garridas e verdadeiras meiguiñas ; acabando , [+]
181 1909 LUGCON909 20 que xuraban que a viran . Os palramentos das meigas na sombrisa [+]
182 1909 LUGCON909 42 é o sitio onde se xuntan de noite as estadeas , meigas e lugrumantes [+]
183 1909 LUGCON909 56 <3 Peroxa 3> . - Meigas fóra señor , que non teño por qué . O can era ... [+]
184 1909 LUGCON909 75 meiga e abafar fosen gallegas ... terei ÷vos dito d ' abondo para [+]
185 1910 MDZFRA910 11 Fuches a meiga ti tan feiticeira , que nun berce purísemo arrulando [+]
186 1910 MDZFRA910 34 ora de vellos ; ¡ Nosa Meiguiña ! ¡ Cánto un dera se volveses chamar ÷nos [+]
187 1910 MDZFRA910 58 Din algúns : si a meiga amada que froleamos a vau tivéramos sempre [+]
188 1910 MDZFRA910 71 pracenteiro acendeu esa meiga o fogo en qu ' ardo ! » - - « ¿ E ti coidas [+]
189 1910 MDZFRA910 73 seus esa meiguiña ... ¡ vexo o ceo ! » - ¡ <3 SABELIÑA 3> ! Con esa frente [+]
190 1910 MDZFRA910 84 meiga foran ; tenros arrulos ; cantos de alondra ; dondos cariños [+]
191 1910 MDZFRA910 93 Cantos neste <1 Madrí 1> amamos á meiga da nosa terra si xuntar ÷nos [+]
192 1910 MDZFRA910 109 ¡ Na terra adourada d ' encantos de meiga i en donde naciches con [+]
193 1910 REOFRA910 54 deixan as meigas ! ... Xa as dúas deron , hora funesta en qu ' a [+]
194 1910 REOFRA910 54 chega ! ... Pro nin compaña , trasno , nin meigas fan ¡ ai ! qu ' o [+]
195 1910 RIBKON910 28 meigas en romaxe pantásteca , con fachucos acesos alomean a [+]
196 1910 NORMON910 29 - ¡ Por eso se ría tanto cando me veu esta meiga ! ¿ E d ' ónde son ? [+]
197 1910 NORMON910 81 os Santos Evanxelios trai consigo , qu ' entr ' as meigas non faltan [+]
198 1910 NORMON910 102 repuxo a meiga , ¡ fuxa ÷m ' o demo si quero festas ! - Pois ¿ qué che [+]
199 1911 LEIOCO911 180 Porque no ' a quixen por sogra , fadou ÷me mal unha meiga ; ¡ caian ÷lle [+]
200 1912 LEIOCO912 216 ir pola frol da iauga pra de min meigas tornar . [+]
201 1913 EIJMAG913 52 AS MEIGAS I - ¿ Porque ás noites , rapaciño , dá ÷che por ir chaveando [+]
202 1913 EIJMAG913 52 neno ... - Meigas , si . [+]
203 1913 EIJMAG913 52 - ¿ Meigas si ? ¡ Vaia que hestórea ! Non dés , rapaciño , creto ás consellas [+]
204 1913 EIJMAG913 54 dempois de dir ÷me turbado : - ¡ Teño ÷a boa ! - ¿ É unha meiga , dixen ÷lle [+]
205 1913 EIJMAG913 54 lebrel ; - ¿ Dirás que meigas non vin ? Se outras non hai , aí tes [+]
206 1913 EIJMAG913 54 esa , dixo ÷me el ; Estuvo escoita que escoita , e oíu ÷me meigas [+]
207 1913 EIJMAG913 55 a úneca meiga que o espanta é súa probe avoíña , outras non . [+]
208 1913 EIJMAG913 128 coma anduriñas polo ceo das meigas espranzas eran todo pracer [+]
209 1915 RDRCHU915 5 ¡ Debeu ÷mo de botar unha meiga ! Xa me di <3 Sabela 3> que hai que [+]
210 1916 LCSCHU916 199 7ª <3 SABELA 3> - ( Santiguando ÷se . ) ¡ Arrenego ÷te demo s ' eres meiga [+]
211 1917 TOBROS917 27 E para enganar ós homes , O mesmo saber das meigas ; Unha vella [+]
212 1917 TOBROS917 38 e peste E do mal querer das meigas ; Axuntan ÷se ó pór do Sol Os [+]
213 1917 PONMAN917 8 [4] Cand ' eu era xentil rapacete e as pasas me daban , qu ' esa meiga [+]
214 1917 PONMAN917 26 [15] - Eu sei dunha doce meiga por quen teño admiración , que decote [+]
215 1917 PONMAN917 129 non escusa ; esta é aquela meiga refulxente , do home eterno afán , [+]
216 1917 1NT011917 2152 seu pensamento chamando ÷lle " encantiño " , " neniña " , meiguiña . Diga ÷o [+]
217 1917 1NT036917 7 ¡ Veu ÷nos unha meiga ! - dirán - . Non lembrar ÷nos denantes de entrar [+]
218 1917 CABTER917 41 casamenteiro de trasnos , meigas e fadas . [+]
219 1917 CABTER917 88 meigas , acoller i amparar orfos e probes , rir coas rapazas , consellá- las [+]
220 1917 VLCPOE917 19 medoñento que da mourenza esgaza o corazón ! Está noite de meigas , [+]
221 1918 ARMTER918 33 de trasnos e meigas . [+]
222 1918 ARMTER918 34 ó curmán da <3 Teixa 3> , - ¿ cómo diaños poden facer iso as meigas ? - [+]
223 1918 ARMTER918 61 qu ' o demo as argallase ou fosen cousas de meigas ! Coa calor madorecían [+]
224 1918 ARMTER918 62 de gorgollo ou avlaíñas ou meigas . [+]
225 1918 ARMTER918 63 demo as argallase ou fosen cousas de meigas ! II Era o xantar . [+]
226 1918 ARMTER918 70 ¡ Probe de min ! ¡ Cántas coitas ! ¡ Cántas , miña meiga , cántas , fóra [+]
227 1918 ARMTER918 169 A UNHA MEIGA <3 A . T . 3> - Pra ti . - Si aquel querer ¡ Trasn ' ou [+]
228 1918 CALTER918 36 as mulleres pra que o lume escorrente ben as meigas . [+]
229 1918 3MA032918 4 alalá que deixou antr ' as copriñas desas páxinas meiguiñas que [+]
230 1919 VAAFOL919 30 Que en van o teu desvío , Ouh meiga formosura , En min matar pretende [+]
231 1920 NORERM920 14 O gallego é un suspiriño , ¡ é a cousa máis meiga qu ' hai ! , é o lenguax ' amorosiñ [+]
232 1920 NORERM920 83 os Santos Evanxelios trai consigo , qu ' entr ' as meigas non faltan [+]
233 1920 CREPEC920 39 meigas e lugrumantes que se axuntaba polas noites na <1 Quenlle [+]
234 1920 CREPEC920 39 as cousas segredas do corpo unha meiga , un santo , ou un demo , [+]
235 1920 RVRCOC920 91 A moza marcha toda satisfeita , i a meiga queda dando ÷lle voltas [+]
236 1920 VIDCON920 187 - ¡ <3 Xaquín 3> ! ... ¡ Meigas fóra ! ... Eso non pode sere ... <3 Xaquín 3> ... [+]
237 1921 NOS006921 7 meiga da miña nai 4> 8 . Era unha filla , i estaba casada nunha aldea , [+]
238 1921 NOS006921 8 quen non morreu ? E dixo a filla : - Foi a meiga da miña nai ( 1 ) . [+]
239 1921 CABVEN921 50 casamenteiro de trasnos , meigas e fadas . [+]
240 1921 CABVEN921 160 e meigas ... [+]
241 1922 QUISAN922 15 logo , o esquelete da meiga <3 María 3> , que pasaba o rosario entr ' os [+]
242 1922 MOTCON922 13 a <3 Micaela 3> , meigas fóra . [+]
243 1922 CHRAXU922 1 { Gaitán } . - ¡ Adiós meiguiña ! ... Xa sabes o que che dixen ... Bueno , [+]
244 1922 VPOALM922 39 as meigas , abofé . [+]
245 1922 VPOALM922 52 ¡ malas meigas ! ¡ I eu fiquei solo , siñore ! Pro o fillo que me [+]
246 1922 RDZPIN922 9 meiga ; tan melosiño ós oídos , tan cheo de doces querencias , que [+]
247 1922 RDZPIN922 42 ¿ I el será verdá , meu Dios ? ¿ Ou serán quizais as meigas , ou a [+]
248 1922 NOS011922 17 sepulcro un beilado de meigas . [+]
249 1922 NOS011922 18 que fuxiron desfeitas nunha caneira de meigas de Aquelarre ; e [+]
250 1922 COTTRE922 11 chuchan nel coma meigas que son . Elas terán hoxe pra augardente , [+]
251 1922 COTTRE922 50 { <3 Sabela 3> } ( Drento ) ¡ Meigas fóra , meigas fóra ! ( Na porta ) Teño [+]
252 1923 VAV000923 128 por mor dos cartos ; que hastra as meigas traballan con máis ansia , [+]
253 1923 NOS017923 20 Piobb 3> , ob . cit . ) , contr ' o que , o qu ' en meiga ten ÷se que protexer . [+]
254 1924 FAISEA924 51 na fonte das « Sete meigas » ou nos xestales das « Cinco crobas » [+]
255 1925 FILNEN925 21 mortos i estomballadas , ou sonos de conto con meigas i encantos , [+]
256 1925 MANFOU925 135 Isa baila que saben tamén as risas das meigas de beizos brancos [+]
257 1925 SANFID925 8 { PASCOALA } ( Deixando de pineirar ) ¡ <3 San Silvestre 3> , meigas [+]
258 1925 SANFID925 8 meigas non fan daño . ¿ Pineiras ? { PASCOALA } Par ' amasar , qu ' hoxe [+]
259 1925 SANFID925 52 a figa ) Figo ÷te , meiga <3 Sabela 3> ! ¡ Figo ÷te { SABELA } ¡ Vai lacazán ! [+]
260 1925 SANFID925 105 vendo mil espritos á túa beira , meigas , fadas , qu ' en ringleira [+]
261 1925 PSSPAI925 42 meiguiñas donas que a través das vidas - o pazo alegraban ... [+]
262 1925 FDEVAI925 7 meigas se lle meten nestas cousas . - E non lle dea máis voltas , [+]
263 1925 NOS020925 7 ás veces : " ¡ Non seias Meiga , <3 Marica 3> ! ¿ Seiqu ' as outras non [+]
264 1925 NOS020925 9 mitá mintireira , mitá meiga ... ( ¡ soupera ela donde finaba a bouga , [+]
265 1925 NOS020925 9 e onde comenzaba o meigallo ! ) ¡ " Meiga " ! ... ¡ Fuxe , fuxe , pecado ! [+]
266 1925 NOS020925 9 que aquela " meiga " era a naiciña de <3 Lola 3> : unha bendita nai [+]
267 1926 GLEROM926 3 serei eu ¡ meigas fóra ! o que dé a seguranza de que sexan merecentes [+]
268 1926 GLEROM926 16 fillas coma meigas , eran todos coma rosas , dunha garrida roseira , [+]
269 1926 NOS030926 17 ós oídos da meiga ; que se fai , unta ÷se con aceite , sobe por a [+]
270 1926 NOS036926 17 16 <3 San Silvestre 3> meigas fóra . [+]
271 1926 CABMAR926 28 Nesta terra de trobeiros , encantamentos e meigas , o mesmo as salas [+]
272 1926 CABMAR926 42 <3 VALADOURO 3> ¡ Mal de amores ! <3 ELVIRA 3> ¡ Meigas fóra ! Non vén dese [+]
273 1927 BORFUC927 62 a estántiga , buscando as meigas , buscando o fanico ... ! E , si [+]
274 1927 LUGARD927 69 en que de noite dormen as solermiñas meigas , harmonías das ondas [+]
275 1927 NOS040927 17 chuchar sangue de cristiao ( vampirismo , meigas chuchonas ) . A [+]
276 1927 COTNAD927 9 GALO Será algún feitizo ¡ Meigas fóra , meigas fóra ! BOI O demo [+]
277 1927 NOS048927 1 si topase co ' ista meiga terra alí . [+]
278 1928 VPOTRI928 28 meiga nos fadou ! { Vagamundo } . - ¿ Qué carta é esa , rapaza ? { Rosa } . - [+]
279 1928 VPOTRI928 42 { Rosa } . - ¡ Ai qué mala meiga nos veu hoxe ! ¡ Qué ruín fada nos persigue ! [+]
280 1928 VPOTRI928 105 as meigas , abofé . [+]
281 1928 VPOTRI928 123 ¡ malas meigas ! ¡ I eu fiquei solo , siñore ! Pro o fillo que me [+]
282 1928 LPXCON928 55 parece que me viu unha meiga ; a <3 Cristina 3> vén ÷lle o que quer ; [+]
283 1928 LPXCON928 193 podes , sin que te critiquen ¡ Xexú , qué meigas e qué bruxas ! Hai [+]
284 1928 GLEBOR928 4 que fan as meigas cando botan de noite e andan soltas por montes [+]
285 1928 GLEBOR928 24 cala anque cante toda a noite : ¡ ooh ... ooh ... ooh ... ! ¡ Meigas [+]
286 1928 GLEBOR928 25 ollos bágoas moi grosas ¿ Será verdade ... ? ¡ Non , non ... ! As meigas [+]
287 1928 GLEBOR928 65 ¿ Quen te puxo tola , nena , qué meigas , rapaza , foron as que se [+]
288 1928 GLEBOR928 87 di : ¿ qué vos queda ? MULLER LIRA Inspiradora meiga , muller lira , [+]
289 1928 GLEBOR928 87 Meiga , máis que unha meiga enmeigadora , xa podes pregoar en boa [+]
290 1928 GLEBOR928 102 s ' ir prá cama ; noite garruleira noite aporveitada por meigas [+]
291 1928 GLEBOR928 110 de mouros , trasgos e meigas . [+]
292 1928 NORCOM928 56 mal ollo , ou ¡ tomou ÷me unha meiga ! : { Me aojaron . } Tomei ÷llo a [+]
293 1928 NORCOM928 101 Muller zalameira , ou p ... , ou meiga . [+]
294 1928 PRAFAR928 61 { Laverco } . - Pois ise presentemento debe ÷che sere unha meiga , i [+]
295 1928 BLAROM928 56 das meigas que van de camiño . [+]
296 1928 BLAROM928 101 { mantilla de lana } meiga { bruja } meigallo { brujería , encantamiento , [+]
297 1929 LOPVAO929 94 ombros , envolvía aquel feituquiño corpo de meiga . [+]
298 1929 MANPOE929 218 Catro meigas peladas , unha angarella torta ; a luz do sol deitando [+]
299 1929 MANPOE929 218 labazadas nas catro meigas e na longa morta . [+]
300 1929 EIJFRO929 12 lampos de imán craro brilan con mel meiga de pormesas , que [+]
301 1929 EIJFRO929 26 VIII RICO NA PROBEZA Se eu tuvera unha lira embruxadora e meiga [+]
302 1929 EIJFRO929 40 voz meiga meiguiña , óie- na o mesmo o lobo que a anduriña , as [+]
303 1929 EIJFRO929 44 Ten o Amor , pra <3 Francisco 3> , meigas formas de Neno , Neno homilde [+]
304 1929 EIJFRO929 61 Tal súa voz meiga , milagres antre os pobos vai faguendo , que [+]
305 1929 EIJFRO929 69 No que na do labreguiño chega a ver súa vista meiga , pronto a [+]
306 1929 EIJFRO929 79 Augas irmás , Augas meigas , vinde , vinde roleirantes , que o [+]
307 1929 EIJFRO929 83 irmás Augas , Augas meigas ! E achand ' o tesouro oculto que o [+]
308 1929 EIJFRO929 101 con risa meiguiña meiga : - Quen morto , viviu pró mundo , xa morto , [+]
309 1929 CSSLOR929 16 das nosas montanas , verdecentes , meigas , chorosas , que alá ficaron [+]
310 1930 NOS077930 86 de ouvir o barullo chían como si pasaran as meigas á súa banda . [+]
311 1930 NOS073930 11 tida por meiga en todo <1 Castrelos 1> e nos seus arredores , e solermiñamente [+]
312 1931 COTBEI931 87 sén veses debrusado no carel , vin entre a escuma a meiga fría , [+]
313 1931 CCAVIE931 48 estronicio de meigas ; A noite será fiandeira enloitada que irá [+]
314 1933 TORFOL933 566 das tormentas e das meigas . [+]
315 1933 MOLVOL933 56 { XULIA } Non ; de batallas non ; de meigas . [+]
316 1933 MOLVOL933 57 e cando ela e todos no pazo dormían , ousequiou ÷na cunha meiga [+]
317 1934 DELBEB934 11 as meigas ; el resucita os mortos ; el dá forzas pra camiñar polo [+]
318 1934 MGAMEC934 128 { Vella } . Logo é como aquel con quen andan as meigas . { Muiñeiro } . [+]
319 1934 NOS131934 170 cravada unha cruz de pau contra as meigas , e máis ren ; ás veces [+]
320 1934 ALVANT934 31 nosa <3 Rosalía 3> ! Din así as cantigas da meiga , meiguiña , que [+]
321 1934 RISMIT934 292 onda il , lembrei ÷me do <2 Hircus Nocturnus 2> ( ¡ meigas fóra ! ) [+]
322 1935 PONINE935 216 Eu sei dunha doce meiga por quen teño admiración , que decote [+]
323 1935 VNTCON935 347 ou vino ÷te as meigas ? Túa muller , coitadiña , está deitada e dormindo [+]
324 1935 NOS137935 100 Xuhán 3> , tóda- las meigas desta comarca , do Vale da mariña , axuntan ÷se [+]
325 1935 NOS137935 111 codia de pan por mor das meigas . [+]
326 1936 PZMDAE936 58 - Dentro de pouco tempo , viremos a ver « <4 La Meiga 4> » , oitra zarzuela [+]
327 1936 PZMDAE936 58 cataláns . « <4 La Meiga 4> » , é do maestro <3 Guridi 3> , un dos máis [+]
328 1936 PZMDAE936 114 corredoiras os silveirentos , meigas e trasgos ; ver ÷che quixera [+]
329 1936 VNTCON936 359 " daquela meiga " e o " ¡ vas , vas , mais ! ... " non lle saía do sentido , [+]
330 1938 LENETN938 55 tóda- las meigas da cunca de <1 Mondoñedo 1> ; as de <1 Vilanova 1> i [+]
331 1938 VNTCON938 364 - Estiven co unha meiga moi entendida - dixo a raposa - e ela afianzou ÷me [+]
332 1942 VNTCAN942 316 527 Pasei pola túa porta e mirei polo ferrollo ; a meiga da túa [+]
333 1949 CABCAM949 105 e meigas ... [+]
334 1951 CCAXEN951 38 ila levaba decote contra as meigas . Por terceira vegada voltou [+]
335 1951 IGAHOR951 106 Di ÷lle a <3 Neera 3> , cantadora meiga que a mirra a présa anoe do [+]
336 1953 FOLLUS953 19 a iso . Cáseque todas teñen sona de meigas . Tamén eiquí ouce ÷se [+]
337 1953 FOLLUS953 26 os trasgos , pra as meigas , pra os lobos ... E pra quen escoita [+]
338 1953 FOLLUS953 36 beberaxes nin catapocios . Veu tamén a <3 meiga de Grolos 3> . Ista [+]
339 1953 FOLLUS953 107 A cabana do carboeiro . Fóramos o <3 Ricardo 3> i eu a vé- la <3 meiga [+]
340 1953 FOLLUS953 108 disgustos antre iles . Il quería perguntar ÷lle á meiga qué faguía [+]
341 1953 FOLLUS953 108 que lle vendera tres ou catro meses inantes . A <3 meiga de Torgán 3> [+]
342 1953 FOLLUS953 108 me gostaba nada . Eu coido que fixera algunha morte . A meiga sempre [+]
343 1953 FOLLUS953 109 De alí a unha miaxiña chegaron os dous . A meiga viña arrastrando [+]
344 1953 FOLLUS953 109 ardendo . A meiga comenzou a remexer cunha culler . Os dous me [+]
345 1953 FOLLUS953 109 a meiga empezou a beber ós bocós ó mesmo tempo que arrotaba . [+]
346 1953 FOLLUS953 109 A meiga vendou ÷se os ollos cun pano negro , e falou asina : - Túa [+]
347 1953 FOLLUS953 110 ir ÷me pra as <1 Américas 1> . Xa me decataba . A meiga falaba cos [+]
348 1953 FOLLUS953 112 ocurrira falar coa <3 meiga de Torgán 3> ... Mais non tiven tempo [+]
349 1953 FOLLUS953 114 vai , polo camiño do val ! Que ninguén me pregunte máis ... A meiga [+]
350 1953 FOLLUS953 125 As meigas atinan sempre . Eu iba de <1 Savane 1> para <1 Vigo 1> con [+]
351 1953 FOLLUS953 126 nila ... E dixo o <3 David 3> : - Velaí a <3 meiga de Torgán 3> , que tanta [+]
352 1953 FOLLUS953 126 cabo da meiga , pra que lle dixera quén fora o raspiñeiro . A meiga [+]
353 1953 FOLLUS953 127 foi a <3 Subela 3> . - A mesma - respondeu a meiga - . Vai ÷te pra ó [+]
354 1953 FOLLUS953 128 á meiga un cabuxo que tiña . Mais despois pensou ÷no millor , e [+]
355 1953 FOLLUS953 128 casa , pasou por alí a meiga , e berrou ÷lle : - ¿ Non me quixeches [+]
356 1953 FOLLUS953 128 máis graciosa que rir ÷se dunha meiga ? Inantes que o paparan os [+]
357 1953 FOLLUS953 129 contou ÷lle a seu home todo o que lle pasaba coa meiga . Iste , [+]
358 1953 FOLLUS953 130 iste conto : As meigas atinan sempre ... [+]
359 1953 CASVEL953 21 vellos . Mentiras que se inventaron no tempo das meigas ... [+]
360 1954 GZZMAL954 14 nouturnos aquelarres facían xuntoiro as meigas na cima do <1 Monte [+]
361 1954 GZZMAL954 14 ollos craros , lume de morte e toleira , que malas meigas contigo [+]
362 1954 GZZMAL954 15 maleficio de meigas ... ! ( 1 ) Nestes intres , DON <3 XOSÉ 3> volta [+]
363 1954 GZZMAL954 17 dá por creer o conto ese de MAL OLLO , ou das meigas ... ¡ porra ! [+]
364 1954 GZZMAL954 17 vén o conxanado que fixo correr a tontería isa das meigas ... [+]
365 1954 GZZMAL954 18 ise das bruxas ou das meigas , que disque encandilaron á <3 Gabriela 3> , [+]
366 1954 GZZMAL954 18 ¡ raios ... ! ¡ Craro ! ¡ Isas non son cousas das meigas ... ! Son cousas [+]
367 1954 GZZMAL954 22 consello das meigas , en troques da ialma , e que os ollos dela [+]
368 1954 GZZMAL954 26 As meigas de <1 Bergantiños 1> Veñen á beira do mar Con benfadados [+]
369 1954 GZZMAL954 31 é como rezan as meigas ? { CANUTO } . - Si unha como ela rezara eisí [+]
370 1954 GZZMAL954 32 ( Camiño do barco . ) A tecer andan as meigas na terra de <1 Bergantiños 1> [+]
371 1954 GZZMAL954 39 { BASTIÁN } . - ¿ E ... de que lle valerá todo iso cando as meigas [+]
372 1954 GZZMAL954 41 { ANDRÉS } . - ¡ Ai , non ! ... E todo pola meiga isa da <3 Gabriela 3> [+]
373 1954 GZZMAL954 45 ¡ <3 Carmiña 3> , esta noite eiquí ... queimamos a tóda- las meigas ! [+]
374 1954 GZZMAL954 49 virán máis as meigas polas beiras do mar de <1 BERGANTIÑOS 1> para [+]
375 1954 GZZMAL954 49 A tecer andan as meigas Na terra de <1 Bergantiños 1> Roseiras de [+]
376 1954 GZZMAL954 50 { GARRIELA } . - ( Respostando ) ¡ Non teñas medo das meigas Meu amante [+]
377 1954 GZZMAL954 54 Hai as lendas de mouros , de trasnos e nubeiros , de meigas e de [+]
378 1955 ALSCON955 94 - Xa sei que andan a dicir por eí que trato cas meigas . Envexas [+]
379 1955 ESPOBR955 88 ou das meigas ? Por enriba de vós , como as augas eterna , pasa [+]
380 1961 DZCNIM961 38 meiga os ollos , ti xa no ' es metá de ti . [+]
381 1961 DZCNIM961 42 de anos , i ergue a meiga as pálpebras de animás e cristianos ... [+]
382 1961 CCASAL961 59 de qué meiga ? ¿ De qué amigo ou nemigo esprito ? ¿ En qué balcón , [+]
383 1965 NEIXEN965 58 pola corredoira do <1 Picouto 1> , onde disque teñen aparecido meigas [+]
384 1965 NEIXEN965 61 meigas e nos homes valentes e na guerra . [+]
385 1969 RFZAGA969 9 pra qui estando ben pechadas non poidan entrar as meigas e ó [+]
386 1971 TRRADI971 33 unha meiga , ónde fuxiu a ledicia , pero ónde , dende logo <3 Maxa 3> , [+]
387 1971 TRRADI971 60 asegurar que a cousa non seña para pensar que nos vira unha meiga [+]
388 1972 GARAVE972 212 A conversa animaba ÷se e alguén deu en falar das meigas . <3 Mingos [+]
389 1972 GARAVE972 212 da Revolta 3> saltou : - ¡ Boh ! Iso das meigas é unha parvada . Eu [+]
390 1972 GARAVE972 212 soio sei de algunhas meiguiñas ... [+]
391 1972 GARAVE972 212 non había meigas protestou : - ¡ Quén diga quen non hai meigas non [+]
392 1972 GARAVE972 213 ¡ Que me veñan a min co ' iso de que non hai meigas ! O tío <3 Pesqueiras 3> [+]
393 1972 GARAVE972 213 era tamén dos que decía que non había meigas . Todos se lle quedaron [+]
394 1972 GARAVE972 214 - ¡ As meigas do tío <3 Piteiras 3> ! ¡ Cristo Deus , a que alí se armou ! [+]
395 1972 GARAVE972 214 cruces : - ¡ Abrenuncio ! ¡ <3 San Silvestre 3> ! ¡ Meigas fóra ! O tío [+]
396 1972 GARAVE972 214 collido por unha perna . Por se for unha meiga , sacodiu ÷na con [+]
397 1972 GARAVE972 215 non cría nas meigas . Emporiso , daquela tivo ÷lles medo . Como non [+]
398 1972 GARAVE972 215 - ¡ Aí a tendes a meiga ! - berrou o <3 Mingos 3> - ¡ E ben á vista de [+]
399 1972 GARAVE972 216 coidar pra nada das meigas . Todos menos o <3 Quiñolas 3> , que soñou [+]
400 1972 GARAVE972 216 que o colleran as meigas e o levaban polo ar voando . Despertou [+]
401 1972 FOLDEC972 9 crer niso , como me daría vergoña de crer nas meigas . O Destino [+]
402 1972 TCHETN972 21 sacramentais , e a seguir : ¡ Meigas , fóra ! , ao tempo que se bota [+]
403 1972 TCHETN972 31 noivo : Van ao <1 Alto das Meigas 1> , dende onde se albiscan nove [+]
404 1972 TCHETN972 76 de ouro , moedas de plata que bailan nas augas , meigas que van [+]
405 1972 TCHETN972 114 saería meiga ) ... [+]
406 1972 TCHETN972 117 ilas se achegan . Como as meigas chuchonas , zugan o sangue das [+]
407 1972 TCHETN972 132 á meiga , anque nalgúns lados diferencia ÷se a bruxa da meiga en [+]
408 1972 TCHETN972 135 a un cabrón , bailando ao louco e arrimando ÷selle tóda- las meigas [+]
409 1972 MREFOL972 14 topan os planetas uns cos outros , nin as meigas teñen poder pra [+]
410 1972 MREFOL972 137 as forzas misteriosas que compoñen a vida . Cres nas meigas . [+]
411 1972 BOUOUT972 162 meigas vellas que fían liño antergo de gaias tradicións pra zugar ÷lle [+]
412 1972 BLAXEN972 39 de outro xeito , acaloñába- nas de meigas , atal a tía <3 Cachona 3> , [+]
413 1972 BLAXEN972 40 non lles daba repouso , até deixá- los chuchados como de meiga , [+]
414 1973 CUNCOC973 84 e coidou que aquelas eran as meigas ou bruxas de que lle falaran , [+]
415 1974 GRÑFIN974 14 hai pan ! ¡ Meigas fóra ! ¡ Cándo se viu semellante cousa ! . ¡ Cómo [+]
416 1974 BLATEA974 156 a dos paxaros e animalias , as dos trasnos , e meigas que se oucen [+]
417 1976 VERORF976 34 ¿ Qué será de ti mañá cedo , cando se rematen os contos da meiga [+]
418 1979 FIL1AD979 98 que tamén os teñen as meigas , pode vir o maliaxe . [+]
419 1979 POSVIN979 96 <1 América 1> sin branca ; como engallador de gringos , prás meigas [+]
420 1979 POSVIN979 105 rezar ÷lle esconxuros , contar historias de meigas , e queimá- las [+]
421 1979 POSVIN979 105 pota , facendo un círculo máxico pra escorrentá- las meigas , pro [+]
422 1979 POSVIN979 113 fume , nin bruxa chuchona nin meiga dentona ; Rolar muiñeiro , chiscar [+]
423 1979 POSVIN979 113 <3 Xosé María Pérez Parallé 3> OUTROS ESCONXUROS : Estaba a meiga [+]
424 1979 POSVIN979 300 das neboadas veigas ; Corvos , píntigas e meigas ; Feitizos das [+]
425 1980 MOUARR980 167 <3 Manuel 3> e dixo moi contente : - ¡ Meigas fóra ! Miramos hastra [+]
426 1980 BASCON980 48 achamos tan abertas como : « era polas meigas ; pensaban que as [+]
427 1980 BASCON980 48 meigas iban ó hórreo e ó poñé- la cruz xa non iban » ; ou ben : « é [+]
428 1980 BASCON980 48 « os remates son prás meigas , pra que marchen . O día do <3 San Xoán 3> , [+]
429 1980 BASCON980 48 meigas pra <1 Sevilla 1> , que de alí viñeron » . [+]
430 1980 BASCON980 104 fogueiras nestas pra botá- las meigas fóra ou pra que xa non entren , [+]
431 1981 CRTVIL981 23 que outro ilumiñado no XVI , meigas fóra , ningunha herexía azoutara [+]
432 1981 CRTVIL981 110 meigas e trasnos ... Cecais , sober das augas do río , nos repainos [+]
433 1981 CRTVIL981 121 meigas , bruxas , coruxas , antaruxas - , malparida cada un ano ... [+]
434 1981 MRTCHA981 67 me poidese deter , cabaleiro , meiga ou dragón , no meu avance . [+]
435 1983 GUIPEI983 181 MEIGA { Lepidorhombus whiffiagonis ( Walbaum ) } Rapante , Rapapelos , [+]
436 1983 GUIPEI983 182 OLLÓN { Lepidorhombus boscii ( Risso ) } Meiga , Rampante , Rapapelos , [+]
437 1983 GUIPEI983 182 Este peixe é moi semellante á meiga , mais o fuciño non é tan longo [+]
438 1985 HEIARR985 55 por aí . Pero despois empezaron os problemas . Ou tén unha meiga [+]
439 1985 RAMGUI985 94 l835 } <1 Galicia 1> : ameixola da lama , arola , arroa , meiga , mexarela , [+]
440 1986 LAXLOI986 14 - Muller , ¡ meigas fóra ! - Ti ben sábe- lo que lle pasou á neta da [+]
441 1986 CACQUE986 121 Aquelo que falaban que esistí ' o trasgo i as meigas , daquel burro [+]
442 1986 DGZCAN986 287 a todos e como se quixese espaventar a mala sorte ou as meigas , [+]
443 1987 MEFBRE987 52 a meiga <3 Luintra 3> , súa nai , ao el nacer : « Se este meniño chega [+]
444 1987 MEFBRE987 52 a señora meiga que é pastora das cobras de <1 Riodonor 1> » . [+]
445 1987 MEFBRE987 195 a algunha arcea . A vella meiga maa sabe que hai escopetas e que [+]
446 1987 LREMUI987 57 das meigas » . Cando non se garda o fermento cómpre facé- lo o día [+]
447 1988 CIDCAM988 57 Pero esa meiga das <1 Bañocas 1> non me deixa libre . ¿ Por qué non [+]
448 1988 CIDCAM988 108 preste o meu saber de meiga encadeada . Que non outra cousa . Talvez [+]
449 1988 FRXENX988 162 terra toda . A meiga de <1 Askandia 1> , consultada polos conselleiros [+]
450 1988 FRXENX988 162 Tamén diso falou a meiga , pero ninguén quixo daquela entender [+]
451 1988 FRXENX988 163 presentou ÷se no medio da praza . Non era a meiga de <1 Askandia 1> [+]
452 1988 SCHCA5988 54 qué me ha de pasar meiga por qué te pintach ' o pelo se antes eras [+]
453 1989 CBNGAL989 78 coma unha meiga esguedellada , e ben lle vira chantar un coitelo [+]
454 1989 CBNGAL989 110 mai que vos pariu , que tamén debe ser outra meiga . [+]
455 1989 CBNPAT989 103 a meiga e o godallo brolleando de orgullosos apéndices na testa . [+]
456 1989 REGTD3989 46 Non vías mózar rapadas , Nin saias pola rodilla , Parcen meigas [+]
457 1991 MEFARR991 50 O caso é que teñen sona de meigas - dixera ÷me o día antes o criado [+]
458 1991 MEFARR991 51 Dicía o criado de <3 Xixín 3> seren elas meigas . Case que se non [+]
459 1991 MEFARR991 53 meigas na cociña de seu . [+]
460 1991 MEFARR991 53 Meigas , meigas . Eu encollín os ombreiros e pechei ÷me nun mutismo [+]
461 1991 MEFARR991 53 Pensabamos nós , sen nos falar , que as irmás eran meigas e que [+]
462 1991 MEFARR991 127 ¡ Fillo de meiga que xa era filla de meiga ! - ¡ Arrenego ÷te ! - berrou [+]
463 1991 MEFARR991 127 do papo - . ¡ Meigas fóra ! <3 Fernando Salgueiro 3> pode deixar ÷te [+]
464 1991 MEFARR991 128 - Imos ÷lle ver a facha a esa meiga - dispuxo <3 Fernando 3> ao arrincar [+]
465 1991 MEFARR991 130 os piollos , meiga ! ¡ Devulve ÷lle a saúde , maldita de El Señor ! [+]
466 1991 MEFARR991 130 - ¡ Pon ÷te de pé , meiga ! Ela obedeceu ÷no . Tremían ÷lle as pernas . [+]
467 1991 MEFARR991 132 móbeis , o corpo da muller meiga . A corte e o seu estrume . O alboio . [+]
468 1991 MEFARR991 133 Ao rousarmos , nun altor , albisquei a casa da muller meiga , completamente [+]
469 1992 REIMED992 91 meiga da miña aldea , que mas vai pagar . [+]
470 1993 TROTIC993 136 non creo nas meigas , pero haber , xa se sabe , hai ÷nas . E o pensamento [+]
471 1994 TBIDEC994 230 se cadra para afuxentar as meigas . A final viña o bateo dos novatos [+]
472 1995 PPAPOE995 29 morcego ; da lercheira curuxa , nin de meiga dentona , nin da bruxa [+]
473 1995 PPAPOE995 45 meiga dentona ; Rolar muiñeiro , chiscar faisqueiro moxena lumiosa , [+]
474 1995 PPAPOE995 79 meiga siloura , da lourida cabeleira : ai moza , moceira , moura ; [+]
475 1995 GOPFON995 65 Na fonte da <3 virxe de Villestro 3> xuntaban ÷se as meigas nas noites [+]
476 1995 PRONAR995 96 meighiña , á cabeza chaman ÷chelle a modorra , ó brazo chaman ÷chelle [+]
477 1995 PRONAR995 96 - ¡ Ah Jesús ! Dixo ÷lle : - Ai miña meighiña , seica lle doe a modorra , [+]
478 1996 VZZVEL996 28 por onde din que moran as meigas santas do val fermosísimo de [+]
479 1996 RTRRAI996 37 - Esas son as bruxas que tratan co demo : A <3 Mouchela 3> é das meigas [+]
480 1997 CANAVA997 73 deitado por sempre nos seus brazos de meiga . [+]
481 1997 MAÑOLU997 85 O coitado do demo e mái- la súa corte de meigas chuchonas nada [+]
482 1997 SOUFUM997 108 lirio , maruca , meiga , pescada , pescadiña , pescadiña fina , pota , [+]
483 1997 SOUFUM997 111 ao mellor de tres quilos , 16 meigas ou rapantes , calamares , pulpo [+]
484 1997 SOUFUM997 129 <1 Capetón 1> , <4 Bonye M 4> , lirio , maruca , meiga , <1 Venezuela 1> , [+]
485 1997 CNRAPO997 18 dez anos , unha meiga descubriu ÷me o destino : hei de morrer o [+]
486 1997 CNRAPO997 22 do vaticinio da meiga , realizado cando el tiña dez anos : Morrerás [+]
487 1997 CNRAPO997 24 nada , máis que todo . Non puido . Morreu vendo a imaxe da meiga [+]
488 1997 CNRAPO997 61 alí cargado de hisopo e auga bendita para espantar as meigas , [+]
489 1997 CNRAPO997 178 de cristal e arame , por unha meiga subida nunha vasoira voadora [+]
490 1997 CNRAPO997 193 vaqueiro e camisa a cadros , pano no pescozo . Son a meiga , afirma . [+]
491 1997 CNRAPO997 193 Unha meiga moi rara , fiou o redactor xefe do xornal . Ela semellou [+]
492 1997 CNRAPO997 194 meiga exercendo a súa profesión por causas meramente económicas , [+]
493 1997 CNRAPO997 195 da meiga , tal vez ela puidera dar ÷lle datos de seu pai . No camiño [+]
494 1997 CNRAPO997 196 unha meiga e nunca foi feliz . <3 Silesio Braun 3> choraba logo [+]
495 1997 CNRAPO997 350 cospe de cando en vez meigas danzando coas súas vasoiras para [+]
496 1997 CNRAPO997 365 saída é un espellismo propiciado polas meigas , por <3 Circe 3> , [+]
497 1997 NOONOS997 19 que amas , somos meigas ou hippies ou tal vez cervas muando ó [+]
498 1997 NOVNOS997 19 que amas , somos meigas ou hippies ou tal vez cervas muando ó [+]
499 1998 RBLSOM998 100 - ¡ Meiga ! ¡ Demo de muller ! ¡ Anticristo , hostia ... ! - insulta ÷a [+]
500 1998 VAQGAL998 15 as meigas , as encrucilladas , a mítica do lobo , ou a Santa Compaña . [+]
501 1998 VAQGAL998 37 certos cromlechs coñecidos polos nomes de <1 Eira das meigas 1> , [+]
502 1998 VAQGAL998 67 unha meiga , fornece con intención amorosa . Pode contraer ÷se , [+]
503 1998 VAQGAL998 68 1990 ) . A técnica practicada polas meigas é sinaladamente mesquiña , [+]
504 1998 VAQGAL998 79 envurullada na palla a unha encrucillada . Se unha meiga chuchona [+]
505 1998 VAQGAL998 80 pola crenza de que no arco da vella poden vivir as meigas , que [+]
506 1998 VAQGAL998 81 turrando do arado , mentres cantaban somos sete meigas - que andamos [+]
507 1998 VAQGAL998 83 obter mellor calidade na carne e conseguir escorrentar as meigas [+]
508 1998 VAQGAL998 86 MEIGAS , BRUXAS E SABIAS Dentro da categoría de humanos que , dunha [+]
509 1998 VAQGAL998 86 as bruxas e as meigas . Inda que , na práctica , ambos os dous vocábulos [+]
510 1998 VAQGAL998 86 considerar as bruxas máis daniñas que as meigas , ás que , nalgures , [+]
511 1998 VAQGAL998 87 meigas . Un día , o cura párroco , despois de dicir misa , e coa [+]
512 1998 VAQGAL998 88 Gravado de 1514 As meigas , igualmente , amolan os mozos que veñen [+]
513 1998 VAQGAL998 90 meigas ao aquelarre que se celebraba na praia . [+]
514 1998 VAQGAL998 90 declaración ( obtida após tormento continuado ) de ser meiga dende [+]
515 1998 VAQGAL998 91 lembra estes acontecementos : Adeus , meigas de <1 Cangas 1> , netas [+]
516 1998 VAQGAL998 92 das meigas , a crenza nuns entes de tamaño miúdo , de natureza [+]
517 1998 VAQGAL998 92 unha defunta ( <3 Castroviejo 3> : s . d . , 98 - 99 ) . As meigas galegas [+]
518 1998 VAQGAL998 92 que semella , das meigas da <1 Galiza 1> do Sueste . A actividade [+]
519 1998 VAQGAL998 92 de onde procede o dito <3 San Silvestre 3> , meigas fóra . [+]
520 1998 VAQGAL998 92 Demo e meigas . Compendium maleficarum , s . XVI Nas xuntanzas [+]
521 1998 VAQGAL998 93 de que a categoría de meiga se adquire por herdanza , de maneira [+]
522 1998 VAQGAL998 93 conxénita - pois as meigas comunican ÷lle este poder ás súas descendentes - [+]
523 1998 VAQGAL998 93 tempo a meiga e a herdeira . Adoitan as bruxas transmitir a súa [+]
524 1998 VAQGAL998 93 <4 Pai Noso 4> , específico das meigas : Pai sodes noso escollido [+]
525 1998 VAQGAL998 93 cómpre dicir que as meigas da raia teñen un credo de seu , que [+]
526 1998 VAQGAL998 95 casos nos que as meigas adiviñan o instante no que se ha producir [+]
527 1998 VAQGAL998 95 trocos de meiga en serpe . Algunhas exercen unha actividade que , [+]
528 1998 VAQGAL998 95 meigas chuchonas , mamonas ou zugonas . Para evitar a acción destes [+]
529 1998 VAQGAL998 95 brazo esquerdo mentres dormen . Estas meigas poden mesmo chegar [+]
530 1998 VAQGAL998 95 de meiga chuchona . Cómpre sinalar que , cando o espírito dunha [+]
531 1998 VAQGAL998 95 meiga vira animal , mentres esta fica a durmir no seu leito , as [+]
532 1998 VAQGAL998 95 meiga chuchona que zuga polas noites , convertida en mosca , o [+]
533 1998 VAQGAL998 95 noutro relato de terras luguesas nos que unha moza meiga , virada [+]
534 1998 VAQGAL998 96 Alvarellos 3> : 1988 , 68 - 73 ) . Porén , existen testemuños de meigas [+]
535 1998 VAQGAL998 96 fóra . Outra das características das meigas é a súa capacidade [+]
536 1998 VAQGAL998 96 se retira antes da total evaporación , a meiga ficará doente , [+]
537 1998 VAQGAL998 97 misa , as meigas tiñan a face rabuñada . Outra maneira de detección [+]
538 1998 VAQGAL998 97 meigas ( <3 Folgar Crestar 3> : 1975 , 298 - 9 ) . O sal é tamén un axente [+]
539 1998 VAQGAL998 97 meigas . Cando se xuntan nos devanditos <1 Campos de Allariz 1> acostuman [+]
540 1998 VAQGAL998 98 Meigas 1> , tendo ÷se por enclaves onde se celebraban xuntanzas de [+]
541 1998 VAQGAL998 98 Deus , práctica que as meigas non exercitan . En xeral , as sabias [+]
542 1998 VAQGAL998 98 das meigas ( <3 Méndez Ferrín 3> : 1991 , 47 - 54 ) . [+]
543 1998 VAQGAL998 122 a culpabilidade de meigas . Na medianoite do día de Nadal a cruz [+]
544 1998 VAQGAL998 125 seu compaso bailan todas as meigas do mundo . Na <1 Fonte do Espiño 1> , [+]
545 1998 VAQGAL998 125 día do ano , as meigas acostuman a ir a xuntanzas co demo , e a [+]
546 1998 VAQGAL998 125 Un esconxuro contra as meigas que se recita nesta noite é o que [+]
547 1998 VAQGAL998 126 meigas levará , xa arraiou , xa arraiou , todas as meigas levou ; [+]
548 1998 VAQGAL998 126 Peladas eran peladas serán todas as meigas que andan polo chan ; [+]
549 1998 VAQGAL998 126 Peladas son , peladas eran todas as meigas que andan pola terra [+]
550 1998 VAQGAL998 127 ou o mal de ollo que orixinan as meigas . O remedio leva ÷se a [+]
551 1998 VAQGAL998 131 e coas meigas , <3 Eladio Rodríguez 3> define ÷o como especie de [+]
552 1998 VAQGAL998 131 1961 ) e considera ÷se que , como as meigas ou bruxos , ás veces [+]
553 1998 VAQGAL998 135 outras con meigas , ou , máis concretamente , con meigas chuchonas , [+]
554 1998 VAQGAL998 135 noso eu non acredito nas meigas , inda que haber , hai ÷nas . Alemparte , [+]
555 1998 VAQGAL998 147 o cu - como as meigas - en recipientes que conteñen leite ou empurra [+]
556 1998 VAQGAL998 147 Por todos estes actos , achan ÷selle similitudes coas meigas ou [+]
557 1999 ILEFRA999 63 da meiga . Bentrastes con auga fervida e sabe Deus qué porquerías [+]
558 1999 ILEFRA999 64 máis tarde que a meiga era viúva e que o home subira ó ceo había [+]
559 1999 ILEFRA999 65 a <3 San Antonio 3> e a meiga ensaiou unha última embestida : ' Señora , [+]
560 1999 ILEFRA999 65 « Desde a visita á meiga destapou a lingua de trapo e contou ÷nos , [+]
561 1999 MPEIRM999 16 os saberes ocultos dunha tal <3 Emerencia 3> , meiga de <1 Entrecruces 1> [+]
562 1999 MPEIRM999 17 indicaban que a meiga non me podía atender . [+]
563 1999 MPEIRM999 83 cravara unha espiña de meiga nunha amígdala e , por culpa daquel [+]
564 1999 MPEIRM999 138 coñecida como a <3 Papuxa 3> , meiga condenada pola súa eficacia e [+]
565 1999 VAQXEN999 104 e en meigas envaidoras e , ao cabo , comprendermos que ese territorio [+]
566 1999 AVVACA999 110 MEIGAS EN <1 PONTECABALOS 1> O tío <3 Manuel do Moncho 3> cando ía [+]
567 1999 AVVACA999 110 chegaba alí atopaba ÷se coas meigas que estaban fiando e non lle [+]
568 1999 AVVACA999 110 tocaba , quedando as meigas desconxuradas e sen poder . Se non [+]
569 1999 AVVACA999 121 Cando soupen que naceras , fun correndo polo mel , pero as meigas [+]
570 1999 DANCIT999 78 { MEFISTÓFELES } ¿ En serio ? Mire que eu non son unha meiga calquera . [+]
571 2000 BRHACU000 24 Nunha urxencia , meigas fóra , usa bolsas conxeladoras do frigorífico . [+]
572 2001 FNTROC001 24 ledicia E , se as cazas de meigas continúan , O máis san é afastar [+]
573 2001 FNTROC001 77 profesión , Sempre os atopo : de meigas Non hai mellor cazador ; [+]
574 2001 FNTROC001 132 Na presunción e na faladuría ; Telefónicas meigas , secretarias [+]
575 2001 FNTROC001 145 Viron pasar verdugos , viron meigas Distintas pero cunha mesma [+]
576 2001 FIDSAB001 21 bruxas con poderes máxicos ; as meigas ou bruxas boas , tamén chamadas [+]
577 2001 FIDSAB001 35 o « mal de ollo » , das maldicións , da espreita das meigas , soberbias [+]
578 2001 FIDSAB001 150 7 . 4 . Sancristáns , carpideiras , cartuxeiras e bruxas ou meigas [+]
579 2001 FIDSAB001 152 co convencional nome de " meigas os " . [+]
580 2001 FIDSAB001 154 Por último , atopámo- la bruxa , meiga ou feiticeira que é aquela [+]
581 2001 FIDSAB001 154 Os termos bruxa , meiga e feiticeira son intercambiables . As tres [+]
582 2001 FIDSAB001 227 veigas . Corvos , píntigas e meigas , feitizos das manciñeiras . [+]
583 2001 FIDSAB001 228 bruxa chuchona , nen meiga dentona . Rolar muiñeiro ; chiscar [+]
584 2001 FIDSAB001 230 vento , escurizante das nosas almas o asexar do demo ; as meigas , [+]
585 2001 FIDSAB001 232 Druída : Corvos e morcegos mouchos e coruxas demos e meigas trasnos [+]
586 2001 FIDSAB001 232 Druída : Bruxas chochonas meigallos mouros meigas dentonas bruscos [+]
587 2001 MLLESP001 238 alma te me foses , que así esta caixa pesaría menos ! A GRAN MEIGA [+]
588 2001 MLLESP001 241 MEIGA , aparte . ¿ Que sei eu ? <3 PORCILIA 3> ¡ Cu_cú ! <3 LEONARDO 3> Visións [+]
589 2001 MLLNAU001 83 <3 POLIDANA 3> , meiga . [+]
590 2001 CEVAPO001 145 pobo , coa participación de individuos do propio grupo ( meigas , [+]
591 2002 ANGTER002 52 de <3 San Xoán 3> e vían ÷se as meigas espadelando no liño acolá , [+]
592 2002 PEZTEC002 91 de morada a vivos e mortos , a meigas e diaños , cando non de relatos [+]
593 2002 PEZTEC002 103 no océano esperando que os fados e as meigas lle sexan favorables . [+]
594 2004 CNSASI004 17 aseguraban que unha meiga lle botara o mal de ollo . [+]
595 2004 CNSASI004 20 que era meiga e tiña ameigada a casa do <3 Vinculeiro 3> . [+]
596 2004 CRNFAL004 28 III . - LENDAS DE MOURAS IV . - HISTORIAS DE MEIGAS V . - LENDAS DE NUBEIROS [+]
597 2004 CRNFAL004 29 pasa entre as lendas de mouras e as de meigas , pero neste caso [+]
598 2004 CRNFAL004 29 e sen embargo no caso das meigas alude ÷se a unha muller que , [+]
599 2004 CRNFAL004 29 de meigas . [+]
600 2004 CRNFAL004 39 Vía- nas aí nas pontes pero dicían que eran meigas e fiaban de [+]
601 2004 CRNFAL004 39 eran meigas ; eu sabe Dios que era . Ó mellor eran encantos deses . [+]
602 2004 CRNFAL004 45 IV . HISTORIAS DE MEIGAS 28 . - A muller fiando ( <1 Galgao 1> ) Informante : [+]
603 2004 CRNFAL004 130 me quere esta meiga ? ¡ Dió- la apartara de que non morrera ela [+]
604 2004 CRNFAL004 302 - ¿ Qué é o que me ha de pasar , meiga ? ¿ por qué te ondulache o pelo ? ; [+]
605 2004 PRSPAS004 28 Saca de aí o tres , fóra ialma , meigas fóra ... [+]
606 2004 CRZTRA004 34 e contan contos de meigas . [+]
607 2005 BRRAUS005 63 peixes nunca por min vistos noutra e lanzaba meigas e coreanos [+]
608 2005 BRRAUS005 63 a destripar as meigas e a botá- las despois na lavadora ; <3 Selo 3> [+]
609 2005 BRRAUS005 65 - Meigas . [+]
610 2005 BRRAUS005 69 - E nós meiga . [+]
611 2005 BRRAUS005 96 de ensalada e un prato de meigas fritas ; mandou ÷me un saúdo erguendo [+]
612 2005 BRRAUS005 201 <3 Carme 3> ! - ¡ ¡ ¡ GALLOS , MEIGAS , RAPANTES FRITOS ! ! ! - anunciou <3 Tinso 3> [+]
613 2005 BRRAUS005 324 caldeiro de meiga . Abriu a porta do camarote dunha patada e fixo ÷me [+]
614 2005 MARDAD005 21 MISTICISMO Eu creo nas pantasmas , nos milagres , nas meigas e [+]
615 2005 MATXOP005 57 ou lurpias Son meigas chuchonas que habitan covas e castros . [+]
616 2005 MATXOP005 60 medio da serra , e que tiña sona de meiga - Foi ÷lle a Lamia , señora ; [+]
617 2005 XPAFOL005 219 terra meiga ... Pero sendo sábado as novidades virán polas ondas [+]
618 2005 XPAFOL005 228 que nos botaron os ingleses dunha praia de meiga , ao pouco tempo [+]
619 2005 PUEAGU005 15 as verbas da meiga prendían en min remoendo ÷me os miolos e destemperando ÷me [+]
620 2005 PUEAGU005 237 para escorrentar as meigas brincando a través del . Xuntou ÷se [+]
621 2006 RIVLIB006 114 corredoira , e pousou a crianza no máis mol . Entre meigas , xurelos , [+]
622 2006 RIVLIB006 256 algo de peixe , con preferencia meigas e douradas , e ás veces [+]
623 2006 RIVLIB006 454 Coas meigas xa temos dabondo . Coas meigas , cos trasnos , coa Santa [+]
624 2006 RIVLIB006 463 daquela meiga do mar , aquel estilizado cetáceo que os narvais [+]
625 2006 ASTLAR006 13 tempo para falar dos mouros e das meigas , rezá- lo rosario , xogar [+]
626 2007 CNDMAR007 116 en lles chamar meigas e apor ÷lle virtudes benefactoras , por moito [+]
627 2007 PDJUSO007 166 a bruxería . Unha lenda conta que en certa ocasión dúas meigas [+]
628 2007 PDJUSO007 299 aquelo das meigas " , dixo aquel home . [+]
629 2007 XCTHIS007 275 de culto local ; podían tamén recorrer a unha meiga para coñecer [+]
630 2007 RZVRED007 244 doncelas , salmonetes , meigas , dentóns , gaiáns , fodóns , cariocas , [+]
631 2007 FIDCOL007 22 meigas , sabias , e demais " persoas entendidas " , portadoras de [+]
632 2012 GLDABE012 17 poida que sexan como as meigas , que ninguén cre neles , pero , [+]
633 2012 GLDABE012 39 o bispo herético á fronte , adoraban a meiga curadora das « augas [+]
634 2012 GLDABE012 101 de adopción e meiga da cociña Conta <3 Xulio Verne 3> que o capitán [+]
635 2012 GLDABE012 109 do demo , de raposo , de curuxa , de meiga , peido de lobo , amosan [+]
636 2012 GLDABE012 109 de Braga 3> ditou <4 De Correctione Rusticorum 4> , pero as meigas [+]
637 2012 GLDABE012 109 Será cousa de meigas pero hoxe recollen ÷se fungos a moreas , cultivan ÷se [+]
638 2012 GLDABE012 180 queima ÷se para afastar as meigas das casas e das cortes do gando , [+]
639 2012 GLDABE012 190 Meiga É un peixe plano de carne branca e firme , de corpo asimétrico [+]
640 2012 GLDABE012 190 ás amas de casa novatas . Meigas , rapantes , rapacús , bruxas ou [+]
641 2012 GLDABE012 190 peixe . A meiga é un peixe novo , por dicí- lo dalgún xeito . As [+]
642 2012 GLDABE012 190 que temos barcos do arrastre , as bacas ou parellas . Das meigas [+]
643 2012 GLDABE012 190 A meiga pode ÷se poñer frita ou na grella , enteira , con patacas [+]
644 2012 GLDABE012 190 no seu tempo . A meiga escolle ÷se moi ben , quitan ÷selle as espiñas [+]
645 2012 GLDABE012 190 Lombiños de meiga con marisco , de <3 José Rolón 3> e <3 Eva 3> Meigas [+]
646 2012 GLDABE012 190 pos tamén os lombiños da meiga . Mollas todo co zume dun limón , [+]
647 2012 GLDABE012 256 das meigas que darán forza aos guerreiros para as liortas [+]
648 2012 GLDABE012 257 nin meiga dentona . Rolar muiñeiro , chiscar faisqueiro , moxena [+]
649 2012 GLDABE012 262 Rapante Vexa ÷se Meiga . [+]

Descargar resultados en: CSV