Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de grima como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 77 en 53 obras distintas.

Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1834 ANOURC834 5 neste aflicto , que cando se vai lavar hastr ' a auga lle dá grimo . [+]
2 1861 SNZEVA861 101 os uns aos outros , e terán ÷se grima de parte a parte . [+]
3 1869 BLNPO1869 344 sinón as grimas con pan : estos son os desayunos qu ' os meus amores [+]
4 1877 1MA000877 240 Ansí decía o mociño Cheo de medo e de grima , E lixeiro cal a [+]
5 1882 IGLFON882 11 Xa lanzas nin cañós che puñan grima . [+]
6 1886 GAL099886 4 que dan grima e nos acusan de porcos na mesma entrada da Vila ; [+]
7 1886 GAL099886 4 pastillas porque son pouco valentes , e ver os cans lle dá grima , [+]
8 1886 AMOXUA886 154 puña grima de vé- la . E logo , alumeada polo fogo que parescía [+]
9 1918 ARMTER918 37 instante ó vé- la , callada a sangue coa grima . [+]
10 1918 3MA034918 5 voar de pobo en pobo en busca de tellado ; Eu sei que levas grima [+]
11 1920 NORERM920 27 oi ' ó merlo , encantado , i a funérea coruxa pón ÷me grima . [+]
12 1922 QUISAN922 18 Cando vostede atopou ÷me , estaba aínda esmorecido do grimo e do [+]
13 1929 BLCORB929 74 e falan , sin rubor , do Auntamento , sin grima , do Goberno que [+]
14 1933 GZLMOD933 51 enemiga del , celosa ; teño ÷lle rabia e dá ÷me grima lembrar ÷me [+]
15 1933 GZLMOD933 62 atordeado pola tristeza . Das ÷me grima , aterreces ÷me , con isas [+]
16 1933 GZLMOD933 100 Daba ÷me grima non poder ter unha alma miña como a tivera e dei ÷me [+]
17 1934 RISMIT934 173 O Dr . <3 Varela Santos 3> falou ÷nos dun novo invento que dá grima . [+]
18 1935 GPAMEL935 114 de distancia té- nos que resultare caro e mao ! . Grima dá que co [+]
19 1951 IGAHOR951 13 restrelos ? ¿ Por qué tén grima do <1 Tíber 1> louro ? ¿ Por qué do [+]
20 1952 OPEDES952 16 de iste meu señor ... ¡ Si o sospeitaras , morrías co grimo ou queimabas [+]
21 1952 OPEDES952 58 { As voces } . - Si { Balbanera da Costeira } . - Agardo que o grimo non [+]
22 1959 OPETRA959 166 polos grimos antergos : o siñor <3 Uxío 3> e a súa dona , coma dous [+]
23 1960 OPEREB960 11 por a bufarda , da corte , prende o can e non teñas grimo do moucho ... " . [+]
24 1960 OPEREB960 50 das armaduras . Algunhas rapazas ollaron con grimo pra a rúa : [+]
25 1960 OPEREB960 68 da dilixencia , pro tiña grimo dende a engaiolada de <1 Allariz 1> . [+]
26 1960 OPEREB960 77 veces non ter grimo do mar grande de afora , e desconfiara sempre [+]
27 1960 OPEREB960 91 Tiña grimo da xente , das músicas , dos berros , dos cregos , das [+]
28 1960 OPEREB960 100 <1 Reboraina 1> ! E non teña grimo : a cauda , cadenciosamente axuda [+]
29 1960 OPEREB960 121 de vellos confucianistas e volteriáns , facía medrar o grimo dos [+]
30 1960 OPEREB960 164 galegas . - " ¡ Tes grimo do arcabuceamento ! " , ría ÷lle o <3 Frei Columbano 3> . [+]
31 1961 NEIMEM961 43 metes ÷lles grimos e un día van ÷te derrear . [+]
32 1961 IGALAN961 44 De balde na memoria busca agora a néspora que grima de ouro urxía [+]
33 1961 IGALAN961 72 gralleo { gorgojeo de los niños . } grima { sobresalto , estremezón . } [+]
34 1965 NEIXEN965 37 <3 Suso 3> collera un grimo que o deixou coma trasvirado . Non quería [+]
35 1965 NEIXEN965 48 vimbios , a horta . Aquelo daba grimo e noxo . Estaban coma entolecidos . [+]
36 1965 NEIXEN965 70 súa . Agora estaba alí , no monte . Eu collín grimo . Vós non podedes [+]
37 1968 NEIHIS968 49 a carón . Abeirou ÷no a morte . Pero non colleu grimo . « Dalgunha [+]
38 1970 OPEFID970 200 nenos , que hoxe teñen bachellerato de balde , pomos grimo . ¡ Isa [+]
39 1970 OPEFID970 200 { O vento } - ( ¿ Direi ÷llo ? ¿ Llo non direi ? Semella non ter grimo [+]
40 1971 TRRADI971 26 qué grima , unha lingua de dous metros , valera máis que non fora , [+]
41 1980 NEIGAL980 30 de resultas , o grimo e un cóbado algo esfolado . Pero soupo ÷se [+]
42 1980 NEIGAL980 51 a ela ; de nada valeron os berros da muller nin o grimo dos nenos . [+]
43 1980 NEIGAL980 83 mesma noite , deixando ÷lle un grimo ó ricacho e unhas paredes [+]
44 1980 NEIGAL980 159 que ninguén soupo definir nin atallar , e que poñía grimo nos [+]
45 1980 NEIGAL980 204 Un teimoso balbordo envolveu a cidade , puxo música de grimo nos [+]
46 1980 NEIGAL980 232 pistolas sin saber quen motivara tal grimo . Acrarou ÷se todo , [+]
47 1981 CRTVIL981 124 que non volvo a emigrar ! - ¡ Qué grima ! - dixo <3 Ina 3> , xa na rúa , [+]
48 1982 FRETRI982 177 da mesa , porque sempre lle deron grima as aves aquelas , e arrenegaba [+]
49 1983 CAOIDI983 58 ¿ De qué bochinche sempre renovando ÷te vés , para asoballar os grimos [+]
50 1983 CAOIDI983 105 o teu sosego e grimo , en vao , ademirando , pois enxamais te sintes [+]
51 1985 HEIARR985 129 o home que el non era capaz , daba ÷lle grima . A min tamén , pero [+]
52 1987 STAPIN987 161 terrexío « desazón , medo » ( cast . grima ) . [+]
53 1988 FRXENX988 73 para dentro de si . Dá grima respirar este aire . ¡ Olla ó teu arredor , [+]
54 1989 HEIANA989 19 pon ÷se a tremar por todo o corpo , dan ÷lle grima os gatos . Cando [+]
55 1989 REGTD1989 89 - Si , bueno , eso do río ... ¡ Aquelo si que tíñamos med ' e grima , no [+]
56 1990 LCAFAL990 247 eu esí algo de grima , de ... de ... de ... ; esí un malestar no [+]
57 1991 MEFARR991 28 puñan ÷me grima . Apartei ÷me para un lado , con verdadeiro medo , [+]
58 1991 MEFARR991 172 contra dela , e sentín grima . O meu padriño tiña os ollos baleiros , [+]
59 1991 BRRCAB991 136 - ¿ Non me digas ? - Si ; veña , ¡ ven ! ¡ qué nariz ! ¡ dá grima ! - ¿ Importa ÷che [+]
60 1991 MEFERO991 9 trécola Ou pompón de satén poño grima nos dentes Á señora de [+]
61 1992 REIMED992 100 e eu co grimo no corpo , xa que a nena non saudara á chegada , [+]
62 1992 SXIGLO992 22 daba peor era . Aquel home tal parecía tolo , daba grima vé- lo , [+]
63 1993 RIVSAL993 25 metía grima sabé- lo na casa e que todo o tocaba e uliscaba . E [+]
64 1993 RIVSAL993 155 é unha tolada . Dá ÷me grima só achegar ÷me á porta . [+]
65 1993 RIVSAL993 160 Os nenos puxeron cara de grima , como se sentiran alí mesmo o roer [+]
66 1994 VLRDEC994 51 evidencio e abofé que teño grima pois cobizo máis estima ; Non [+]
67 1995 GNZPER995 310 momento actual saben que é un grime ou un rincho . Tan ricas e [+]
68 1995 QUESOL995 18 e todo . Daba grima ver ÷lles os corpos esbranquecidos , as carnes [+]
69 1996 CBNMOR996 344 o que o tivera preso ... Parece preso de si mesmo , da grande grima [+]
70 1996 RTRRAI996 66 a ver se saía ou entraba alguén , pois daba ÷lles grima bater na [+]
71 1998 MIDMOR998 158 mil maldades , que ata grima dá contá- las , e , despois que a deshonraron , [+]
72 1999 VAQXEN999 96 conxuntura , sucedera ÷lle a grima , ao sentir a frialdade da folla [+]
73 2001 LEZCAD001 155 cranio . Os riles non aturaban a roupa derriba ; daba ÷lles grima . [+]
74 2001 CLOSAL001 19 non ousa tocá- lo . Xa non sabe se ten medo , grima ou qué , pero [+]
75 2002 LEZMON002 23 dando toqueadas . A camiseta chea de grima e de salitre . [+]
76 2007 PDJUSO007 304 árbores froiteiras . Quizais o que máis grima me deu foi ollá- las [+]
77 2007 RZVRED007 179 e ó tempo termaban da grima que corría polo sangue , co corazón [+]

Descargar resultados en: CSV