Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de devesa como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 418 en 195 obras distintas.

Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1697 FESMIN697 55 no Ceu de cabeza : Buscá ÷me outro como el ; Ide ÷o facer á devesa ; [+]
2 1853 PINGAI853 52 Que muitos van buscar alá á devesa o pau para pegar , e malpecado , [+]
3 1858 PINCON858 198 devesas , toxeiras , facenda en fondos e matos ; Xa fixo unha casa [+]
4 1858 PINCON858 264 matorreiros , devesas e chousas , e pazos e eidos , peor que as [+]
5 1859 IGSRIB859 1 froles botando ÷nos nas devesas o cheiro millor ¡ cal fomega ! ¡ qué [+]
6 1859 IGSPGC859 104 O encenso das froles botando ÷nos Nas devesas o cheiro millor : [+]
7 1861 FMOENS861 14 Entre as devesas , en qu ' as ieguas corros , Pra defender ÷se , fain , [+]
8 1861 PINGAL861 364 soutos e devesas e folgadas con vigas mui liñeiras de valentes [+]
9 1861 IGSPGC861 171 Por el fan os niños Os paxaros na devesa Por el os filliños [+]
10 1862 AVVALB862 3 devesas e soutos , Qu ' apouvigan os ventos do Sul ; E saltando regueiros [+]
11 1862 AVVALB862 252 paxaros na devesa , Por el os filliños Teñen bicada na mesa ; Aí [+]
12 1862 AVVALB862 260 abaixo , Rebrincando sin parar , Sentía ÷se a barrullada Na <1 devesa [+]
13 1862 AVVALB862 404 Ferreirolo encantador Non pares non de cantar Nas devesas e nos [+]
14 1862 AVVALB862 449 penal ; O encenso das froles botando ÷nos Nas devesas o cheiro [+]
15 1863 ROSCA1863 010 paisaxes , devesas , pinares , soidades , ribeiras , costumes , tod ' aquelo [+]
16 1867 IGSPGC867 223 que lonx ' atrás deixa as cen do raposo ó dar na devesa en [+]
17 1867 IGSPGC867 235 nas vosas devesas , enriba dos castros , nas mámoas vellas , [+]
18 1867 IGSPGC867 237 na fresca que fan ÷che sombrizas devesas con trevo e mentrastes [+]
19 1872 ROSCAN872 06 paisaxes , devesas , pinares , soidades , ribeiras , costumes , tod ' aquelo [+]
20 1876 1MA000876 36 Cando á sombra deitaba ÷se a facenda : Ibamos por devesas e silveiras [+]
21 1876 1MA000876 48 sin parar , Sentía ÷se a barullada Na <1 devesa de Fiáns 1> : Ó paso [+]
22 1876 1MA000876 59 nada vin ; ¿ Ónde están as devesas froridas E frondosos herbales [+]
23 1877 1MA000877 167 Bravo , ben posto , castizo , Que viñera da devesa De non sei qué [+]
24 1878 AONPOE878 264 Ibamos por devesas e silveiras moras buscando e niños de merlos , [+]
25 1878 AONPOE878 269 Ibamos por devesas e silveiras , Moras buscando e niños De merlos , [+]
26 1878 AONPOE878 271 ¿ Ónde están as devesas frondosas E floridos herbales amenos , En [+]
27 1878 AONPOE878 275 hortas , devesas e soutos , Qu ' apouvigan os ventos do Sul . [+]
28 1878 AONPOE878 335 que cruzan , van e vén , Mentras por entre soutos , dehesas e pinares , [+]
29 1880 TOBCAN880 30 13 o 367 . O carballo na dovesa abanea , mais non cai ; así é a boa [+]
30 1880 BLNPO2880 45 { TO , 17r , 12 1880 } 1656 O carballo na dovesa abanea , mais non cai ; [+]
31 1880 ROSFOL880 32 misteriosos antr ' os carballos da devesa escura por ond ' o <1 Sar 1> [+]
32 1880 ROSFOL880 81 - ¿ Qu ' estás dicindo , rapaza ? - Qu ' onte á mañán na devesa a iaugua [+]
33 1880 ROSFOL880 85 E a trote largo camiñan polo medio da devesa . [+]
34 1880 ROSFOL880 122 Ví- na despois inda viva por campos e por devesas ; mais iña par ' unha [+]
35 1880 ROSFOL880 192 Eu din volta á devesa , pasei a <1 corredoira da Codesa 1> , i ó fin [+]
36 1880 ROSFOL880 206 campanario cuberto d ' herbas e musgo , da devesa , co cruceiro eran [+]
37 1880 ROSFOL880 216 ¡ Mais n ' importa ! Da antigua devesa profanemos os retiros . [+]
38 1881 SACLIT881 55 gargantiña Non foi feita na devesa . ( <1 Tui 1> ) Cantá , miniñas , [+]
39 1881 SACLIT881 314 Foi á devesa , e levou co pau na cabeza . [+]
40 1881 BLNPO2881 88 porque a miña gargantiña non foi feita na devesa . ( <1 Tuy 1> ) [+]
41 1882 POPPOE882 145 Mirou un día a <3 Minga 3> na devesa miña curiosidade , con un pano [+]
42 1882 POPPOE882 147 á devesa ; - « Pois eu tamén confeso padre cura que fun á vila un [+]
43 1882 POPPOE882 148 na devesa ; ¡ armei ÷me de caoba ! <3 Luís Pintos Amado 3> . [+]
44 1882 POPPOE882 149 das rapazas qu ' a sombra espesa xunto á devesa nena , pillou ! Fai [+]
45 1882 POPPOE882 150 qu ' a sombra espesa xunto á devesa nena , pillou ; Non te descoides [+]
46 1883 MTNPOE883 47 ese morreu A pedir dous anos hai , Miña xoia , na devesa Qu ' hai [+]
47 1883 MTNPOE883 57 As devesas de robres e castaños , I o piñal que na altura se bambea . [+]
48 1883 MTNPOE883 71 devesas e un piñar , I unha pedra con fentos e couselos Á dereita [+]
49 1883 LAGOGA883 67 a vara verde na mau ; Xa queimaron a devesa consagrada á soledá ... [+]
50 1883 IGSPGC883 259 Tintas nos soles do poente rico Nesas devesas e pinal sagrado , [+]
51 1884 MTNFIA884 5 ó brazo Camiño da devesa paseniño Por medo d ' apañar algún trompazo [+]
52 1884 MTNFIA884 6 espiña : Mais risultou qu ' un día Saleu a tomá- lo aire da devesa [+]
53 1884 BLNPO2884 457 qu ' está na devesa ; tóda- las estrelas eu vin do ceo e quedei sin [+]
54 1884 BLNPO2884 460 { CMU , 53 1884 } 3689 Cando te vexo alá na devesa , cando te vexo [+]
55 1884 2MA025884 3 si qu ' é esa , pois pra cavar na devesa erguín ÷me ó espertá- lo [+]
56 1884 2MA038884 2 hortas , devesas e soutos , qu ' apouvigan os ventos do Sul . [+]
57 1884 2MA038884 6 ese morreu A pedir , dous anos hai , Miña xoia , na devesa Qu ' hai [+]
58 1884 2MA039884 4 ó borde das vivendas , As devesas de robres e castaños , I o piñal [+]
59 1884 2MA041884 2 miña moca ó brazo camiño da devesa paseniño por medo d ' apañar [+]
60 1884 2MA041884 2 a tomá- lo aire da devesa i acadrou ÷ll ' a pasar pretiño dela un [+]
61 1884 2MA043884 6 prá devesa ... [+]
62 1884 2MA049884 3 que cruzan , van e vén , mentras por entre soutos , devesas e pinares , [+]
63 1884 4MA016884 5 non pares non , de cantar nas devesas e nos soutos , en carqueixas [+]
64 1886 CURAIR886 23 - <3 Xan 3> , levo moita présa , porque teño que faga na devesa . [+]
65 1886 CURAIR886 26 ¡ Cántas bágoas choraba por aquel camiñiño da devesa ! Querer unha [+]
66 1886 CURAIR886 27 sin calma nin sosego , meteu ÷se na devesa de contado , e do seu [+]
67 1886 LOSSOA886 17 daquelas en que Natura sorrí , rebrinca , relouca Outeiros , devesas , [+]
68 1886 LOSSOA886 26 Tén toxeiras , viñas , soutos , piñeirales e devesas ; hortas , granxas , [+]
69 1886 LOSSOA886 107 e <1 Riveira 1> , con moitas pousas boas , con granxas e devesas , [+]
70 1886 LOSSOA886 111 pola vereda d ' antro o pinal , que fora antes , do Rei devesa chegand ' a [+]
71 1886 PONQUE886 29 Com ' a devesa follosa , sobr ' a nativa e cara costa de <1 Recemel 1> , [+]
72 1886 PONQUE886 183 ó caer , ceibando os ulidores piños , s ' espallan na devesa polo [+]
73 1886 PONQUE886 197 Virxen val ÷me . Un cadavre neste oscuro camiño , ó pé desta devesa [+]
74 1886 GAL078886 2 petoutos , viñas , hortas , devesas e soutos , qu ' apouvigan os ventos [+]
75 1886 GAL090886 2 cando á sombra deitaba ÷se a facenda ; Ibamos por devesas e silveiras [+]
76 1886 GAL111886 1 tinxa d ' amarelo e carmín devesas e portos , delourando nos orballados [+]
77 1886 IGSIG3886 171 <3 Roxa 3> , a seña Pega do Souto , e a miña comadre <4 Marta da Devesa 4> . [+]
78 1888 LOSCON888 49 A MAZÁN A <3 Farruco 3> , o da devesa , Dou ÷lle unha noite <3 Lucía 3> [+]
79 1888 NGA010888 3 do poente rico Nesas devesas e pinal sagrado , Tardes d ' outono [+]
80 1888 IGSPGC888 264 o facían ben , Preto da igrexa , nas tardes . Unha devesa e un [+]
81 1890 BAERIV890 184 tinxa d ' amarelo e carmín devesas e portos , delourando nos orballados [+]
82 1891 TÍA018891 2 vivían dous namorados : <3 Bastián 3> da <1 Devesa 1> , o millor mozo [+]
83 1892 IGLMAR892 46 devesa pra podé- lo esbaleirar . [+]
84 1894 JDSCOU894 542 fai ÷se coa devesa e os bés do Cabildo por tres ichavos ; ten nun [+]
85 1894 JDSCOU894 543 por estar comendo unha devesa que non era súa , e ó notario meteron ÷lle [+]
86 1895 LFRCAS895 10 desde a <1 devesa da Lucença 1> astra a súa casa ; que han de ser [+]
87 1895 LFRCAS895 64 boos ; tiñan monte , devesa , herbeiras , labradío , horta e unha [+]
88 1895 RDRCOU895 44 roubar ÷ma ás mesmas pilas ; e xa o vin vir da devesa cun feix ' ó [+]
89 1895 RDRCOU895 201 conseguir algo } devesa { dehesa } decatar ÷se { hacerse cargo } decontado [+]
90 1896 CRRBRE896 125 teito dunha casa da devesa , que ten o muro desfeito , está unha [+]
91 1896 MOSMUX896 4 devesas e picoutos ; Do campo sempre verde ás tenras frores Arrincade [+]
92 1896 MOSMUX896 10 Ruinosos castelos d ' antigas lembranzas , Pinares sombrisos , devesas [+]
93 1896 MOSMUX896 13 ¡ Ou ! pechos curros do río , Devesas da <1 Terrachá 1> , ¡ Quén entendera [+]
94 1896 MOSMUX896 138 nas devesas Cantar o cuco ! ¡ Con qué pracer tan grande , Con qué [+]
95 1898 RDRPAS898 93 ovella ; - ¿ Non tes medo de noite e sin lúa ti soliña por esa devesa ? [+]
96 1898 VAATRA898 665 os meus aforros ; aínda que saían das miñas devesas ben vítimas [+]
97 1901 PPLCVL901 91 A carón , a devesa solitaria sin arbres nin chousas , o chan cuberto [+]
98 1901 PRTPAP901 16 Adiós todos ! Ríos , fontes , prados , vals , Petoutos , devesas , montes , [+]
99 1901 PRTPAP901 33 Por antre prados e devesas tortas , I á direita do atallo pr ' onde [+]
100 1901 PRTPAP901 79 devesas e hortas ; Sempre xuntiñas , xuntiñas , Sempre detrás unha [+]
101 1905 LFRNIN905 14 devesa que xa estaba escontra <1 Lalín 1> , pispiou algúns homes [+]
102 1905 LFRNIN905 14 que estaban esmozando carballos . Chegou ÷se <3 Ramil 3> á devesa , [+]
103 1905 LFRNIN905 15 - Veño da devesa da <1 Retorta 1> - contestou o rapaz levantando cada [+]
104 1905 LFRNIN905 16 á devesa xa había moitos pícaros . E con outro que sabía dun niño , [+]
105 1908 RDRGAL908 51 devesa ? Por si cansas , dou volta contigo , pois non quero que [+]
106 1908 RDRGAL908 163 lo que se ve comer , mortificarse por conseguir algo } devesa = [+]
107 1911 BAPCAR911 12 fociños ? Adimirado eu decía : Agora mesmo ch ' estamos , Na dovesa [+]
108 1911 POTCOS911 101 pasou cos seus ventos do sul qu ' as devesas e soutos e viñas e [+]
109 1913 TIO020913 1 pátrea cos tigres das devesas d ' <1 Ouceanía 1> , cos leós do <1 Cabo [+]
110 1914 REYFRO914 18 polas devesas corren ? ... [+]
111 1914 OTEMAD914 28 chousas , hai montes , hai devesas , hai hortas , hai fontes , hai [+]
112 1917 FDEREY917 29 o gando na devesa , i aquí me tes , <3 Maripepa 3> . Si fixen mal , [+]
113 1917 1NT012917 4 sople brisa ou vendaval , da devesa pra a chanzada , dende o outeiro [+]
114 1918 PRTFER918 44 ou s ' acultaban antre os arbres das devesas , pra aparecer máis [+]
115 1918 PRTFER918 46 sin as umbras das devesas en que ledo m ' estomballei un tempo . [+]
116 1918 PRTFER918 81 vir a perda de piñeiros e devesas . Quería , ademais , con encariñamento [+]
117 1918 PRTFER918 137 e toxeiras , devesas e searas . [+]
118 1918 PRTFER918 151 por devesas e por ermos , e detrás dela iría astr ' o cabo do mundo . [+]
119 1918 PRTFER918 198 de gorxear de paxaros desconecidos nunha devesa embruxada , pois [+]
120 1920 LOPALE920 52 que á dovesa arrinca ÷lle ao pasar o alento frío do forte temporal , [+]
121 1920 LOPALE920 93 embrollada dovesa ; ¡ El rescende mellore que o gran botafumeiro ! [+]
122 1920 LOPALE920 113 ramaxe enmarañada cruzou pola dovesa , ou foi o primeir pulo que [+]
123 1920 LOPALE920 157 A DEVESA ENCANTADA Noite de prata . Na devesa colgan os velos [+]
124 1920 LOPALE920 159 falar de <3 Rosalía 3> ; Esta devesa é xaula d ' ouro que as aves cantoras [+]
125 1920 VIDCON920 41 devesa cerrada sobre si , e había que lle falar ó Alcalde da ciudade [+]
126 1920 VIDCON920 161 devesas , e fose polo reino adiante , e dese unha de premio nas [+]
127 1922 MOTCON922 25 O ANIÑO DA DEVESA O aniño da Devesa . [+]
128 1922 MOTCON922 32 voltar á <1 Devesa 1> . ¡ Quixera marchar agora ! ¡ Estou todo o día [+]
129 1922 MOTCON922 32 - ¡ Agora , agora mesmo ! Imos os dous xuntiños . Imos á <1 Devesa 1> . [+]
130 1922 MOTCON922 32 ¡ Imos á <1 Devesa 1> os dous xuntiños agora mesmo ! - Eu arredaba ÷me [+]
131 1922 MOTCON922 33 xuntos . Imos á <1 Devesa 1> . - Súa voz rachaba en min . Collí- na outra [+]
132 1922 RDZPIN922 70 Ben o saben aqueles que cruzando de mañán car ' ó alto d ' a <1 Devesa 1> , [+]
133 1922 LOPBRE922 6 Xa crucei polas gándaras dos secos desenganos , perdín ÷me nas devesas [+]
134 1922 LOPBRE922 8 Na devesa escoitei a choromica doente e enmeiguizada dos piñeiros , [+]
135 1922 LOPBRE922 14 Na devesa o follaxe soaba acompañando o cantar dos paxaros ; rosmaba [+]
136 1922 LOPBRE922 16 as árbores da devesa secular que marmula quedamente un misterioso [+]
137 1922 LOPBRE922 23 e , tras miña esperanza , pola devesa entrei . [+]
138 1922 LOPBRE922 25 Remexeu ÷se o ramaxe da devesa pra bicar aos amigos madrugueiros , [+]
139 1922 LOPBRE922 25 das follas da devesa e a canzón cristaíña dun regueiro . [+]
140 1922 LOPBRE922 29 despertan os paxaros algareiros e retrema de amor toda a devesa . [+]
141 1923 BAEESC923 56 co fol á devesa , de romax a santa , á vila , coa venda dos ovos [+]
142 1923 CTÑCAC923 10 soutos e pinares , temos chousas e devesas ; tamén temos muitas [+]
143 1923 NOS017923 22 Tamén a tenra hestoria titulada : <4 O aniño da devesa é cousa boa 4> . [+]
144 1925 REOLAT925 16 carballiños das devesas , peñascales , toxeiriñas ; montes altos , [+]
145 1925 REOLAT925 95 desprendidas dos carballos das devesas : vinde andando sin parar ÷vos , [+]
146 1925 PSSPAI925 35 mentras que á ialma dorida , com ' ás dovesas i ós campos baixaba [+]
147 1925 PSSPAI925 57 hai romores d ' encanto nas dovesas ... [+]
148 1926 RISCAT926 17 { Bosque } Devesa , Fraga , Mato , Ramalleira . [+]
149 1926 GLEROM926 17 na devesa , que non de dona cristiana , tiña do demo a fachenda [+]
150 1926 NOS025926 4 honra da raza de <3 Celt 3> , que na devesa dos bardos por seu [+]
151 1926 NOS030926 16 cando estaba na ventana , viu pasar polas devesas do val unha [+]
152 1926 CABNOI926 15 De beizos de <3 Taliensin 3> honra da raza celta , que na devesa dos [+]
153 1926 CABNOI926 43 Bicaba o vento as follas na devesa durmida . [+]
154 1927 RDZALE927 16 tunda unha noite na <1 Devesa 1> Hai que apartar do lugar , por razón [+]
155 1927 RDZALE927 108 moi amartelados pasaban como fuxindo , pola devesa do <1 Castro 1> . [+]
156 1927 NOS042927 4 a beira de <1 « A coutada da Virxe » 1> , unha devesa , zarrada sobor [+]
157 1927 NOS043927 14 fondo das antigas devesas nórdicas , nos penedos , baixo da terra ; [+]
158 1928 CRUCOU928 15 man bordado alcontrei ÷no na devesa , perdeu ÷no <3 José Benito 3> [+]
159 1928 BLAROM928 15 Polas somas dos castaños , pola vizosa devesa , por embaixo dos [+]
160 1929 LOPVAO929 48 - Cando morreu <3 Farruco das Devesas 3> , - dixo o primeiro - momentos [+]
161 1929 LOPVAO929 121 Devesas pra que lla erguese , pro non curou ; despois sacamos ÷lle [+]
162 1929 BLCORB929 81 da devesa ; Dá ÷lle á súa filla as codias pra que por mor da mantenza [+]
163 1930 GLEEGL930 23 no meio distas fragas e devesas , ferir ós cervos e afalar ÷lle [+]
164 1930 GLEEGL930 55 das devesas , quizais verán meus ollos por onde vai . ¡ Quen sabe [+]
165 1930 NOS073930 13 devesa de Carballos . ( 2 ) OS MOUROS . - Dos mouros conta ÷se que [+]
166 1931 GARCON931 220 O que se soupo foi que cando iban de volta atravesando a <1 Devesa [+]
167 1933 OPETER933 25 a devesas onde se inzan fatos de piñeiros novos , e se ven os [+]
168 1933 OPETER933 25 máis esporente , é unha devesa con poucos piñeiros e algunhas [+]
169 1933 OPETER933 26 meandro arrodeado de devesas , agras , e millo . Cecais seña unha [+]
170 1933 OPETER933 27 asucan as devesas . Contra a lei xeneral das terras de <1 Melide 1> , [+]
171 1934 DELBEB934 37 Aí vén o Maio pola porta da devesa , aí vén o Maio cos seus brincos [+]
172 1934 DELBEB934 61 devesa para prefumá- la noite ao pieitar ÷lle a cabeleira ; o ceo [+]
173 1934 VLNPOM934 31 coa ferrada dos incluseiros com ' ó gando na devesa pra conoscé- lo . [+]
174 1935 NOS136935 77 A outra é sobre unha Sepultura luso- romana da <1 Lapinha 1> ( <1 Devesa [+]
175 1936 RVRNOV936 98 vales e devesas ; mais ¡ ai ! que nadiña disto me fala da miña terra . [+]
176 1938 NGRPRO938 17 reduxesen outra vez a pasto tóda- las dehesas cavadas e postas [+]
177 1938 VNTCON938 390 a unha devesa onde no medio de un silvaral había un nino con [+]
178 1943 PRMVER943 39 Por soutos e labradíos e devesas e valgadas ; polos camiños monteses , [+]
179 1947 PADAMO947 60 pequena 1> e da <1 Portela grande 1> telleiras e devesas , camiño da [+]
180 1947 PADAMO947 73 DE ROMANTELA NOITE de romantela , de gran lunar , resona na devesa , [+]
181 1947 PADAMO947 90 Adiós plaias e devesas , adiós viñas e searas , adiós , prados e [+]
182 1949 CABCAM949 25 De beizos de <3 Taliensín 3> honra da raza de <3 Celt 3> , que na devesa [+]
183 1949 CABCAM949 41 Bicaba o vento as follas na devesa durmida . [+]
184 1949 CABCAM949 147 por montes e devesas . [+]
185 1949 CABCAM949 178 devesa . [+]
186 1951 CABANT951 40 Ó pasar pola devesa , ó entrar neste lugar ofreceron ÷me unha tunda ... [+]
187 1951 CABANT951 66 na fondura de soutos e devesas . Arriban ó porto as lanchas e [+]
188 1952 FRNCAN952 27 ¡ Dá xenio contemplar a superficie do mar , a defesa dos benaventurados ! [+]
189 1953 FOLLUS953 16 de catro légoas por fragas , devesas e cavorcos . Millor dito , [+]
190 1953 FOLLUS953 17 brava de lobos e aguias ; terra outa de fragas e devesas . Pode [+]
191 1953 FOLLUS953 17 ser que eiquí se achen as devesas meirandes de <1 Galicia 1> . Hai [+]
192 1953 FOLLUS953 17 ou simpresmente , nas salgadas terras das ribeiras . Nas devesas [+]
193 1953 FOLLUS953 18 fai moitos anos nas devesas había osos e cervos , e nos cumiales [+]
194 1953 FOLLUS953 20 das devesas , os máis corpulentos que nunca vira . Eiquí non se [+]
195 1953 FOLLUS953 41 chegar á lindeira da <1 devesa de Bonxa 1> . Mais de alí a un pouquichiño [+]
196 1953 FOLLUS953 125 das devesas de eiquí , do <1 Caurel 1> . Levou ÷nos dous días derrubá- las [+]
197 1953 FOLLUS953 132 estaban despidas . ¡ E qué grandes devesas hai por aló , cubrindo [+]
198 1953 FOLLUS953 152 de corzos e xabarís na devesa de <1 Boade 1> e na fraga de <1 Forgás 1> . [+]
199 1953 FOLLUS953 157 As mulleres foron esconder ÷se á devesa , cos vellos . A xente moza [+]
200 1953 ZAPROS953 21 a présa - , o erbedeiro xocundo fora o rei da devesa de <1 Lourido 1> [+]
201 1953 ZAPROS953 23 outro lado , que sécolos facía coronara , coma un rei da devesa , [+]
202 1953 ZAPROS953 24 do Alem , ou nas devesas , onde xuntan ÷se os bardos e os druídas [+]
203 1953 ZAPROS953 82 de groria e de legría - nas devesas , nos soutos e pinales - , a [+]
204 1953 ZAPROS953 131 diamantes cal frautas de cristal , que a úmbrida devesa nas follas [+]
205 1954 SANCON954 49 canear sen rumbo por gandras , por devesas , por outeiros , levado [+]
206 1955 CBRCOX955 102 entr ' os toxos da devesa ... [+]
207 1955 FOLTER955 30 vagantas e devesas ... Non che impoño máis obriga que a de parlicar [+]
208 1955 FOLTER955 42 de devesas grandismas , isolada e primitiva . Tal dixeramos , a [+]
209 1955 FOLTER955 49 Polo norde , unha gran devesa de máis de media légoa cobre as encostas . [+]
210 1955 FOLTER955 51 sal un golpiño co rabo baixo da fenda dun penedo . Cavorcos , devesas , [+]
211 1955 FOLTER955 154 Cando chegamos á <1 Devesa de Barbanza 1> , cubriu ÷se outra vez o [+]
212 1955 FOLTER955 344 Cispei coma puiden . Fun ÷me prá devesa . I alí estiven deitado deica [+]
213 1955 NOVEI1955 27 i a <1 Devesa de Donís 1> , ó <1 Rebolo 1> , á <1 Pinza 1> i ó <1 Chao dos [+]
214 1955 NOVEI1955 31 As Ágoas i a Devesa da <1 Rugueira 1> ! ... Baixando <1 Moreda 1> abaixo , [+]
215 1955 NOVEI1955 32 e ovellas , de antre o Serro i a Devesa ! ¡ Terra costa , fraca i [+]
216 1955 NOVEI1955 39 Os Boscos A <1 Devesa da Rugueira 1> ¡ Ágoas brancas da <1 Rugueira 1> ! [+]
217 1955 NOVEI1955 40 vals , polos soutos i as devesas marelas , en busca dun cavorco [+]
218 1955 NOVEI1955 42 as bandas escuras das penas Nos soutos i as devesas as pingoadas [+]
219 1955 NOVEI1955 46 <1 Viana 1> Vai o <3 Xosé de Parada 3> atravesando , il sólo , a <1 Devesa [+]
220 1955 BOUSEI955 117 Carballos outonizos das lonxanas devesas , acivros espiñentos , [+]
221 1955 CABVER955 91 nas devesas e nos coutos , a tenda do merceiro encheu a praza , [+]
222 1955 CABVER955 137 das carretas chirrantes que descen das devesas cos carballos [+]
223 1958 PRICON958 58 a min a xente . Boeno , pois ahora teis que ir ónha devesa , cortar [+]
224 1958 PRICON958 62 pai . <3 Anillo 3> querido , pido ÷che que formes eiquí unha devesa [+]
225 1958 PRICON958 197 devesa { dehesa de robles } . [+]
226 1958 FOLPAU958 64 Fuñen e viñen polo atallo , tirando pola devesa adiante . Logo [+]
227 1958 FOLPAU958 67 unha teipe . Gracias a que collín polo atallo da devesa , tiven [+]
228 1961 CCASAL961 12 na devesa , na devesa leixou , leixou en ti ; Sabes que só xa po [+]
229 1961 SLLLON961 68 Despois dos prados había devesas e , coma elemento derradeiro do [+]
230 1961 SLLLON961 68 horizonte , montañas , pro todo , agora , prados , devesas e montañas , [+]
231 1961 SLLLON961 73 O PEQUENO I AS VACAS O pequeno corría e brincaba pola devesa , [+]
232 1962 RISETN962 403 a vila santiaguesa , a vila de <1 Santiago 1> algún día foi devesa [+]
233 1962 RISETN962 509 ou Parraguesa , pon a mesa , que vén o pai da devesa e corta ÷che [+]
234 1962 RISETN962 569 haber , monte pró esterco , touza ou devesa prá leña , lameiros [+]
235 1962 RISETN962 662 xuntan todos , van precurar o Maio á devesa dun veciño calquera , [+]
236 1962 TOVARR962 61 devesa baixo a lama ; Toca istas maus ardendo , amor esperta , a [+]
237 1962 OPEXEO962 49 da cidade , a estesa formación de gandras , touzas e devesas que [+]
238 1962 OPEXEO962 73 as terras centeeiras , as devesas , as crebadas asucando sin afondar [+]
239 1962 OPEXEO962 103 devesa nas terras de <1 Fonteita 1> , <1 Gomeán 1> , <1 Corgo 1> , <1 Escoureda 1> , [+]
240 1962 OPEXEO962 104 de carballos e castiñeiros , as devesas ben ordeadas conforme [+]
241 1962 OPEXEO962 121 o chan , rico en soutos de castaños , carballeiras , devesas e pan . [+]
242 1962 OPEXEO962 140 devesas . Pé do monte da <1 Escrita 1> , <1 Mourisca 1> e máis aínda [+]
243 1962 LORETN962 176 Devesa . Finca destiñada a leña , ben seña de arbres , ben de monte , [+]
244 1962 BLABIO962 46 devesa con gado e castiñeiros , e tamén socalcos de viñas mortas . [+]
245 1962 BLABIO962 66 <3 BARTOMEU 3> I OS BIOSBARDOS - <3 Bartomeu 3> , ¿ imos á devesa ? - Vamos . [+]
246 1962 CUEPRO962 98 dos carballos dunha devesa , ou dos castiñeiros dun souto ; e sabía [+]
247 1964 GLEXEO964 94 IX ¿ Qué hei dicir ÷che dos Líbicos pastores ? , ¿ Qué das devesas [+]
248 1969 CABPRO969 801 á beira de « A coutada da Virxe » , unha devesa , zarrada sóbor de [+]
249 1970 CANTRA970 14 a precio ningún . Sin unha devesa pra empiar unha miga de leña [+]
250 1970 CANTRA970 15 á devesa . ¡ Leve o demo ! . . . As mulleres ven no fusco , ho , no [+]
251 1970 CANTRA970 49 adoitaba achegar ÷se pola calada á devesa , por escoitar o graleo [+]
252 1970 CANTRA970 49 Na casa sempre lle chamaron « a devesa » , aínda que de devesa non [+]
253 1970 CANTRA970 50 da devesa , reparou na <3 Sabela 3> , a filla do señor <3 Paulos 3> , [+]
254 1970 CANTRA970 51 - ¡ <3 Braisiño 3> ! Daquela il virou as costas i agatuñou devesa enriba . [+]
255 1970 CANTRA970 56 estaba co ' ela na devesa . Aquil larchán , aquil mangante ... Non [+]
256 1970 CANTRA970 110 Coma os que gralean na devesa . A devesa sirve pra moitas cousas : [+]
257 1971 MOUSMN971 199 na larganza das devesas montesías , trunfa o touro bravo ou de [+]
258 1972 MREFOL972 94 Entón , o senso diviño deu forma aos bosques , fragas e devesas . [+]
259 1972 MREFOL972 112 nunha sobreira , atopou unha casa no lindeiro da devesa , diante [+]
260 1973 GONLEM973 205 regos , pastoreo de gandos , devesas boiais ( para gando vacuno ) , [+]
261 1973 GLEESC973 149 istas fragas e devesas , ferir ós cervos e afalar ÷lle ó fato , [+]
262 1973 GLEESC973 172 e as devesas ; <3 Dafnis 3> foi o primeiro quen ós trigues de <1 Armenia 1> [+]
263 1973 GLEESC973 179 cretenses , as devesas , quizais os ollos meus den coas pegadas [+]
264 1973 GLEESC973 206 <3 Licoris 3> ; mol o prado , as devesas eiquí ; contigo a vida eu [+]
265 1973 GYOCOA973 66 é ancho e fermoso . Paramos diante da <1 Devesa do Pombal 1> , cuia [+]
266 1974 NOVEI2974 12 fragas agros soutos e devesas ! Labregos e pastoras que sólo vistes [+]
267 1974 NOVEI2974 16 outas ! Devesa da <1 Rugueira 1> ! Bidueiros cimeiros ! <1 Pena das Augas 1> ! [+]
268 1979 PACTER979 9 Non son porcos os cochos desta terra : non medran nas devesas do [+]
269 1980 MEFCRO980 17 o cristal dos regueiros que percorren as devesas de faias sen [+]
270 1980 CANBOD980 34 encosta da <1 Moá 1> , quen nunha devesa , quen na beira do río , quen [+]
271 1980 MOUARR980 31 i as devesas de <1 Trasmonde 1> . [+]
272 1980 MOUARR980 49 que lle prenderon lume ós montes e devesas da <1 Galiza 1> nistes [+]
273 1980 MOUARR980 52 Niste punto do finar das nosas devesas e masas forestás , temos [+]
274 1980 MOUARR980 54 veneraban as devesas sacras , pois nosos trasavós celtas foron [+]
275 1980 MOUARR980 105 tiña moita larganza de cortiñas , pasteiros , montes e devesas , [+]
276 1980 MOUARR980 107 de machado que saían dunha súa devesa que testaba co camiño . [+]
277 1980 MOUARR980 107 me leve se non me están cepando un árbore na devesa ! ( A <1 devesa [+]
278 1980 MOUARR980 107 metendo na devesa . Cando xa tivo a tiro aquil par de homes que [+]
279 1980 MOUARR980 108 pro esta devesa ten dono , e se non me topo trabucado , ise dono [+]
280 1980 MOUARR980 109 fillo tronchando aquil amieiro , poido ÷lle decir ao dono da devesa [+]
281 1980 MOUARR980 128 menos un pensa , no cumio dun monte ou ao pé dunha devesa , topa ÷se [+]
282 1980 MOUARR980 142 ¡ Solo en piñeiros e devesas , Deus sabe o derramo que fixo ! ¡ Si [+]
283 1980 MOUARR980 144 inzadas de devesas mestas , de uceiras , de bidueiros e piornos . [+]
284 1980 MOUARR980 150 traguer o estronicio das orquestas ás sacras devesas dos nosos [+]
285 1981 MRTCHA981 129 ó lonxe , das devesas , das searas desertas , das valiñas ocultas , [+]
286 1982 FRETRI982 147 devesa de <1 Cibdá Rodrigo 1> , lonxe do mar e a mans dun sobriño [+]
287 1983 SCRFAL983 35 carballos pequeniños ? { X } - Devesas ; { H } - Caxateiras , devesas [+]
288 1983 SCRFAL983 485 esí nas devesas e por eí ; e páxaros , pombos varios tamén , é bon ; [+]
289 1983 SCRFAL983 489 devesa da <3 P 3> . e aí por <1 Lagüela 1> , que lle chaman , eí matei [+]
290 1983 SCRFAL983 489 rolas máis na devesa de <1 Trasulfe 1> , viña todo roldeao ; perdices [+]
291 1983 SCRFAL983 491 E na devesa tamén matei outro negro ; e na <1 Bouciña 1> tamén o había , [+]
292 1983 SCRFAL983 492 e por as paredes . Un día alí na nosa devesa matei tres dun tiro , [+]
293 1983 SCRFAL983 492 tres ; iban andando a pión pra baixo . Na devesa da <3 P 3> había [+]
294 1983 SCRFAL983 492 moita caza ; - ¿ E na devesa da <3 P 3> ; ? { M } - Si , conexo piormente , [+]
295 1983 SCRFAL983 494 matara ÷lle sete á tarde . A caza é de moita suerte . Na devesa , [+]
296 1983 SCRFAL983 498 cantaban os bichos todos , e logo marchei ÷me ; vou ÷m ' á devesa [+]
297 1983 CAOIDI983 71 O teu canto melodioso enche cotos e devesas de feitizo ; comes [+]
298 1984 SLOCON984 51 unha devesa . [+]
299 1986 GLZCAN986 43 de luz potente aquela devesa que aínda nos pertence ? O patuxar [+]
300 1986 VAZTDI986 227 Paxariño volandeiro di ÷m ' onde té- lo nido . - No carballo da devesa , [+]
301 1986 PVEXOG986 15 de campos , chousas e devesas para percorrer ó seu antollo , ou [+]
302 1987 CSRMOR987 135 conducido nunha camioneta branca ata o lugar que chaman A <1 Devesa [+]
303 1987 MEFBRE987 32 ventureiras . Ao pé daquela devesa nemorosa corría un río manso [+]
304 1987 MEFBRE987 37 verde coma a luz das devesas de <1 Camors 1> . Pro caíu ÷lle unha [+]
305 1987 MEFBRE987 42 ulidos a feno e a devesa e a verao que lle viñan dos catro pontos [+]
306 1987 MEFBRE987 66 canino que é acento rumoroso das fragas e devesas unha agudísima [+]
307 1987 MEFBRE987 91 somos aves apropiadas para as touzas e as devesa , a penas . [+]
308 1987 MEFBRE987 182 as devesiñas cativas de carballo sombrizo no verao , as viñas [+]
309 1987 MEFBRE987 228 transformou ÷no en porca brava . Marchamos así para a devesa , e [+]
310 1987 PNCEST987 210 <3 Aidelsol 3> transformou ÷se nunha devesa , e explicou a <3 Lonxo 3> [+]
311 1987 PNCEST987 210 tod ' el . Tan presto como a dema se adentrou na devesa quedou atrapada [+]
312 1987 BAIANO987 136 ( o retorno das illas ) Poboemos de devesas o peito do incendiario [+]
313 1988 FRXENX988 16 O medo goberna o mundo . E <3 César 3> , o touro bravo das devesas [+]
314 1989 CTRARB989 230 centenarios na <1 devesa da Rogueira 1> ( <1 Caurel 1> ) . Cultiva ÷se [+]
315 1989 GLZREM989 27 brancellau ou cachemare candedo e devesa sempre , coma quen di , [+]
316 1989 AVITOR989 93 No fondo dos teus ollos , na devesa perdida onde a loba do amor [+]
317 1990 NOVGLO990 218 moi altos , nas altas fragas e devesas , na <1 Devesa da Rogueira 1> [+]
318 1990 LCAFAL990 171 irmá e claro , viña tan tranquilo . Tiña que cruzar unhas devesas ; [+]
319 1990 LCAFAL990 171 Entonces tiña que cruzar unha devesa . Entonces o outro foi e levou [+]
320 1990 LCAFAL990 171 carreiro qu ' había na devesa , sal ' o outro co cuchilo envolto nunha [+]
321 1990 LCAFAL990 179 <1 devesa de Tras 1> ou no tondal , nun tondal , ou no tondal de <3 Xirómeno 3> [+]
322 1990 LCAFAL990 200 á devesa e tod ' os de <1 Mundín 1> traballaban , ¿ non era ? , qu ' il [+]
323 1990 LCAFAL990 263 candelabros ; apareceron nunha devesa da <1 Cal 1> , unhos candelabros , [+]
324 1991 MEFARR991 15 seco , lúcido . O seu campo da feira é unha devesa de carballos [+]
325 1991 RLOREL991 17 gobernanta e debrozar as incultas devesas que nos separaban . [+]
326 1991 GIAGP1991 226 Florece en maio xullo nas fragas e devesas do interior de <1 Galicia 1> . [+]
327 1991 GIAGP2991 126 Florece en xullo agosto nas devesas e bosques de montaña da <1 Galicia 1> [+]
328 1992 GILLIÑ992 7 a alvariza da devesa ó cruceiro que ampara no <1 alto da Portela 1> [+]
329 1992 SNCRAZ992 22 en pastos e devesas , na que ían incluídas as terras a monte , [+]
330 1992 SNCRAZ992 22 Tipo de terra : De cultivo . Pastos e devesas . Improductiva . [+]
331 1992 SNCRAZ992 23 ( 1905 ) Alimentos do gando : Pastos e devesas . Herba , prado e herba [+]
332 1992 GRÑHIM992 50 sebes , devesas , touzas ou xesteiras , herbas ou flores frescas [+]
333 1992 AVIULT992 26 o seu ollo no fondo da devesa e o seu brado , o seu firme asubío [+]
334 1992 AVIULT992 30 da devesa cando xa é todo un revoar de azas e a frecha perfura [+]
335 1992 AVIULT992 31 do marmurio do tempo . E logo brilla toda a devesa no fulgor do [+]
336 1992 AVIULT992 35 nos lindeiros da devesa para ver tanta luz na amañecida ! « Outorgade ÷me [+]
337 1993 SCHCA6993 155 deverereresa i ela diririririxo ÷me que nororororon i acenenenenenou ÷me [+]
338 1993 SCHCA6993 267 1936b Paxariño gorrión donde vas fasé- lo niño á devesa de <1 San [+]
339 1993 GRBPAL993 133 e as cortiñas , os casais e as devesas , os viveiros , as hortas , [+]
340 1994 CBNCER994 271 túnel da <1 Devesa 1> , mostrando pouca présa ou moita carga na maneira [+]
341 1994 MEFEST994 19 á devesa de noso e mais ás Illas de acó deseñada no peito dos [+]
342 1994 CSOALE994 111 <1 Rugueira 1> , i á <1 Devesa de Donís 1> , ó <1 Rebolo 1> , á <1 Pinza 1> [+]
343 1994 DOBCAD994 38 tarde cando nos retiremos cansos prás devesas a descansar da [+]
344 1995 PPAPOE995 40 brincando t ' alonxas polas devesas e gándaras , cantarín e fachendoso , [+]
345 1995 VCLCAP995 24 por unha devesa . O vehículo tronzou a cerca de madeira e de arame [+]
346 1995 VCLCAP995 41 que se pegan na cara . Polo monte abaixo , polas devesas , anda [+]
347 1995 BAINAD995 34 escondidos nas devesas mariñas , prende ÷me na facundia dos teus [+]
348 1995 BAINAD995 69 piedade . Eras triste e feraz , devesa estremecida , norte álxido , [+]
349 1995 PRONAR995 145 que baixar por aquela devesa abaixo [ ... ] . [+]
350 1996 ARATEM996 8 bidueiros , pradairos , os <1 Carreiros do Raposo 1> , a <1 Devesa dos [+]
351 1996 ARACIN996 45 o <1 Outeiro das Corzas 1> , o <1 Serro 1> , a <1 Fonte da Devesa 1> , as <1 Portelas 1> , [+]
352 1997 VCLOLL997 31 e o diñeiro . Sumaba a esta facenda moitas devesas , tesos , labradíos [+]
353 1997 VCLOLL997 164 moi fondas e cheas de bulleiro . Pasamos por devesas de árbores [+]
354 1997 CNRAPO997 348 bouzas , devesas , gándaras poboadas de porcos bravos e inxenuas [+]
355 1997 TEM001997 69 brava de lobos e águias ; terra outa de fragas e devesas . [+]
356 1997 TEM001997 71 que , efectivamente , pode ser que eiquí se achen as devesas meirandes [+]
357 1998 GLOERA998 143 Libera ÷nos , Señor , dos que prenden o lume nos corpos e as devesas , [+]
358 1998 GLOERA998 159 e portos , devesas e chouzas e campos e hortos ... [+]
359 1998 RYCGAL998 276 establecemento das devesas reais non cubriu realmente a demanda , [+]
360 1998 RYCGAL998 276 problemas dos montes galegos , mesmo nas devesas reais que , pola [+]
361 1998 RYCGAL998 277 <1 Mariña 1> , toda vez que as madeiras existentes nas devesas de [+]
362 1998 RYCGAL998 277 para levá- las a <1 Ferrol 1> . Como é lóxico , as devesas reais estaban [+]
363 1998 RYCGAL998 277 nelas . Non hai dúbida de que a mediados do século XVIII , as devesas [+]
364 1998 MEFDOS998 49 unha peneda coma un meniño . Lobos , soedade , esquivos : devesas [+]
365 1999 VZZTRI999 145 a vista no pasteiro , na devesa , no monte longo ... Son as once [+]
366 1999 VZZTRI999 160 da <1 Devesa 1> , en <1 Campaña 1> , <1 Valga 1> , aos seu pais e aos seus [+]
367 1999 ILEFRA999 194 campos para identificar as devesas que montea o touro ibérico , [+]
368 1999 CUADIC999 90 algún día foi devesa . [+]
369 2000 PEIPAT000 14 á construcción naval ( <1 Devesas do Rei 1> ) MOBILIARIO Artes de pesca [+]
370 2000 FRICON000 22 avolo , vruita , acivro , devesa , varrer , vasoiro , vasadoiro , avogado , [+]
371 2001 VZZMEM001 17 casa , que non vai escampar . Foi lixeiro pola devesa , perdido [+]
372 2001 PVINLL001 21 trigais centieiras e liñares vesadas lameiros e devesas cómaros [+]
373 2001 FIDSAB001 17 todo as devesas do centro e o sur peninsular para vender e recompoñé- los [+]
374 2001 FIDSAB001 257 ía- nos desenvolver cada ano ás mesmas devesas para maior garantía [+]
375 2002 ESTLAG002 22 nado en <1 Parada de Moreda 1> ó pé da devesa de <1 Rugueira 1> e [+]
376 2002 ESTLAG002 118 A Patria é <3 Fole 3> e <3 Novoneira 3> , devesas verbais en <1 Rogueira 1> , [+]
377 2002 ANGTER002 126 Baixando xa cara a <1 Devesa dos Mouchos 1> <3 Manolo 3> vai atento [+]
378 2002 ANGTER002 127 ¡ Xente de <1 Laíño 1> , raio ! A <1 Devesa dos Mouchos 1> é longa e vive [+]
379 2002 ANGTER002 133 devesa , prado , veiga ... . como apropiando ÷nos de cada nome , fomos [+]
380 2002 ANGTER002 150 e o <1 Louro 1> . É a <1 Devesa 1> e as <1 Cortinallas 1> . E a { rive gauche } [+]
381 2002 ANGTER002 150 lonxe . Aquí , si , aquí son ÷lle as <1 Cortinallas 1> . E tamén a <1 Devesa 1> [+]
382 2002 ANGTER002 198 e virando cara o campo da feira e a <1 Devesa 1> . Alí era . Agardei [+]
383 2003 VZZMAR003 87 a bolicar as devesas do ceo co aradiño romano , sementeira de [+]
384 2004 AGUDER004 28 veciñais , eiras de mallar , regos , pastoreo de gandos , devesas [+]
385 2004 LMSGAL004 96 estivadas , cortellos , chousas , bouzas , devesas , toxeiras ... [+]
386 2004 LMSGAL004 164 e separadas por devesas , inzan ano tras ano substituíndo ós espazos [+]
387 2007 PDJUSO007 38 na parte alta da <1 Devesa da Rogueira 1> , isto dá unha idea da [+]
388 2007 PDJUSO007 132 ós máis frecuentes que se atopan nos montes e devesas do <1 Courel 1> . [+]
389 2007 PDJUSO007 149 Na <1 Devesa da Rogueira 1> atopan ÷se moitos acivros É unha especie [+]
390 2007 PDJUSO007 156 na <1 Devesa de Penido 1> ( <1 Vilasibil 1> ) e na <1 Pena do Salgueiro 1> [+]
391 2007 PDJUSO007 157 fermosos exemplares na <1 Devesa da Rogueira 1> e noutros puntos . [+]
392 2007 PDJUSO007 158 Na <1 Devesa de Paderne 1> atopa ÷se unha fermosa combinación de rochas , [+]
393 2007 PDJUSO007 159 auga e árbores No <1 Courel 1> atopámo- la na <1 Devesa da Rogueira 1> [+]
394 2007 PDJUSO007 168 atopamos fermosos exemplares na <1 Devesa da Rogueira 1> , e outros [+]
395 2007 PDJUSO007 173 que atopamos nas <1 Fontes do Cervo 1> na <1 Devesa da Rogueira 1> . [+]
396 2007 PDJUSO007 182 Citar en primeiro lugar as " fontes do Cervo " no medio da <1 devesa [+]
397 2007 PDJUSO007 189 diso , pero si unha fermosa vista panorámica , e unha devesa de [+]
398 2007 PDJUSO007 251 alta de <1 Devesa da Rogueira 1> , e tamén na <1 Serra de Vilasibil 1> , [+]
399 2007 PDJUSO007 331 Capela de <1 Mercurín 1> Algún veciño contou ÷me que na Devesa de [+]
400 2007 PDJUSO007 374 da <1 Devesa da Rogueira 1> " , nun marco natural envexable , co son [+]
401 2007 PDJUSO007 393 tempos unha grande devesa de carballos da que quedan algúns vestixios [+]
402 2007 PDJUSO007 393 A devesa estaba habitada polos osos . Un deles tentara comer a [+]
403 2007 PDJUSO007 437 " A <1 Devesa de Rogueira 1> con toda a súa madeira e o muín de <1 Cacabelos 1> [+]
404 2007 FIDCOL007 110 ía- nos desenvolver cada ano ás mesmas devesas para maior garantía [+]
405 2010 CRDCAN010 54 festivos . Ía ÷se a devesa buscar os paus de carballo . Non valía [+]
406 2012 IGTRAP012 19 cada un . Mirade se son ricos que en vez de ir á devesa por landras [+]
407 2012 IGTRAP012 53 « Ha de ir na devesa » , dicía . Alá foron mais tampouco atoparon [+]
408 2012 IGTRAP012 164 - Nada , que fun dar unha volta por aí e pillou ÷me a noite na devesa . [+]
409 2013 PRCCON013 137 asegurar se pacense ou cacereño - é nas vastas devesas onde pasta [+]
410 2013 PRCCON013 219 vacas cara ás devesas , que xa baixara o sol e xa non mosquearían . [+]

Descargar resultados en: CSV