Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de canto como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 14736 en 1507 obras distintas.

Lemas homónimos: canto - IND (8690), canto - ADV (5992), canto - INT (47), canto - N (5)
Resultados: 1 - 1500 de 14466
Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1617 TRDSAN617 8 en poo cantos mouros e xudeus houber contra a Fe de Deus ? Decía ÷o [+]
2 1671 FEIENT671 6 en dar ÷lle tamañas asas . Xuro por tantos e cantos que a han [+]
3 1671 FEIENT671 22 pelico cantos ós portugueses deron morte que os cubrirá máis [+]
4 1697 FESMIN697 38 no Ceio De tantos Conigitates Cantos polo mundo vemos , Que se [+]
5 1697 FESMIN697 54 en canto ó primeiro , Ende , nego a consecuencia : ¿ El non librou [+]
6 1697 FESMIN697 57 I en canto ó primeiro , digo , Que parece ser primeira A Madre [+]
7 1710 BLNPO1710 122 { SA , CO , 445 l700 , ca . } 10 Paxaro mixiriqueiro , todo canto ve [+]
8 1746 SARCOP746 88 por extremo ; Os catro que dixen , así mo dixeron , canto deles [+]
9 1746 SARCOP746 104 direin unha cousa que aínda me lembro ; Todos cantos frades iban [+]
10 1746 SARCOP746 110 monxes primeiro , e mais todos cantos poderon facé- lo ; Saíu de [+]
11 1746 SARCOP746 130 cántos lacazáns e zorregapeidos ! De tantos e cantos me canso , [+]
12 1746 SARCOP746 140 naquele día foi por salvamento da alma do rei pai canto recein , [+]
13 1746 SARCOP746 141 caso fose todo certo canto nos contache que viche no tempro ; [+]
14 1746 SARCOP746 143 do chuzo dixo , ben o creo , canto ouvín a outros por certo e recerto , [+]
15 1746 SARCOP746 148 { Maruxa } : Canto ti falache , <3 Perucho dos Merlos 3> , e denantes [+]
16 1746 SARCOP746 152 cando queren fan canto seu xeño lles dice , e por iso , son da [+]
17 1778 CER001778 331 mais eu posto en donde estou , por canto hai alá non dou o rabo [+]
18 1781 CER007781 391 canto puden , aínda irei dando na tecra ; ¿ Eu digo ÷lla ? { Peregrino : [+]
19 1790 BLNPO1790 125 nai por me casar prometeo ÷me canto tiña , cuando foi a dar ÷m ' o [+]
20 1807 ANOES1807 7 era imposible coupese un grau de millo por el ; pro en canto ó [+]
21 1807 ANOES2807 7 conto por estoutras faladuras , e eu quixera saber canto antes , [+]
22 1810 FNZPRO810 6 derreteron ÷che nunha caldeira canta graxa e pingo encontraron , [+]
23 1810 FNZPRO810 8 us cantos veciños , e cando estaban máis desprocatados ( ¡ vaia [+]
24 1810 FNZPRO810 23 <1 Coruña 1> para <1 Castilla 1> , e alí cantos iban , e viñan fosen [+]
25 1810 FNZPRO810 31 empezamos tiro vai , tiro vén , mentras qu ' us cantos paisanos estaban [+]
26 1810 FNZPRO810 32 canto acharon , ¡ eu na miña vida vin tal , porque pensei que era [+]
27 1810 FNZPRO810 45 todos cantos gabachos e traidores nela había . [+]
28 1810 FNZPRO810 46 sétemo 3> , facía ÷nos olvidar todo canto viamos tocante o temor , [+]
29 1810 FNZPRO810 52 o viril , ¿ esto non é canta xudiada se pode discurrir e facer ? [+]
30 1812 FANCAS812 5 <3 Gor . 3> De cantos colle a campana , que xa ves que non é pouco , [+]
31 1812 FANCAS812 7 <3 Téc . 3> Canto me digas ó perto , esquence coa <3 Dominguiña 3> . [+]
32 1812 FANCAS812 8 <3 Técola 3> , medio enfadada : <3 Téc . 3> Nin por canto ten o mundo [+]
33 1812 FANCAS812 9 <3 Per . 3> Canto me poida decir , e coa lengua padricar , eu non o [+]
34 1812 FANCAS812 9 hei de escoitar , para canto máis cumprir . [+]
35 1812 FANCAS812 11 Ela sabe ÷lle o tempero , e el co ' ela está contento : canto falas [+]
36 1812 FANCAS812 12 <3 Per . 3> Canto dixo esta muller é a misma realidá , e sendo a [+]
37 1812 FANCAS812 16 Desto , aínda falaremos : canto ó demais , non sei nada , que che [+]
38 1812 GNLCAR812 168 ben craramente canto se folga o meu corazón coa millor das novidades [+]
39 1812 GNLCAR812 171 cantos portos tén a <1 Galicia 1> , nin para que serven . Pero ¿ quén [+]
40 1812 GNLCAR812 171 canto saca da terra con moito traballo o probe do labrador , mercando ÷lles [+]
41 1812 GNLCAR812 172 O certo é , que se mandaron cesar todos cantos empreados prúbicos [+]
42 1813 PDOROG813 197 e canto nela encerrou a perfidia será logo do fogo con que queimou [+]
43 1813 ANOCAD813 34 sólo uns cantos de capa negra que estaban na <1 Rúa do Vilar 1> [+]
44 1813 ANOCAD813 36 cantos vos oímos non podemos menos d ' alabar ÷vos e dar ÷vos a [+]
45 1813 ANOCAD813 38 pero ó cabo saleu trunfando : este tamén debe saber canto dentro [+]
46 1813 ANOCAD813 40 ou sagrada Escritura , que así o di . Aínda hai máis , que é canto [+]
47 1820 ANOTQ2820 121 canto falamos non lles descrubimos ningún " comosellama " de secreto , [+]
48 1820 ANODDF820 3 canto levou , pero para quitar a duda podes faser esta conta . [+]
49 1820 ANODDF820 4 canto nos sacaron demais do que nos tocaba . [+]
50 1820 ANODDF820 4 cando lles desían as verdades , e acababan ÷nos con todo canto [+]
51 1820 ANODDF820 4 uns bos vomitorios e purgantes , e boten pola boca e cu canto [+]
52 1820 ANODDF820 6 todo canto temos . [+]
53 1820 ANOTQU820 50 mais que lle desen dose mil reás ó ano , que vería a Nasión canto [+]
54 1820 ANOTQU820 50 <3 Alb 3> . Madia ; eu tamén , e verés canto ghanamos . [+]
55 1826 CNEALB826 221 meus haberes o meu respeto á miña alma é canto teño . [+]
56 1826 CNEALB826 233 todo son moi teu Canto podo e canto vallo . [+]
57 1829 TURLET829 217 Alcabalas e trabucos , e canta gabela hai , a favor dos labradores [+]
58 1829 TURLET829 218 Dios queira que canto antes un Reisiño salla á lús , pra que poidan [+]
59 1834 ANOURC834 7 a cantos hai no <1 Ferrol 1> que moi pouco teñen visto ; e si traie [+]
60 1834 ANOURC834 8 o sermón pero contou ÷me un amigho todo canto zocedeu e che levo [+]
61 1835 ANOECO835 2 saber súas mercedes que na miña terra chaman burros a cantos [+]
62 1835 ANOECO835 2 pois nunca me darán fee a canto fale , dicindo ÷me que sou un burro . [+]
63 1835 ANOECO835 2 cuantos son eles , e mais as súas voluntades , polo mesmo que se [+]
64 1835 ANOECO835 3 cantos danos poden , tanto prá alma como pró corpo , que mal se [+]
65 1835 ANOECO835 3 e o moito deseo que teño de que cheguemos canto antes a ver ÷nos [+]
66 1835 ANOECO835 3 más inxusta causa e mala voluntade de cantos turran , como os [+]
67 1835 ANOECO835 3 aunque probe , en canto poda serví- los , pois sempre será de vostedes . [+]
68 1836 ANODAL836 103 armas ós probes cando llas levaron á forza vaia , que falás canto [+]
69 1836 ANODAL836 107 sabedes canto me folgo por sabé- la ! <3 Bart 3> . ¡ Pardiola si sei [+]
70 1836 ANODAL836 110 os Nasionás que levasen canto tiñan ao Auntamento , e acusando ÷os [+]
71 1836 ANODAL836 114 será canto haxa que ser . [+]
72 1836 ANODAL836 120 leve xuncras si a pode haber ! canto nos leva dito teño oído un [+]
73 1836 ANODAL836 128 a casa , quen lle acabou con canto tiña , quen foi testigo falso [+]
74 1836 ANOTPI836 133 Santo que veu de <1 Roma 1> para alí ) ; de sorte que todo canto naquel [+]
75 1836 ANOTPI836 142 da que se valían os birbós para desfacer ÷se secretamente de canto [+]
76 1837 ANOENC837 162 máis que eu , que é canto hai que desir . [+]
77 1837 ANOENC837 163 <3 Inosente 3> , desindo que lle daba tanto i cuanto para manter [+]
78 1838 POLESP838 3 Eu non nego canto fixen , moito hai que cho teño dito ; se t ' alembras [+]
79 1838 POLESP838 4 Eu , tamén me puxen teso , e chamei ÷lle cantas quixen ; pois [+]
80 1838 POLESP838 8 a pas a mái- la alegría volvendo antre nós trunfante , qu ' era canto [+]
81 1838 POLESP838 8 Solo ronquei canto puden decindo : ¡ gurrrh ! ten razón ; prometa [+]
82 1838 POLESP838 8 ¡ quen ' o había de decir ! Cumpridos vemos en el cantas dos demais [+]
83 1838 POLESP838 9 Pois se non lla saca en preito , fai ÷lle gastar canto ten e , [+]
84 1838 POLESP838 9 <3 Cristobo 3> . Valga ÷cho a perdamá cantos farían así , e con cara [+]
85 1838 POLESP838 9 Malas cóbregas chos piquen , mala pozoa chos tolla , cantos Diabros [+]
86 1838 POLESP838 10 <3 Estebo 3> . Canto digas non é nada ó que mereso por tonto , pro [+]
87 1838 POLESP838 11 a paus pro en balde llelo enseñache , Porque canto prometeno [+]
88 1838 POLESP838 12 regalías se volven unha ilusión , que canto dan d ' alegrías triplican ÷o [+]
89 1840 IGSPGC840 37 morreres logo deixarás a lista feita de todas cantas mulleres [+]
90 1840 IGSPGC840 42 En canto s ' entretivere polos soutos rebolando , da súa fouzaña [+]
91 1842 TURFEL842 3 { F . } E mais tamén a teu dono , E a cantos Siñoriños Lle axudan [+]
92 1842 TURFEL842 9 Dea ÷lle canto desee Aló en altos distinos , E piadoso escoite os [+]
93 1844 MNTROS844 259 Contei logo sin reparo canto acabo de contare , e o xuez por ser [+]
94 1845 PINUSR845 47 Inda se me lembra un que todos adeprendemos , cantos fomos a escoitá- lo , [+]
95 1846 PINCNT846 4 camelaron con dádivas creo pois canto ó principio da cámara preto [+]
96 1846 PINCNT846 4 contou ÷nos todo canto dispuxeron ; Ó día seguente pola mañán [+]
97 1846 CRICAR846 6 tod ' a sola bourando con tod ' a alma e que torgasen tamén canto [+]
98 1846 VALVER846 2 difuntos , útil ó Purgatorio , tanto , canto , dedíca- no á súa cárcel [+]
99 1853 PINGAI853 11 para ti , según eu creo que a miña o é para min mellor que cantas [+]
100 1853 PINGAI853 33 Todo canto barallaches do que pasa alá no reino pode ser unha [+]
101 1853 PINGAI853 39 Sube calado fiscal que vixías canto pasa coas luces da túa brasa [+]
102 1853 PINGAI853 39 Ceo , forno de lume a cachón que turra e volve carbón canto vai [+]
103 1853 PINGAI853 39 E mais creo que ti serás capaz de volver tolos a todos cantos [+]
104 1853 PINGAI853 39 van con <3 Galileo 3> , e de secar os miolos a cantos te estudían [+]
105 1853 PINGAI853 40 frores e todo cante hai vivente enche o seu peito de amores . [+]
106 1853 PINGAI853 40 dosel sobrado en que pasea Dios teu dono mirando canto pasa baixo [+]
107 1853 PINGAI853 40 testigo de canto se fai acá . [+]
108 1853 PINGAI853 42 Si todos estes arreos e mais cantos os levaron polvo son , ¿ qué [+]
109 1853 PINGAI853 50 ver afeito a deprender e pór atención viva a canto poida ser ÷che [+]
110 1853 PINGAI853 75 cranguexo , caranguexo { cancriculo } canteiro { cantherius } canto [+]
111 1853 PINGAI853 102 canto fale o Gaiteiro da vila de <1 Pontevedra 1> ha de ser por [+]
112 1853 PINGAI853 103 Neste todos cantos poidan empreguen o seu diñeiro que o saber [+]
113 1853 PINGAI853 103 E cantos unda ti veñen fóra de si van quedando se asombrando de [+]
114 1853 PINGAI853 139 Inda se me lembra un que todos adeprendemos cantos fomos a escoitá- lo [+]
115 1853 PINGAI853 167 de <1 España 1> sol de paz a Dios somente se debe porque canto quer [+]
116 1853 PINGAI853 177 Oh musa , amostra ÷me aquel chan querido , pon ÷me diante canto alí [+]
117 1853 PINGAI853 177 está lexos , e canto vin alá de pequeniño que mil suspiros saca [+]
118 1853 PINGAI853 181 xurando axiña de tomar o forte , e pór debaixo os pés canto tén [+]
119 1853 PINGAI853 185 inxenio , aquela vila hermosa e arredores , e canto cobre alí o [+]
120 1853 PINGAI853 187 <1 Santa María 1> que maior ti eras de todas cantas tiña a vila [+]
121 1853 PINGAI853 193 e pondo en todo reximento testigos sodes de que canto digo é [+]
122 1853 PINGAI853 193 pouco aínda , e que non poño erro , e o mismo dir podrán cantos [+]
123 1853 PINGAI853 197 cheo serás engado a cantos te visiten , regalarás a tod ' os forasteiros [+]
124 1854 ARUGAI854 2 cura , Sen que lle valla a bulda , Nin todos cantos iscomulghos [+]
125 1854 ARUGAI854 6 Polo enterro canto quixo , Polas contas que me fixo Que , si non [+]
126 1855 SEOLIB855 3 Aínda o meu folgo está forte , porque cantos máis traballos me [+]
127 1857 PINPAI857 2 Dios non , eu llo prego , Me ampare o seu escrito , Nin por canto [+]
128 1857 PINPAI857 2 Para ás nubes s ' erguer , E cantos aquí veñen E viron muito mundo [+]
129 1857 PINPAI857 5 en sosego ningún sono , Esposto canto tén , Sin ela todos iban [+]
130 1857 PINPAI857 6 { Catriña 3> } Con todo canto dis tuveche pía De vir a este terrón , [+]
131 1857 PINPAI857 6 todo canto hai Dende a coroa ó soco . [+]
132 1857 PINPAI857 6 haia perdonado ! En vida a meu difunto , Canto máis , o andamio [+]
133 1857 IGLPAN857 3 corazóns ; Pro vamos pastores vamos a catar canto achar poidamos [+]
134 1857 IGSPGC857 94 do meu lar sentadiño no canto . [+]
135 1858 ALMAGA858 27 Semellante salgarita Fai de polvo muito barro E embouta a cantos [+]
136 1858 ALMAGA858 27 Firma canto se lle antoxa A calquera secretario , Como lle den [+]
137 1858 ALMAGA858 27 escachoa en labaradas Que derrete , queima e turra Canto se lle [+]
138 1858 PINCON858 119 eran chocos ou eran frescos ? E cantos dixesen chocos eran tantos [+]
139 1858 PINCON858 159 noticias que cantas leva o correo ; Canta moza de servicio se [+]
140 1858 PINCON858 159 e peto ; Canto pasaba nas casas ; Sabía todo sin erro , si había [+]
141 1858 PINCON858 159 tratos , amores ou ben amancebamentos , e canta falcatruada facían [+]
142 1858 PINCON858 184 rebos ; Por eso canto falaban oía eu do meu eido sin que eles [+]
143 1858 PINCON858 191 Poñen rosas , carabeles , e de cantas frores achan , e colgadas [+]
144 1858 PINCON858 192 como a perguiza sentadas , fan que rezan e vixían todo canto alí [+]
145 1858 PINCON858 223 polas veredas , de cantos pasan á vista . [+]
146 1858 PINCON858 241 facendo a cruz biquei ÷na con canta forza podía ; E dixen : <3 Alberte 3> , [+]
147 1858 PINCON858 242 se pode facer sin ter medo é desatacar ÷lle canto cobre aquelo [+]
148 1858 PINCON858 255 canto ás azoutes só foi un enredo , que ó demais nosoutros por [+]
149 1858 PINCON858 256 que acocha os procesos pois canto me dixo non pense que o creo ; [+]
150 1858 PINCON858 272 todas , saúde vertendo ; ¡ Cantas rebandiñas lles daban de queixo , [+]
151 1858 PINCON858 336 altares , e en todo canto é recreo , en todo miña Rosiña en todo [+]
152 1858 PINCON858 367 quer conmigo acabar , di que todo canto teño llo deixou un americán ; [+]
153 1858 PINCON858 402 tén a vista mui crara , e todo canto hai cachea no ceo , na terra [+]
154 1858 PINCON858 402 canto máis brando e sinxelo máis seu ferrete lle crava ; ¡ Traidora ! ... [+]
155 1858 PINCON858 402 queimadas ; O fogo levou a eito canto arder pudo na casa , quedando [+]
156 1858 PINCON858 512 camelades Os pais , e lle sacades Así canto querés , E vosas nais [+]
157 1858 PINCON858 535 se achega Un home que lle escoitaba Todo canto alí falaba Polo [+]
158 1858 PINCON858 167 desaborido se ve canto hai ; ¿ Sabés qué vos piden estes labradores [+]
159 1858 SEOSAB858 4 de canto hai en <1 Galicia 1> cheos , e aínda das demais cousas , [+]
160 1858 SEOUNI858 3 canto hai no Mundo ; e nesta gran marabilla xustamente está fundado , [+]
161 1858 IGSPGC858 151 Cántigas novas a gran novedade Dina de cantas trobas houber . [+]
162 1858 IGSPGC858 157 insine canta cencia Pudo ter <3 Afonso dez 3> E bondade e esperencia [+]
163 1859 PINPER859 1 ó direito non se entenda canto fale , pois non a veces afirma [+]
164 1859 DOMMOR859 77 nun lustro , veu morrere cantos ardentes cantores , deitados no [+]
165 1859 SEOMOU859 2 seu palleiro a un alleo , carreirou canto máis pudo , e agachando ÷se [+]
166 1859 SEOMOU859 4 ( poucas ou moitas que temos ) , que é canto hai que decir ; ou de [+]
167 1860 IGSPGC860 107 Sabe cant ' hoube no mundo sab ' o que pasa no día . Sab ' o que por [+]
168 1860 IGSPGC860 111 pillano sin guerra valerían tanto , ou canto . [+]
169 1860 IGSPGC860 111 ingrexes van de perda a esta parte hai algús anos : canto amasan [+]
170 1860 IGSPGC860 116 Q ' é galleguiño de raza coma cantos acá estamos e fixo ver á [+]
171 1860 IGSPGC860 118 darémo- la vida cantos neste rol estamos ; sin esquecer ÷nos dos [+]
172 1860 IGSPGC860 121 e polo aire se viron dez mil monteiras voando con cantos fogos [+]
173 1860 IGSPGC860 126 Que todos cantos axuda veñen a dar ÷ñes aló , destorozados no [+]
174 1860 IGSPGC860 133 Qu ' aínda non vos contei todo canto meu amo adoviña por temor [+]
175 1861 FMOENS861 16 reclinas Da nosa especie humana , En cuanto en perlas finas Amargo [+]
176 1861 FMOENS861 21 I , así Dios me salve , qu ' eu , por cuanto no mundo viche , non [+]
177 1861 FMOENS861 26 quilma , i en cuanto lle veia os peis a unha sota , cuanto traiga [+]
178 1861 FMOENS861 41 - En cuanto un crego co hisope non veña a aventar as bruxas non [+]
179 1861 FMOENS861 99 - En cuanto veña acabarein ÷che o conto ; e como vou tamén ver a [+]
180 1861 FMOENS861 99 cuanto me interesa vé- lo feito un princeso . { - ¡ También tonto ! [+]
181 1861 FMOENS861 133 Señor amo : en cuanto súa carta vin , correndo buscar fun o buraco [+]
182 1861 FMOENS861 159 por eso , en cuanto eu viva , leve o demo , si che faltase o pan . [+]
183 1861 FMOENS861 167 Mais vendo qu ' o alento ia lle iba faltando , en cuanto puxando [+]
184 1861 FMOENS861 173 ben , por cuanto pra outra vez escarmein tanto que non quixen [+]
185 1861 FMOENS861 175 En cuanto as mozas sacaban lurias do cerro da roca , á mata os [+]
186 1861 FMOENS861 179 O meu dentamio non troca o blanco por cuanto teis ; meu coiro é [+]
187 1861 FMOENS861 189 Sempre amigo de parlar cuanto guipan os meus ollos , vou ÷che , lector , [+]
188 1861 FMOENS861 192 boato , café , teatro , paseos e cuanto pode ser grato . [+]
189 1861 FMOENS861 200 I en cuanto o Sol alumar quere dos tesos a cima , as viñas a vendimar [+]
190 1861 FMOENS861 207 En cuanto chegan ó campo poin as castañas no suelo ; collen zarzas [+]
191 1861 FMOENS861 211 ánimas cuantos devotos inda pagan os diezmos i a máis primicias , [+]
192 1861 FMOENS861 212 Os rapaciños en cuanto endilgan as que rodando van por enriba [+]
193 1861 FMOENS861 220 En cuanto sola se viu con <3 Lucas 3> daquela moda , o pudor súa faz [+]
194 1861 FMOENS861 222 - Que cegue si cuanto vin dende detrás do beirón falase . - ¿ Mo xuras ? [+]
195 1861 FMOENS861 223 <3 Lucas 3> a correr botou con todo o alento que tiña , i en cuanto [+]
196 1861 FMOENS861 227 cuanto verde no val medra , muitos ramos colgaos das ventanas . [+]
197 1861 FMOENS861 235 En cuanto estaban cenando , mui calando <3 Farruca 3> se escabuliu [+]
198 1861 FMOENS861 237 Dixo un que muito penetra , de que <3 Petra 3> , en cuanto sola se [+]
199 1861 FMOENS861 248 Ai Santín , si de ti podo cuanto che pido alcanzar , o concello [+]
200 1861 FMOENS861 249 En cuanto arremata o dicho , e despois que fai ó Santo outra venia , [+]
201 1861 FMOENS861 249 En cuanto salen , a danza vai a casa a acompañá- los do maiordomo , [+]
202 1861 FMOENS861 251 Canto máis xuntos máis quedo falar poden dos seus asuntos . [+]
203 1861 FMOENS861 252 En cuanto cos seus novios van paseando as rapazas , súas madres [+]
204 1861 FMOENS861 253 I en cuanto a toba toca un rapaz , divirten ÷se outros á cocha . [+]
205 1861 FMOENS861 262 A andar logo botaron ben a prisa i en cuanto oíron misa , falando [+]
206 1861 FMOENS861 263 eran albacas solo ; mais en cuanto fóra estuviche tu , medraron [+]
207 1861 FMOENS861 268 tomates qu ' en cuanto o sol lles pega , i o rocío lles cae , como [+]
208 1861 FMOENS861 269 túa <3 Rosario 3> qu ' aiquí queda esperando ÷te . " En cuanto arrematou [+]
209 1861 FMOENS861 270 unhos cuantos amigos do empolador poñendo estaban debaixo do [+]
210 1861 FMOENS861 270 En cuanto a noite cerrou sentiron vir polo campo o empolador , [+]
211 1861 FMOENS861 285 secreta o Concello . En cuanto pasa media hora sin qu ' o alcalde [+]
212 1861 FMOENS861 286 a cuantos fóra esperaban ; i entonces todos brincando contentos [+]
213 1861 FMOENS861 287 Mais aqueles que de colmos fachois ardendo levaban , en cuanto [+]
214 1861 FMOENS861 290 En cuanto entran no salón , ( menos as que tein razón pra non quitá- lo ) [+]
215 1861 FMOENS861 293 seu amante cuanto estima aquel galante testimonio d ' amor fiel , [+]
216 1861 FMOENS861 295 ós carrelos se suben , e por conté- los , en cuanto botan as maos [+]
217 1861 FMOENS861 297 Credo e cuanto crei nosa Apostólica e Santa Iglesia Católica . [+]
218 1861 FMOENS861 300 - Lela estás abufé ! - Prometo en cuanto se curen , si a morriña non [+]
219 1861 FMOENS861 306 i outras cen e cen cousas qu ' ó Santo lle ofrecían cuantos iban [+]
220 1861 FMOENS861 306 En cuanto a xente toda ó Santo agua pedía , aquel lle demandaba [+]
221 1861 FMOENS861 307 Duraba esta novena dúas horas cada día , i en cuanto arremataba , [+]
222 1861 FMOENS861 311 do noso Santo que falando ÷me está ; calai en cuanto . [+]
223 1861 FMOENS861 313 Dixo , i en cuanto de fervido mosto a canada outra vez o alcalde [+]
224 1861 FMOENS861 314 en cuanto noso Santo Patrón oíu o conto nos dá o que lle pedimos ? [+]
225 1861 FMOENS861 315 chopos , castaños e cuantas arboledas e sembraos delante del atopaba . [+]
226 1861 FMOENS861 321 En cuanto viron a seña os qu ' estaban na outra banda do río , na [+]
227 1861 FMOENS861 323 En cuanto na Iglesia entraron abaixou ÷se da peana o principal [+]
228 1861 FMOENS861 324 Dios sabe , cuantas . [+]
229 1861 FMOENS861 325 Unhos cuantos , ¡ Dios os valga ! van con retacos ben ruíños á caza [+]
230 1861 FMOENS861 331 En cuanto mirou o torto a sangre , esclamou : - Vai morto ! Pra onde [+]
231 1861 FMOENS861 333 En cuanto viron tendida a res ia do río fóra , o patarro dixo : [+]
232 1861 FMOENS861 335 - Escuitai ; ( seguíu ) estai ÷vos aiquí velando ÷o ben quietos en cuanto [+]
233 1861 FMOENS861 337 En cuanto co escuadrilao se encarou , puxo ÷se tieso sobre as patas , [+]
234 1861 FMOENS861 339 En cuanto os perros a res enmarañada no suelo viron , i o torto [+]
235 1861 FMOENS861 344 - ¿ E logo tu , cómo fais ? - Direin ÷che a miña artimaña : en cuanto [+]
236 1861 FMOENS861 345 - ¿ Afellas ! - Cuanto decimos aiquí , óie- no aculá ; e si chegan a [+]
237 1861 FMOENS861 348 rapaz ) qu ' en cuanto dormindo estábamos el mismo vira chegar [+]
238 1861 FMOENS861 356 ( o aludido respondeu ÷lle ) En cuanto oíron ó atún así falar , todos [+]
239 1861 IGSGAL861 370 d ' hoxe e mais canto do <1 Pertugal 1> s ' había ganado dos mouros . [+]
240 1861 IGSGAL861 371 polo noso reino , que é canto se pode descorrir . [+]
241 1861 PINGAL861 364 todo comestible , e mantimento , de canto se maxine de comida , [+]
242 1861 PINGAL861 367 a eito canto topa diante na abeirada , polas portas da <1 Cruña 1> [+]
243 1861 SNZEVA861 6 sobre maneira , e mandou matar a cantos nenos se encontraban en [+]
244 1861 SNZEVA861 12 todos cantos estaban enfermos , e abrumados de diversidá de males [+]
245 1861 SNZEVA861 14 que deixe de cumprir ÷se enteiramente canto contén a lei , hasta [+]
246 1861 SNZEVA861 18 en canto poidades . [+]
247 1861 SNZEVA861 21 pode añadir un codo á súa estatura ? E canto á roupa ¿ por qué [+]
248 1861 SNZEVA861 24 con os demais homes todo canto deseades que eles fagan con vosoutros . [+]
249 1861 SNZEVA861 29 Asombrados desto cantos alí estaban , se dicían : ¿ Quén é este , [+]
250 1861 SNZEVA861 48 esta raza de homes , e condenará- na : por canto eles fixeron penitencia [+]
251 1861 SNZEVA861 48 esta raza de homes , e condenará ÷a : por canto veo dos confíns [+]
252 1861 SNZEVA861 54 e botarán fóra do seu reino a todos os escandalosos , e a cantos [+]
253 1861 SNZEVA861 55 e contento do encontro vai ÷se , e vende todo canto tén , e merca [+]
254 1861 SNZEVA861 55 canto tén , e merca ÷a . [+]
255 1861 SNZEVA861 60 cantos o tocaron , quedaron sanos . [+]
256 1861 SNZEVA861 62 con tan pouco conocimento ? ¿ Non sabedes pois que todo canto entra [+]
257 1861 SNZEVA861 70 mais fixeron con el todo canto quixeron . Do mismo modo farán [+]
258 1861 SNZEVA861 74 Empeño ÷vos a miña palabra , que todo canto atáredes sobre a terra , [+]
259 1861 SNZEVA861 74 veces , sinón hasta setenta veces sete , ou cantas che ofendere . [+]
260 1861 SNZEVA861 75 moito : e foron a contar ao seu señor todo canto sucedeu . [+]
261 1861 SNZEVA861 78 respondeu ÷lle : ¿ Por qué me chamas bon ? Dios solo é bon . Canto [+]
262 1861 SNZEVA861 78 vai , e vende canto tes , e dá ÷o aos pobres , e terás un tesouro [+]
263 1861 SNZEVA861 85 cantos vendían e mercaban alí : e tirou polo chan os bufetes dos [+]
264 1861 SNZEVA861 86 E todo canto pidíredes na oración lograréde- lo , con tal que teñades [+]
265 1861 SNZEVA861 88 Por canto tén vido <3 Xan 3> a vosoutros polos sendeiros da xusticia , [+]
266 1861 SNZEVA861 91 dos camiños , e todos cantos encontredes , convidade ÷os ás bodas . [+]
267 1861 SNZEVA861 91 No momento os criados salindo aos camiños reuniron a cantos toparon , [+]
268 1861 SNZEVA861 95 Praticade pois , e facede todo canto vos dixeren : pero non regledes [+]
269 1861 SNZEVA861 97 ¡ Oh guías cegos ! que colades canto bebedes por medo de que haia [+]
270 1861 SNZEVA861 104 Mais en canto ao día e á hora naide o sabe , nin siquera os ánxeles [+]
271 1861 SNZEVA861 113 En canto ao Fillo do home , el marcha ÷se , así como está escrebido [+]
272 1861 SNZEVA861 121 Pero el a nada contestou de canto lle dixo ; por maneira que o [+]
273 1861 SNZEVA861 123 Entonces soltou ÷lles a <3 Barrabás 3> : en canto a <3 Xesús 3> , despois [+]
274 1861 SNZEVA861 129 aos príncipes dos sacerdotes todo canto había pasado . [+]
275 1861 IGSPGC861 180 Reina de <1 España 1> , sabemos Canto vos custa de dor Despedir [+]
276 1862 AVVALB862 137 Cada rapaza namora A cantos pode , só por Facer gala da súa astrucia ; [+]
277 1862 AVVALB862 150 torno meu dirixo , Recordos tristes acho en canto vexo ... Eu [+]
278 1862 AVVALB862 164 e garapiña ; Mais eu , posto donde estou , Por canto hai alá , non [+]
279 1862 AVVALB862 169 que en <1 Marrocos 1> Deron ÷nos honra Hai que alegrá- los Canto se [+]
280 1862 AVVALB862 173 tamén de moitos tragos Sepultan nos seus bandullos Canta comida [+]
281 1862 AVVALB862 173 en canto colle O chan gallego de largo Entra o día e sal ' o día [+]
282 1862 AVVALB862 194 pode consolar ÷me , Porque todo canto miro Vén de meu fillo a falar ÷me , [+]
283 1862 AVVALB862 199 dos arreboles que inframaron A cantos ver viñeron o chau noso ; [+]
284 1862 AVVALB862 200 deles sale ; Por eso canto a terra e o mar nos botan , Merca a [+]
285 1862 AVVALB862 205 reducido pra tanto gozar ! ¡ Chegá cantos tedes meu solio dereito [+]
286 1862 AVVALB862 207 almiña ! ben sabedes Por cantos feros dores veño vindo Desque [+]
287 1862 AVVALB862 207 ¿ N ' é xusto saiba un no gran convite Con canto o noso chau cos [+]
288 1862 AVVALB862 212 As ancras recollé ! ¡ Cortade os ares E a cantos portos hai , í [+]
289 1862 AVVALB862 227 loureiro , E d ' amaranto unha miga , E unhas cuantas perpetuas Que [+]
290 1862 AVVALB862 246 Ós Papas lles falaba en pro da <1 España 1> E canto consiguiu coa [+]
291 1862 AVVALB862 273 acaso De canto destas ladeiras O vulgo , facendo caso , Refire [+]
292 1862 AVVALB862 302 bágoas quedaron Secos os ollos por el ; ¡ Todo é triste canto vexo [+]
293 1862 AVVALB862 323 vir acó ; - Reina d ' <1 España 1> , sabemos Canto vos custa de dor Despedir [+]
294 1862 AVVALB862 340 Nesa paz tan rica , Nese ben que gozas ? ¡ Durme canto queiras , [+]
295 1862 AVVALB862 351 catar Canto achar poidamos Para o acochar ; Adiós , meu ruliño , [+]
296 1862 AVVALB862 354 min un regalo , E sempre tiven por malo Canto feo vos fixeron ; [+]
297 1862 AVVALB862 357 ¡ ledo pracer ! Cántigas novas á gran novedade Dina de cantas trobas [+]
298 1862 AVVALB862 367 Que canto de nós parolan Son contos que leva o vento : Acharán [+]
299 1862 AVVALB862 377 pois , cal namorado Que más quere , por seu mal , Canto máis é desviado ; [+]
300 1862 AVVALB862 379 ben fade ! Dios che insine canta cencia Pudo ter <3 Afonso Dez 3> [+]
301 1862 AVVALB862 404 Ai , ti que cantas tan ben E que cantas canto queres , Canta ti [+]
302 1862 AVVALB862 433 e tetiña , E canto quixés , E ' sfolerpe , ou xíe , Sarabie , ou chover , [+]
303 1862 SEOAMA862 2 debaixo canto falou no palleiro des que veu a xente xunta co [+]
304 1862 SEOAMA862 2 todo canto maxino ; si o seu Dios non é o de todos , ¿ qué ben dirá [+]
305 1863 ROSCA1863 09 os meus deseios , e por eso comprendendo canto poidera facer nesto [+]
306 1863 ROSCA1863 10 non sei qué quer de min , pois din ÷che canto dar puden avariciosa [+]
307 1863 ROSCA1863 22 de raso , mantilla da mesma peza , con terciopelo adornado canto [+]
308 1863 ROSCA1863 25 ¿ Prantamos ou non prantamos a cantas hai nesta terra ? Mais si [+]
309 1863 ROSCA1863 58 polo mar , deixo , en fin , canto ben quero ... quén pudera no o [+]
310 1863 ROSCA1863 64 estonces con cantas forzas eu teño : ¡ Non che teño medo , moucho ; [+]
311 1863 ROSCA1863 67 estraña , dond ' estraña m ' alomean , donde todo canto miro todo me [+]
312 1863 ROSCA1863 92 para quen remorsos garda , e máis presto s ' aniquila canto máis [+]
313 1863 ROSCA1863 109 se topou tan solo de canto en polvo terrenal se viste inda correndo [+]
314 1863 ROSCA1863 114 humedecida , e canta dicha a humanidad ' encerra verteu ÷se do seu [+]
315 1863 ROSCA1863 118 non respondeu ningunha de cantas en redondo requería ; Rindo ÷s ' entanto [+]
316 1863 ROSCA1863 126 por bebida , peniñas por alimento ; Deron ÷lle , en fin , canto amargo [+]
317 1863 ROSCA1863 152 canto abrasa o qu ' o sol ardente crobe ; ¡ Cómo chove miudiño polas [+]
318 1863 ROSCA1863 155 nai miña ! ó teu chan d ' amor prefiero a cant ' hai grande ou severo [+]
319 1863 ROSCA1863 155 de prata e rosas , canto a vida foi querendo , cos meus ollos remexendo [+]
320 1864 ROSCON864 7 canto queiras , pro eu tamén che digo que me fai falla un acheguiño , [+]
321 1864 ROSCON864 16 que fixeches en favor meu , deixando ÷me por hardeiro de canto [+]
322 1864 ROSCON864 23 viúda e probe , e canto tiven meu , agora teu é , qu ' a min non me [+]
323 1864 MRAGRA864 38 { De Cantidad } Moito { Mucho } . Pouco { Poco } . Canto { Cuanto } . [+]
324 1864 MRAGRA864 58 do mundo , que non nos entende ? pois embarruntei canto falou , [+]
325 1864 MRAGRA864 63 canto mellor houbere podido cantar a relixón qu ' hoxe hai na terra , [+]
326 1864 MRAGRA864 63 todo canto nosoutros temos visto aló no alto sêu e acó na terra ; [+]
327 1864 MRAGRA864 64 de cantos animás alí se ven paseando de un ó outro estremo , xa [+]
328 1864 MRAGRA864 68 Todo canto para vós fixen da nada da miña mau o ser ha resibido [+]
329 1864 MRAGRA864 77 e os Santos no Limbo pechados canto antes prá Groria fuxisen ; [+]
330 1864 MRAGRA864 82 salía ; os Disiplos que dormidos estaban de canto alí pasaba se [+]
331 1864 MRAGRA864 83 voses , que quitá ÷nos de diante ese home e levá ÷o canto antes [+]
332 1864 MRAGRA864 84 porque todos eles xuntos berran que canto antes a morte lle deran . [+]
333 1864 MRAGRA864 86 como liós , cantos nos nosos días tamén se ven qu ' a Saghrada túnica [+]
334 1864 MRAGRA864 90 Por todos cantos rincós hai na terra a relixión xa había proghresado , [+]
335 1864 MRAGRA864 98 o seu peteiro que como era largho enghulleu ó momento , todo canto [+]
336 1864 MRAGRA864 99 todos cantos pasaban botaba ÷lles as goupas , e coa morte paghaban , [+]
337 1864 MRAGRA864 100 Cantos hai como ela , que cando eles non poden consighir unha cousa , [+]
338 1864 MRAGRA864 101 ferro con ser duro como é ? vai ÷te pois canto antes qu ' aquí non [+]
339 1864 MRAGRA864 119 indo ; e disindo eso , canto máis pudo botou a fuxir polo monte [+]
340 1864 MRAGRA864 135 Mandou un marqués ó seu secretario , que fixese vir canto máis [+]
341 1864 MRAGRA864 143 polo que barruntei un ghran door que dibía ter na frida . En canto [+]
342 1864 MRAGRA864 147 na nosa terra quen n ' a compre canto antes . [+]
343 1867 BLNPO1867 229 Necia desventuradiña , ¡ canto mo sol engañou ... ! { VA , CP , X , 40 1867 } [+]
344 1867 BLNPO1867 238 o honor canto teño . [+]
345 1867 IGSPGC867 218 o xuro Por canto a ti che se antoxe E botando a conta veño [+]
346 1867 IGSPGC867 218 Pero non hai libertade Que é moeda que non corre : Canto máis [+]
347 1867 IGSPGC867 218 ventos ; e aire Canto facemos se volve . [+]
348 1867 IGSPGC867 230 mare en qu ' o sol se deita tantos días cantos manda Dios á [+]
349 1867 IGSPGC867 240 o seu , se estimamos a endustria que emprega , mantendo a cantos [+]
350 1869 BLNPO1869 256 canto máis baixiño mira , tantos máis amores ten . [+]
351 1869 BLNPO1869 295 canto tiña , e dempois de xa casado , dou ÷m ' un saco prá fariña . [+]
352 1869 BLNPO1869 306 cantas pod ' haber ; i aquel ladrón , mal ' alma , sacou ÷m ' o meu parecer . [+]
353 1869 BLNPO1869 331 { C , 50 , 303 1869 =CLJ , 22 , var . } 892 Canto hai d ' aquí ó mar , canto [+]
354 1869 BLNPO1869 331 do mar a <1 Marín 1> , canto hai d ' aquí alá tanto hai que non te [+]
355 1869 BLNPO1869 355 e non quer morrer : cantos santos hai no ceu a leven ó seu poder . [+]
356 1869 BLNPO1869 364 de <1 Soutomaior 1> ; altiño , altiño , alto , canto máis alto mellor . [+]
357 1869 BLNPO1869 417 en canto estou nesta terra ; non sei si toparei outro da condición [+]
358 1872 ROSCAN872 05 os meus deseios , e por eso comprendendo canto poidera facer nesto [+]
359 1872 ROSCAN872 12 non sei qué quer de min , pois din ÷che canto dar puden avariciosa [+]
360 1872 ROSCAN872 35 da mesma peza , con terciopelo adornado canto enriba de si levan ; [+]
361 1872 ROSCAN872 37 ¿ Prantamos ou non prantamos a cantas hai nesta terra ? Mais si [+]
362 1872 ROSCAN872 51 Canto máis digo : arrenegado , demo fóra , máis o demo endemoncrado , [+]
363 1872 ROSCAN872 80 deixo a veiga polo mar , deixo , en fin , canto ben quero ... [+]
364 1872 ROSCAN872 86 en baixo do portelo , e dend ' alí berro estonces con cantas forzas [+]
365 1872 ROSCAN872 89 terra estraña , donde estraña me alomean , donde todo canto miro [+]
366 1872 ROSCAN872 118 s ' aniquila canto máis a noite agarda . [+]
367 1872 ROSCAN872 135 tan solo de canto en polvo terrenal se viste inda correndo un [+]
368 1872 ROSCAN872 141 e canta dicha a humanidad ' encerra verteu ÷se do seu peito escandecida . [+]
369 1872 ROSCAN872 147 ningunha de cantas en redondo requería . [+]
370 1872 ROSCAN872 158 Deron ÷lle , en fin , canto amargo tén a vida no seu seo . [+]
371 1872 ROSCAN872 192 pasa refrescando canto abrasa o qu ' o sol ardente crobe . [+]
372 1872 ROSCAN872 196 chan d ' amor prefiero a cant ' hai grande ou severo en tod ' a terra [+]
373 1872 ROSCAN872 197 ¿ Cómo non , si ora estou vendo , nun paisax de prata e rosas , canto [+]
374 1874 BLNPO1874 426 { CCX , 14 1874 - 81 } 1335 Hei d ' ir contigo ó muíño e facer canto [+]
375 1875 LAMES1875 5 que cantos por bos gallegos se teñen , precuren xeneralizar o [+]
376 1875 LAMES1875 5 <3 Rosalía Castro de Murguía 3> : ¡ canta tenrura e canto sentemento [+]
377 1875 LAMES1875 7 probe ; pido ÷lle pois de favor a cantos merquen iste libriño , [+]
378 1875 LAMES1875 24 E cal si fosen o demo Trasfulcan cant ' iles tocan ; VI Comenza [+]
379 1875 LAMES1875 37 que vivir non podo Sin seu amor , que foi todo Canto na terra [+]
380 1875 LAMES1875 44 prefumes , E lus e vida das hortas , Sospiros de cantos sofren , [+]
381 1875 LAMES1875 44 E bágoas de cantos choran ; Pra compoñer isas cántigas Coas que [+]
382 1875 LAMES1875 49 Trunfou o patriotismo da codicia : Sepian cantos nos ven con indifrenza , [+]
383 1875 LAMES1875 56 eirexas vexo por diante , E cantas torres e canta crus ! Fai <1 San [+]
384 1875 LAMES1875 57 A cunfundir ÷se no curazón ; En canto miro vexo poesía : Ven miña [+]
385 1875 LAMES1875 63 homes , ¡ Canta fartura nos ricos ! ¡ E canta fame nos probes ! Canto [+]
386 1875 LAMES1875 66 encantos , canta harmonía Ten tarde e noite , mañán e día Todos [+]
387 1875 LAMES1875 78 no ceo , Cantas grandezas forxa o deseo Todas xuntiñas alí vos [+]
388 1875 LAMES1875 100 canta muller ! Cabelos negros , cabelos rizos Homes que sodes antoxadizos [+]
389 1875 LAMES1875 101 son as malas fadas - Abofé que non entendo Canto me dis <3 Xuliana 3> ; [+]
390 1875 TRESUE875 33 ¡ Con canto pracer ouvíamos todiña a xente pequena , aqueles contos [+]
391 1876 LAMES2876 19 Entr ' as follas dos buxos e loureiros ; Ouvín logo unhas cantas [+]
392 1876 LAMES2876 32 dar ; Adiós , quiridos pais , ast ' outro día , A cantos lle pergunten [+]
393 1876 LAMES2876 32 que é de min , Digan ÷lle qu ' estou bo , den ÷lle recordos , Canto [+]
394 1876 LAMES2876 42 tristes montanas , Dos nosos vals e de todas Cantas frores dan [+]
395 1876 LAMES2876 49 a cantas Cousas había postas por drento ; Xunto da porta da sancristía , [+]
396 1876 LAMES2876 65 confondidos ; Monte Sagro inmortal , o máis erguido De todos cantos [+]
397 1876 LAMES2876 71 lonxe , unhas cantas Bateladas de campás ; Viu unha muller e dixo ÷lle : [+]
398 1876 LAMES2876 96 cantos queren e cobizan , As libertás e grorias da súa patria [+]
399 1876 LAMES2876 99 sospira , parés que chora Aquela ialma que se namora De cantas [+]
400 1876 1MA000876 2 De canto vos falo , e de moitas cousas que polo d ' agora gardo pra [+]
401 1876 1MA000876 3 con moita ansia , que non se vos esquenza canto falamos niste . [+]
402 1876 1MA000876 6 - Xa que asina o queres , <3 Farruco da Costoira 3> , fala canto teñas [+]
403 1876 1MA000876 6 que falar , pois eu estou disposto a responder ÷che a canto me [+]
404 1876 1MA000876 8 canto mellor lles era emprear os cartos en mercá- las túas follas [+]
405 1876 1MA000876 8 camiño da miña aldea ; mais veleí por canto antes de perder de [+]
406 1876 1MA000876 8 - A leña , canto máis seca , máis arde . [+]
407 1876 1MA000876 10 van abaixo , canto lle pasou na cibdá d ' <1 Ourense 1> , o martes d ' antroido . [+]
408 1876 1MA000876 10 precios de todo canto había que mascar , cheirei si o conto era [+]
409 1876 1MA000876 11 tallada de pulpo , entr ' o vaso vén e vai , demos unhas cantas voltas [+]
410 1876 1MA000876 12 Ista obriña , manda ÷selle a cantos a pidan ó Adeministrador da [+]
411 1876 1MA000876 12 Meu fillo 4> . - <4 ¡ Canto Tarda ! 4> . - <4 Alborada 4> . - <4 Os ollos do ánxel [+]
412 1876 1MA000876 17 e canto apetecérades . [+]
413 1876 1MA000876 18 vos dea saúde , e mandai en canto queirades a iste voso leial [+]
414 1876 1MA000876 017 de desafogo , fixa ÷se en todo canto pódea millorar os poucos eidos [+]
415 1876 1MA000876 19 conociche , e fala canto queiras . [+]
416 1876 1MA000876 22 mañá os mesmos d ' hoxe , isto é , us gallegos desapegados de cantas [+]
417 1876 1MA000876 22 por todo canto pra groria da nosa pátrea temos . [+]
418 1876 1MA000876 22 farían ÷nos tan ilustrados como os que máis ; temos , en fin , canto [+]
419 1876 1MA000876 28 - Bés cantos vexas , e casa canta quepas . [+]
420 1876 1MA000876 31 - Pergunta cantas queiras , que leve xuncras si non vas saír perguntando [+]
421 1876 1MA000876 31 con cantos paseaban nos <1 xardís de Posío 1> , e de camiño , facendo ÷lle [+]
422 1876 1MA000876 32 - Canto máis probe , menos limosna . [+]
423 1876 1MA000876 32 - Canto temos , ó lombo o traemos . [+]
424 1876 1MA000876 34 os seus sacrificios , e todo canto fan en ben da nosa terra : os [+]
425 1876 1MA000876 34 da triste verdá qu ' encerra canto vos vou dicindo . [+]
426 1876 1MA000876 34 máis coidado en precurar estender cantas cousas pódean ser proveitosas [+]
427 1876 1MA000876 35 - Pois logo namentres , e diga ÷lle a cantos estén soscritos a esta [+]
428 1876 1MA000876 36 - Canta máis prisa , máis vagar . [+]
429 1876 1MA000876 36 - Corta canto ve , e deixa canto topa . [+]
430 1876 1MA000876 41 cousa . Cando teñades feitas cantas angueiras teñades que facer , [+]
431 1876 1MA000876 41 Cibdás , i o comercio , puxo da súa parte canto lle foi posibre [+]
432 1876 1MA000876 45 nunhos cantos plegos de papel de probes que xa , xa ... [+]
433 1876 1MA000876 46 no que escribeu unhos garabatos , dempois de leer unhos cantos [+]
434 1876 1MA000876 47 - Pois si por cartos é , zorrega canto queiras , qu ' o meu amigo o [+]
435 1876 1MA000876 47 Sr . <3 Fresura 3> , inda ten unhas cantas amarelas no fondo da hucha , [+]
436 1876 1MA000876 49 demos , e apañando cantas cadelas teño polas faltricas e polas [+]
437 1876 1MA000876 49 o esquilón , e dempois de dar unhas cantas bateladas chocas , estarricaron [+]
438 1876 1MA000876 50 pra dar ÷lles a cantos queiran . Si as crases pasivas non cobran , [+]
439 1876 1MA000876 50 Dos fortes e froxos ; En cant ' a nós ¡ carafio ! Xa varía o conto , [+]
440 1876 1MA000876 52 cantos , E dispois disto Fóra botá- los , Pra que se vaian A outro [+]
441 1876 1MA000876 53 quero contar ÷vos cantas cousas boas se preparan nesta cibdá pra [+]
442 1876 1MA000876 54 e virán cantos gaiteiros teñan mentres de apañar unha onza d ' ouro [+]
443 1876 1MA000876 55 - Agarda esquecía ÷me decir ÷che unha cousa . A cantos suscritores [+]
444 1876 1MA000876 55 años , ovellas , carneiros e toda canta cras de bestas se crían [+]
445 1876 1MA000876 61 Cantos pobos son relembrados polos seus adiantos na cencia , polas [+]
446 1876 1MA000876 61 Canto eu vos poidera decir diste gallego , non fora máis qu ' unha [+]
447 1876 1MA000876 62 - Pois toca canto queiras , que hoxe leve xuncras si hai en <1 Ourense 1> [+]
448 1876 1MA000876 66 as mozas i os mozos estarricaron a perna canto quixeron ; os gaiteiros [+]
449 1876 1MA000876 66 choraba , e cantos ben queremos a ista bendita terra de <1 Galicia 1> , [+]
450 1876 1MA000876 67 o diaño do coheteiro de <1 Ribadavia 1> fumegou ÷nos canto quixo : [+]
451 1876 1MA000876 68 alá van : Cantos gasten monteira Veñan a <1 Ourense 1> A soltá- los [+]
452 1876 1MA000876 70 d ' <1 Ourense 1> , pois ademais de pagar o trabuco acachean ÷me canto [+]
453 1876 1MA000876 71 a contar canto me pasou no viaxe do Ferrocarril o día das festas [+]
454 1876 1MA000876 71 - Pois fala logo canto queiras que será mao d ' estarricar as orellas [+]
455 1876 1MA000876 71 da grileira á que vagón lle chamaron unhos cantos larpeirós qu ' estaban [+]
456 1876 1MA000876 72 canto me pasou camiñando en grobo polas nubes . Namentres precurade [+]
457 1876 1MA000876 73 e que teñen coidado de facer máis relembradas e duradeiras cantas [+]
458 1876 1MA000876 73 grorias temos pra orgullo da nosa terra . Canto en ben dela se [+]
459 1876 1MA000876 73 Cicaes comprendendo canto vos digo , o entusiasta e bo fillo do [+]
460 1876 1MA000876 74 camiñei por istes ventos de Dios dando millenta cabriolas e cantos [+]
461 1876 1MA000876 74 ben me queren , que non son poucos , cobizarán saber canto me sucedeu [+]
462 1876 1MA000876 74 a cabeza chea de vento ; abofellas que s ' enganan , pois eu canto [+]
463 1876 1MA000876 75 trabuco , os que creemos canto nos din os polítecos , os que facemos [+]
464 1876 1MA000876 75 e cantos tivemos a mala acordanza de non soscribir ÷nos nin ler [+]
465 1876 1MA000876 75 imbo , pois cantos pequenos nil vivían , fuxiron a máis non poder , [+]
466 1876 1MA000876 75 algo a cantos m ' escoitaron , pois todos se foron pondo amarelos . [+]
467 1876 1MA000876 78 resoiro , vou levar pra <1 Ourense 1> unhas cantas fardeladas diste [+]
468 1876 1MA000876 78 do Norte 1> , e regalar ÷lle ó señor Abade , que o quero moito , canto [+]
469 1876 1MA000876 78 cantos poetas lle botaron versos á lúa : naide entre sin traguer [+]
470 1876 1MA000876 80 A múseca toca ; as parexas bailan canto poden ; as xentes de <1 Velle 1> [+]
471 1876 1MA000876 80 miña presoa adivirto ÷lle que veña a responder ÷lle canto se lle [+]
472 1876 1MA000876 82 volto ) que me fixo ver cantas estrelas hai . [+]
473 1876 1MA000876 86 dicir ÷nos nus cantos artícolos o que o pobo cobiza pra chegar [+]
474 1876 1MA000876 88 Ista obriña , manda ÷selle a cantos a pidan ó Adeministrador da [+]
475 1876 1MA000876 88 Meu fillo 4> . - <4 ¡ Canto Tarda ! 4> . - <4 Alborada 4> . - <4 Os ollos do ánxel [+]
476 1876 1MA000876 91 o pantrigo , o ourego e canto necesitan si eles o teñen . [+]
477 1876 1MA000876 91 Cantos pescados o Siñor deu ; Sardiñas , peixes , melruza , xardas : [+]
478 1876 1MA000876 92 máis fume na cachola Que fume nun forno fai , Alancando canto [+]
479 1876 1MA000876 93 canto hai en <1 Galicia 1> é dos gallegos . [+]
480 1876 1MA000876 93 Artícolo once . Cantos cobicen ser Deputados pola terra de <1 Galicia 1> , [+]
481 1876 1MA000876 93 pra <1 Bos Aires 1> por non atopar traballo , e todas cantas cousas [+]
482 1876 1MA000876 94 e sono coas almas en pena tóda- las noites . Nada me fan cantos [+]
483 1876 1MA000876 97 e doi ÷nos moito que non s ' alcontren á nosa beira cantas presoas [+]
484 1876 1MA000876 98 unha señora que , canto mellor a tratan , peor s ' amostra . ¡ Muller [+]
485 1876 1MA000876 98 pidides . A todo canto vós queirades , direi amén ; e pra que vexades [+]
486 1876 1MA000876 99 e pra que teñades seguridá de canto vos digo , alá vai o númaro : [+]
487 1876 1MA000876 99 que bote cantos fogos teña gardados ; o <3 Bonifacio 3> , que repinique [+]
488 1876 1MA000876 99 ¡ Resoiro ! abonda Pra qu ' en xusticia Cantas presoas Por alí pasen [+]
489 1876 1MA000876 100 Cun porco por compañeiro ; Cantos no <1 café do Alcroque 1> Pasan [+]
490 1876 1MA000876 103 che dan canto che fai falta ? Pensa un pouquiño dinantes de facer [+]
491 1876 1MA000876 103 cando non che diga amén a canto eu digo , deixo que me curten [+]
492 1876 1MA000876 103 canto agora non queiras deprender . [+]
493 1876 1MA000876 104 levou cantas cadelas tiñan nos queixós . [+]
494 1877 1MA000877 105 Canto lle socedeu ó <3 Castore 3> co tío <3 Antón 3> no adro da eirexa [+]
495 1877 1MA000877 106 que cantos vivimos n ' aldea e pomos monteira e calzós de riaza . [+]
496 1877 1MA000877 106 de rico , enganar unhas cantas rapazas primeiro , casar ÷me cunha [+]
497 1877 1MA000877 107 é canto pode dicir ÷se . [+]
498 1877 1MA000877 107 anque penso ir a algúas roxoadas i encher ÷me canto poida , non [+]
499 1877 1MA000877 107 boa voluntá do mundo , e que digo verdá en canto poño . [+]
500 1877 1MA000877 107 de porco ; viño canto queira , pois teño unha cuba de sete moios [+]
501 1877 1MA000877 108 por <1 Ourense 1> , Por certo malcriados , cheos de vicios Pois canto [+]
502 1877 1MA000877 114 de canto vos conveña , entreterendes ÷vos en ler algúas cousas [+]
503 1877 1MA000877 116 ocasión , De canto pase en <1 Moreiras 1> Coas rapazas casadeiras , [+]
504 1877 1MA000877 116 cobran os maiestros d ' escola e que todos fixemos canto poidemos [+]
505 1877 1MA000877 119 rebulidora que lle fará ferver a sangre no corpo a cantos cheguen [+]
506 1877 1MA000877 119 unha larpadela enxebre a cantas presoas mores de vintecinco anos [+]
507 1877 1MA000877 119 Pérez 3> , e unha dúcea a cantos fogueteiros haxa en <1 Ourense 1> . [+]
508 1877 1MA000877 119 De canto na festa soceda , daremos conta noutro parrafeo . [+]
509 1877 1MA000877 128 Alcalde , groria a todos Cantos rixen o cotarro , A carne volve ÷se [+]
510 1877 1MA000877 130 rizo , e non hai múseca millor qu ' a gaita prós ouvidos de cantos [+]
511 1877 1MA000877 132 pecados pregaminosos , e vin ... ¿ Qué coidades que vin ? A us cantos [+]
512 1877 1MA000877 133 qu ' ela ten , chama a atención de todos cantos pasan polas súas [+]
513 1877 1MA000877 137 Alcontraba ÷me unha noite á beira dus cantos homes e dos mozos [+]
514 1877 1MA000877 138 Siñor , o Domingo de corredoiro do ano pasado , us cantos amigos , [+]
515 1877 1MA000877 139 ouíndo , Cantos beilaban surrindo , Acababan por chorar ; Pero cand ' il [+]
516 1877 1MA000877 140 Por eso , cando a tocar Se puña o gueiteiro lindo , Cantos viñan [+]
517 1877 1MA000877 142 - Non deixas de ter razón en canto se falou nantronte , e agora [+]
518 1877 1MA000877 143 Por cantos ricos hai non se troca ; ¡ Qu ' indifinibre vaga tenrura [+]
519 1877 1MA000877 143 Semella a fala queixumbradora ; Cantos espertan dunha alborada [+]
520 1877 1MA000877 146 lareira o gato noso ; E canto máis rañaba , Tanto máis o pescoso [+]
521 1877 1MA000877 146 <3 Marica 3> , Que canto máis me raño máis me pica ? « Ola , mostra [+]
522 1877 1MA000877 147 O festexado respondeu , canto quixeran , e que prás tres da tarde [+]
523 1877 1MA000877 150 e mozas ; Canto máis fero sea o touro , Máis legría ; non importa [+]
524 1877 1MA000877 155 e fai canto pode pra que haxa unha Exposición Rexional na ciudá [+]
525 1877 1MA000877 155 tira ÷lle cantazos a cantos queren qu ' a Esposición se faga . [+]
526 1877 1MA000877 155 atopou cus graxos que dempois de dar ÷lle cantas lombeiradas quixeron , [+]
527 1877 1MA000877 155 as costelas canto pódea » , aquel dito do meu fillo , puxo ÷me medo . [+]
528 1877 1MA000877 157 Desde hoxe , a feito deixo de visitar a cantos non quixeron soltar [+]
529 1877 1MA000877 158 que lle sirve de cárcere ! ¡ Cantas veces , probes bolboretas , por [+]
530 1877 1MA000877 158 Hoxe fai santiños con moita perfeución , e cantos lle encargan [+]
531 1877 1MA000877 159 - Por min non queda , e atopo ÷me disposto a dar canto se queira , [+]
532 1877 1MA000877 163 e que sei eu cantas cousas , e agora queren ÷nos acorralar pola [+]
533 1877 1MA000877 163 mesmo porteiro , Algoacil , tinteiros , portas , E cantos papeles [+]
534 1877 1MA000877 164 A unhas cantas , E unhos cantos , Que non nomeo Por non ser largo [+]
535 1877 1MA000877 166 cantas músecas , turreiros e cartos hai no mundo . [+]
536 1877 1MA000877 166 Un distes últimos días pola noite , xuntámo- nos us cantos amigos , [+]
537 1877 1MA000877 167 medio dormindo ( Eiquí teño que poñer Unhos cantos suspensivos , ) [+]
538 1877 1MA000877 169 se casar a pobos de lonxe , e canto máis lonxe mellor . Eiquí cadra [+]
539 1877 1MA000877 170 atención en canto vos digo , ¡ e valla ÷me Dios ! ¿ Cál son os froitos [+]
540 1877 1MA000877 176 disgracia us cantos tiveron a malfadada idea d ' as fomentar , cando [+]
541 1877 1MA000877 176 En canto á nosa carta primeira , suprico ÷lle que a non poña no [+]
542 1877 1MA000877 177 suscrición ; todos cantos queiran recebir os parrafeos manden [+]
543 1877 1MA000877 178 moito a us cantos traballadores que na hora de descanso se puxeron [+]
544 1877 1MA000877 178 Por fortúa , todo se compuxo cus cantos asobíos e non tiven outra [+]
545 1877 1MA000877 180 canto Tapaba <3 Eva 3> Coas verdes follas Dunha figueira ; Istes [+]
546 1877 1MA000877 181 do ano de suscrición ; todos cantos queiran recebir os parrafeos [+]
547 1877 1MA000877 183 O meu vulto pra zurrar ÷lle , Unhos cantos fungueirazos : Dicen ÷me [+]
548 1877 1MA000877 190 us cantos fiachos , i o mesmo que si fose un prateiro , compuxo [+]
549 1877 1MA000877 193 MALLAR EN FRÍO De cantas cousas de proveito se poden en <1 Galicia 1> [+]
550 1877 1MA000877 194 emprobecido ; us homes honrados desconecidos no mundo : todo canto [+]
551 1877 1MA000877 194 a un canto leva consigo : que fan a bulra dos de monteira : que [+]
552 1877 1MA000877 195 ollo propio unha biga ; Conezo nista ciudade Unhas cantas rapaciñas , [+]
553 1877 1MA000877 196 Roga ÷selle tamén a cantos non pagasen as cadelas ( que non son [+]
554 1877 1MA000877 198 e contestar ÷me a cantas perguntas che faga . [+]
555 1877 1MA000877 198 - Vaia , estás ÷me compremetendo con canto me dis , e non quero ir [+]
556 1877 1MA000877 199 canto viño quixeron , e algunhas mulleres entraron no conto , e [+]
557 1877 1MA000877 199 niste pobo un Certamen que vai dar que falar a cantos levamos [+]
558 1877 1MA000877 199 En agarda de canto aconteza de novo , queda pra llo dicir iste [+]
559 1877 1MA000877 199 parlas canto lle ves ós demais , e calas o que a ti che pasa : [+]
560 1877 1MA000877 201 cantos anos teño , e sin que me custe un carto , non poño moito [+]
561 1877 1MA000877 202 as luces alí , os ollos me levan cantos beira das <1 Burgas 1> viven . [+]
562 1877 1MA000877 202 cos que teñan cartos , bica ÷lle os pés a cantos páxaros gordos [+]
563 1877 1MA000877 202 sin curazón e sin dinidá , adulador de cantos remexan o cotarro , [+]
564 1877 1MA000877 202 pra ser mandarín e facer sorte , é necesairo vir d ' afora , de canto [+]
565 1877 1MA000877 203 e vosté mande en canto queira a iste seu compañeiro de cirigolas , [+]
566 1877 1MA000877 204 coa cuale varren Canta vasura hai ciscada Nas aforas da ciudade , [+]
567 1877 1MA000877 204 Arrimar con pau de Seixo Unhas cantas lombeiradas Que si non [+]
568 1877 1MA000877 205 coa curia se refiren , pois por letrado se ten , e téñe- no cantos [+]
569 1877 1MA000877 206 final ; falar das pragas d ' <1 Exiuto 1> , falar non sei de cantas [+]
570 1877 1MA000877 207 conta co cariño de cantas presoas de ben hai niste pobo a mais [+]
571 1877 1MA000877 208 chegue astra elas ; Mais de cantos xogos haxa Non hai un que non [+]
572 1877 1MA000877 211 a cantos na <1 Cruña 1> viven : astra lle fixeron regalos ó <3 Lagartixo 3> . [+]
573 1877 1MA000877 211 Pro namentres mande en canto queira ó seu compañeiro , <3 Pepe do [+]
574 1877 1MA000877 211 ( qu ' é bo peixe por máis que sexa amigo dos santos ) canto por [+]
575 1877 1MA000877 212 cantazos a cantos teñan o pracer d ' escoitá- la . [+]
576 1877 1MA000877 214 pra lle coller canto teñen sólo pra pagar trabucos e { foros } [+]
577 1877 1MA000877 214 canta apatía e desuneón nos carauteriza con detrimento da nova [+]
578 1877 1MA000877 216 Cantas cousas vexo De día e de noite , Xa tarde xa cedo Nos pobos [+]
579 1877 1MA000877 216 que forman Noso Auntamento : Cantas cousas pasan Polo antiguo [+]
580 1877 1MA000877 216 cuchicheos Galás de lanvitas Que din en secreto Amores a cantas [+]
581 1877 1MA000877 218 Pois amiguiños de Dios , agarapiñando cantas cadelas tiña nas faltriqueiras [+]
582 1877 1MA000877 218 monteira , amostraremos canto somos e valemos . [+]
583 1877 1MA000877 222 - ¡ Tivera eu padriños ! Polo demais pergunta ÷lle a cantas rapazas [+]
584 1877 1MA000877 223 de rizo e monteira : ¡ si vira qué garridiño parecía ! Canto vaia [+]
585 1877 1MA000877 224 canto queira , como non sean almendras , nin roscas de cazo a iste [+]
586 1877 1MA000877 226 eiquí se fixo , tiña que vender calzós , monteira e cantos chirimbolos [+]
587 1877 1MA000877 227 teño que dicir a cantos queiran siguir sendo soscritores . [+]
588 1877 1MA000877 227 Tiña unha noiva preto da súa aldea , e cantas noites ó mundo viñan , [+]
589 1877 1MA000877 228 pois , cal namorado Que mas quere , por seu mal , Canto máis é desviado ; [+]
590 1877 1MA000877 228 abofé non s ' amostra tan despexado e limpo como quixéramos cantos [+]
591 1877 1MA000877 228 nin vergonza , nin cartos , e calan a canto lles digan , e van agarrando [+]
592 1877 1MA000877 228 O Rei millorou ÷se por compreto : aforro ÷me o decir ÷lle canto me [+]
593 1877 1MA000877 229 canto se lle antoxe a iste seu amigo que lle desexa moita vida [+]
594 1877 1MA000877 229 folla manda ÷selles a cantos deben algús reás por trimestres atrasados [+]
595 1877 1MA000877 229 A cantos niste caso s ' alcontran non se lle mandan máis follas [+]
596 1877 1MA000877 231 Un a un e con descanso ; En canto a festexos e ... As ovaciós [+]
597 1877 1MA000877 233 A cantos câs e gatos hai en <1 Ourense 1> , mandaron ÷lle programas [+]
598 1877 1MA000877 233 moi boíña , mui querida de cánto- la coñecen , e compracente con [+]
599 1877 1MA000877 233 e sombreiro de picos mollando a baoneta en cantos atopaban e [+]
600 1877 1MA000877 234 A nobre cibdá de <1 Lugo 1> chama a todos cantos por bos gallegos [+]
601 1877 1MA000877 234 as produciós de <1 Galicia 1> , diante por diante de cantos cheguen [+]
602 1877 1MA000877 234 pois agora , en <1 Lugo 1> , pode ÷se probar isto a cantos por convenencia [+]
603 1877 1MA000877 235 Á miñoca i ó bezbello » ; Pasaron uns cantos días Tomou seus conecementos , [+]
604 1877 1MA000877 236 canto me contaron Todo canto me dixeron : Quen topou en <1 Celanova 1> [+]
605 1877 1MA000877 236 Nin xa na <1 Cruña 1> E si m ' apuran Nin máis alá ; En canto a grobos , [+]
606 1877 1MA000877 236 o <3 Maurelo 3> En canto escribe Ósos a todos : Ósos nos dá Co seu [+]
607 1877 1MA000877 236106 oito , ten a costume de lle tirar os meigallos a cantos alí van [+]
608 1877 1MA000877 237 canto antes o parrafeo do día 4 diste mes , que o quero ver . Dea ÷lleme [+]
609 1877 1MA000877 238 canto tiña coor , lús e movimento na súa aldea . Moitas veces , [+]
610 1877 1MA000877 238 que cantas medecinas e médecos hai no mundo non chegan a curá- lo . [+]
611 1877 1MA000877 239 Cantos gallegos deixan a <1 Galicia 1> , xa teñan sorte ou non a [+]
612 1877 1MA000877 239 de tal nai , que , casi nun lustro , veu morrere cantos ardentes [+]
613 1877 1MA000877 240 seu amor pátreo , estende canto pode as súas follas entr ' os gallegos [+]
614 1877 1MA000877 240 por cantos temos a sorte de conecé- lo i a honra de chamar ÷nos [+]
615 1877 1MA000877 240 <3 Tío Marcos 3> , mande en canto queira a iste seu compañeiro , <3 Farruco [+]
616 1877 1MA000877 244 - ¡ Pra que vaia dempois a parolar todo canto facemos ! PENSAMENTOS [+]
617 1877 1MA000877 244 adivirte ÷se que pró domingo que vén , cantos deban algo polo trimestre [+]
618 1877 1MA000877 247 ben que gozas ? Durme canto queiras Durme sin zozobra , En tanto [+]
619 1877 1MA000877 247 acaso De canto destas ladeiras Ó vulgo , facendo caso , Refire [+]
620 1877 BLNPO1877 454 nen teñas misas por min cantas máis misas me teñas , máis penas [+]
621 1877 BLNPO1877 454 teñas misas por min cantas máis misas me tengas , mas tormentos [+]
622 1878 LOSPOE878 170 laureiros ; moitos froitales grandes , pequenos , de cantas castes [+]
623 1878 LOSPOE878 197 Comí- no , mais decraro , e xuro canto digo , qu ' estaba xa aquel figo [+]
624 1878 PRZVER878 16 harmonía de canto no eido ve . [+]
625 1878 PRZVER878 21 orfos sin lar ! ¡ Ai , canto recordo , canto ! Paxariños voadores , [+]
626 1878 PRZVER878 46 ¡ Ai , canto un home soña adormecido ! ¡ Cántas veces tamén soña desperto , [+]
627 1878 PRZVER878 53 túa mamoria cuan súpetas a ti te desprecearon ? ¿ Por qué , grandezas [+]
628 1878 PRZVER878 67 perdida ! ¡ Ai ! cantos goces sempre a ialma espera ! hoxe con canto [+]
629 1878 SACPOE878 382 longos hourizontes , E cant ' o mundo en si encerra ; Teu o pabellón [+]
630 1878 SACPOE878 383 groria , eiquí tes Canto drento di min hai ; Meu curazón , santa [+]
631 1878 AONPOE878 309 Canto abonde pra o noso recreo , Para noso regalo e pracer . [+]
632 1878 AONPOE878 380 Si sabe canto sufrín qu ' entre suspiros e ais o mar da vida fendín , [+]
633 1880 LAMSAU880 6 de sorte ? ¡ Non ves que cantos deixan as aldeas cobizando medrar , [+]
634 1880 LAMSAU880 12 que te cobren vas a trocar , mal pocado , canto máis andes , máis [+]
635 1880 LAMSAU880 25 caste , como lle chamamos cantos con ollos espantados vemos , como [+]
636 1880 LAMSAU880 26 dous veciños solo coa gracia do siñor quedaron , pois todo canto [+]
637 1880 LAMSAU880 30 recolle , aires da terra natal que teñen cantos feitizos soñan [+]
638 1880 LAMSAU880 43 Volvín ÷me prá porta , logo arrepuxei ÷na ; berrei canto puden chamando [+]
639 1880 LAMSAU880 56 de cantos seres ó meu coidado Dios deixa e confía : teño que dar [+]
640 1880 LAMSAU880 64 eiquí en <1 Galicia 1> voaran cantos polo mundo voan . [+]
641 1880 LAMSAU880 80 canto seu esforzo val , poden ÷llo dicir as bágoas que verten as [+]
642 1880 LAMSAU880 86 cantas pasiós adormecidas temos , si xenerosas , santas e nobres [+]
643 1880 LAMSAU880 88 Cantos eiquí en <1 Galicia 1> a luz primeira viron , aqueles qu ' as [+]
644 1880 LAMSAU880 88 xuventú , cantos com ' unha pelra gardamos na memoria os feitos [+]
645 1880 LAMSAU880 92 estremecer sintindo ÷se , latexa e vibra , e fecundiza cantos xermes [+]
646 1880 LAMSAU880 99 e canto máis pecaba traballando , millor , con máis primores me [+]
647 1880 LAMSAU880 101 i axuda ; darán ÷che todo canto pidas , canto pró teu traballo queiras [+]
648 1880 LAMSAU880 101 qu ' o perdeu , con tal verdade que cantos cheguen a mirar a obra , [+]
649 1880 LAMSAU880 104 mans colocadas na autitude do que aparta de si canto tén diante [+]
650 1880 LAMSAU880 112 canto me pasou , contei ÷llo . [+]
651 1880 LAMSAU880 117 nas malditas <1 Amérecas 1> , morreu ... , como cantos pr ' aló marchan , [+]
652 1880 VALMAX880 266106 - Gracias , señora ; viva usía canto desea - responde <3 Leto 3> , agarrando [+]
653 1880 VALMAX880 281 o meu <3 Caitán 3> e eu ? Queixe ÷se , señorita , canto queira - dirixindo ÷s ' a [+]
654 1880 VALMAX880 281 boa ; o qu ' importa é saír ben e canto antes do apuro . [+]
655 1880 VALMAX880 294 o estado en que s ' achaba , e canto á amiga de súa nai e a ela [+]
656 1880 VALMAX880 294 canto pudo , e entr ' os moitos plans que se ll ' ocurriron , velaquí [+]
657 1880 VALMAX880 294 fóra de conta andaba esta que nin por canto hai quería a sorprende ÷se [+]
658 1880 VALMAX880 317 <3 Inés 3> esta proposta canto pudo , nada quería acetar ; decía que [+]
659 1880 VALMAX880 342 catro leiras , estreitou ÷se na súa casa canto pudo , traballaba [+]
660 1880 VALMAX880 342 de cabrinfollo . ¡ Cantas veces , brincando nas orelas do <1 Gundin 1> [+]
661 1880 VALMAX880 342109 de terra foi canto quedou a <3 Ermelio 3> en razón d ' herencia . [+]
662 1880 VALMAX880 342215 <3 Ermelio 3> , que soupo por esta ó golpe canto relativamente a ela [+]
663 1880 VALMAX880 402 anque sea á patachán . Así direi ÷lle canto sinta o meu corazón [+]
664 1880 VALMAX880 403 escolante qu ' en términos pulidos estendeu canto escrito houbera [+]
665 1880 VALMAX880 403 decir a <3 Ermelio 3> qu ' a casiña canto dá , come ÷o e qu ' as guicholas , [+]
666 1880 VALMAX880 461 XVI Así como nas enfermedades físicas , ou do corpo , canto máis [+]
667 1880 VALMAX880 461 e de quen o ousequiaba ; pra a voda , canto se pudese e permitise [+]
668 1880 VALMAX880 461 súa constancia a súa nobleza de sentimentos , canto sufrido e [+]
669 1880 VALMAX880 461 e <3 Adria 3> , escribeu ó Marqués canto pasaba , pro añadindo ÷lle [+]
670 1880 VALMAX880 461122 a permanencia súa en <1 Santiago 1> , tanto máis canto de nada lle [+]
671 1880 TOBCAN880 14 na horta , roia nel canto quixer . [+]
672 1880 TOBCAN880 20 15 c 177 . Custureira milindrosa qu ' ó palacio vai coser , canto gana [+]
673 1880 TOBCAN880 20 36 c 179 . Costureira non a quero , se ma dan crello ÷me dela : canto [+]
674 1880 TOBCAN880 31 canto levan nesta terra . [+]
675 1880 LAGOGA880 47 pois poden ÷se dar de balde , que canto saben é o vento ; Moito [+]
676 1880 BLNPO2880 13 teño un salgueiro na horta , roia nel canto quixer . [+]
677 1880 BLNPO2880 18 1507 Custureira milindrosa qu ' ó palacio vai coser , canto gana [+]
678 1880 BLNPO2880 20 dela : canto pillo hai na rúa dorme na cama co ' ela . [+]
679 1880 ROSFOL880 026 para rexer cantas fatigas poidan afrixir á parte máis froxa e [+]
680 1880 ROSFOL880 12 E para sempre adiós cant ' eu quería ! ¡ Qué terrible abandono ! Antre [+]
681 1880 ROSFOL880 12 cantos sarcasmos hai , ha d ' haber e houbo , non vin ningún qu ' abata [+]
682 1880 ROSFOL880 23 donde cant ' eu quixen descansa vidas da miña vida , anacos das [+]
683 1880 ROSFOL880 24 vida , sin tempestás nin bágoas , ¡ canto , cando eu tornare , vítimas [+]
684 1880 ROSFOL880 28 ¡ Señor Santísimo , ós teus pés , canto tamén d ' angustia sudado teño ! [+]
685 1880 ROSFOL880 63 ouro , contempra inmóbil con ollos fixos canto alí está . [+]
686 1880 ROSFOL880 65 ¡ Qué pracidamente brilan o río , a fonte i o sol ; canto brilan ... , [+]
687 1880 ROSFOL880 89 fogo ) , canto máis com ' un del , repuna logo . [+]
688 1880 ROSFOL880 100 cantos o seu bafo pestífero n ' a atopan no espazo nin na terra [+]
689 1880 ROSFOL880 107 E anque desto nada sabe , eu sei canto poido dela , mais que tal [+]
690 1880 ROSFOL880 111 ¡ Corazón , canto es tirano , i es profundo , meu amor ! Pois eu , sin [+]
691 1880 ROSFOL880 114 ¡ Cuan lonxe , canto , das escuras niebras , dos verdes pinos , das [+]
692 1880 ROSFOL880 139 se diga , é rabiar canto un pode . [+]
693 1880 ROSFOL880 153 Celicios , cantos poder ; penitencias , a Dios dar ; mais santo n ' houbo , [+]
694 1880 ROSFOL880 167 I hai nas montañas nosas e nestes nosos ceos , en canto aquí tén [+]
695 1880 ROSFOL880 167 vida , en canto aquí tén ser , cores de brilo soave , de trasparencia [+]
696 1880 ROSFOL880 184 de callos como unha cesta á probe , e viño , e pan branco canto [+]
697 1880 ROSFOL880 189 qu ' era d ' un canto deseiar podía . [+]
698 1880 ROSFOL880 191 compasívo- los vellos « ¡ de cantas penas se librou ! » , decían . [+]
699 1880 ROSFOL880 193 tanta ? Pois canto á vista encanta e nos finxe o ardentísimo deseo [+]
700 1880 ROSFOL880 195 Co poder do que pode , erguín ÷me altiva sin coidar canto a humana [+]
701 1880 ROSFOL880 195 falar gracioso , , qu ' é voso canto aquí vos enamora ; pero vós e [+]
702 1880 ROSFOL880 203 i esas frores , na alma triste , canto pesan ! Polas silveiras errante [+]
703 1880 ROSFOL880 239 pelras e esmeraldas e canto hai no mundo , non me dades nada , [+]
704 1880 ROSFOL880 242 soledades que amaba canto temía . [+]
705 1880 ROSFOL880 243 ¡ Como lle doi a ialma , pero canto lle doi ! De día nin de noite [+]
706 1880 ROSFOL880 244 tamén ¡ canto lle doi ! I eu ben sei que non pode sandar do corazón . [+]
707 1880 ROSFOL880 249 ¡ E canto alí falamos en secreto , e sempre del , Dios mío , del , [+]
708 1880 ROSFOL880 249 ¡ Cantas tristezas , cantos queixumbrosos sospiros m ' atormentaron ! [+]
709 1880 ROSFOL880 249 ¡ Cantos do meu peito saíron ! Pero todo en sacreto ; qu ' esto a [+]
710 1881 PICCAR881 249 En cant ' ás costumes en xeral , son boas ; pro mellor parecese a [+]
711 1881 SACLIT881 64 de min t ' apartes , Pois é o honor canto teño . [+]
712 1881 SACLIT881 69 a túa cara Que canto teu pai posee . [+]
713 1881 SACLIT881 79 Amores ó lonxe , lonxe , Que ó cerca calquera os tén ; Canto máis [+]
714 1881 SACLIT881 79 de lonxe , lonxe , Canto máis se lle quer ben . [+]
715 1881 SACLIT881 111 me casar , Prometeu ÷me canto tiña , E desque me viu casada , [+]
716 1881 SACLIT881 113 Aquela disimulada Que non lle fala a ninguén Canto máis disimulada , [+]
717 1881 SACLIT881 113 Cantos máis amores tén . [+]
718 1881 SACLIT881 147 Agora que vén a leva , Cantos choros ha d ' haber ; Hei ÷te de ver [+]
719 1881 SACLIT881 148 desventuradiña , Canto m ' o sol engañou ! . [+]
720 1881 SACLIT881 151 canto lle pido , Pagado por meu diñeiro . [+]
721 1881 SACLIT881 155 alto , Mozas de <1 Soutomaior 1> ; Altiño , altiño , alto , Canto [+]
722 1881 SACLIT881 185 pola calle vas ; Coas palabras que tes , ¡ A cantos enganarás ! [+]
723 1881 SACLIT881 216 canto máis grande é Menos se ve ? ¿ Qué é unha cousa , qué é , [+]
724 1881 SACLIT881 216 Que canto máis lle quitan , Máis grande é ? Catro damas nunha [+]
725 1881 SACLIT881 229 teu cabalo , Nin teñas misas por min ; Cantas máis misas me teñas , [+]
726 1881 SACLIT881 229 as miñas rentas , E terei misas por ti . - Cantas máis misas me [+]
727 1881 SACLIT881 305 A auga , canto máis se bate , máis s ' enloda . [+]
728 1881 SACLIT881 306 A leña , canto máis seca , máis arde . [+]
729 1881 SACLIT881 310 Canta máis prisa , máis vagar . [+]
730 1881 SACLIT881 310 Canto máis lle dan ó tolo , máis quer . [+]
731 1881 SACLIT881 310 Canto máis prima , máis se ll ' arrima . [+]
732 1881 SACLIT881 310 Canto máis probe , menos limosna . [+]
733 1881 SACLIT881 313 Do sol e do superior , canto máis lonxe , millor . [+]
734 1881 SACLIT881 316 Meu parente é <3 Pero 3> bo ; canto me dá , tanto ll ' eu só . [+]
735 1881 SACLIT881 330 <3 Xesús 3> , <3 María 3> e <3 Xosé 3> , canto máis imos , pior é . [+]
736 1881 SACLIT881 331 Canto temos , ó lombo o traemos . [+]
737 1881 SACLIT881 332 oficio é nobre ; canto se gana , canto se come . [+]
738 1881 SACLIT881 333 O perol i o sol , canto máis limpo , millor . [+]
739 1881 SACLIT881 334 Pagar e morrer , canto máis tarde , millor . [+]
740 1881 SACLIT881 335 Terras , cantas vexas ; casa , canta sexas . [+]
741 1881 SACLIT881 337 A truita i a mentira , canto maior , tanto millor . [+]
742 1881 SACLIT881 345 Castelo de <1 Sande 1> , pernas d ' avión , cantas terras ve , todas dil [+]
743 1881 SACLIT881 346 Corta canto ve , e deixa canto topa . [+]
744 1881 MSARIS881 86 Cansa ÷m ' a vida - soño na morte ... ¡ Ai ! ... Non , non sabe - cant ' o [+]
745 1881 MSARIS881 107 chaqueta , Outr ' apreta ... ¡ Si siquera fora sola ! ¡ Ai , si canto [+]
746 1881 MSARIS881 107 veu a fonte , <3 Carmela 3> , falar podera , Cantas cousas d ' hox ' e [+]
747 1881 IGSIG1881 72 brancas ribeiras cantas veces rebuldando os pés mollaba nas beiras [+]
748 1881 BLNPO2881 108 neve ; vale máis a túa cara que canto teu pai posee . [+]
749 1881 BLNPO2881 164 canto máis disimulada , cantos máis amores ten . [+]
750 1881 BLNPO2881 218 teño un amor lisongueiro , que me dá canto lle pido , pagado [+]
751 1882 IGLFON882 5 millor respeto por todos cantos de bos gallegos se prezan ; deu ÷m ' alento [+]
752 1882 IGLFON882 7 vixiando canto pasa no rueiro . Despois de ver aínda cerradas [+]
753 1882 IGLFON882 11 ¡ Troca ÷s ' en cero ! ... ( Pausa . ) Pro , en canto non espertan un e [+]
754 1882 IGLFON882 16 { Estebo } ¡ Todo , todo Canto ti poidas maxinar ll ' espuxen ! primeiro [+]
755 1882 IGLFON882 25 { Minga } ¡ El é home e fará canto lle praza ! { Minia } Ai eso ... ¡ pouco [+]
756 1882 IGLFON882 32 cerco ; Qu ' eu farei canto poida en túa axuda . [+]
757 1882 IGLFON882 32 verdá canto lle digo Como aluma este sol do medio día . [+]
758 1882 IGLFON882 44 por canto haxa ... [+]
759 1882 IGLFON882 44 quede De cantos m ' ofendés . ¿ Qué mal vos fixen ? ¡ Todos contra [+]
760 1882 IGLFON882 45 canto Un home facer pode por mullere . [+]
761 1882 PINEGL882 79 bés : Aí veñen os alarbes como o fogo Levar ÷che canto tés . [+]
762 1882 PINEGL882 81 E canto máis aguda e refinada É a civilización , Descobre máis [+]
763 1882 PINEGL882 87 vivirás ; Deixemos canto temos , Que o leve , e que se farte Quen [+]
764 1882 POPPOE882 44 por tod ' as bandas da aldea ; Canto a gaita máis resoa , o tamboril [+]
765 1882 POPPOE882 44 máis aperta ; canto máis s ' espirriquita , este máis touporroutea ; [+]
766 1882 POPPOE882 49 xuncas , <3 Minguiña 3> ! canto ti queres non quero : Agora chegas , [+]
767 1882 POPPOE882 68 pode consolar ÷me , Porque todo canto miro Vén de meu fillo a falar ÷me , [+]
768 1882 POPPOE882 91 xuntai corazós , almas e peitos , Cantas bagullas regan este mundo , [+]
769 1882 POPPOE882 109 á criada : ¿ Qué teño aquí , <3 Marica 3> , Que canto máis me raño máis [+]
770 1882 POPPOE882 123 qué grand ' é voso nome en canto alcanza a redondés da terra todo , [+]
771 1882 POPPOE882 125 fenden recorrendo o espazo ; con canto aquesta terra dá cabida [+]
772 1882 POPPOE882 125 no regazo ; ¡ Siñor ! ¡ Siñor : en todo canto encerra a redondés da [+]
773 1883 MTNPOE883 23 corpo ben , I a seuta dos probes vai , A pidir a cantos vén . [+]
774 1883 MTNPOE883 37 - ¿ Cantos aniños tes , rapaza ? - Sete . [+]
775 1883 MTNPOE883 79 Cantas noites se pudera Roubar un manoxo deles Bicara os raios [+]
776 1883 MTNPOE883 83 Ricos volvedes todos cantos vides , I eu morro á fame aquí ... [+]
777 1883 MTNPOE883 104 Qu ' esto é canto nos queda Ó camiñar pola inmortal vereda Dispois [+]
778 1883 MTNPOE883 115 as medidas Canto abrazo ch ' hei de dar . [+]
779 1883 LAGOGA883 72 eternas , tal ves nises homes malos , que canto máis van , máis [+]
780 1883 LAGOGA883 73 Comeron canto quixeron Cuasque por pouco rebentan ! Que si é que [+]
781 1883 BLNPO2883 287 pra tomar logo as medidas , canto abrazo ch ' hei de dar . [+]
782 1883 4MA001883 1 reconecesen como irmaos cantos lonxe da terra onde naceron recordan [+]
783 1883 4MA001883 2 como a maor das grorias decir a cantos queren ouví- los que naceron [+]
784 1883 4MA001883 3 eterna cantos a ser devotos nos dedicamos . [+]
785 1883 4MA001883 3 Craustros , cabildos , ligas , asociaciós , xuntas , cantos compoñen [+]
786 1883 4MA001883 4 E non parou o larpeiro astra dar ÷lle cantas quixo , e magoar ÷lle [+]
787 1883 4MA001883 5 noxo , causan pola noite horror , e dá canto queira usía , menos [+]
788 1883 4MA002883 2 dos demais . Canto pasa vén a contar ÷mo ó seu modo . [+]
789 1883 4MA002883 6 ¡ Bo fato de cadelas ! ¡ Ai cantos traballadores se manterían con [+]
790 1883 4MA003883 2 Ouvindo tal encheron ÷seme os ollos de bágoas . ¡ Ai morte canto [+]
791 1883 4MA003883 2 todo canto teño . [+]
792 1883 4MA003883 5 Coba 3> , nome que representa un mundo de sourrisas pra cantos [+]
793 1883 4MA003883 5 cantos queren ouví- lo . [+]
794 1883 4MA004883 5 O matrimonio e prato que indixesta , e canto máis se come , menos [+]
795 1883 4MA004883 7 daquela caste , como lle chamamos cantos con ollos espantados [+]
796 1883 4MA004883 7 dous veciños sólo coa gracia do Siñor quedaron , pois todo canto [+]
797 1883 4MA004883 8 Cantas prendas de vestir os fillos d ' <1 Ourense 1> tran pra rumbar [+]
798 1883 4MA005883 2 bota contas de canto custará e pensa en quen ha pagá- lo . O de [+]
799 1883 4MA005883 2 outros non perden ollo a canto fan . [+]
800 1883 4MA005883 2 entonar o estómago dos demócratas de cantas castes hai , máis [+]
801 1883 4MA005883 3 volverei ver ! Nada pode consolar ÷me Porque todo canto miro ¡ Vén [+]
802 1883 4MA005883 4 e qué sei eu cantas cousas máis ? ¡ Eu non podrei esquecer nunca [+]
803 1883 4MA005883 7 Miña nai por me casar prometeu ÷me canto tiña , cando me foi dá- lo [+]
804 1883 4MA006883 3 menistros cantos levasen apellidos deses que se chegan ó corpo , [+]
805 1883 4MA006883 6 xa é mui relembrada e conecida , pois canto máis se lee máis prace . [+]
806 1883 4MA007883 1 Certo día reprendendo a cantos andaban polas noites de trullada , [+]
807 1883 4MA007883 2 direitos do sacerdocio pr ' aldraxar en púbrico a cantos co ' eles [+]
808 1883 4MA007883 5 <3 Marica 3> , Que canto máis me raño , máis me pica ? Ola , mostra [+]
809 1883 4MA008883 1 de canto garda harmunía co tono e rango do gran mundo . [+]
810 1883 4MA008883 4 cantos non levaban o brazo crebado . [+]
811 1883 4MA008883 4 Marcos 4> que canto fala non son máis que contos dos meus nemigos . [+]
812 1883 4MA009883 2 todo canto teño , que non é moito . Quixen alcender un pito e ¡ vai ÷che [+]
813 1883 4MA009883 2 e berrei canto poiden : - Bruxas ou meigas ¿ qué raios me querendes ? [+]
814 1883 4MA009883 3 Aquela fervedura non me foi de todo mala pois canto máis fervía [+]
815 1883 4MA009883 6 correo , e fisgoneando cantos periódicos alí se dirixen ? ¿ Por [+]
816 1884 LEIOCO884 245 sei canto , E nunca tanto falaran ; Que ó procataren ÷se os mozos [+]
817 1884 AMOTRE884 7 campos abranquean , i os árbores , i as casas e todo canto hai ; [+]
818 1884 AMOTRE884 29 cantos nist ' aldeia haxa - Pense vosté as súas parolas non vaia [+]
819 1884 AMOTRE884 38 canto poden sé- lo na terr ' as mulleres as frores no outeiro na [+]
820 1884 AMOTRE884 43 eu poida , eu lle daría canto á súa boca pedir poidera por máis [+]
821 1884 MTNFIA884 5 noites a cantos alí estaban , Mirei con desemulo pra <3 Sabela 3> , [+]
822 1884 LAMPOE884 332 cantas outras picalladas que me tran a mal traguer ; cos vinte [+]
823 1884 LAMPOE884 336 renxe o carro e renxe ben , turran os bois canto poden e mui logo [+]
824 1884 LAMPOE884 440 levando á pía do lagar cantos culeiros encheran os demais , e [+]
825 1884 LAMPOE884 442 no turreiro , cantos o día enteiro estiveran na viña vendimando ; [+]
826 1884 LAMPOE884 447 por cantos ricos hai non se troca ; ¡ Qué indifinibre vaga tenrura [+]
827 1884 LAMPOE884 448 semella a fala queixumbradora ; Cantos espertan , dunha alborada [+]
828 1884 LAMPOE884 450 AS CAMPÁS DE <1 VILANOVA 1> Cantos recordos no mundo a vida do espritu [+]
829 1884 LAMPOE884 451 camiño do camposanto un enterro vai , e choran sin consolo cantos [+]
830 1884 LAMPOE884 455 perxuro sea » ; E calo , que a decir ÷che canto quero meus labios [+]
831 1884 BAEMUE884 43 miñán , sin que ninguén poidera expricar ben canto vían os ollos [+]
832 1884 BAEMUE884 101 II Seres qu ' acó neste mundo tedes canto vos antoxa ; arrolados [+]
833 1884 BLNPO2884 292 a muller , berberichos de <1 Cambados 1> que coma cantos quixer . [+]
834 1884 BLNPO2884 336 fai com ' a moza solteira en canto non ten amor . [+]
835 1884 BLNPO2884 406 de casar , que vale máis o meu gusto que canto che poden dar . [+]
836 1884 BLNPO2884 410 amá- lo , amá- lo , nenas , en canto non ten muller . [+]
837 1884 BLNPO2884 419 negra ; canto máis se molla a pruma , canta máis tinta lle queda . [+]
838 1884 BLNPO2884 425 { CLJ , 582 1884 } 3515 Miña nai pareu ÷me guapa como cantas pod ' haber ; [+]
839 1884 BLNPO2884 429 di ÷me : no teu pensamento ¿ cantos homes engañache ? { CLJ , 606 1884 } [+]
840 1884 BLNPO2884 471 { CTRE , 31 1884 , ca . } 3716 Casai ÷me , meu pai , casai ÷me en canto [+]
841 1884 BLNPO2884 486 saleta ; canto lle teño pedido conmigo que non se meta . [+]
842 1884 2MA019884 4 de sorte ? ¡ Non ves que cantos deixan as aldeas cobizando medrar , [+]
843 1884 2MA020884 2 " Dende hoxe cantos fillos d ' achego veñan á pía do bautismo pra [+]
844 1884 2MA020884 2 pra lle poñer ós seus fillos , cantos nazan nestas circustancias [+]
845 1884 2MA020884 2 En canto ás achegadizas , por dúceas contaban ÷se as <3 Bárbaras 3> . [+]
846 1884 2MA020884 3 do camposanto un enterro vai , e choran sin consolo cantos seres [+]
847 1884 2MA020884 4 canto vosté me di . [+]
848 1884 2MA021884 2 e sin perder ollo a canto se facía , dixo con voz severa : - Xa [+]
849 1884 2MA021884 7 e cantas festas cobices , alumarei ÷che con velas de tres cuarterós [+]
850 1884 2MA022884 1 - En canto a saber d ' onde son , baste ÷lle saber que nacín na provincia [+]
851 1884 2MA022884 1 en canto o <3 Tío Marcos 3> ande polo mundo pode vivir seguro qu ' irá [+]
852 1884 2MA022884 2 mundo ; fala a millor de cantas se falan ; e ninguén me contradiga [+]
853 1884 2MA022884 3 E en canto ós zarabetos , que solo falen cando fagan de pallazo [+]
854 1884 2MA022884 5 a sanidade , o teu Nome cantarei : en canto vida tivere rezarei ÷ch ' agradecido , [+]
855 1884 2MA022884 7 - Pois eu daba canto teño . [+]
856 1884 2MA022884 7 madeiras e canto tiña no seu taller o industrial <3 Bernardo Carril 3> . [+]
857 1884 2MA023884 2 escomenzou a mirá- lo fito a fito , mirou dempois canto tiña ó [+]
858 1884 2MA023884 5 cantas xentes sabidas alí escoitaban ; logo a <3 Guixarro 3> , autriz [+]
859 1884 2MA023884 5 lle dera sin pó- la cara por cantos galos de todas castas , pôlos [+]
860 1884 2MA023884 6 a carreira , non podo merecer o título de sabido : e en canto a [+]
861 1884 2MA024884 3 caraveles e colgados con fíos deles rosquiñas cantas querás . [+]
862 1884 2MA024884 5 O cesante fervía de gozo ouvindo as campanadas , e a cantos lle [+]
863 1884 2MA025884 5 acachearon ÷lle canto traguían a unhos viaxeiros que chegaban [+]
864 1884 2MA025884 5 pero yo no entro en Orense con los calcetines puestos " . } Canto [+]
865 1884 2MA025884 6 Pra facer unhos cantos agasallos en agradecemento , o cacique <3 Farruco [+]
866 1884 2MA026884 1 pra saber de fixo canto importarán as que nos ofrezan esoutros [+]
867 1884 2MA026884 3 Xa as tendas se desfixeron , e os donos van recollendo canto da [+]
868 1884 2MA026884 4 cantos hipócritas qu ' anque o son non se decraran por vergonza . [+]
869 1884 2MA027884 4 e que o saquen en precesión ? ¿ Non fai <3 San Bugallo 3> canto se [+]
870 1884 2MA027884 6 dominio que , como as <4 Partidas 4> din , queda a resultas de canto [+]
871 1884 2MA028884 1 ó labrego do conto , que pedía cantas cousas de xeito vían seus [+]
872 1884 2MA028884 2 das que reinan e non gobernan ? A cantos poetas dos que usaron [+]
873 1884 2MA028884 3 de cantos seres ó meu coidado Dios deixa e confía : teño que dar [+]
874 1884 2MA028884 6 de vez en canto soaban com ' unhas pifias bulrescas o triste croo [+]
875 1884 2MA029884 1 pra que baixasen , e cantos mozos se xuzgaban con forza pra soster [+]
876 1884 2MA029884 2 día de Corpus faltará canto se queira , pero non falta un boi [+]
877 1884 2MA029884 4 Mui logo chega o namorado rapaz , fala ÷lle mui quedo unhas cantas [+]
878 1884 2MA029884 6 curtando us manteos novos a cantos eran causantes de que nos [+]
879 1884 2MA030884 1 a cantos veciños se negan a axudá- los nas súas falcatruadas , [+]
880 1884 2MA030884 2 calar ; xoguen canto queiran ós votos , mais non se pasen a maores [+]
881 1884 2MA030884 2 e de xusticia , que cantos teñen saúde e forza fuxen dela doendo ÷lles [+]
882 1884 2MA030884 3 Volvín ÷me prá porta , logo arrempuxei ÷na ; berrei canto puden chamando [+]
883 1884 2MA030884 6 - Pois por todo canto fagan esas xuntas ou congresos , pra mellorar [+]
884 1884 2MA031884 1 canto se di , estonces estamos de máis . Eu falo ansí sin revoltas [+]
885 1884 2MA031884 3 que te cobren vas a trocar , malpocado , canto máis andes , máis [+]
886 1884 2MA031884 6 Vou aló pra morder canto alcontre , sin ningús respetos , caixas , [+]
887 1884 2MA031884 6 a pobración en <1 Acevedo 1> vai crecendo canto pode ... [+]
888 1884 2MA032884 5 e canto nela encerrou a perfidia , será logo do fogo con que queimou [+]
889 1884 2MA033884 5 fan , según me contan a cantos cadelos e cadelas non queren comer [+]
890 1884 2MA034884 2 á mioca , tódo- los políticos de <1 Madril 1> regalan ÷se canto poden , [+]
891 1884 2MA034884 3 estremecer sintindo ÷se , latexa e vibra , e fecundiza cantos xermes [+]
892 1884 2MA034884 4 non quentaba , canto o rústeco , o iñorado artista , penetraba polos [+]
893 1884 2MA034884 5 no pecar a compracencia , e canto máis pecaba traballando , millor , [+]
894 1884 2MA034884 5 i axuda ; darán ÷che todo canto pidas , canto pró teu traballo queiras [+]
895 1884 2MA034884 5 do ánxel caído i a pasión qu ' o perdeu , con tal verdade que cantos [+]
896 1884 2MA034884 5 na autitude do que aparta de si canto tén diante porque todo [+]
897 1884 2MA035884 3 cabal : na do seu sancristán , na de <3 Pepe - Miguel 3> que di a cantos [+]
898 1884 2MA036884 3 do val recolle , aires da terra natal que teñen cantos feitizos [+]
899 1884 2MA036884 4 chocolate , o azucre , o mel , o pantrigo , o ourego e canto necesitan [+]
900 1884 2MA036884 6 d ' <1 Ourense 1> a <1 Vigo 1> , e sofrir cantos traballos se pasan polos [+]
901 1884 2MA036884 6 o porvir que temos si non che trocan de libros cantos catalás [+]
902 1884 2MA037884 3 xemendo ; solo podo decir ÷vos que canto de bo , nobre e tenro , [+]
903 1884 2MA037884 3 pódea ser semellanza na terra das gracias do ceo , canto alcenda [+]
904 1884 2MA037884 3 nas almas un fogo de puros afeutos , canto leve hastra Dió- los [+]
905 1884 2MA037884 4 moito tino de recoller cantos cabuchos alcontra á mau na sancristía [+]
906 1884 2MA037884 5 Un suxeto qu ' estivera calado hastra estonces , ouvindo canto decían [+]
907 1884 2MA038884 1 e cantas menos teñamos nosoutros , seremos máis presoas decentes ; [+]
908 1884 2MA038884 4 responsos , e todo canto polo seu eterno descanso apriquen os [+]
909 1884 2MA038884 7 Propoño que se lle dean unhas cantas leuciós de nadadura no pilón [+]
910 1884 2MA039884 7 matarían a cantas persoas vivían naquela casa os ladrós ó collé- los [+]
911 1884 2MA040884 3 cantos naceron e nazan , si Dios quere ) . [+]
912 1884 2MA040884 5 teño deprendido é a que acostuma a conceder o Goberno a cantos [+]
913 1884 2MA040884 5 de facer rir e beilar a cantos a toman , sin que faga dano á saúde [+]
914 1884 2MA040884 7 canto quixeron beilaron onte , O fogo d ' aire , ( que non mo tomen [+]
915 1884 2MA041884 2 e entrei con moita aquela , dei as noites a cantos alí estaban , [+]
916 1884 2MA041884 6 cantas queira , e traio ÷lle ademais testigos qu ' o decraren e qu ' o [+]
917 1884 2MA042884 3 por canto a moeda é filla do demo e nai dos sete pecados capitales . [+]
918 1884 2MA043884 3 foi ÷no enteirando discretamente de cantas cousas de validencia [+]
919 1884 2MA043884 6 canto tiñan e quedar el por amo destas terras ... [+]
920 1884 2MA044884 5 daqueles que dan os titiriteiros , e berrando canto poiden , e [+]
921 1884 2MA044884 5 que se valen os que gobernan , pra lle botar terra a todo canto [+]
922 1884 2MA045884 2 diante dos ollos canto ll ' apeteza pra pechá- la e pra entreter [+]
923 1884 2MA045884 4 lume na foguetería e queimou ÷selle canto tiña feito . [+]
924 1884 2MA045884 4 rapaciñas pequeneiras andaban de ruada pidindo ÷lle a cantos alcontraban [+]
925 1884 2MA045884 6 unhas cantas bateladas de campás . [+]
926 1884 2MA046884 5 os bois canto poden e mui logo chegarei ; vou dar ÷lle enxabón [+]
927 1884 2MA046884 5 canto houbese de certo no caso . [+]
928 1884 2MA046884 6 protexes decote ós teus devotos , tu que lle diche ós probes canta [+]
929 1884 2MA047884 2 morren , e cantos quedan pra contá- lo non saben máis nin teñen [+]
930 1884 2MA047884 3 Os carrexeiros mentras van levando á pía do lagar cantos culeiros [+]
931 1884 2MA047884 4 cantos o día enteiro estiveran na viña vendimando . [+]
932 1884 2MA047884 6 Porriño 3> , i o que ganou <3 Alberte de Merensa 3> , canto tiña gastou ÷no [+]
933 1884 2MA048884 1 das súas fazañas , esculcaban a perguntas canto lle socedera e [+]
934 1884 2MA048884 2 praceres e tristuras , dos seus amores , de todo canto compón a [+]
935 1884 2MA049884 2 xueces , e cantos adeministran xusticia dispoñen de probas d ' abondo [+]
936 1884 2MA049884 2 Agora si se trata de supoñer que cantas chaves tén o cornetín [+]
937 1884 2MA049884 3 e berra canto pode : ¡ Vivan as nenas do <1 Porriño 1> ! ¡ Ai Cerello , [+]
938 1884 2MA049884 5 nas aldeas , e nas vilas , i en cantos lugares hai , que oien na [+]
939 1884 2MA049884 6 saudar , sempre que se pón un novo no canto do que se vai , de [+]
940 1884 2MA051884 4 dempois de tantos sigros , pitiscan , sin lle poñer mala cara canto [+]
941 1884 2MA051884 5 lles fai falta ter ortografía , pola contra canto máis doutoras [+]
942 1884 2MA051884 7 D . <3 V . C 3> . , <1 Habana 1> . - Mandaron ÷me tódo- los parrafeos a cantos [+]
943 1884 2MA052884 1 fan canto poden pra se divirtir na angueira , e máis dunha vez [+]
944 1884 2MA052884 5 as aas , un xogador que xoga canto tén a unha carta doble , un [+]
945 1884 2MA053884 2 ou non , cantos teñan ollos e sepian ler poden enteirar ÷se das [+]
946 1884 2MA053884 6 fago canto me mandas porque son obedente , pero non che fago gasto " . [+]
947 1884 2MA054884 2 mal pagador , e que canto ganaba se ll ' iba pola boca en larpadelas . [+]
948 1884 2MA054884 6 <3 Moraita 3> todo canto hai que chamar . [+]
949 1884 2MA056884 6 tanto máis canto que había pouco que tiveran unha agarrada tal , [+]
950 1884 2MA057884 2 e cantas calamidás hai no mundo , que non que a dirixise tal <3 Sancho 3> ; [+]
951 1884 2MA057884 4 gusto as cousas por ben que vaian , pón ÷se a berrar canto pode : [+]
952 1884 2MA058884 6 - ¿ E tén botellas ? - De cantas crases e das mellores que se pódean [+]
953 1884 2MA059884 2 qu ' entón non os había , pois cantos escribiron en cousas d ' arrieiría , [+]
954 1884 2MA059884 3 a paz , a morte , a guerra , todo canto non valla dous cartos ¡ abalou ! [+]
955 1884 4MA010884 6 veciños anda o run run de que o recaudador di a cantos queren [+]
956 1884 4MA011884 3 pondo ÷se preto : - Xuncras me leve si non é certo canto parola [+]
957 1884 4MA011884 4 ¡ Vaia unhas mozas ! ¡ Divino Verbo ! ¡ Cantos feitizos ... ! ¡ qué pensamentos ! [+]
958 1884 4MA012884 2 vivían xuntos e daban ÷se por satisfeitos , tanto máis canto que [+]
959 1884 4MA012884 2 da nosa terriña , cantos sondes gallegos e sentindes latexar o [+]
960 1884 4MA012884 3 deixa consolos dolces nas almas deloridas e rezusita cantas pasiós [+]
961 1884 4MA012884 3 Cantos eiquí en <1 Galicia 1> a luz primeira viron , aqueles qu ' as [+]
962 1884 4MA012884 3 xuventú , cantos com ' unha peira gardamos na memoria os feitos [+]
963 1884 4MA012884 4 siquera temos unión ; mais en canto a algueiradas e outras costumes [+]
964 1884 4MA012884 6 A leña , canto máis seca , máis arde . [+]
965 1884 4MA013884 6 Bés cantos vexas , e casa canta quepas . [+]
966 1884 4MA013884 7 Canto temos , ó lombo o traemos . [+]
967 1884 4MA013884 7 Canta máis prisa , máis vagar . [+]
968 1884 4MA013884 7 Corta canto ve , e deixa canto topa . [+]
969 1884 4MA014884 2 Grandes , pequenos , De cantas castas Podás queré- los . [+]
970 1884 4MA014884 5 decía ÷lle a cantos lle falaban do conto : " Levar levei ÷nas boas [+]
971 1884 4MA014884 5 - ¡ Ti que lle queres , nas vilas ! todas che son aparencias , e canto [+]
972 1884 4MA015884 1 Cantas veces nese ferver dos bailes onde reloucan tantos xuícios [+]
973 1884 4MA016884 1 ¡ Cantos ó saír do baile do martes d ' antroido foron a ouvir a misa [+]
974 1884 4MA016884 2 si no mundo é fraco , é pouco canto poida asemellar . [+]
975 1884 4MA016884 2 si deixo lonxe de min , no teu seo , canto sospiro e deseo , canto [+]
976 1884 4MA016884 4 grorias , millor fortúa xa non cobiza , por cantos ricos hai non [+]
977 1884 4MA016884 4 Cantos espertan , dunha alborada ouvindo os ecos qu ' os aires pobran , [+]
978 1884 4MA016884 5 E ti , ruisiñol , tamén , que o millor páxaro eres , ai , ti que cantas [+]
979 1884 4MA016884 5 tan ben e que cantas canto queres , canta ti no craro día , canta [+]
980 1884 4MA016884 6 Comamos , bebamos , poñámo- nos gordos , i a canto nos digan fagámo- nos [+]
981 1884 4MA016884 7 ou esmaios a unhas cantas . [+]
982 1884 4MA017884 3 que veñan se lles tollan as maus a cantos mozos intenten coller [+]
983 1884 4MA017884 6 e mais en outros distritos tiran pedras e renegan cantos eleutos [+]
984 1884 4MA017884 6 polos dedos cantos teñen tal cobizo ; mais anque conten con votos [+]
985 1884 4MA017884 7 cobras cantos peixes e sardiñas entran na súa taberna si comeran [+]
986 1884 4MA018884 1 como din que pra mostra basta un botón , alá van unhas cantas , [+]
987 1884 4MA018884 2 que nantronte chamarán ÷me a <1 Ourense 1> i en canto cheguei levaron ÷me [+]
988 1884 4MA018884 2 ó oficio , pero en canto me dixeron que me iban meter en xusticia [+]
989 1885 PRZCA1885 11 che temos tódo- los necesitamos tódo- los cinco perdemos en canto [+]
990 1885 PRZCA1885 39 29 . Miña nai por me casar prometeu ÷me canto tiña : así que me veu [+]
991 1885 PRZCA1885 51 12 . Cantos m ' están marmulando porque desta hora canto ; inda eles [+]
992 1885 PRZCA1885 146 canto varredoiro hai anda falando con ela . [+]
993 1885 PRZCA1885 184 cantos che rondan a porta ¡ tal se veñen tal se van ! 2 . Queixo ÷me , [+]
994 1885 LAGOGA885 76 - ¡ Cánto sofre esta cidade ! - Cánto sofre e canto pena ! Xa n ' é [+]
995 1885 LAGOGA885 79 nin dar ÷lle nunca unha queixa ; Mái- lo rei , que soubo todo canto [+]
996 1885 2MA060885 2 Da noite prá miñán , sin que ninguén poidera espricar ben canto [+]
997 1885 2MA060885 5 Pro vamos pastores vamos a catar canto achar poidamos para o acochar . [+]
998 1885 2MA060885 7 Farei canto pódea pra corresponder ó seu agasallo e desde logo [+]
999 1885 2MA062885 5 tempo que nos están toureando a cantos pagamos trabucos e temos [+]
1000 1885 2MA062885 7 canto ganan , i o recaudador i a fame rondando ÷lle as portas andan [+]
1001 1885 2MA063885 1 reuta dos monos , e socede que canto máis raros son os pensamentos [+]
1002 1885 2MA063885 2 redaño , abondan os que pensan que pode facer canto lle peta sin [+]
1003 1885 2MA063885 2 canto abonde pra noso recreo para noso regalo e pracer . [+]
1004 1885 2MA063885 4 tristes montanas , dos nosos vals e de todas cantas frores dan [+]
1005 1885 2MA063885 7 cantos paxaros hoxe no poleiro están ; e fai ÷se o enfermo <3 Sagasta 3> , [+]
1006 1885 2MA064885 3 da forza armada , os que cumprimos canto nos ordean sin pestanexar , [+]
1007 1885 2MA064885 5 pra facé- los , cantas arrobas de ferro e cantos ferreiros serían [+]
1008 1885 2MA064885 5 por un buraco na porta feito lixeira ollada botei a cantas cousas [+]
1009 1885 2MA064885 6 miñas xoias , miñas rolas , miñas nenas , todas cantas feitizandes [+]
1010 1885 2MA066885 5 <1 Amérecas 1> , morreu ... ; como cantos pr ' aló marchan , ¡ probiño ! [+]
1011 1885 2MA066885 6 á disposición de cantos queiran vé- lo , o sobre dunha carta botada [+]
1012 1885 2MA066885 7 mandar agardan , cantos diputados a Cortes se chaman , e cantos [+]
1013 1885 2MA067885 1 a pensar no que lle pasa ó promeiro e mais campante de cantos [+]
1014 1885 2MA067885 2 Fai esforzos pra compoñé- las difrencias dos ministros , e canto [+]
1015 1885 2MA068885 5 - Abofé que non entendo canto me dis <3 Xuliana 3> . [+]
1016 1885 2MA068885 6 decía ÷lle a cantos tiñan acasión d ' ouví- lo : - Con tanto traballar [+]
1017 1885 2MA069885 2 harmonía de canto no eido ve . [+]
1018 1885 2MA069885 6 eiquí ! " " Mira que vivir non podo sin seu amor , que foi todo canto [+]
1019 1885 ARM000885 4 O <4 Centro Gallego 4> , en canto tivo noticia da morte de <3 Rousalía 3> [+]
1020 1885 ARM003885 8 Os númaros da <4 Gaita 4> que repartimos no <4 Centro Gallego 4> , en canto [+]
1021 1885 FALRFL885 108 tiñan cantos se atopaban cun estropicio feito polo seu afiado [+]
1022 1886 CURAIR886 17 Dend ' hoxe n ' hai nada de canto prá voda decir ÷che esperaba ... [+]
1023 1886 CURAIR886 24 No meu pelexo pon ÷te : ¿ non che abondou canto dixeches onte ? ... [+]
1024 1886 CURAIR886 28 por quen daría canto Noso Señor no mundo cría , hastr ' un reino , [+]
1025 1886 CURAIR886 32 Inorante de canto ll ' acontecía ó probe de <3 Martiño 3> , por quen [+]
1026 1886 CURAIR886 38 i a lengua de media vara , dudaba de canto vía , como <3 Dídimo 3> [+]
1027 1886 CURAIR886 38 toda calma , e declarasen en autos canto de raro notaran . [+]
1028 1886 CURAIR886 40 Cando da igrexa saíron cantos dentro dela estaban , <3 Martiño 3> [+]
1029 1886 CURAIR886 45 - Cantas queiras . Veño listo . [+]
1030 1886 CURAIR886 49 do labrador , canto de Dios quixere , tanto de Dios alcanza ; non [+]
1031 1886 CURAIR886 61 gaita ouindo , cantos bailaban sorrindo , acababan por chorar . [+]
1032 1886 CURAIR886 63 Por eso , cand ' a tocar se puña o gueiteiro lindo , cantos viñan [+]
1033 1886 CURAIR886 71 maternás doores : que canto máis sombría , máis tras da noite nos [+]
1034 1886 CURAIR886 72 pranta que brota hoxe da terra , erguendo ÷se trunfante sobre canto [+]
1035 1886 CURAIR886 90 Nai cariñosa , ti deche ÷me canto dar ÷me entón podías : consolo prás [+]
1036 1886 CURAIR886 103 mulleres , espigados nenos que non saben lere i en fin , cantas [+]
1037 1886 CURAIR886 121 Cantas probas me pedir tantas o xuez terá ; mais si por cuaselidá [+]
1038 1886 CURAIR886 132 Dirá ÷vos , sí , que é pouco canto gana prás arcas do señor e prás [+]
1039 1886 CURAIR886 161 ¡ Probe <3 Xan 3> , qué desengano ! Cantas terras rexistrache cos teus [+]
1040 1886 CURAIR886 171 o árabe de Dios ; cantos amés dos heroes os trunfos imortales [+]
1041 1886 CURAIR886 171 - ¿ Por qué , Señor , consintes desigualdás tan grandes , si todo canto [+]
1042 1886 CURAIR886 172 A probe da formiga botou a andar lixeira parando a todas cantas [+]
1043 1886 CURAIR886 173 o árabe de Dios ; cantos amés dos heroes os trunfos imortales , [+]
1044 1886 ARMNON886 18 á servir ó Rei porque se fai « voluntario » en canto chegue . [+]
1045 1886 ARMNON886 29 cruces de Dios , qu ' en canto t ' atope , <3 Farruco d ' Outeiro 3> , ( O [+]
1046 1886 ARMNON886 32 largar , ¡ Canta parrochiña , Pescada e sardiña , Dentro de mui pouco [+]
1047 1886 ARMNON886 36 xefe , sallen á escena unhos cantos pícaros con paus no ombro , [+]
1048 1886 ARMNON886 41 ¡ de cantas disgracias tes a culpa ! ¡ Probes padres ! ¡ Probes fillos ! [+]
1049 1886 ARMNON886 54 canto <3 Farruco 3> acaba de tatarear cada unha das copras que siguen , [+]
1050 1886 ARMNON886 61 FALADO { Xan } . - ¡ Ai , <3 Farruco 3> ! ¡ De canto che son merecente ! [+]
1051 1886 ARMNON886 62 nai ! ¡ Probe naiciña ! ¡ Canto ch ' estou facendo sofrir ! ( Abre a [+]
1052 1886 ARMNON886 69 repenica a muiñeira . En canto chegan preto da concha do apuntador , [+]
1053 1886 ARMNON886 69 porqu ' así tedes ocasión de coñocer canto máis val vivir na nosa [+]
1054 1886 ARMNON886 70 ¡ Con nosoutros n ' hai quén poida ! ( En canto se van acabando as [+]
1055 1886 LOSSOA886 8 moi poucos s ' encontran , din que moitas ll ' ortorgaban canto pidira [+]
1056 1886 LOSSOA886 18 O fidalgo era garrido e en canto o veu Doña <3 Aurora 3> , conoceu [+]
1057 1886 LOSSOA886 19 si ; por unha reixa latrican pola súa conta e din ÷se canto se [+]
1058 1886 LOSSOA886 26 nun vale que adimira a quen o vexa Todo canto soñar poida no [+]
1059 1886 LOSSOA886 26 o <1 Pico Sagro 1> , e a súa crebada serra ¡ Cantos contos argallados [+]
1060 1886 LOSSOA886 39 quero que por parenta me teña » Asombrado vai ÷se o paxe , en canto [+]
1061 1886 LOSSOA886 55 venas Bule a contar ÷ll ' a seu tío todo canto sucedera ; mais din ÷lle [+]
1062 1886 LOSSOA886 74 responden En canto xuntos se vino , dan ÷se as mans e as boas noites [+]
1063 1886 LOSSOA886 74 fidalgo , que falar cuase non pode , - contade ÷me , polo Ceo , canto [+]
1064 1886 LOSSOA886 75 camiño , pra libertá- la da morte Canto eu e <3 Marta 3> a queremos [+]
1065 1886 LOSSOA886 78 canto sofren Miña vida - di o fidalgo - pra que apartar ÷nos non [+]
1066 1886 LOSSOA886 85 e mais a venera ! Todo o seu maxín revolve Mais pensando a canto [+]
1067 1886 LOSSOA886 86 de canto pasaba estonces Vai á súa beira Don <3 Pedro 3> , que xa [+]
1068 1886 LOSSOA886 88 pois , canto pasou , a <3 Estrela 3> fai falla que ti lle contes Di ÷lle [+]
1069 1886 LOSSOA886 88 qu ' a este probe vello a concencia lle remorde ; que de canto mal [+]
1070 1886 LOSSOA886 92 ser forte ; como fillo , facer debo canto meu pai ordenou ÷me Loitarei , [+]
1071 1886 LOSSOA886 94 - ¡ Ai , señora ! o peito sinto feito anacos - contestou ÷lle - canto [+]
1072 1886 LOSSOA886 94 sofro , canto sinto , no rostro ler se me pode - Falade , <3 Lope 3> , [+]
1073 1886 LOSSOA886 95 Don <3 Lope 3> , a súa nai collido , canto pasara contou ÷lle , e ambos [+]
1074 1886 LOSSOA886 100 fun con ela que as pasións tolos nos volven ¡ Ai ! Cantos remordementos [+]
1075 1886 LOSSOA886 109 ¡ Alabado Dios , e bendito seia ! En canto lles din cartos , fuxino [+]
1076 1886 LOSSOA886 110 marmulan de todo canto vexan , e a moita xent ' esfolan dicindo [+]
1077 1886 LOSSOA886 111 mozos que nunc ' a acougar chegan e en falcatrúas guindan canto [+]
1078 1886 LOSSOA886 111 igresias e logo ... Millor vale calar . ¡ Canta fraqueza ! Vend ' a [+]
1079 1886 LOSSOA886 146 Sol ' o xenio inmortal vive decote Cantos máis anos van , máis grande [+]
1080 1886 LOSSOA886 146 do treatro se lle nombra Dios dou ÷lle luz : canto máis lonxe loce , [+]
1081 1886 LOSSOA886 146 a pedra , Canto s ' arreda máis , tanto máis medra Hoxe qu ' o teu [+]
1082 1886 LOSSOA886 158 e chaman ÷ll ' a dadivosa , pois dá todo canto tén Chega <3 Xan 3> ó [+]
1083 1886 LOSSOA886 167 cousas que lles tiran Cantos demos poidan ter Remelóns os demos [+]
1084 1886 LOSSOA886 168 A conta de <3 Satanás 3> Cantas van , sin devoción , Pola troula , [+]
1085 1886 LOSSOA886 172 moitos froitales grandes , pequenos , de cantas castes podás queré- los [+]
1086 1886 LOSSOA886 177 ¡ Ai , miña xoia , canto te quero ! Di : ¿ dás ÷m ' un bico ? <3 Rosa 3> moi [+]
1087 1886 LOSSOA886 215 beira e escoita ben canto diga , que che vou contar un conto , [+]
1088 1886 LOSSOA886 216 facería ¡ Ai , nena ! Canto te quero non pode ser que cho diga ; [+]
1089 1886 LOSSOA886 216 qu ' oíches cant ' o mozo lle dixo á nena garrida , pon ÷te ti no caso [+]
1090 1886 LOSSOA886 217 - Non t ' enfades , <3 Pepe 3> , escoita : canto dixen foi de risa , querend ' acabar [+]
1091 1886 LOSSOA886 218 que deixan dentro do corpo a pezoña , cando bican En canto <3 Pepe 3> [+]
1092 1886 LOSSOA886 228 más } , { que le faga buen povecho } , En canto acabou a puxa , falou [+]
1093 1886 LOSSOA886 229 ¿ Digo mal , ou ben , <3 Soriño 3> ? - Canto dis é ÷che ben certo - respondín [+]
1094 1886 LOSSOA886 245 morto , un solo ti me deches Comí- no ; máis decraro e xuro canto [+]
1095 1886 PRZCA2886 84 lume á casa e queimo ÷lle canto ten . [+]
1096 1886 PRZCA2886 90 din alí : « canto máis besta máis peixes » . [+]
1097 1886 PRZCA2886 102 boa nena canto pensa tod ' o alcanza . [+]
1098 1886 PRZCA2886 116 10 . Adiós , terriña de <1 Pravio 1> , cantos sospiros me levas : si [+]
1099 1886 PRZCA2886 171 do <1 Pasaxe 1> que coma cantos quixer . [+]
1100 1886 PRZCA2886 192 homes por cantos no mundo son . [+]
1101 1886 PRZCA2886 220 23 . Costureira non a quero , si ma dan crello ÷me dela ; canto vagamundo [+]
1102 1886 PRZCA2886 221 consigo canto pillo ten a terra . [+]
1103 1886 PRZCA2886 221 consigo canto pillo ten <1 Galicia 1> . [+]
1104 1886 PRZCA2886 233 medidas ¡ canto abraciño hei de dar ! 77 . Teño d ' aprender a xastre [+]
1105 1886 PRZCA2886 248 42 . Irei contigo ó muíño , farei canto ti me mandes , ¡ pero quedar ÷me [+]
1106 1886 PRZCA3886 8 2 . <3 San Silvestre 3> <3 San Silvestre 3> , canto comas non ch ' empreste , [+]
1107 1886 PRZCA3886 10 de ninguén , canto máis baixiño mira tantos máis amores tén . [+]
1108 1886 PRZCA3886 85 18 . Miña nai pareu ÷m ' hermosa coma cantas pod ' haber , o aire dou ÷me [+]
1109 1886 PRZCA3886 87 ben sei canto por , cal ch ' eu falo , falar . [+]
1110 1886 PRZCA3886 134 35 . Hermoso areal de <1 Ares 1> cantos sospiros me levas ; si che [+]
1111 1886 PRZCA3886 191 ó cego Dios ll ' aumente canto tén . [+]
1112 1886 PRZCA3886 257 - Non vendas o teu cabalo , non teñas misas por min ; cantas máis [+]
1113 1886 PRZCA3886 257 - Non vendas as túas rendas nin teñas misas por min , cantas máis [+]
1114 1886 PRZCA3886 280 de facer varrer canta merda hai no inferno . [+]
1115 1886 PONQUE886 64 xenio dá ; e diante uns prados vizosos , con uns cantos abeláns [+]
1116 1886 PONQUE886 116 que foi xa e nos días dichosos qu ' inda ó mundo virán oh , cantas [+]
1117 1886 PONQUE886 120 Oh , canta luz eu vexo que na futura edá da túa frente sae , xente [+]
1118 1886 PONQUE886 141 <1 San Pedro de Brandomil 1> , na probe terra de <1 Xallas 1> , canto [+]
1119 1886 PONQUE886 178 Soo nos traballos duros , qu ' o ánimo ennobrecen , sabe ÷se canto [+]
1120 1886 PONQUE886 191 Cantas veces te lembrou o que marchou para a guerra , cando a [+]
1121 1886 PONQUE886 192 cantas , do mar africano , cautivo bergantiñán oío nun soño tirano [+]
1122 1886 PONQUE886 203 Cantas veces dos homes aleves no trato non recto , as risas cuidando [+]
1123 1886 PONQUE886 206 uns ousados e nobres pensamentos canto poideran neste . [+]
1124 1886 RODFIL886 83 que non hai no mundo outro que poida pór ÷lle o pé diante en canto [+]
1125 1886 RODFIL886 83 canto posibre sea , xa na prensa , no libro , nas académeas , nos [+]
1126 1886 RODFIL886 86 ha de ter , canto mór a teñan as literaturas rexionales ; que nestas , [+]
1127 1886 RODFIL886 88 maneira dilicada , iste , ou parescido pensamento : « Canto tés , [+]
1128 1886 RODFIL886 88 canto vales » , que non vén a ser outra cousa as queixas que dá [+]
1129 1886 RODFIL886 94 que lle debeu agradar en estremo a <3 Muruais 3> , por canto iste , [+]
1130 1886 RODFIL886 99 ourensano , eco fidelísimo de canto á nosa incomparabre terra [+]
1131 1886 RODFIL886 119 que , canto antes , poidamos saborear súas novas produciós , que [+]
1132 1886 RODFIL886 123 canto valdría iste poeta si , máis a miúdo , cultivara o gallego . [+]
1133 1886 GAL068886 1 ¿ Qué tal será o que fai unhas cantas horas escomenzou ? Dió- lo [+]
1134 1886 GAL068886 3 mal os seus pra canto máis os alleos ; Polítecos d ' ocasión que [+]
1135 1886 GAL068886 4 que cantos veñen a vé- los , sin podé- lo remediar , miran ÷se [+]
1136 1886 GAL069886 2 fai unhos cantos días , o pródico desta localidá <4 O Diario 4> , unha [+]
1137 1886 GAL070886 2 cantos miles de pesos tan logo como veña ó mundo o infante . [+]
1138 1886 GAL070886 2116 canto que máis dunha vez lle teño arreado algún fungueirazo a [+]
1139 1886 GAL070886 3 artista , pensa , Deo_volente , e mediante unhas cantas cadelas [+]
1140 1886 GAL071886 2 do bulso unhas cantas moedas , e dixo ó vendedor : - Tome , eiquí [+]
1141 1886 GAL072886 3108 Canto tiña xa todo porparado pra esta parola recibín unhas curiosas [+]
1142 1886 GAL073886 1 de gastar os seus aforros e troular canto poden , estropear a [+]
1143 1886 GAL073886 1 alcancei , cantos non se privarían dalgús sacrificios e serían [+]
1144 1886 GAL073886 2 Vostedes son moi donos de rosmar canto se lles antoxe porque nosoutros [+]
1145 1886 GAL074886 1 canto se fixo e dixo , no tocantes , il , quedou en auga de fregar . [+]
1146 1886 GAL074886 3 como é consiguente , canto nela iba . [+]
1147 1886 GAL075886 2 ti me perguntes iso sabendo canto m ' agradas ! ... [+]
1148 1886 GAL075886 2 - ¡ Toleas ! - Non , Dios sabe canto sinto o camiñar pra tan lonxe [+]
1149 1886 GAL076886 2 levaba gardada ; - Siñor , dixo o probe , ben sei que merezo canto [+]
1150 1886 GAL076886 3 Mais ó pasar polo Casino unhos cantos paveros , antr ' os que figuraba [+]
1151 1886 GAL076886 3 ventanas , unhas cantas cadelas , crendo quizais qu ' aquelo era [+]
1152 1886 GAL076886 3 cornadas , insultando a toda canta presoa colle a terbo . [+]
1153 1886 GAL077886 1 canto lles é dado faguer ós seus maores , i olvidando as súas [+]
1154 1886 GAL078886 1 O xantar ... inda menos mal , deixa ÷me comer canto queira , co conque [+]
1155 1886 GAL079886 2 unhas cantas doñamitas qu ' anunciaban o comenzo do banquete . [+]
1156 1886 GAL079886 2 de canta cras de dulce pode haber , botellas , froreros e candelabros . [+]
1157 1886 GAL079886 3 Non van alá máis qu ' uns cantos días de coresma e xa estou canso [+]
1158 1886 GAL079886 3 que poden varear a seu entoxo , e comer peixe dabondo , canto queiran . [+]
1159 1886 GAL079886 4 cantas criadas tarde , mal e con traballo , certasen coas súas [+]
1160 1886 GAL080886 2 cantos a miran , ise verxel no que tiven a sorte de vir á vida , [+]
1161 1886 GAL080886 2 O siñor de <3 Canto rin eu 3> , como dixo o meu compañeiro de monteira [+]
1162 1886 GAL080886 3 si comprometo uns cantos votos pró domingo , qu ' asina mo encargaron [+]
1163 1886 GAL080886 3101 ¡ Foi ÷che boa ! ¡ Ai ! , esquencía ÷seme . ¿ I en canto á comida dos músicos ? [+]
1164 1886 GAL080886 4 e cantos si me esquencias ... ¿ i a ti eu ? - ¡ Inda mo dices ! ¡ meigallo ! , [+]
1165 1886 GAL082886 3 lere , i en fin , cantas cousas que non deben ver ÷se , que Dios , [+]
1166 1886 GAL082886 4 - Xa calei ; pro ti , <3 Crechiña 3> has ÷me faguer outra gracia ; - Canto [+]
1167 1886 GAL082886 4 ovos ás mulleres de <1 Lérez 1> , <1 Marcon 1> ou <1 Salcedo 1> , cantas [+]
1168 1886 GAL083886 3114 canto alí pasara . Di que nun principio excramou o da lanvita , [+]
1169 1886 GAL085886 1 Canto máis medo infunda no ánemo dos rapaces , millor . O ideal [+]
1170 1886 GAL085886 1 En canto vía qu ' a un dos seus fillos lle saía un furuncho , xa [+]
1171 1886 GAL089886 1 canto antes ; e cando por haches , cando por erres , sempre o diaño [+]
1172 1886 GAL089886 2 decir , coma si os frabicantes foran donos de frabicar todo canto [+]
1173 1886 GAL089886 2110 unhos cantos mozos que se dirixían de moita présa en direitura [+]
1174 1886 GAL089886 3 que xa sabe canto o estima seu amigo e servidor , <3 Xan de Tomeza 3> . [+]
1175 1886 GAL089886 4 dos españoles , ise que nos ha de de traer a felicidade e canto [+]
1176 1886 GAL090886 2 canto pode na ola que dá os días santos , quedan esquencidas ante [+]
1177 1886 GAL090886 3 pormesas non cumpridas , que pouco creto damos a canto nos digan . [+]
1178 1886 GAL090886 3 Si un rei , rodeado de canto na vida lle cómpre , non está contento [+]
1179 1886 GAL090886 3 Os reises , en vez de regalar ÷lle de moca uns cantos millós , debían [+]
1180 1886 GAL090886 3122 entuseasmo que sinte por todo canto afeuta a <1 Pontevedra 1> , no [+]
1181 1886 GAL091886 1 que pode haber ; que son inúteles cantos remedios faga pra combatí- la ; [+]
1182 1886 GAL091886 2 moi humilde lle dixo : - Boa a hai ; Para os cantos gallegos n ' hai [+]
1183 1886 GAL091886 2 hai algús fillos desagradecidos que canto máis ruben , axudados [+]
1184 1886 GAL091886 3 adevirtín ÷se e gromean ÷se ; canto queren , i autros porque boamente [+]
1185 1886 GAL091886 3 Mais , dempois de todo , debemos confesar que de canto por acá fixeron [+]
1186 1886 GAL092886 1 Pro a sinal máis crara de cantas vin , foi a do vispra do día en [+]
1187 1886 GAL092886 1 a escagallar todo nuns cantos menutos . [+]
1188 1886 GAL092886 2 masa , ¡ anda , vai lixeira ! , en canto eu quedo , en adobo , pondo [+]
1189 1886 GAL092886 2 estatuas , os frutais e canto encerra , qu ' en gracia de Dios n ' é [+]
1190 1886 GAL092886 2110 vila un par de netos de risolio , e unhas cantas ducias de hoxaldras . [+]
1191 1886 GAL092886 4 votar na eleución de presidente , porque debía unhas cantas mensualidás , [+]
1192 1886 GAL092886 4 ¡ Cánta moca fai falta , compañeiros , e cantos <3 Elduaies 3> , coma [+]
1193 1886 GAL093886 1 Deixar ÷mos da miña conta e verán canto nos vamos a rir , i eso [+]
1194 1886 GAL093886 2 tamén pagou un pouco de chinchín i unhas cantas ducias de foguetes [+]
1195 1886 GAL093886 2 outra conta ; i as conomías saen a relocir por cantos currunchos [+]
1196 1886 GAL093886 2 cal , por custión dunhas cantas pesetas , está compretamente abandonada [+]
1197 1886 GAL093886 3 e longo o cabelo , dixo ÷lle o amo que en canto tomase conocemento [+]
1198 1886 GAL094886 1 coñece canto a <1 Galicia 1> se refire ; que tan detidos estúdeos [+]
1199 1886 GAL094886 3 que cantos fungueiros hai na parróquea de <1 Tomeza 1> , non chegarían [+]
1200 1886 GAL095886 2 se nos percurase canto ben posibre sea ; que tanto larpadoiro [+]
1201 1886 GAL095886 2 canto faguer podían , i agora volven ÷se ás súas chouzas cheos [+]
1202 1886 GAL095886 2105 quens eran ? ¡ si adoeceran ! ¡ si rabiaran ! direi ÷lle unhas cantas [+]
1203 1886 GAL095886 3 canto mu , e canto me e relinchos e inda couces se oucían no campo [+]
1204 1886 GAL096886 3 cantas ducias de meses parteu pra <1 Andalucía 1> e qu ' hoxe alcontra ÷se [+]
1205 1886 GAL096886 3 e coa banda de <1 Luzón 1> d ' harmonías van a encher canto debaixo [+]
1206 1886 GAL096886 4 cantos hasta hoxe presenciou <1 Pontevedra 1> . [+]
1207 1886 GAL098886 1 de todo importa ÷lle a iste un corno , porque a canto digan corresponsales [+]
1208 1886 GAL098886 1 Xa ve , pois , o Sr . <3 Encinas 3> que canto sobre este punto latrica [+]
1209 1886 GAL098886 1 é todo custión ... da entrada , como custión da entrada é canto [+]
1210 1886 GAL098886 1 canto leu o siñor <3 Rivera 3> , porque este se propuxo ler pró colar [+]
1211 1886 GAL098886 3115 que bota por terra os arbres , as casas e canto alcontra ó paso ; [+]
1212 1886 GAL099886 2 hai qu ' ir atando xa os cabos , pra saber ben canto monta ; E si [+]
1213 1886 GAL099886 3 Pouco máis ou menos esto pasou ÷lle a cantos viñeron embarcados . [+]
1214 1886 GAL099886 3 non ; mais en canto se toca a matar cadelos , non hai Dios que [+]
1215 1886 GAL100886 1 - Qué desexas de min , si miro que cantas pormesas me tiñas feitas [+]
1216 1886 GAL100886 3 Con uns cantos grobos de rabo i unha ducia de doñamitas , terminou [+]
1217 1886 GAL101886 1 Eu confeso qu ' ó contar ÷me esta hestoria chorei pensando cantos [+]
1218 1886 GAL101886 2 qu ' iba nun vagón perto do meu , oucimos ÷lle berrar canto de Dios [+]
1219 1886 GAL101886 3 paz , baleiramos o barreño en canto o deño frega un ollo . [+]
1220 1886 GAL102886 1 <1 Galicia 1> é unha rexión qu ' anque dotada pola Natureza de canto [+]
1221 1886 GAL102886 1 este , pra non quedar mal , dice ÷lle que se fixo canto podía facer ÷se ; [+]
1222 1886 GAL102886 3 Vinde acá ; Non as ten , non , máis garridas , canto o <1 Cantábrico 1> [+]
1223 1886 GAL102886 3105 de casas haxa desavenencias e concruían por acabar ÷se todo canto [+]
1224 1886 GAL103886 2 que digamos , esquirbindo ÷lle unhas cantas letras sobre certa [+]
1225 1886 GAL103886 2119 Agora si qu ' estou fresco , pensei . Quedei ÷me unhos cantos segundos [+]
1226 1886 GAL103886 3 Oucir esto e quedar coa boca aberta cantos alí estabamos todo [+]
1227 1886 GAL103886 3 marcha , despertaron ÷me de novo os estoupes duns cantos palenques . [+]
1228 1886 GAL103886 3121 e trascurridos uns cantos segundos , presentou ÷se un mozo que [+]
1229 1886 GAL104886 3 O númaro ... non sei cantos , do enxebre pródico desta capital <4 O [+]
1230 1886 GAL105886 3 i o siñor de <3 Sotomaor 3> pra escangallar canto nesta provincia [+]
1231 1886 GAL105886 3 como non , <3 Brais 3> ; tantos e cantos me leven si non che conto [+]
1232 1886 GAL105886 3 escapan ben cantos hai en <1 Marcon 1> e fóra del ; i eu , sin que [+]
1233 1886 GAL105886 4 chave canto fan . [+]
1234 1886 GAL106886 1 obrigado a emprestar ÷lle axudas na súa , en canto a del fose acabada , [+]
1235 1886 GAL106886 3 a punto fixo porque se iñora inda a canto subirán os gastos de [+]
1236 1886 GAL106886 3 De modo e de maneira , compañeiros , que todo canto astra eiquí [+]
1237 1886 GAL106886 4 A vosté , siñor <3 Mauro 3> , nada ll ' importa canto faga <3 Xan Tomeza 3> . [+]
1238 1886 GAL107886 2 E dixo o siñor <3 Lopes Peres 3> : Matarei canto cadelo atope na [+]
1239 1886 GAL107886 3 é moita múseca , moito barullo e monserga e moito berro duns cantos [+]
1240 1886 GAL107886 4 Chega o momento de pagar , e pergunta : - ¿ Canto é ? - Son dous netos , [+]
1241 1886 GAL108886 2 de pan que comer . Todo canto poden ver e gañar , todo é pra manter [+]
1242 1886 GAL108886 2 esta consestía en que era sabedor de todas cantas enterquenencias , [+]
1243 1886 GAL108886 2127 e bulrando ÷se canto lles deu a gana . [+]
1244 1886 GAL108886 2136 contaba todo canto na noite aquela lle socedera . [+]
1245 1886 GAL108886 3 pró caso . Pón ÷se este á operación ; pro ¡ malo raxo ! canto máis [+]
1246 1886 GAL108886 4 un solo ti me deches ; Comí- no : mais decraro e xuro canto digo , [+]
1247 1886 GAL109886 1 - ¿ Quén ? ¿ Ti ? ¡ Tolería ! Xa deche todo canto tiñas que dar ; pro [+]
1248 1886 GAL109886 1 pideu fogo pra quentar ÷se ; levaro ÷lle unhos cantos pedazos de [+]
1249 1886 GAL109886 2 pra min gardado , lonxe do chan adourado canto el vale conecín , [+]
1250 1886 GAL109886 2 colunas canto vin neste <1 Madril 1> , e canto da vida , costume e [+]
1251 1886 GAL109886 2 unhas cantas cuartillas qu ' esquirbín no tren ; máis como non as [+]
1252 1886 GAL109886 3 uns cantos pesos polos traballos co siñor levaba cando tiraba [+]
1253 1886 GAL109886 3 Fan ben ... ! En canto haxa xente tan iñorante e inocente , co ' eses [+]
1254 1886 GAL109886 3124 Dixo lle iba insinar o que quer decer dialeuto , e canto vale . [+]
1255 1886 GAL109886 4 ¡ Asús , canto se discurre ! e qu ' axiña unha alusión , sin máis nin [+]
1256 1886 GAL109886 4 Unhos cantos aficionados d ' eiquí da Vila foron dar naquil Treato [+]
1257 1886 GAL110886 1 O esquirbidor rampronciño toma canto ve pra facé- lo seu . [+]
1258 1886 GAL110886 2107 Pra canto se falle , xa direi algo máis . [+]
1259 1886 GAL110886 3 Non paresce descamiñada a noticia por canto se asegura tamén qu ' o [+]
1260 1886 GAL110886 3111 zarrar de ollos con canto produce a terra . [+]
1261 1886 GAL111886 2 d ' hoxe canto vales n ' adivirtan ; esquirbe con pacencia , anque [+]
1262 1886 GAL111886 2 I asina botaremos cantos parrafeos guste respeuto a esa enrevesada [+]
1263 1886 GAL111886 3 moi a menos , ¡ e mañán ... Dios sabe canto sentirán se acabe o [+]
1264 1886 GAL111886 3 demostran gran interés canto a esta rexión se refire . [+]
1265 1886 GAL112886 1 non o conezan vostedes , chamado <3 Marcelo 3> que sei eu cantos [+]
1266 1886 GAL112886 1 a varrer i a canto máis s ' ofrece ; non facendo tamén o almorzo , [+]
1267 1886 GAL112886 1 nunha esteira , berra , chora , arrola ÷se e fai alí canto poden [+]
1268 1886 GAL112886 1 pra marchar ÷se logo a comentar canto ven e canto oien , nestas [+]
1269 1886 GAL112886 3 con tan tremebundo plan en canto está caro o pan ... [+]
1270 1886 GAL112886 3112 coa pacencia do mundo , tivo o grande callo d ' estar axexando canto [+]
1271 1886 GAL112886 4 súa <3 Julieta 3> , qu ' abre gorxa canto hai que abrir . [+]
1272 1886 GAL113886 2 i as casas e todo canto hai , Xa veñen as tronadas que temen os [+]
1273 1886 GAL113886 2 que ser gallegos e conservar e propagar canto de <1 Galicia 1> sea , [+]
1274 1886 GAL114886 2 correndo guindand ' ó chan canto por diante atopa ... [+]
1275 1886 GAL114886 3 en Noiteboa ó lume da lareira , e dar ÷lle unhas cantas apertas [+]
1276 1886 GAL114886 3 tén alí unha muñeca i un gato qu ' é canto hai que ver ; aquela [+]
1277 1886 GAL114886 3 nunhas cantas pingadiñas de aceite ! ¡ Qué noticia interesante [+]
1278 1886 GAL114886 3112 unhos cantos figos pasos e unha botella de risolio . [+]
1279 1886 AMOXUA886 136 amostrar a validencia e superioridá do home sobre canto hai ó [+]
1280 1886 AMOXUA886 136 vian ÷se os montes dun cor escuro , que canto máis avantaba o día [+]
1281 1886 AMOXUA886 138 en todo canto vos deixo dito . [+]
1282 1886 AMOXUA886 138 branquiño que se vai vendo máis craramente canto máis se vai [+]
1283 1886 AMOXUA886 139 e fonda , tanto máis fonda canto máis grande era a ademiración [+]
1284 1886 AMOXUA886 140 pormeteu ÷me canto tiña , e dempois que me casei deu ÷me soilo unha [+]
1285 1886 AMOXUA886 142 de todo canto vos din , eu non cho quixen decir hastr ' o d ' hoxe [+]
1286 1886 AMOXUA886 142 que nadia sospecha , nin unha pinga , de canto che digo ; ¿ e ti , [+]
1287 1886 AMOXUA886 143 moitas cousas boas , xa sabía cantas eran tres e dúas , sabía onde [+]
1288 1886 IGSIG3886 115 <3 Conde Nilo 3> , <3 conde Nilo 3> Seu cabalo vai bañar ; En cuanto o [+]
1289 1886 IGSIG3886 153 seus pais e fixeron canto poideron para libertá- lo do servizo ; [+]
1290 1886 IGSIG3886 160 e mantivese a corpo de Rei tanto tempo , canto el nacesitase coa [+]
1291 1886 IGSIG3886 160 co seu irmán , entregando ÷ll ' a este a mitá de todo canto fincara [+]
1292 1886 IGSIG3886 170 se dibuxaba , e dixo a seu irmán : - Mira canto macho asoma por [+]
1293 1886 IGSIG3886 170 a emprestar ÷ll ' axudas na súa , en canto a del fos ' acabada , [+]
1294 1886 IGSIG3886 184 esto Pegou un saltiño ; E canto máis pudo Largou ÷se fuxindo Polo [+]
1295 1886 IGSIG3886 202 Canto máis seca , Máis arde a leña . [+]
1296 1886 IGSIG3886 205 Bes cantos vexas Casa canto quepas . [+]
1297 1886 IGSIG3886 232 Furta as voluntades , todo canto ver , canto atopa , canto pode . [+]
1298 1886 IGSIG3886 233 Vrimbea ÷se . Queda ÷se con canto ll ' emprestan , na casa , cos nenos , [+]
1299 1886 ARM009886 8 é a máis melosa de cantas s ' usan no día . ¡ Bravo ! Qu ' a muller [+]
1300 1886 ARM009886 8 e do cariño Que sinten e lle profesan Todos cantos miran nel [+]
1301 1886 NUNMUI886 270 no corpo ; canto máis naqueles tempos en que de noite non se vía [+]
1302 1886 NUNMUI886 272 súa estaba cocendo aquela noite . En canto á xá queimada , o diaño [+]
1303 1886 VALCON886 465 e dixo a seu irmán : - Mira canto macho asoma por aquí . - Parecen [+]
1304 1887 GCIVOL887 005 conquerir sona . Ben sei qu ' us cantos graus de nitroglecerina [+]
1305 1887 GCIVOL887 65 xusticieira matroa , qu ' ós seus peitos canto hai de bo na humanidá [+]
1306 1887 GCIVOL887 66 levando a retaguárdea canto sobra no bordel , na taberna e na [+]
1307 1887 GCIVOL887 91 ¡ Cantos morrerán de fame sin volver á súa <1 Galicia 1> , sin ver [+]
1308 1887 GCIVOL887 91 culpa e de mancha limpa ! ¡ Cantos morrerán ¡ coitados ! naquelas [+]
1309 1887 GCIVOL887 143 no fondo dun rego , i entón cantas veces de doores sinestros , [+]
1310 1887 GCIVOL887 150 ¡ Irmaus ! Cantos teñades nas huchas ouro ou prata , partinde cos [+]
1311 1887 GCIVOL887 155 romance , entr ' elas , as consoancias de moitos versos , pero cantas [+]
1312 1887 LAMGAL887 18 canto a vella marquesa viúda co seu traxe de brocado coor de [+]
1313 1887 LAMGAL887 19 Canto máis cedo acabemos , máis cedo nos poremos a cear ? » O certo [+]
1314 1887 LAMGAL887 21 a poucos pasos da mesa do comedor ; mais ¡ ai ! que canto máis a [+]
1315 1887 LAMGAL887 26 cantos querían ouví- lo e botaban co ' el un vaso na taberna , decía ÷lles [+]
1316 1887 LAMGAL887 36 Canto máis entraba en anos e camiñaba prás ancollas , máis o sancristán [+]
1317 1887 LAMGAL887 36 contra o sancristán , que canto máis pra vello iba e máis desatendía [+]
1318 1887 LAMGAL887 40 e canto máis apertaba o paso pra chegar eixiña , metera ÷selle [+]
1319 1887 LAMGAL887 41 Canto máis os apartaba da mau que ll ' acenaba dend ' a porta da eirexa [+]
1320 1887 LAMGAL887 89 canto tiña ó seu redor , atentou ÷se a roupa , levou as maus á testa [+]
1321 1887 LAMGAL887 93 dabondo pra lle varrer cantos puntos de costado poideran aflixí- la [+]
1322 1887 LAMGAL887 102 cantos se lembraban ou falaban dela , eslumidos polas estranías , [+]
1323 1887 LAMGAL887 112 moito tino de recoller cantos cabuchos alcontra á mau na sancristía [+]
1324 1887 LAMGAL887 117 e responsos , e todo canto polo seu eterno descanso apriquen os [+]
1325 1887 LAMGAL887 123 Andaba pola eirexa ou pola aldea , e cantos faguían a sinal da [+]
1326 1887 GACORB887 12 mundo Miña nena ; Decide ÷lle canto sofre Miña ialma de poeta , [+]
1327 1887 LAMPOE887 362 dando ÷lle volta ás ideas , canto máis penso , máis parvo eu vou ÷me [+]
1328 1887 LAMPOE887 363 botan as súas inconsecuencias , pon ás portas de presidio a cantos [+]
1329 1887 LAMPOE887 364 en canto che praza ordea ó teu servidor amigo <3 Grabiel Antón [+]
1330 1887 LAMPOE887 397 a cantos son bos lles dá ; E pensou pensou nos ceos a onde as [+]
1331 1887 PPLCAN887 10 Ti tes o diaño no corpo ou ti queres ÷me tentar , canto máis fuxo [+]
1332 1887 PPLCAN887 12 Topámo- nos nun camiño certa mañanciña cedo ; cantas palabras me [+]
1333 1887 PPLCAN887 25 canto existe todo vén ser falsedá . [+]
1334 1887 GRRRFL887 124 noites tapa o burato da chave e cantos buratos vexa na casa pra [+]
1335 1887 VAAPRO887 868 toda a cras pra facer valedeiro o feito e encomenzar canto antes [+]
1336 1887 VAAPRO887 869 no seu niño , amostra ÷se don e unhos poucos valentes , cantos caben [+]
1337 1887 VAAPRO887 869 Don <3 Payo 3> animou ÷nos o que puido ; meteu ÷se el na cova con cantos [+]
1338 1887 VAAPRO887 870 río , corrían por aquelas brañas varrendo canto atopaban por diante [+]
1339 1888 CURDIV888 12 delas , non merca saúde e groria por unhas cantas cadelas ? Todo [+]
1340 1888 CURDIV888 23 nun mesmo día nacer Dios e caer morto de inania canto Dios cría [+]
1341 1888 CURDIV888 60 Ti , dos cabalos d ' <3 Atila 3> debaixo da ferradura , que canto toca [+]
1342 1888 CURDIV888 61 Ser serio é cousa precisa : ¿ Non ves que cantos t ' oíron esternillan ÷se [+]
1343 1888 CURDIV888 71 tocar a un cego , pillou , non sei con qué trapa , unhas cantas [+]
1344 1888 CURDIV888 99 é <3 Xudas 3> ; non é <3 Cristo 3> , é <3 Diocleciano 3> ! Por sorte , canto [+]
1345 1888 CURDIV888 104 Canto en sigros dazanove o temporal poderío tén arrapiñado ó [+]
1346 1888 CURDIV888 104 probe ; canto se tén apropeado a garra cardealicia i o ventre [+]
1347 1888 CURDIV888 106 Canto tés diante os teus ollos debe ÷se da fe á gazúa , que non [+]
1348 1888 CURDIV888 113 as naciós poñan en venda canto for meu ; desto en pago non quero [+]
1349 1888 LEIOCO888 268 nosoutros falamos , Cal deberan e cal fan Cantos se teñen en algo , [+]
1350 1888 LOSCON888 45 « Adimiro que poideses Facé- los con tal primor ; - Dixo , en canto [+]
1351 1888 LOSCON888 51 Nada máis ; por qu ' eles son Cantos topei na nogueira . [+]
1352 1888 LOSCON888 69 Medio parvo , non vistía Nin cirolas nin calzón , E en canto unha [+]
1353 1888 LOSCON888 79 Comí- no : mais decraro E xuro canto digo , Qu ' estaba xa aquel figo [+]
1354 1888 PINLOI888 2 en canto amañeza irei por el a <1 Santiago 1> ... [+]
1355 1888 LOIPEL888 003 Feito xa tan xusto comprido que ha de demostrar ÷che canto é o [+]
1356 1888 LOIPEL888 20 Canto colleita , ... O que lle custa Tanto sudor ; Gallegos todos [+]
1357 1888 LOIPEL888 26 chan ; Que despreceen Canto lle digan Os que trafican Coa emigración , [+]
1358 1888 LOIPEL888 28 Dios ... ! Cantos galegos Asina morren Sin que dos probes Saiba [+]
1359 1888 LOIPEL888 47 nas próusimas eleuciós , canta gratitú lle gardan seus fillos [+]
1360 1888 LOIPEL888 74 a pidir que si ma fas ... soio Dios saberá cant ' agradezo : quero [+]
1361 1888 LOIPEL888 78 quen , ó probe do muiñeiro , canto tiña lle roubou - - ¿ Que tal o [+]
1362 1888 LOIPEL888 83 escorrer ouvindo canto por min sofres ti , meu caravel ; Confía [+]
1363 1888 LOIPEL888 87 - sin ser debido a unha iñorancia - sobre a mesa do Rei cus cantos [+]
1364 1888 LOIPEL888 90 de cantos houbo no mundo astr ' eiquí ... Reparador da saúde de [+]
1365 1888 LOIPEL888 95 fora , e moito , non dicí- lo ? Por todo canto levas nela feito , [+]
1366 1888 LOIPEL888 99 fixeches , non te afrixas por iso , pois a xente que viu canto [+]
1367 1888 NGA007888 2 en canto poidese , pois que é merecente esta rexión de qu ' os gobernos [+]
1368 1888 NGA008888 1 tres veces , e cantas fora perciso . Os rixóns estaban ben con [+]
1369 1888 NGA008888 3 deitan ÷s ' á bartola , importando ÷lles unha porra canto ó interés [+]
1370 1888 NGA009888 3 monteira abrirán a boca d ' a coarta , porque non saben canto é [+]
1371 1888 NGA010888 1 - ¡ Ai ! non siñora ; eso non o fago eu por canto val <1 Laxe 1> ; pode [+]
1372 1888 NGA010888 2 casad ' a rapaza ; facé- lo canto máis antes . [+]
1373 1888 NGA010888 2 É <1 Vigo 1> , a soltana bella , É <1 Vigo 1> , a xoia máis rica De cantas [+]
1374 1888 NGA010888 3 Qu ' esto é canto nos queda Ó camiñar pola inmortal vereda Dispois [+]
1375 1888 NGA010888 3122 Ti tés o diaño no corpo ou ti queres ÷me tentar , canto máis fuxo [+]
1376 1888 NGA011888 1101 pro os aldeanos tanta máis fe tiñan daquel crego , canto máis [+]
1377 1888 NGA011888 2 en canto amañeza irei por el a <1 Santiago 1> . [+]
1378 1888 NGA011888 2127 cumpridas de pantrigo canto cozan os forneiros naquel día , e [+]
1379 1888 NGA011888 3104 Topámo- nos nun camiño certa mañanciña cedo ; cantas palabras me [+]
1380 1888 NGA012888 2 muller parescía delicada fror de pasión ; contaba ÷me todo canto [+]
1381 1888 NGA012888 3 pasar dito día , en moi boa compaña , por certo , unhas cantas horas [+]
1382 1888 NGA012888 4 que vén dedicarei ÷lle uns cantos ringuilós que teño esgaravellados . [+]
1383 1888 NGA012888 4 en fundición ! fai <3 Pasó 3> - qu ' o dono asín se apellida - canto [+]
1384 1888 NGA012888 4 quer , canto lle encarguen i o qu ' o deño non faría . [+]
1385 1888 NGA002888 1 Non , cramábamos nosoutros en cantas acasiós se nos presentaban : [+]
1386 1888 NGA002888 1 canto mor a teñan as literaturas rexionales ; que nestas , non [+]
1387 1888 NGA002888 2 harmonía De canto no eido ve , Algúns xílgaros , moi ledos , Iban ÷s ' ó [+]
1388 1888 NGA002888 4 dono asín se apellida - canto quer , canto lle encarguen i o qu ' o [+]
1389 1888 NGA003888 2 vez pormeira cruzaban o noso poético <1 Leres 1> era un sono canto [+]
1390 1888 NGA003888 2 que compendia canto o noso huéspede distinguido está contente [+]
1391 1888 NGA003888 3 e dá ÷selle por esbigoar canto pasa nas oficinas , tomando nota [+]
1392 1888 NGA003888 3 a xefe , que canto máis burro máis peixe ) sin faguer outra cousa [+]
1393 1888 NGA003888 4 dono asín se apellida - canto quer , canto lle encarguen i o qu ' o [+]
1394 1888 NGA004888 2100 a millor de cantas se teñen celebrado este ano en <1 Pontevedra 1> , [+]
1395 1888 NGA004888 3 ós pais , e lle sacades así canto querés ; e vosas nais tolean [+]
1396 1888 NGA005888 2 as mozas Qu ' amañado tiñan Pra esta noite o baile ? - ¡ Digan canto [+]
1397 1888 NGA005888 2 Diga canto quira , Prós que dan ó beo ¡ N ' han d ' andar tan listas ! [+]
1398 1888 NGA005888 2 por moitos anos Viva o funcionista ! ! Xa verás , na mesa , Cantos [+]
1399 1888 NGA005888 3 Esto , en cant ' ás economías do Menistro de Fomento , que tocant ' ás [+]
1400 1888 NGA005888 3131 nai Si cadra , i a nai abuela O bo exempro ¡ canto fai ! <3 José [+]
1401 1888 NGA006888 3 Como si todos cantos visitan a don <3 Aduardo Vincenti 3> , foran [+]
1402 1888 NGA013888 3 vin ÷me no caso d ' enché- lo cuns cantos ringuilós en lexítima defensa . [+]
1403 1888 NGA015888 1 mil reás é canto traio . Ide vós a ganá- la vida , qu ' eu da miña [+]
1404 1888 NGA015888 2 Canto máis lonxe do currunchiño onde primeiro a lús mirei , máis [+]
1405 1888 NGA015888 3 canto existe todo vén ser falsedá . [+]
1406 1888 NGA016888 1 - Pscht . En cant ' a eso , responde o comprador , unha ves que os compro [+]
1407 1888 NGA016888 3 de todos cantos , moito ou pouco , contribuímos a soster esa manada [+]
1408 1888 NGA016888 3111 rapazas Farás sorrir , Si antes non morres , cantas mulleres Farán [+]
1409 1888 NGA016888 3120 fai <3 Pasó 3> - qu ' o dono asín se apellida - canto quer , canto lle [+]
1410 1888 NGA017888 1 esas corporaciós e cantos podendo contribuír a salvar ó país [+]
1411 1888 NGA017888 1 con viveza o corazón de cantos moran nesta enfertuada terra . [+]
1412 1888 NGA017888 1102 duns cantos pesos , buscan i enganan con falsas pormesas a eses [+]
1413 1888 NGA017888 1108 pais , seus fillos , seus parentes , i en fin , canto de máis querido [+]
1414 1888 NGA017888 2 miseria e cánta ruindá non aparescería á vista , i a canto birbón [+]
1415 1888 NGA017888 2 non quedei foi por milagre da eirexa ; Cantas veces me poñía coa [+]
1416 1888 NGA017888 2115 Qu ' é de cantos martirios hei sofrido a ausencia o máis atrós ; [+]
1417 1888 NGA017888 3 tarde tocou a múseca , baillano cantos quixeno e xa non faltaba [+]
1418 1888 NGA018888 1 cantos faldreiros do leite , que contaxiaron a máis de catro mozos [+]
1419 1888 NGA018888 1 e canto mallador apareza á man , se dea unha corrida ós tais faldreiros [+]
1420 1888 NGA018888 1 pobo pra que estea alerta i en canto un raposo s ' achegue , botar ÷lle [+]
1421 1888 NGA018888 1 de canto becho hai na terra . [+]
1422 1888 NGA018888 1 i en canto apareza algún tronco ou retoño de mala caste , leña [+]
1423 1888 NGA018888 3 En canto ó viño branco que tén vostede na bodega , i o porco que [+]
1424 1888 NGA019888 2 semeado o camiño da groria , pois canto maores sean os tropezos [+]
1425 1888 NGA019888 3 por fin ; - Ai , meu sol , si foras meiga e adiviñar quixeras cantas [+]
1426 1888 NGA020888 1 de disparates de que están adornados uns cantos párrafos e porsigamos : [+]
1427 1888 PESFIL888 6 Repara cantos tornaron ó lar de diñeiro fartos , pois tantos e [+]
1428 1888 PESFIL888 20 o pracer nas testas , non hai festas como estas en canto o sol [+]
1429 1888 VATNOI888 9 de levar des ferrados ; un prado e uns cantos anacos de terr ' a [+]
1430 1888 VATNOI888 10 Cantas espranzas descabeladas infundeu a chegada de tal suxeto [+]
1431 1888 VATNOI888 25 Pasado non sei canto tempo , tóda- la forza franca de servicio formamos [+]
1432 1888 VATNOI888 35 Despertou moitas veces , e en canto volvía a adormescer ÷se asaltaba [+]
1433 1888 VATNOI888 42 - En canto a eso poida ser qu ' a estén persinando , pro no tocantes [+]
1434 1888 VATNOI888 46 por canto ós seis meses non cumpridos de casar ÷se don ÷lles Dios [+]
1435 1888 VATNOI888 47 ll ' atinaban a unha rapaza cantos fillos había de ter como si [+]
1436 1888 VATNOI888 54 botou ÷me un mal fado ! A Tía <3 Prenóstecos 3> enfermou , e cantos [+]
1437 1888 VATNOI888 58 moeda perdida e recollendo del cantas cachivachadas podía haber , [+]
1438 1888 VATNOI888 74 do brazo un saco d ' ouro e saliu polas rúas resolto a mercar canto [+]
1439 1888 VATNOI888 87 os curtos istantes que che quedan , porqu ' en cant ' o lume haxa [+]
1440 1888 VATNOI888 87 consumido todo canto hai no castelo baixarás conmigo ós profundos , [+]
1441 1888 VATNOI888 87 afundeu ÷se o castelo con canto había drento del . [+]
1442 1888 VATNOI888 99 feita ; e escramou pra seu chaleque : - ¡ Dou ÷m ' ós diaños si cantos [+]
1443 1888 VATNOI888 103 - ¡ Ai , meu homiño quirido ... ! ¡ Canto por ti sospirei , e ó ver ÷te [+]
1444 1888 VATNOI888 107 por canto lanzou unha escramación d ' asombro e desembozando ÷se [+]
1445 1888 VATNOI888 107 rapaza era hermosa canto cabe sé- lo en criatura , adiviñaba ÷se [+]
1446 1888 VATNOI888 111 canto repunante egoísmo . [+]
1447 1888 VATNOI888 115 vosté condocir preso este home , por canto ou é un tolo ou un [+]
1448 1888 VATNOI888 116 eso deixaremos de poñer ós leutores ó corrente de canto lles [+]
1449 1888 VATNOI888 120 co coitelo uns cantos cortes na cara e botando ÷lle man a unha [+]
1450 1888 VATNOI888 122 En canto á Celestina , tamén campa polos seus respetos e sigu ' exercendo [+]
1451 1888 LEMALM888 51 soie ÷s ' atopar E por máis que pergunt ' a cantos pasan ... [+]
1452 1888 AMOALA888 58 fantesía Maxina canto quer trist ' ou risono I hoxe soña con doce [+]
1453 1888 AMOALA888 60 en donde vin á vida , Ond ' está canto amei . [+]
1454 1888 AMOALA888 60 dociña i harmoñosa Que s ' ousa nista terra ferida canto hermosa ... [+]
1455 1888 AMOALA888 66 non dudares De canto quero ÷te eu , sin t ' anoxares Escoita ti a [+]
1456 1888 AMOALA888 66 Eu sei canto me queres ; a surrisa Nos teus beizos demiro dibuxada [+]
1457 1888 AMOALA888 69 De cantos o conoscían . [+]
1458 1888 AMOALA888 70 E como saben os ceos Canto te quero eu , teu pai Túa tolería fonda [+]
1459 1888 AMOALA888 72 ¡ Si ! De canto son sinxelas Vosas palabras , podrán Dar fe as coitadas [+]
1460 1888 AMOALA888 74 Quedou ÷se canto adouraba , Quedou ÷se <3 Rauvena 3> mesma Porqu ' alí [+]
1461 1888 FUL002888 3 polas rúas non meresce a pena , e en cant ' ós bailes sòlo sei o [+]
1462 1888 FUL002888 6 qu ' estimamos en tanto canto val a autoridá de dito preódeco . [+]
1463 1888 FUL002888 7 recibe cant ' espide ? Pois tendo el tan bos tratos é , mercar noutro [+]
1464 1888 FUL002888 8 e comerciás pra cartas - tintas , lapiceiros , prumas e canto fai [+]
1465 1888 FUL002888 8 xusta fam ' abona , hai canto a moda pertenda , bo e barato , ¡ qu ' é [+]
1466 1888 FUL003888 1 alritante , canto que son víutimas dela probes vellos enutilizados [+]
1467 1888 FUL003888 7 terra e de cant ' a ela se refire , sentín retorcé- la ialma d ' alegría [+]
1468 1888 FUL004888 4 iñoro canto me marmulades coa miña criada máis xoven e máis bonita , [+]
1469 1888 FUL004888 6 canas ó aire cantas son as veces que sal de riola , dinou ÷se visitar [+]
1470 1888 FUL005888 6 canto d ' esquisito e regalado pode apetescer o paladar da persoa [+]
1471 1888 FUL005888 6 cantas trabas poidan descurrir pra que non fuxan da terriña tan [+]
1472 1888 FUL005888 7 por riba de todas e que cantos figuraron no auntamento prometeron [+]
1473 1888 FUL005888 7 en canto a do siñor <3 Casares 3> recomendámo- la ós concexás de [+]
1474 1888 FUL006888 4 quirido , canto por ti sospirei e ó ver ÷te triste , afrixido , cántas [+]
1475 1888 FUL006888 5 de levar dés ferrados ; un prado e uns cantos anacos de terr ' a [+]
1476 1888 FUL006888 7 d ' estar baix ' o capricho de catro industrias qu ' en canto hai [+]
1477 1888 FUL006888 7 en cant ' ó pescado non considera atinad ' a medida por cré- la atentatoria [+]
1478 1888 FUL006888 7 a outro , e qu ' en canto chegase conferenciaría co ' el ; Feitas outras [+]
1479 1888 FUL007888 1 canto se pode desear pola orientación , polo espaceoso , polas [+]
1480 1888 FUL007888 7 canto hábile dentista portuxés que conece abond ' o púbrico de [+]
1481 1888 FUL009888 1 con motivo , ripitimos , desa escitación xusta e lixítima canto [+]
1482 1888 FUL009888 1 leutores na conta de quéns son , canto porque non nos prace singularizar [+]
1483 1888 FUL009888 1 civil Sr . <3 Morés 3> , posto de parte do pobo cruñés en canto llo [+]
1484 1888 FUL009888 1 tanto máis de notar canto contrastou coa infame duns poucos mal [+]
1485 1888 FUL009888 1 viv ' e vivirá o reconocemento a que se fixo acreedor en cantas [+]
1486 1888 FUL009888 2 vivamos lonxe da capital , e en canto a estar enteirado é ÷lle [+]
1487 1888 FUL009888 2 a prana maor e en cant ' ó porto de mar que nomeache , é tan imposibre [+]
1488 1888 FUL010888 2 a augadora qu ' en canto s ' abran as cortes ... - ¡ Ó diaño coa política ! [+]
1489 1888 FUL010888 5 Despertou moitas veces , e en canto volvía a adormescer asaltaba ÷a [+]
1490 1888 FUL010888 5 e ouvidos que atisbar canto facían e dicían ; - Non te chegues [+]
1491 1888 FUL010888 6 Nesto , o mesmo qu ' en todo canto intresa a <1 Betanzos 1> , a <1 Cruña 1> [+]
1492 1888 FUL010888 6 val máis a tranquilidá do púbrico , que unhas cantas pesetas que [+]
1493 1888 FUL010888 6 e en canto ó seu desempeño se non outuvo aprausos tampouco meresce [+]
1494 1888 FUL011888 1 que s ' asemellen é en canto a forma , grandor , lugar e astra materias [+]
1495 1888 FUL011888 1 roína hepotecando ÷lle canto teñan ó módeco intrés do mil por [+]
1496 1888 FUL011888 2 voso , en fin , poñen todos cantos medios están a seu alcance pra [+]
1497 1888 FUL011888 3 mentras n ' o soupo , pois en canto s ' enteiraron do qu ' había por [+]
1498 1888 FUL011888 6 canto poidamos a que non se encha de polvo . [+]
1499 1888 FUL012888 1 xa unir os dous grandes centros da provincia ? Pois en canto a [+]
1500 1888 FUL012888 1 casa coa bulsa baleira , pro dispostas a mercar canto ven nos [+]
Resultados: 1 - 1500 de 14466

Descargar resultados en: CSV