TECNOLOXÍAS E ANÁLISE DOS DATOS LINGÜÍSTICOS

Ver búsqueda de navegación

Navegación

Buscar

Simposio
Metodoloxía para o estudo perceptivo da variación prosódica dialectal

A conferencia e seminario do día 17 levaranse a cabo no salón de graos da facultade de filoloxía, os cursos de formación impartiránse na aula de informática.
O día 18 a conferencia, seminario e partes comúns do taller serán no salón de graos e os grupos de traballo serán nos seminarios A, B, C e G.

17 de XANEIRO 2013
10:00 Presentación do simposio
10:15-11:00 Conferencia: Xulio Sousa (ILG, USC): Estudo da variación lingüística e dialectoloxía perceptiva.
11:00-11:30 Coloquio
Pausa
Seminario 1 Análises cuantitativas dos datos prosódicos
12:00-13:00 Albert Rilliard (LIMSI, CNRS, Francia): Metodoloxía cuantitativa para a medida das distancias prosódicas.
12:30 Antonio Romano (Università degli Studi di Torino, Italia) e Lurdes de Castro Moutinho (Universidade de Aveiro): Estudos dialectais baseados na medida das distancias prosódicas.
13:00 Discusión
Cursos
16:00-17:30 Curso básico de estatística con R
Pausa
18:00-19:30 Curso de Fundamentos e ferramentas de xestión de datos xeográficos
18 de XANEIRO 2013
09:00 Conferencia: Victoria Marrero (UNED): Metodología de investigación en fonética perceptiva: posibles aportaciones para el estudio de la prosodia dialectal.
09:45 Coloquio
Seminario 2 Estudos perceptivos de variación prosódica
10:00 Elisa Fernández Rei (ILG, USC): Estudo perceptivo das distancias prosódicas dialectais.
10:30 Mª José Ginzo Villamayor (Modestya, USC): Achegas estatísticas aos métodos cuantitativos en estudos perceptivos.
11:00 Discusión
Pausa
Taller: Recursos para o estudo perceptivo da variación dialectal (Só para membros da rede)
12:00-12:30 Presentación do prototipo da Plataforma de Recursos para a Investigación en Dialectoloxía Perceptiva
12:30-14:00 Sesión de Traballo (I)
16:00-17:30 Sesión de Traballo (II)
Pausa
18:00-18:30 Presentacións dos grupos de traballo
18:30 Recapitulación e conclusións

Vídeos das xornadas


Máis información sobre o taller