TECNOLOXÍAS E ANÁLISE DOS DATOS LINGÜÍSTICOS

Ver búsqueda de navegación

Navegación

Buscar

OBXECTIVOS DE CONTIDO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO

a) Impulsar as colaboracións e os traballos interdisciplinares entre os membros da rede.

b) Concibir novas ideas de proxectos e liñas de investigación conxuntas.

c) Desenvolver novas metodoloxías de investigación interdisciplinares, co fin de superar a fase de colaboración instrumental entre as disciplinas humanísticas, científico-experimentais e tecnolóxicas.

f) Impulsar iniciativas para a transferencia de coñecemento e resultados de investigación, establecendo para iso vías de colaboración con empresas e institucións potencialmente interesadas.

g) Potenciar a proxección internacional dos grupos implicados.

d) Mellorar as ferramentas e aplicacións elaboradas con anterioridade no marco dos grupos da rede.

e) Promover a formación interdisciplinar de investigadores, doutorandos e investigadores en formación, outro persoal, estudantes, etc.