USC. Instituto da Lingua Galega

Dicionario de pronuncia
da lingua galega

 • Resultados atopados con á

  á1 contracción
  á2 substantivo feminino
  ˈa
  á beira locución adverbial
  aːˈβejɾa̝
  á beira de locución prepositiva
  aːˈβejɾa̝ðe̝
  á ceavoga locución adverbial
  aːθeaˈβɔɣa̝
  á envorca locución adverbial
  aːmˈbɔɾka̝
  á envorca locución adverbial
  aːemˈbɔɾka̝
  á fin locución adverbial
  aːˈfiŋ
  á garra locución adverbial
  aːˈɣara̝
  á mantenta locución adverbial
  aːmanˈtenta̝
  á parte locución adverbial
  aːˈpaɾte̝
  á parte de locución prepositiva
  aːˈpaɾte̝ðe̝
  á présa locución adverbial
  aːˈpɾɛsa̝
  á zonza locución adverbial
  aːˈθonθa̝

  © 2019 Instituto da Lingua Galega - USC