USC. Instituto da Lingua Galega

Dicionario de pronuncia
da lingua galega

  • Este dicionario ten a finalidade de ofrecer un modelo de pronuncia da lingua galega, na súa variedade estándar, nun rexistro formal e cun ritmo normal de fala.

    Esta aplicación está baseada no Dicionario de pronuncia da lingua galega (A Coruña: RAG, 2010). Para máis información sobre os criterios de selección das pronuncias e outras cuestións relacionadas, véxase a información contida na sección “criterios”.

    Forma de cita: Xosé Luís Regueira (dir.): Dicionario de pronuncia da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal/pronuncia/> [Consultado: ]


    © 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
    ISSN: 2660 - 8235