Evolución dos 10 nomes máis populares en Galicia entre 2000 e 2015

No seguinte gráfico con movemento pode observarse a evolución na frecuencia de emprego dos dez nomes máis comúns para nenos e nenas en Galicia entre 2000 e 2015. Seleccionando os nomes na columna Select é posible seguir a frecuencia de emprego durante todo o período.

Para o correcto funcionamento da web é necesario ter instalado Adobe Flash Player

O gráfico foi creado utilizando Google Charts e datos do INE.


Colaboraron na elaboración