Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. VI. Léxico. Terras, plantas e árbores 
  • Ano de publicación: 2015
  • Número de mapas: 320
  • Número de formas: 8119
  • Número medio de formas por mapa: 25
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Enxerto (variedades)
a chipro 
á gaita
con gaitas
de anilla
de anillo
de barro
de brimbao
de canutillo
de casulo
de escudete
de escudo
de esqueghe
de flauta
de gaita
de gaitolo
de madeira
de pluma
de terra
do aire
escudete
ó pareixo 
ó tarrón
podo 
209cVI497
Pólas
a rama
as canas
as canellas
as fronsas
as gaias
as gallas
as podallas
as podas
as pólas
as ponlas
as ramas
as repoltras
os gallos
os pólos
os ramallos
trampallas
179VI427
Castaña que cae soa antes de varear, restrelo
a tona dos porcos
albariño
as pormeiras castañas
as primeiras castañas
bagota
baguto
batago
batugo
boleca
bolerca
bravía
bulló
bulló verde
castaña
castaña arrigueirada
castaña caída
castaña cumplida
castaña de castiñeiro
castaña de cedo
castaña de orizo
castaña de soutelo
castaña debagada
castaña debullada
castaña do eirío
castaña do pingo
castaña dourela
castaña esbagada
castaña famosa
castaña lograda
castaña louca
castaña madura
castaña marela
castaña outoniza
castaña pallagueira
castaña pingada
castaña primeira
castaña primeiriza
castaña que debaga
castaña que esbagou
castaña que pinga
castaña raxada
castaña regañada
castaña sanmigueliña
castaña solta
castaña verde
foneca
gullerpa
pinga
pingota
260bVI631
varal, baloira
abaloira
baloco
baloira
bardolo
barra
barra de derrubar
curuto
lareira
lareiro
latoira
palanca
pau
pau de varear
rebolo
sacudidoira
taloira
taloura
taloura de varexar
trandeira
vara
vara de abalar
vara de avarear
vara de deluvar
vara de derramar
vara de derrubar
vara de escudir
vara de sacudir
vara de varear
vara de varexar
varal
varanca de sacudir
varanda
varanqueiro
varau
vareiro
vareixa
vareu
varexa
varexón
varixón
varol
269VI655
Tremedal
abanadoiro
blandoeira
estremesiño
foquente
lama que treme
manta vella
moi húmeda
porca preña
tembla
terra blanda
terra crebada
terra empapada
terra foca
terra fofa
terra folfa
terra fonda
terra húmeda
terra moi mollada
terra mol
terra mole
terra mollada
terra nun bilitre de auga
terra pachoqueira
terra pesada
terra que abana
terra que arreiga
terra que baila pola humedá
terra que blandea
terra que templa
terra que treme
terra suelta
terra temblosa
terra tremosa
terra zopeira
terreno mollado
trema
tremadeira
trembadoiro
trémbora
tremedal
tremedeira
tremedoira
tremedoiro
tremesiña
tremo
tremoal
tremoeira
tremoso
vella
vella morta
58aVI159
Fervenza, cadoiro
abanqueiro
auga pendiente
baixada
breixa
cachoeira
cachón
caída
caída de ágoa
caída de agua
caída de augas
caldeiras
calexa
callón
calzada
cascada
catarata
cervenza
chapacuna
cholro
chorro
chorro de auga
con corriente
corriente
curriente
desnivel de agua
feixa
ferido
fervencedo
fervenza
freixa
gorvia 
pendiente
penedas
pesca
pincha de auga
pincheira
recaída
rixa
ruxida
ruxida do río
ruxideira
ruxidoira
ruxidoiro
salto
seimeira
socalco
vertiente
xurreira
46VI131
Nacer auga da terra, gurgullar
abarballoar
aburbullar
agorgolar
agurgullar
agurguller
agurguxar
arremuiñar a auga
borborexar
botar
botar gorgolo
botar un gorgoloto
brotar
deitar
estar a agua empozada
estar a nacer
facer un zumegallo
ferver
frotar
gorgolear
gorgoritar
gurgullar
manar
nacer
nacer fontiña
remanecer
rezumar
ruxir
saír a gorgollós
saír auga
saír auga fervendo
saír un zumaco de auga
salir a gorgollón
salir o aborbotón
salir para riba
subir
supelir para riba
tar nacendo a auga
tar salindo a auga
vaporear a auga
xuntar
xurdir
50VI141
Bidueiro (Betula pendula Roth )
abedueira
abedueiro
abedugo
abedul
abedulo
abeduro
abidueira
abidueiro
abidul
abiduleiro
abineiro blanco
albelo
bedueira
bedueiro
bedugo
bedul
beduleira
bedulo
bídalo
bidioira
bido
bidoeiro
bidolo
bídolo
bidón
bidrio
bidro
bidroeiro
bidueira
bidueiro
bidul
biduleiro
bidulo
bídulo
bidureira
budio
budueira
budueiro
dulo
207VI489
Abeleira (Coryllus avellana L.)
abelaira
abelán
abelanceira
abelaneira
abelao
abeleira
abeleiro
abelera
abelloteiro
abilleira
ablaira
abraeira
abraira
abrana
abrano
avellán
avellanairo
avellaneira
avellaneiro
avellano
evellaneira
254VI617
Herba abelleira, trunxil (Melissa officinalis L.)
abelleira
abilleira
chopo blanco
chucha de cabrinfolla
chuchamel
chuchameles
chupa
chupachupas
chupameles
chupas
chupois
ervellaca
esteva
estruga mansa
fenta
flor dulce de chuchar
herba abelleira
herba abilleira
herba billeira
herba da abella
herba das abellas
herba de mel
herba do mel
herbadona
horba abilleira
hortelán bravo
hortolán
madreselva
mel do cuco
meleira
meles
menta
mentraste
mentrasto
mentrastos
nébeda
néboda
planta de chupar
poexo
trobisco
truxil
zugamel
zugos
115VI297
Estalotes, sanxoáns (Digitalis purpurea L.)
abelorio
abeluria
abrula
albaricoques
borleta
calzois de cuco
campanillas
campaniñas
candiles
caraveles
caraveles de estalar
chopo
choupos
cohetes
esplotos
estalladizos
estourotes da manta do sapo
estrincois
estrincón
farricoques
foniles
galanas
galos
ghuás
sanghoales
sanghoás
sanghuaes
sanghuais
sanghuán
sanghuanes
sanghuáns
sanghuás
sanxaos
sanxoán
sanxoao
sanxoaos
sanxoás
sanxuán
sanxuáns
savane
toupafoles
toupos
triquitraques
xanxoás
xoán
107bVI279
Abrótega, gamón (Asphodelus albus Miller)
abelotia 
aborta
abórtega
aborteña
abriota
abroita
abrota
abrote
abrótea
abrótega
abrotia
abrótica
abrótiga
albrota
albrótega
allo fero
allos de zorra
aprotia
boga
bóitega
brota
brótea
brótega
brótena
brotia
cebola do raposo
cebola silvestre
espadana
folla de curacarne
gamón
gamota
gamote
mantequilla
palitroque da zorra
trompeta
129VI325
Estalotes, sanxoáns (Digitalis purpurea L.) (síntese)
abeluria
bilicroque
bilitroque
croques
estalote
estoupe
sanxoán
troques
107cVI281
Abelá
abelá
abelán
abellá
ablá
abrá
abraa
avellana
avillana
evellana
253VI615
Landra
abelén
abellota 
abelota
alande
alándoa
alandra
bailote
ballota
beilote
belloca
bellota
belota
billota
bolota
bugalla
calandra
landa
lande
lándegua
landia
lándoa
lándora
landra
landre
landria
landua
llandra
llandre
olanda
taza
189VI451
Amieiro (Alnus glutinosa L.)
abeneiro
abeneiro blanco
abineiro
ameeiro
ameneiro
amieira
amieiro
amineiro
omeiro
umeiro
205VI485
Castaña fillada
aberta en dúas
acía
afillada
amecidas
apegadas
billote
casadas
cochas
con dous seos
con fillos
cuarteadas
de dous fillos
de dúas partes
doble
dous cuarterrós
dous fillos
dous queixos
dúas castañas
dúas emas
encillada
enfillada
enmendada
enxertada
fesa
fillada
fillos da castaña
formada
frade
gallada
ghamelas
ghamelo
ghemela
inxerta
inxertada
mai e filla
marraeira
melliza
mioleiras
nai e nena
partida
pegada
porca de castañas
postiza
preñada
refillada
regañada
unidas
xamelas
xemas
xemelas
xemelgas
ximelga
262VI637
amozcar
abicar
amordazar
aseñar
asinar
atanazar
ataniscar
atiniscar
axemar
capar
cortar
dar un corte
dar un oxete
dar unha chantada
darlle un pique
encetar
enxertar
escarepar
escascar
escouchar
lañar
picar
rachar
raiar
rallar
raxar
sacar un anaco de tona
sacar un pouco de casca
sacarlle o cu
sacarlle unha esquina
toupar
271bVI661
Desbordarse o río, ameter
abordar
acometer
ameter
anegarse
aumentar
bordar
botar fóra
botar por riba
botarse fóra da madre
burdar
crecer
desbordar
encher
esbombar
esbordar
haber enchente
hinchar
ir cheo
ir de monte a monte
ir fóra
ir inundado
ir o río a bordo
ir o río grande
levar enchente
medrar
meterse
rebordar
rebozar
saír  do cauce
saír de madre
salir da marca
salir do calce
salir do rego
salir o río
salir o río a fóra
subir
ter unha enchente
trasbordar
45VI129
Espadana (Tipha latifolia L.)
abreiota
abrelota
abreota
abrotia
caniza
carriceiro
carrizo
espada
espadaina
espadama
espadana
espadaña
lirio
lirio bravo
liro
panoia
pirla
rafia
vela
xabana
xairo
xeros bravos
xonza
xungo
xunza
111VI289
Breva
abreva
bévora
bevra
bívora
breva
figo
figo breva
figo de Málaga
figo de san Pedro
figo negro
244VI593
Ameixa (nisa e outras)
abrideiro
abruño
bolsa de auga
borracha
cagote
carragosa
carriña
cascabeles
de moscatel
de pico
de san Antonio
de san ghuan
falcón
francesa
gota de oro
inglesa
landrina
llema
llema cagarrenta
moceno
negra
nisa
niso
níxaro
papo de mongha
papoia
peladillo
raño
sanghuanera
sanxoaniña
tapacú
tripa de vaca
226fVI545
Pexego
abrideiro
alpréchego
péixego
pérxego
pérxigo
pésago
pesco
pésego
pesego
pésigo
péxago
péxego
pexego
pexigo
pírxigo
pixigo
préixago
préixego
préixigo
présago
préxago
préxego
prexego
préxigo
prexigo
priesco
prínsigo
prísigo
príxego
príxigo
218VI517
Pavía
abrideiro
pavea
pavía
pavío
pésego
pevía
préxago
223VI529
Pavieira (Prunus persica (L.) Batsch .)
abrideiro
paveeiro
pavial
pavieira
pavieiro
pesegueiro de pavías
pevieiro
224VI531
Florear
abrir
abrochar
abroiar
aflorar
aflorecer
andar en flor
andar na flor
botar a flor
botar a rosa
brotar
cencenar
chorar
chorear
chorrear
churir
churrir
empezar a florecer
enflorecer
esfarnar
estar en flor
estar floreado
estar floreando
estar florido
estar na flor
florear
florecer
florir
frolear
frolecer
frorecer
purgar
rebentar
saírse
tar floreado
tar floreando
tar florecendo
tar florido
ter flor
102VI267
Leiburiña, rabo de raposo (Alopecurus pratensis L.)
abrotia
alboriño
allo da raposa
centeeira
cola de zorro
collóns de raposo
curriola
fleo
folla de sacho
herba abelleira
herba campía
herba de campo
herba do monte
herba do paspallar
herba do raposo
laburiño
leburiña
leburiño da zorra
lesta
mazaroqueira
millás
millaxe
millo paínzo
molimio
nocella
nocillón
noucillón
pan do raposo
panoia
plumacho
rabo de gato
rabo de golpe
rabo de raposa
rabo de raposo
rabo de zorro
rabo do golpe
rabo do raposo
rabo do zorro
xuio
117VI301
Abruñeiro (Prunus spinosa L.)
abroñeiro
abruñeira
abruñeiro
aburñeiro
agruñeiro
ambruiñeiro
ambruñeiro
amburiñeira
amburiñeiro
ameixeira
ameixeira brava
ameixeira de can
ameixeiro
ameixigueira brava
ameixoeiro bravo
bruñal
bruñeira
bruñeiro
buruñeira
buruñeiro
ceroleira
cerolleiro
cerrolleiro
ciroleiro
ciruleira
embruñeiro
grueiro
gruñeira
gruñeiro
mexegueira brava
niseiro
nixareira
nixareiro
nixereiro
zorolleiro
229aVI557
Abruño
abrullo
abruño
agruño
ambruíño
ambruño
amburiñeiro
amburiño
ameixa
ameixa brava
ameixa de can
améixega brava
améixega pequena
améixiga brava
ameixo
ameixo bravo
ameixo negro
bruño
burgo
buruño
cagarrenteira
cagota
cagote
cascabel
cerollo
cerrollo
cirola
cirulo
embruño
fatón bravo
gruño
medroño
murgo
niso
nispro
níxaro
pera
perillón
perón
tapacú
zorollo
228VI555
Agreste, montesío
abruto
agrespe
agreste
agrio
aldeano 
arisco
ásparo
áspero
ásporo
aspro
bravo
cativo
costañeiro
desfavorecido
ermo
escabroso
escalabroso
escarioso
esgrevio
esguerio
estéril
fraga
fragoso
freita
freitoa
granda
mal terreno
malo
mau
mísero
montaraz
monte ermo
monte malo
montecelo
montesiño
montesío
pobre
precipicio
rin
ruín
silvestre
tarreno bravo
terra montesía
xea
19aVI73
Ameixeira: niseira (e outras variedades) (Prunus domestica L .)
abruñeiro
cagarrenteira
cagoteiro
carragoseira
ghaponeseira
ghaponeseiro
llemeira 
llemeiro
moceneiro
niseira
niseiro
nixareiro
papoeira
papoieira
227dVI553
Mazá brava
abruño
camelo
caroceira
corozo
escallo
fatona
manzá brava
manzana de escambrón
manzás de Ramonín
mazá agriña
mazá amarga
mazá brava
mazá de rabo de can
mazá do inverno
mazá do país
mazá dura
mazá durela
mazá espiña
mazá fera
mazá montesiña
mazá ruía
mazá silvestre
mazán agre
mazán aventureira
mazán boullo
mazán brava
mazán da vendima
mazán de escallos
mazán do inverno
mazán frade
mazán rabiosa
mazán sapa
pedosa
pero
peruco bravo
rabina
rata
237VI575
Burato
abuxeiro
aguxeiro
aughero
borato
buraco
burata
burateira
burato
bureto
buxeiro
fura
furaco
furada
furado
furao
furazo
fureu
ollo 
racha
74VI201
Cor e variedades da castaña
acastañada
acastañado
apintada
blanca
blanco
castaña
castaña varreadoira
castañado
castaño
chegada
color castaño
curada
dourada
encarnada
famosa
francisca
galega
longal
loura
louro
madura
marelo
marrón
marrón oscuro
moura
mouro
negra
negral
negro
parede
pinta
pintada
raigona
rapada
regañada
roxa
rubio
vermello
259VI627
Aceda (Rumex acetosella L.)
aceba
aceda
aceda brava
aceda mansa
acedeira
acedera
acediña
agra
agreto
amargas
carveis
carvés
cediña
chuchamelos
chupón
chupós
cigós
cristo
grelos das curtiñas
herba salada
labaza
palmeira
pan salgado
planta da nervia
pulgueira
roibal
turancho
vinagre
vinagreira
vinagreta
104VI271
Nabo da nouza, nabo caíño (Bryonia dioica Jacq.)
aceda brava
amargo
beldro
enredadera brava
labestro
labresto
nabo
nabo bravo
nabo caín
nabo caíño
nabo da boudaña
nabo da bouga
nabo da bouza
nabo da noz
nabo de norza
nabo de nouza
nabo de xerro
nabo do porco teixo
nabo fero
nabo xairo
ouropés
salgueiriña
saltasebes
samargo
saramago
119VI305
Acivro (Ilex aquifolium L.)
aceveiro
aceviño
acevo
acevro
aciviño
acivo
acivo manso
acivrino
acivro
alcivre
anceviño
anciviño
azoutacristos
cardio
cardo
carrasco
cedro
cevreña
cevro
civro
espín
espiño
figueira do demo
garrotillo
herba do demo
loureiro bravo
loureiro de envidia
manxorros
mesquita
mexacás
muérdago
picaburros
picamulos
picos
pita
rascacú
silvardos
trubisco
xardón
167VI403
Rebo
acha
cachote
calza
calzo
canto
canto de area
cascote
casquería
cuña
lisca
morrillo
pedra
pedra de encame
pedregal
racha
racha de pedra
raxa
raxo
reblo
rebo
rébolo
rebrusco
rela
uña
90aVI239
Cascallo
achas
cachotes
cachotiños
carcaxo
cascabello
cascagho
cascalleiro
cascallo
cascarexo
cascarria
cascarrio
cascaxe
cascaxo
cascazo
cascotes
cazcallo
escombro
rachas
rachas de pedra
raxos
rebos
91aVI243
Madurar
achegarse
amadurar
amadurecer
amorecer
coller color
curar
empezar a madurar
estar a madurar
estar amadurando
estar chegada
estar lograda
estar madura
estar madurando
estar madurecendo
estar maduro
ir a maduras
ir madura
ir madurar
madurar
madurecer
medurecer
pintar
rebolegar
tar madura 
tar madurecendo
tar maduro
213VI507
Chumbo
achombo
chombada
chombo
chumbada
chumbeira
chumbo
plombo
plomo
promo
94VI251
Alcipreste (Cupressus sempervirens L.)
aciprés
acipreste
alcepreste
alcipeste
alcipestre
alciprés
alcipresta
alcipreste
altipeste
arcipestre
arciprés
arcipreste
cipestre
cipre
ciprés
ciprese
cipreste
mirto
tulla
202VI479
Bosque, fraga
acolital
agro
arboleda
arboledo
bosque
carballeira
chouqueira
curtiña
devesa
dovesa
fraga
fragal
garamallos
mata
monte
pedrazal
pinal
pinar
piñeiral
poula
prado
prado de álbores
prado de albres
ramalleira
reboleira
sitio fragoso
souto
souto de árboles
tomada
touza
vagante
valiña
176VI421
amozcar
adentar
amocegar
amordicar
amordiscar
amosar
amoscar
amosegar
amosetar
amoxegar
amoxetar
amoxicar
amozcar
amozquellar
amuxicar
anazcar
anocar
anozar
anozcar
beliscar
biliscar
billiscar
buliscar
dar un bilisco
dentar
mordiscar
mordizcar
moxegar
moxetar
mozcar
muxicar
muzquiar
piliscar
pillizcar
271aVI659
Papoula (Papaver rhoeas L.)
adormidera
adurmideira
amapola
amapola mala
amapuela
anapola
apapoia
apapoula
caravel
cheirona
durmideira
flor da cangrena
herba borracha
herba do trigo
malvaloca
mapola
mapoula
mariposa do trigo
mariposa encarnada
marisol
papoula
139VI345
Val moi pequeno, valiña
adra
baixada
baixadiña
cheiriña
eido pequeno
lamelo
llanada
namelo
pequeno vale
sitio pequeno
tarreo
vagante
vagoadiña
vaguada
vaguada pequena
vaiga pequena
val
val pequeno
valadiña
valciño
valecín
valgada pequena
valicata
valicato
valigada
valino
valiña
valiño
valle
valle pequenín
valle pequeno
vallicato
valligato
veiga
veiga pequena
veiguiña
veliña
29VI95
Podar, decotar
afeitar
anovar
arredondar
cernar
chapear
chapodar
chapotar
cortar
deboucar
decotar
degallar
demoucar
desmoucar
escamochar
escanar
esfollatar
esgallar
espuntar
fradar
fragar
ir á debouca
moucar
210bVI501
Freixo (Fraxinus excelsior L.)
afereixo
afreixo
freisno
freixe
freixeira
freixeiro
freixo
freneiro
freno
fresno
frexo
201VI477
Dentabrún (Osmunda regalis L.)
afeta
bentabrú
dentabrón
dentabrú
dentabruíño
dentabrún
dentabruño
dentadón
dentagro
dentagrón
dentagrú
dentagruño
denteabrún
denteagrón
dentebrú
dentebrún
dentebruño
dentedagrón
dentedangrón
dentedengrón
dentegrón
dentegrú
dentegrudo
dentequil
dentesil
dentón
dentosil
dentrabón
dentragón
dentragún
dintisil
entragón
faínta
feita do río
feitilla
feito do río
felga
felgo
felgo do río
fenta
fenta do río
fentella
fento
fento bravo
fento do río
fieita
fieita do río
fieita real
fieito 
fieito de camiño
fieito do río 
fieito real
fienta
foleitina
foleta del riu
folgueira
folgueira brava
fuleta del riu
fulgueira
fulgueiro
ventosil
116VI299
Fenta, fieita (Athyrium filix-femina (L.) Roth)
afeta
cienta
douradiña
faínta
faínto
feita
feitana
feitilla
feito
feito manso
felecho
felga
felgo
felguiña
fenta
fenta mansa
fento
fento femia
fieita
fieita arnal
fieita brava
fieito
fieito rizado
fienta
fientela
foínto
foleitina
folgueira
folgueira arnal
folgueira brava
folgueira de raposo
folgueiro
folgueirón
fuento
fulgueira
fulgueiro
156VI381
Fento, fieito (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn)
afeto
cento
ciento
faínto
feínto
feito
felecho
felga
felgo
felgo bravo
fenta
fento
fieita
fieita brava
fieita real
fieites
fieito
fieito do monte
fieito real
fiento
foleito
foleto
folgueira
folgueira mansa
folgueiro
folgueirón
fuento
fuleito
fuleto
fulgueira
fulgueira do raposo
fulgueiro
155VI379
Fondo, profundo
afoiado
alto
baixo
fondo
fondón
frondo
fundio
fundo
profundo
78VI211
Amorodo (silvestre) (Fragaria vesca L.)
afresa brava
afreses
alfreces
almiruéndano
almuroces
amarillote
amarote
amaroto
amerodo
amodoro
amorillón
amorodio
amorodo 
amorollo
amorolo
amorón
amororo
amorote
amoroto
amorozo
amurolo
aspo
careixón
érbedo
freces
fresa
fresa brava
fresa bravía
fresa salvaghe
frese
freses bravas
marogo
marote
meirogo
merodio
merodo
merogo
merote
meroto
mirillote
morango
morillón
morillote
morodio
morodo
morodo bravo
morogo
morondo
morota
morote
pote
quereixón
150VI369
Amorodo (cultivado) (Fragaria vesca L.)
afresa
afreses
alfreces
almuroces
amorico
amorodio
amorodo
freces
fres
fresa 
fresa de horta
fresa mansa
freses
freses mansos
frez
freza
marogo
merodo
merogo
morango
morodo
morogo
morollo
morote
151VI371
Anegar
afugar
alagar
alaguar
alegar
alogar
amarar
amarear
anagar
anegar
anogar
arrasar
arrear
arrebrar
arroiar
arrollar
asalagar
asolagar
asulagar
cubrir
derramar
enagar
encharcar
enlagar
enreblar
envadir
inundar
levar a veiga
sulagar
undar
44VI127
Corremento de terra, freita (acción)
afundirse a terra
agrieta-la terra
baixa-la terra
correrse a terra
desbancarse
desborronarse
desprenderse terra
esbalsarse a terra
esbarrancar
esbarrancarse a terra
esbarrarse a terra
esbarrigarse
esbarrincarse
esbarruncarse
esborrallar
esborrallarse
escurrirse a terra
esfondarse
estoupar a terra
greta-la terra
irse a terra
marchar a bolsa
regaña-la terra
rodar a barreira
71bVI195
[Terreo] soleado, sollío
agarimado
arraado
arraiado
arraioso
asollado
asolliu
asonllado
calente
careado do sol
careado ó sol
con fogueiras
con sol
do raiante
que o bate ben o sol
secano
seco
soallado
soalleiro
soalloso
solado
solano
solao
solarego
soleado
soliado
solío
soliu
sollado
solleiro
sollento
sollío
solloso
sonlleiro
sonlleiroso
sullío
terra de lagartos
terreno ardido
terreno raxeirento
ventilado
21VI79
Asente (Artemisia absinthium)
aghengho
aseixo
asenso
asente 
asento
asenxo
asiente
asiento
axente
axenxo
esento
fabaca
folla de asento
herba de asenta
herba de asente
herba de asento
herba de asiento
herba de axenxo
herba de muros
nadantes
ouropés
seixebra
troque blanco
xanzá
109VI285
Val seco e amplo, encanada
agra do valle
agro
areal
baixada
barbeitos
calexo
calexón
camposo
canada
cañada
chaira
chan
emborcada
encanada
encañada
llanada
quenllada
quenllos
rega
rigueira
terra chá
tosteiro
vagante
vagoada
val
val de sequío
val secano
valada
vale
vale aberto
valle
valle amplo
valle secano
veiga seca
27VI91
Val suave, amplo e fértil; veiga
agra
agra do valle
agro
allanada
camposo
cañada
chousa
corga
leira
llanada
mato
plato
ribeira
vaganta
vaiga
val
val de rega
vale
valga
valgada
valgueira
valle
valle da agra
valle fértil
valle produtivo
vega
veiga
veiga grande
veigón
vragada
28VI93
Piñeiral
agro de pinos
fraga de pinos
monte
monte de pinos
monte de piñeiros
pinal
pinar
pinaro
piñeiral
prado
souto de pino
tomada
tomada de pinos
185VI439
Castaña pequena, beleca
agroño
beleca
belleca
belleco
billarca
billeco
boleca
bolécara
bolécaro
boleco
bolécora
bolecra
bolerca
bolleca
brouquelo
buleco
bulerca
cacavela
caguenlla
calvilela
caroucón
carroucho
castaña
castaña brava
castaña cativa
castaña dos cochos
castaña menuda
castaña miúda
castaña mixirica
castaña pequena
castaña pequeniña
castaña piqueniña
castaña piquiniña
castaña ruín
castaña ruinzaca
castaña ruíña
castañía
corolo pequeno
corouco
crouco
foleca
folécora
folecra
folerca
folerpa
gullerpa
molécara
molecra
moñecra
muñecrona
pasmada
pezoílla
pregona
zocha
zoncho
264VI641
Lameira
agua empozada
barranqueiro
batoca
braña
chagozón
chaguazal
charco
charqueira
charqueiro
enchagozado
fangal
fango
fangoso
fangueira
grota
groto
lagoa
laguna
lapizoso
lodal
lodo
poza
prado
regueiro
toleiro
tolo
tremoso
trollo
ulleiro
vella
57bVI157
Poceira, balsa
agua enlagada
balsa
caldeira
charca
charco
cisterna
corgo
depósito
embalsa
embalse
encoro
estanco
estangue
estanque
laga
lago
lagoa
lagúa
pía
pilanco
poceira
poza
pozo
presa
preseira
puza
puzo
rego
represa
río
tanque
tosta
65VI179
Remanso
agua que non ten salida
agua serena
apousa
apouza
auga choca
auga descansada
auga estancada
auga parada
auga serena
bada 
barxa
charca
charco
cheira
corgo
descanso
empresa
encoro
ensenada
parado
presa
recodo
relance
relanzo
remanse
remanso
río llano
río pacífico
río parado
romanse
tosta
volta
41VI121
Zume
agua
auga
ciumo
ghugo 
ugo
zumbo
zume
zumio
zumo
212VI505
Terreo lamacento, braña
aguaneira
aloqueiro
blandoeira
boedo
bulleiro
bullo
enterradoiro
entrollado
fango
fangoso
húmedo
manta vella
moi crebado
molleda
ola
pachoqueiro
porca preña
porca preñada
prado
purpulleira
rega
regoña
tarreo quebrado
tembladeira
terra blanda
terra crebada
terra fangosa
terra mol
terra que tembla
terreno enfancado
terreno mollado
tolanca
trema
tremedal
tremesiña
tremo
tremoso
trolleiro
trollo
trulleiro
ulleiro
vella
vella morta
vergo
zopeiro
60bVI167
Tremedal
aguaneira
barranco
barrizal
batoca
braña
brañeira
brañeiro
bulleiro
bullo
chagüel
chapazal
charca
charco
charqueiro
encharcao 
fanco
fangal
fango
fangoso
illó
inlló
lagoa
lagorza
laguna
lama
lamacal
lamacoso
lameira
lameiro
lamoca
lamorca
lamorqueira
lamorqueiro
llameira
ola
pantán
pantano
purpulleira
terra barrenta
terra de lameira
terra encharcada
terra fangosa
terra lagomenta
terra lagumenta
terra mui laguna
terra pantanosa
terreno pantanoso
tolanco
trolleiro
trollo
ulleiro
unllo
veigón
vergos
58bVI161
Folla do piñeiro, arume
agulla
balba
broza
bulleiro
bullo
espía del pino
espita
gasto
gullo
horquilla
horquilla de pino
maraballa
medra
medranza
moame
moaña
muaña
muíña
muña
musgo
musgo do pino
musquio
paúlo
pica
picaño
pico
picóns
pluma
poma
pomada
pruma
púa
pudia
pulazo
raspa
rela
tamo
187bVI445
Agulleira, xeranio (Geranium)
agulleira
agulleiro
brizo do rego
gatas
gatuñas
gharanio
gheranio 
gheranio de xardín
granio
gueranio
herba agulleira
herba de agulla
herbas moiras
malva
malvas
melisana
pegóns
pico de cigüeña
planta dos cubiertos
reló
roseira
sardiñeira
uña de gato
xagarido
xeranio
105VI273
Manar auga, deitar auga
agurgullar
alumar auga
ameter
asurrar
botar
botar para riba
brotar
chorrear
correr
deitar
discurrir
escurrir
facer cantarolas
ferver
filtrar
fluír
furarse a auga
gurgullar
gurgullar para riba 
haber un cano
manar
maner
medrar
nacer
nacer unha fonte
pichar
pilar
remanecer
rever
rezumar
saír auga
salir una fuente 
subir
vaporear auga
verquer
verter
xurdir
zumegar
53VI147
Carpaza (Cistus psilosepalus Sweet) Queiroa (Calluna vulgaris (L.) Hull)
agustiña
braña
cairota
cardén
carpanza
carpanzo
carpaza
carpazo
carposa
carrasca
carrasco
carroucha
chaguazo
gancella
gatuña
gueirota
nicha
queiroa
queiroga
queirota
queiruga
raña
rañiza
setembra
teiruga
153VI375
Mazá (variedades)
agüenta
agustina
albariña
boullo
branca
camoesa
camuesa
cirgales
colorada
cunqueira
de coiro de sapo
de inverno
de príncipe
de san Benito
de san ghuan
de san Pedro
de santa María
de santa Mariña
de Santiago
de sinandre
de tres en cunca
de tres en rama
do Carme
dulce
encarnada
francesa
inverniza
mazá de pebida
mazá de pero mingán
minganas
paxeta
pero
peruco
piel de sapo
redonda
reineta
repinaldo
romana
rubia
sancre de toro
santiaguesa
sanxuaneira
tabar 
tabardilla
trigás
verde doncella
verdella
236VI573
Costa
airada
baixada
costa
costeira
costento
costo
cuesta
encosta
ladeira
peado
pendiente
quebrado
recosta
rumbeiro
13VI61
Enlamado, embarrado
alamado
barrento
barrizao
barroso
chen de fango
chen de lama
chen de llama
cheo de barro
cheo de fango
cheo de lama
cheu de barro
chiu de llama
con fango
con lama
de barro
de fanco
de fango
embarrado
embarranado
embarranao
embarrao
embarreado
embulleirado
empantanado
enfangado
enlamado
enlamao
enlameado
enlamiado
enllamado
enllamizado
fangao
lamacoso
lameirento
lameiroso
lamento
lamugueiro
lapizoso
llamizado
que ten moita bulleira
59VI163
Toxo (variedades)
albar
albariño
albeiro
arnal
arnau
arnaz
arnello
aznar
besteiro
blanco
brañego
brañío
bravo
cachal
can
carapuchudo
da Mariña
de gato
de pebida
fema
femia
femio
gatañal
gateiro
gateño
gatés
gato
macho
manso
melgo
molairo
molar
mular
mulario
negro
pebidal
silvestre
164VI397
Albaricoque
albaricoque
alberche
albérchigo
albericoque
mazán do norte
peladillo
pero de chapón
préxago
225VI533
Bugallo, carrabouxo
albaricoque
balbareta
béllaro
bogalla
bogallo
bogarela
bóla
bóla de carballo
bóla del cuquelo
bóla do carballo
bugalla
bugallo
bugarela
bullaca
bullaco
buraguela
buraguelo
carballa
carolía
carolo
cascarela
casula
coca
coco
coquillo
crouco
cuca
frade
landa
mazá
mazá de carballo
mazá de cuco
mazá de rebola
mazá do carballo
mazá do cuco
mazacuca
mazacuco
mazaíña
mazán
mazán de cuco
mazán de cucú
mazán do cuco
mazán do cucú
mazaroca
mazarrata
mazau de cuco
queixarota
semente
verruga
voruga
vurruga
194aVI461
Érbedo, albedro (Arbutus Unedo L.)
albedredo
albedro
albeldreiro
albelo
arbideiro
cabida
ébedro
erbadeiro
érbado
érbeda
erbedeiro
érbedo
erbedro
erbideiro
érbido
esbedro
madroño
medroñeiro
meroteiro
moragueiro
168VI405
Pexegueiro (Prunus persica (L.) Batsch.)
albercheiro
alprechegueiro
aprexigueiro
melocotonairo
pavía
pavieiro
peixegueiro
perxigueiro
pesagueiro
pesegueiro
pesigueiro
pesqueiro
pexegueiro
pexigueiro
pixigueiro
posegueiro
preisigueiro
preixegueiro
preixigueiro
prescal
presegueiro
presigueiro
préxago
prexegueira
prexegueiro
prexigueiro
prinxigueira
prixigueiro
220VI523
Nespereira (Mespilus germanica L.)
albercheiro
espiño
mispreiro
nespareiro
nespereiro
nesporeiro
nespreira
nespreiro
nispareiro
nísparo
nispereira
nispereiro
nisporeiro
nispreira
nispreiro
nixereiro
234VI569
Albitorno, xaboeira (Scrophularia nodosa L.)
albitorno
arraixó
belladona
bieiteiro
brizo
canaveira
chifre
cimón
follancón
follatroia
ghabonera
grana de can
herba salgueira
herbas mouras
herbas xaboneiras
lamagueiro
lavapeis
papa lévoda
pirixés
pitorruso
porcos
queúbas
sabugo
sabugueiro
sampedras dos regos
sangobiño
sangriño
sangubino
tinta granas
uvas da raposa
106VI275
Arbusto
albro
albustre
árbol
árbol anano
árbol cativo
árbol enano
árbol pequeno
árbol revello
arbolecho
arbolico
arbolín
arboliño
arbolucho
arboluco
arboluxo
árbor
arborucho
arbusle
arbusto
carrasco
carrasqueiro
caxato
caxiga
caxigo
gamallo
mirto
planta
ramalla
ramalle
ramalleira
ramallo
rascalleiro
remalleira
requítico
uz
xota 
166VI401
Cacahuete
alcagüetas
alcagüetes
cacagüé
cacagüés
cacagüese
cacagüeses
cacagüesos
cacagüetas
cacagüete
cacagüetes
cacahués
cacahueses
cagüés
calcagüés
calcagüete
calcagüetes
carcagüete
manís
manises
xamón do mono
255VI619
Sobreira (Quercus suber L.)
alcarnoque
alcornoque
árbol da cortiza
azufireira 
azufreira
colcheira
corcheira
corcheiro
cortezo
corticeira
corticeiro
cortixeiro
cortiza
cortizo
curcheiro
curticeira
curticeiro
encina
sebreira
sebreiro
sebreña
segoreira
sobreira
sobreiro
sogureira
subreiro
sufreira
xufreira
zufreiro
195VI465
Estalotes, sanxoáns (Digitalis purpurea L.)
alcroques
alicroques
balloco
baloco
belitroque
bilicroques
bilitrocas
bilitroques
clóqueles
cloques
crocos
cróquel do campo
cróqueles
croques
estalois
estalos
estalotes
estaloxes
estoupallós
estoupelos
estoupes
estoupo
estoupois
estoupón
estoupona
estralantes
estraloques
estralos
estralotes
malitrocas
meliclocas
melicrocas
melicroques
melitroques
micróqueles
microques
milicrocas
milicroques
palitroques
tloques
trócal
trócales
tróqueles
troques
trósqueles
107aVI277
Podar, decotar
alimpar
depodar
derramar
desbastar
desladroar
desmestar
desponlar
escoller
esladroar
espodar
espolar
espolear
ladroar
limpar
limpiar
mondar
podar
quitar pólas
repolar
rescoller
210aVI499
Chaira
allanada
campo
chá
chaeira
chaela
chaelo
chaila
chaira
chan
chan parado
chanada
chanceira
chao
costeira
desplanada
escampado
esplanada
llanada
llaneira
llano
llanura
plaiada
sitio chan
sitio chao
terreno llano
valga
72VI197
Monte de cume alongado, teso
allanada
cerro do monte
chá
chaira
chairo
chau
coto
coto largo
curral
esplanada
ladera
llanada
llano da costa
llombo
lomba
lombada
lombeiro
lombo
mesa de monte
monte
monte alargado
monte alombado
monte chan
monte cuadrado
monte deladeao 
monte ladeiro
monte largo
monte liso
monte llano
monte longo
monte plano
monte romo
outeiro
pico llano
roda
tenza
teso
tesón
tombo
xira
9VI51
Tollemerendas (Merendera bulbocodium Ramond & Colchicum montanum L.)
alleira
allo bravo
allo da raposa
allo de corvo
allo de zorro
allo parro
allo porro
allobrazo
cantariña
cebola brava
cebola de cabalo
cebola de corvo
ceboleta
ceboliña da ribeira
cebolís
cebolón
celeixón
cereixón
doncella
flor das merendas
flor de san ghosé
garridas de non merendar
gatamerenda
herba da merenda
herba da pera
herba de mar
herba de non merendes
herba de san ghosé
merendas
merendeira
merendeiras
merendeiro
merendiñas
nocella
noucella
picamerendas
porro
quitamerendas
quitamerendos
sacamerendas
seba
tarrelos
tiramerendas
tollemerenda
tollemerendas
tollemerrendas
tullamerendas
tullemerendas
tullomerenda
violeta
xonza
127VI321
Barbas de raposo (Cuscuta epithymum L.)
allo do raposo
azafrán do toxo
barba de cuco
barba de golpe
barba de raposo
barba de zorro
barba do raposo
barbas
barbas das espigas
barbas de cuco
barbas de raposo
barbas do cuco
barbas do raposo
barbas do toxo
barbas do zorro
barbela
barbelas de raposo
barbilla
cabrinfolla
cama da raposa
dacella
enredadeira
faba do raposo
herba arbela
herba de raposa
herba de raposo
herba del cuco
la de raposo
lan do raposo
lin de raposa
lin de raposo
liño da raposa
liño de cobra
liño de cuco
liño de raposa
liño de raposo
mexacás
moudaña
niño de raposa
pelo
pelo de can
pelo de cuco
pelo de cuquello
pelo de lobo
pelo de raposa
pelo de raposo
pelo de rato
pelo de zorro
pelo do lobo
pelo do zorro
pelotoxo
rabo de raposo
saltos da sebe
sedas do cuco
tela de raposa
uvas de zorro
136VI339
Amendoeira (Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb)
almendral
almendreira
almendreiro
almendrero
almendro
252VI613
Monte encharcado, braña
aloqueiro
argoña
augueiro
baira
bulleiro
bullo
campazón
chagorza
chagoza
chagüel
chaqueiro
choqueiro
empantanado
húmedo
illó
ludeiro
molleda
monte bosqueal
monte de regadío
monte enchumazao
monte lacroso
monte manantioso
monte mollado
monte pantanoso
olleiro
panasqueira
pozo
ragoña
rega
regacheira
regoña
trema
trolleiro
ulleiro
veiga
8bVI49
Xoio (Lolium perenne L.)
alpiste
corroá
ferrán
furafola
grama
herba castellana
herba da serra
herba da serrilla
herba de Vigo
herba de xoio
herba do monte
herba do prado
herba portuguesa
millán
mosqueira
nebiña de Caldas
nebiña de Vigo
nocella
rabo de gato
raigrás 
reigrá
reigrás
soio
sollo
suio
xoio
xollo
xuia
xuio
123VI313
Redonda, contorna
alrededor
arradonda
arrededor
arredonda
arredondo
arredor
arredores
comarca
contorna
contorno
de arredor
derredor
distrito
entamento
parroquia
partido
radio
redonda
redondel
redondez
redondo
redor
rodeada
sitio
terra
terreno
untamiento
volta
zona
18VI71
Elevación redondeada, outeiro
alteiro
alto
auteiro
castro
cerro
cotarelo
cotarro
coto
cotouto
couto
eiteiro
llombo
loma
lomba
lombeiro
lombín
monte costento
monte outeiro
montículo
montouto
outeiro
penedo
petón
petouco
petouto
petoutro
picacho
picato
pico
picón
picoto
picouto
picouzo
tesapelo
tesarelo
teso
tombo
toutuzo
zarro
15VI65
Monte pouco elevado, montecelo
altiño
cabezo
carpaceira
castro
cerro
colado
corgo
cotiño
coto
coto baixo
coto pequeno
granda
llombo
loma
lombeiriño
lombeiro
lombín
meda
medorra
mudia
outeiro
peito
penedo
pericote
petouto
pico pequeno
serra
tesapelo
teselo
teso
3bVI31
Cume
alto
alto do lombeiro
alto do monte
bico
bico do coto
bico do monte
cimbre
cruto
cumbre
cume
cumio
curota
curucho
curume
curuta
curuto
curuxo
petón
petouto do monte
picacho
picacho do monte
pico
picorote
picoto
picouto
piquicouto
piricoto
piteiro
11aVI55
Agreste, montesío
alto
cacharelo
canteira
cascalleira
cascalleiro
cascaxeira
coto pelado
de penedos
eiral
esclavo
espenegrizo
espiñadero
furmigueiro
grave
lascaredo
lascareiro
leirón
monte esclavo
monte pelado
monte raso
patoeira
pedragueira
pedragulleiro
pedregal
pedregoso
pedrullento
pedrusca
pelado
penasquedo
penasqueiro
penedoso
penescal
peñascal
peñasqueiro
petella
pigarral
piñasco
rapado
rapeño
rocoso
rouñeira
seixidal
tareñeo
tostón
veigorra
19bVI75
Pequena elevación redondeada, lomba
alto
costa
costeiro
cota
cotarelo
cotiño
coto
llombo
loma
lomba
lombada
lombeiro
lombo
lombuda
lumbeiro
madorra
medorra
modorra
monte alombado
monte lombudo
mudia
rebeiro
teselo
tombo
touticeiro
toutizo
toutuzo
16VI67
Trollo, lodo
amareada
areal
arenal da chea
arrasada
arrastre da agua
arrastres
arreal
arriada
arroiada
arroiado
arroio
avenida
basurada 
braña
bro
broza
broza da arriada
broza da riada
brozada
calexón
chea
cisco
escombrada
escombro
escombro da xurreira
grixo
man de fascallo
mau de escombro
o que varreu a enchente
pedragullo
pedregazal
pedregullo
reblada
rebrada
rebro
riada
sisto
terra
terra arroiada
terra da crecida
terra da enxurrada
terra da riada
trouso
varre-la terra
varredallo
venida
ventrullo
xabre
xurrada
xurreira
zarzo
zudres
zurlo
zurrada
48bVI137
Cereixa (variedades)
ambroesa
ambruesa
bical
branca
brava
cabaloa
coca
collón de galo
da onza
do amor do santo
do palacio
enxerta
fonteriña
francesa
garcio
garfio
garrafal
guinda
guinda brava
guinda dulce
guinda garrafal
loura
marouviña
maroviña
molaría
moruna
negra
pedresa
picota
roxa
xinxa
231VI563
Ameixa (fatón)
ameixa encarnada
ciruela lonca
fato
fatón
fotón
226dVI541
Ameixa (xaponesa)
ameixa ghaponesa
cirigüela ghaponesa
ciruela ghaponesa
claudia  ghaponesa
ghaponés
ghaponés roxo
ghaponesa
llema ghaponesa
226eVI543
Ameixa
ameixa
améixega
améixiga
ameixo
ameixola
ameixolo
ameixón
226aVI535
Ameixeira (Prunus domestica L .)
ameixal
ameixeira
ameixeiro
ameixigueira
ameixoeira
ameixoeiro
mexegueira
227aVI547
Enchente, riada
ametencia
arriada
arribada
arrigueirada
arroiada
arroio
arrollada
auga enxurrada
avenida
ballón
barriada
cachón
chea
chía
chorreira
crecente
crecida
creciente
deluviada
dioivo
doivo
enchea
enchenta
enchente
enchenza
enxurrada
enxurro
idoiro
iduiro
inchenta
inchente
inchenza
inundación
inverno
levada
moita auga
riada
venida
xureiro
xurrada
zurrada
43VI125
Monte con árbores pequenas, ramalleira
amieira
arboreda
bosque
bouza
brozada
cascalleira
caxateira
chaparreira
devesa
estivada
forgateira
gargalleira
llastra
louza
maleza
mata
matogal
matorral
matugueira
monte
monte bravo
monte cuberto de cría
monte de broza
monte grande
monte leñao
monte plantado
monte poblado
monte repoblado
pinal
pinar
plantío
poleira
poula
rascalleira
regoña
tomada
touza
toxal
toxeira
trepeira
trepezal
xesteira
6bVI41
Chuchameles (Lamium maculatum L.)
amileiras
bremantes
cabrinfolla
cabrinfollo
capóns
chuchamel
chuchameles
chuchamelos
chuchos
chupachupas
chupameis
chupamel
chupameles
chupamelos
chupamiel
chupas
chupas chupas
chupelas
chupelos
chupetes
chupoes
chupois
chupones
chupóns
chupós
chupos
flor de mel
flor do mel
herba das abellas
herba de mel
herba do abellón
herba do galo
herba salgueira
mamelos
maravallo
mel
mel de cuco
meldrasco
meleiros
menta
mentraste
ortiga blanca
ortiga mansa
ortiga morta
ortigas dulces
ortigón
patas de cuco
planta de chupar
rosa do mel
setembriña
urtiga mansa
xugamel
zogón
zugamel
zugameles
zugos
114VI295
Amora
amora
amoria
amorodo
mora
silveiro
159VI387
Silva (Rubus fruticosus sensu Landolt)
amoreira
arto
balseiro
cilva
silva
silva brava
silva das amoras
silva mansa
silveira
silveiro
subiaus
xilva
zarza
158VI385
Avea louca (Avena fatua L.)
amores
avea
avea blanca
avea brava
avea da terra
avea do monte
avea do vento
avea falsa
avea lágrima
avea loca
avea lola
avea louca
avea loura
avea negra
avea silvestre
avea voladora
avea xoula
avena
avena brava
aveón
avía brava
avía loca
faboía
furafol
furaino
furaña
furaño
furol
herba cabezuda
herba de avea
herba de aveas
herba trigal
herba trigueira
lágrima
paiola
palavea
panoia
paspallás
pavela
rabo de galo
vea
vea brava
vena loca
xoio
135VI337
Cálsamo (Senecio vulgaris L.)
amores
bálsamo
búfalo
cálsamo
cálsemo
cálsimo
caramelo
cardo
cardo bravo
carrelo
casamelo
cascabel
cascamelo
cásemo
cazcamelo
cheirón
clásamo
flor da leitaría
galiño
gato
herba de galo
herba na troita
leitarega
leituga
leituga blanca
leituga de a ren do chan
leituga que medra
marcurial
trubisco
verbena
146VI361
Arando (Vaccinium myrtillus L.)
amorillón
aranda
arándano
arandio
arando
arando negro
arando roxo
arándola
arándolo
arango
marando
152VI373
Saramago (Raphanus raphanistrum L.)
amárago
amargo
armagón
galo cristo
labestro
labresto
leitarega
leituga do monte
meldrasto
nabo bravo
samágaro
samarago
samarco
samargo
saramago
seramago
soax
soaxe
xaramago
zamarago
zamargo
124VI315
Parte dunha noz, dente
anaco
boto
caixón
carneirín
carneiro
carón
cartucho
cebo
coñón
cornos
cuartarón
cuarterós
cuña
dente
ema
favos
folla
galo
gancho
garfo
grao
larxa
ovo
pata
pedazo
pela
pena
perna
quiñón
racha
rendo
teto
xamón
250VI609
Pedra grande desprendida dunha pena, cachote
anaco
cacho
cacho de pedra
cacho de pena
cachote
callabouzo
callao
camouco
cantacio
cantazo
canto
cañó
cascote
castelo
coión
croiazo
croio
eiteiro
fraga
fragón
goullo
lasca
lastra
lousa
pastellón
pedazo
pedra
pedra arrincada
pedra boa
pedra grande
pedriza
pedrouzo
pelouro
pena
penedo
peneu
penouco
peñasco
picheiro
rachón
rebo
tondia
tronce
84VI225
Aciñeira
ancina
encina
encineira
encino
enciña
enciño manso
incina
pino manso
190VI453
Soutar
andar á rebusca
andar ás castañas
andar no rebusco
andar ó achou
andar ó rabusco
andar ó rebusco
andar ó restelo
andar ó soutelo
andar ó souto
apaña-las castañas
apañar
apañar castañas
apañar nas castañas
arrebuscar
cachea-las castañas
coller castañas
escarchar
escolle-las castañas
estonar
ir á landreira
ir á rebusca
ir al soutexo
ir al souto
ir ás castañas
ir buscar castañas
ir ó rabusco
ir ó rebusco
ir ó soutelo
ir ó souto
ir pillar
ir rebuscar
mira-lo rastrelo
pañar
rabuscar
rebusca
rebusca-las castañas
rebuscar
rebuscar no souto
rebuscar o souto
rebusco
repañar
resoutar
soutar
soutear
soutexar
xuntar castañas
xuntar nas castañas
258VI625
Galleta, fuste
angazos
cachaporro
colledoiras
erguizas
esbila
esbilas
escolledoira
escolledoiras
espichos
espita
esquilla
garabitas
guita
guitas
guizas
guizo
martelo
mornallas
pedras
petelo
picas
pinza
pinzas
recolledoiro
tala
talas
tanazas
tenaciña de castiñeiro
tenaza
tenazas
tenedor cun garabullo
tixeiras
zarazas
268bVI653
Película interna da castaña, casca maimiña
antrecasca
antrecasco
camisa
carapela de dentro
carapela de drento
carepa de dentro
carocha de dentro
casca
casca de dentro
casca delgada
casca delgadiña
casca fina
casca finía
casca interior
casca maimiña
casca mainiña
casca mamiña
casca mea
casca meniña
casca pequena
cáscara de dentro
cascariña
cascuda
casquía de dentro
casquia de dentro
corteza
cosco
entrecasca
monda
monda de dentro
paraza
paraza de dentro
pel
pela
pela de dentro
pela delgada
pelello
pelesca
pelexa
pelexa de dentro
pelexo
pelezca de dentro
pelica
pelica de dentro
pelica delgada
piel
piel de adentro
piel de dentro
piel de pelar
piel delgada
piel fina
pieliña
pioghera
pulgaza
pulgo
teaciña
tierna de adentro
tiña
tona
tona de dentro
tonilliña
263VI639
Casca da noz
antrecasca
cacha
casca
casca da noz
casca de adentro
casca de drento
casca de noz
casca do carón
casca do concho
casca dura
casca seca
cáscara
cáscara de noz
casco
casquia
concha
concho
güeso
maimiña
pelexiño
piel
tona
249VI607
Trollo, lodo
antullo
apousos
area trollada
barro
dioivo
duira
entulleira
entullo
esterco da duira
esterco do iduiro
fanco
fangado
fangal
fango
fango e pedragullo
idoiro
iduirada
lama
llimo
lodada
lodo
lodo da zurrada
montón de entullo
nata
natado
natazal
terra do idoiro
torollada
trollo
trulleiro
48aVI135
Fiúncho (Foeniculum vulgare Miller)
anís
anís das castañas
anís fiollo
brizo
canelo
ciollo
feo
feollo
fiacha
fiollo
fionllo
fiúncho
fiúnle
fiúnxo
fonollo
fruncho
funcho
herba de anís
mexacán
néboda
pé de boi
147VI363
Apóutega (Cytinus hypocistis L.)
apóitega
apóutega
apóutiga
apouto
bóutiga
campanillas
cegoña
enredadera
herba da toupa
maias
mamois
míllaras
pan
panqueixo
pántiga
póitega
potiga
pouta
poutega
póutega
poutiga
póutiga
poutigarras
púchega
putiga
requeixo
soaxes
108VI283
Souto
arboleda de castañeiros
bosque
bosque de castañeiros
bosque de castaños
castañal
castañeiral
castiñeira
castiñeiral
coutada de castiñeiros
devesa
dovesa
fraga de castañeiros
fraga de castaños
fraga de castiñeiros
prado
socalco
souta
souto
souto de castiñeiros
tarrastal de castiñeiros
257VI623
Arxila
arcila
arcilla
area barrenta
arxila
barreda
barreira
barrio arcilloso
barro
barro amarillo
barro arcilloso
barro barrento
barro blanco
barro branco
barro colorado
barro da tella
barro da telleira
barro dos fornos
barro encarnado
barro fino
barro lar
barro marelo
barro negro
barro pastoso
barro pegueño
barro pegueñoso
barro pinto
barro pregañoso
barro reflatario
barro retinto
barro roxo
barro rubio
barro vermello
barro virxe
bro
caolín
lar
pedra arenisca
pedra barrenta
terra areosa
terra barreda
terra barrosa
terra lixeira
terra rubia
xarxo
55VI151
Arxila areosa, greda
arcilla
arcilla arenosa
arcilla areosa
arcilla areúda
arcilla areúsca
arcilla blanca
area
area barrenta
area de mina
area de monte
area gorda
areal
barrio arenusco
barro
barro arcilloso
barro areento
barro arenisco
barro arenoso
barro arenusco
barro areono
barro areoso
barro areúdo
barro blanco
barro bravo
barro catalán
barro cativo
barro con area
barro de area
barro de asentar paredes
barro de grigho
barro encarnado
barro forte
barro malo
barro marelo
barro negro
barro pegueño
barro ruín
barro salonado
caolín
cascaxo
grava
grea
greda
grigho
grixo
lama
pedra barrenta
que tien piedra
sábrago
sábrego
sábrigo
sagredo
ságrimo
salón
sarrio
serredal
terra arenosa
terra arenusca
terra areosa
terra barrosa
tobre
xabre
zarxo
zarzo
56VI153
Rebo
area
area gorda
area grosa
area salluza
areazo
arena
arenón
areón
arrea gorda
arrenón
arreón
grava
gravilla
greva
grigho
grixo
sábrago
xabre
90bVI241
Cascallo
area
cascuño
chinas
coíños
coio
escarcha de pedra
garavilla
garvancillo
grava
gravacilla
gravancillo
gravilla
gravilla gorda
gravilla menuda
gravón
grigho
lareiro
menuco
miúdos de pedra
morillo
morodella
morrallo
morrillada
morrillo
murillo
murrillada
pedra cuarteada
pedra desfeita
pedra menuda
pedra miúda
pedra molida
pedra picada
pedragullo
pedregullo
pedruallo miúdo
pedrugallada
pedrugallo
pelouros
sábrago
91bVI245
Paso, poldras
arenal
banzau
barranco
cachoeira
espronda
lavadoiros
pairán
pasada
pasadeiro
pasadoira
pasadoiro
pasadouras
pasal
pasales
pasantía
pasarela
pasares
pasás
pasau
pasaxe
pasaxo
paso
pedras
pedroulos
pelouros
pesado
pías
póldoras
poldras
pontella de pedras
ponticelo
pontigo
pontizuelo
porto
posados
rañada
reata
sequío
sitio de vadear
travesía
vada
vado
vaiada
valo
vao
vau
38VI115
Volta do río, ribanco
arenal
canto
codilla
codillo
codo
cudillo
curva
esquina
recanto
recobo
recodo
recumbeque
recunco
remanso
retorta
revolta
ribanco
rincón
vada
volta
39VI117
Lesta, grama de olor (Anthoxanthum odoratum L.)
arestas
aveas bravas
aveas do monte
brama da terra
coca
correola
cristas
elesta
espiegue
grama
grama alta
grama brava
grama de olor
gramón
herba campía
herba lesta
herba millá
lesta
lestra
lestre
nocella
panoia
rabelo
122VI311
Cortiza da árbore
arna
cacha
capela
carapa
carapela
carepa
casca
cáscara
cascarilla
cascarola
casco
casquia
codia
corteza
cortiza
paraza
pela
pelexa
pelica
tona
trisco
183VI435
Desprendemento de terra, barrancada (acción)
arreboiar
bagarse a terra
baixa-lo ribadón
cae-la terra do noiro para baxo
cae-lo arribe
caer a barreira
caer o tarramoto
caer un ribón
caer un terraplén
caer unha arribada
caer unha bordeleira
caí-lo ribón
caír terra
caír un barranco
caír unha cobrada
caír unha fraga
correrse terra
derrumbar
derrumbarse
desbancarse
desbarrancar
desbarrancarse
desbarrincarse
descolgarse a terra
desplomar
desprender
desprenderse
esbalsarse a terra
esbarrallarse
esbarrancar
esbarrancarse
esbarranzarse
esbarreirar
esbarreirarse
esbarrelar
esbarrigarse
esbarrincarse
esbarroarse
esbarrollar
esbarrondarse
esbarrullarse
esbarruncarse
esborrallar
esborrallarse
esborrancarse
esburrifarse
esfragarse
irse o terreno
osbarreirar
70bVI191
Corremento de terra, freita
arriada de terra
arribada
arrollada
barranca
barranca estremeda
barrancada
barranco
barranqueira
barranqueiro
barreira
barrenqueira
barrenqueiro
barronca
barrunqueira
brecha
cobrada
corremento de terra
corrimento de terra
corrimiento
crebada
derrumbamento
esbarrancada
esbarrancón
esbarrullada
esfreita
fana
foroncho
fraga
freita
greta
huracán
léveda
lodada
muéveda
muracán
oscombro
ribazo
ribazón
sapa
tarramoto
terraplén
terremoto
vexiga
vixiga
71aVI193
Desprendemento de terra, barrancada
arribada
arribazo
bacada
barranca
barrancada
barranco
barranqueira
barranqueiro
barreira
barrenqueira
barrenqueiro
barrianco
barronca
barrondo
barronqueira
barrunqueira
borralleira
corrimento de terra
derrubada
derrumbamento
derrumbe
desprendemento
desprendemento de terra
desprendimento
desprendimento de terra
desprendimiento
desprendimiento de terra
esbarrancada
esbarrancón
esbarrullada
esbarruxada
esborrallada
escurrimiento
fana de terra
freita
huracán 
muracán
pantolada de terra
porteleira
rebouza
ribada
ribadón
ribazo
ribón
sapa
terraplén
torroeira
trollo de terraplén
venida de terra
70aVI189
Carriozo, cavorco
arroiada
arroio
arrollo
arruieiro
calellón
calexón
calleghón
canal
cano
carreiro
carrileira
chea
crecida
dioivo
duira
duiro
enchenta
enxorreira
goroto
idoiro
iduiro
presa
quenllada
regato
rego
rego da enxurrada
rego seco
regueira
regueirada
regueiro
regueiro seco
riada
rieira
riolada
sendeiro
treboada
vixiga
vixiga da auga
xerpa
xurrada
35bVI109
Curso de auga pouco abundante, rego
arroiada
arroio
arrollo
camiño
cano
carrozo
cavorco
corga
corgo
idoiro
madre de auga
regacho
regato
rego
rego de augas
regote
regueira
regueiro
rieiro
rigueiro
36VI111
Regato, regueiro
arroio
arrollo
cavorco
groba
regacho
regacholo
regata
regato
rego
regueira
regueiriño
regueiro
riachuelo
rigato
rigueira
rigueirín
rigueiro
río pequeno
37VI113
Seixebra (Saxifraga tridactylites L.)
arrouxos
asubío
asubiolos
asubíos
axouxes
axóuxoros
cabaceiriñas
campanillas
campanillas de subiar
caraveleira
cascabeis
chifres
dormideira
durmideira
enxebra
escariotes
figueira do demo
herba de asubío
herba de subiar
herba dos silvos
herbapola
minxel 
neguilla
nixelo
pitos
planta de subiote
ruxe ruxe
ruxideira
ruxideiras
sanxebra
sebiolos
sebra
seixebra
seixebre
seixébrega
senxebra
senxebre
seuxebra
sinxebra
subiolos
subíos
subiotes
subioto
trevo bravo
xebra
xeixebra
xenxebra
xenxebre
xenxébrega
xenxebro
xinxebra
zapatos de cuco
126VI319
Couselo (Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy)
arroz
baselo
botos
calquizo
campanillas
candelero
cansello
capelexos
capelo
capuruchos
caracois
caracol
caracoles
caramelo
caripoches
caroucelo
carouquelo 
causelo
chícharo
chinchís
chopo
chuletas
conchelo
consello
consuelo
coucello
coucelo
couchelo
coucherlo
coucrelo
cousello
couselo
cousillos
couxelo
cróquel do valado
cróqueles
croques
crouchelo
crouquelo
custilletas
folla dos sapos
goncello
gorro de sapo
herba do punto
ouropeso
pan de lagarto
pimpollo
porquiño
pucho
pucho de sapo
sombreiro de sapo
tintilotes
xilo
113VI293
Teixo (Taxus baccata L.)
arteixo
freixo
teixo
torobisco
xardón
170VI409
Silvamacho (Rosa canina L.)
arto
cabrifollos
caraveleira
caraveleiro
claveleira brava
corales
escalambrón
escambrón
espiñeiro
espiño de perillote
francesita
garvanceira
gavanceira
herbamacho
membruños
picapica
rosal
rosal brava
rosal bravo
rosal con silvas
roseira
roseira brava
roseira silvestre
silva
silva albeira
silva blanca
silva brava
silva caraveleira
silva das flores
silva de flor
silva garvanceira
silva mansa
silvamacha
silvamacho
silvamadre
silvamar
silvamare
silvaseira
silvomacho
silvón
simalbeira
toxo macho
172VI413
Folla do piñeiro, arume
aruma
arume
arumio
baruma
bruma
caruma
churuma
erume
faísca
faísco
fasco
fasto
freuma
froula
frouma
fruma
garuma
isca
penica
peñica
pinica
pinocada
piñica
piñotea
piñuca
pobela
poxa
pubela
pucha
puísca
puxa
xaruma
187aVI443
Mofo (Funaria hygrometrica Hedw.)
arume
calquizo
carquizo
carriza
gusme
gusmo
mazapán
melón
mófago
mofo
mufo
murgo
musco
musgo
muxo
nifo
tamo
130VI327
Veza, ervellaca (Vicia hirsuta (L.) Gray)
arvallaca
arvellaca
arvillaca
aveaca
avellaca
brizo
chicho bravo
corriola
curriola
enredadera
enredadera silvestre
ervallaca
ervella de raposo
ervellaca
ervilla brava
ervillaca
ervillaco
faba
ganchela
garavanzo bravo
garavanzo do raposo
guiza
herba da fame
herba da sarna
herba do rosco
herba fieiteira
herba ladroa
herba redonda
herba villaca
laricha
lerica
leriquia
lirica
lirio
michela
nichela
planta fieiteira
sarradela brava
serradela
serradela brava
trevo bravo
vellaca
verza
veza
vrenza
vreza
110VI287
Folla do piñeiro, arume
arxe
buísas
cana
candea
charamela
cisco
esquilmo
folla
folla de pino
folla del pino
folla do pino
folla el pino
foupa
fronza
gueldo
palluso
pelo
pelo de pino
pilro
pirlo
pou
rama
rama de pino
rama do pino
ramada
resina
187cVI447
magosto
asadeira
gamustio de castañas
gamusto
gaspallo
magosto
magusto
272VI663
Esgazar
asgazar
crebar
degallar
desgaghar
escachar
escamouxar
escazapar
escochar
escouchar
esfachar
esgaiar
esgallar
esgalletar
esgamoar
esgarfiar
esgarzar
esgaxar
esgazar
esgochar
esgonchar
esgozar
esguizar
eslatizar
esnabar
estrochar
frachar
iguizar
isguizar
partir
rabizar
rachar
rasgar
romper
tirar
trochar
tronzar
180VI429
Paso angosto entre montañas, desfiladeiro
atorteladoiro
barranco
boqueta
cal
calello
calellón
calexón
callela
calustra
camiño
camiño fundo
cañada
carreiro
carreiro polo monte
carrozo
cavoco
cavorco
cavuerco
combanca
congostra
cordel
corga
cubela
desfiadeiro
desfiladeiro
despeñadeiro
despiñadeiro
encanada
encañada
estreito
garganta
pasadoiro
paso
paso de pasar
paso estreito
quenllada
regueira
travesía
vaguada
22VI81
Val moi angosto, corga
atorteladoiro
cachoeira
caída
calexo
canales
cañada
carreiro
cavoco
cavorco
congostra
corga
corgo
córrego
costa
cubela
encañada
engrota
espeñadero
esteiro
furado
gabia
quenllada
regata
regueira
regueiro
rocho
vagante
vaganto
vagoada
vaguada
val
val estreito
vale
valino
valle
valle estreito
valle fondo
veiga
24VI85
Poza no río para curtir o liño, corgo
auga delgada
balsa
charca
charco
charqueiro
corga
corgo
córrago
córrego
córrigo
corrio
encorga
encorgada
encoro
enlagadoiro
laga
lagadoiro
lagar
lago
lago do liño
lagueiro
lameiro
liñar
ollo do río
pío
poza
pozo
pozo de enlagar
pozo do lin
pozo do liñeiro
pozo do liño
presa
reigada
remansa
remanso
remuíño
represa do río
valgada
25VI87
Terreo onde nace auga, bulleiro
augueiro
barreira
barro
brulleiro
bulla
bulleira
bulleira de agua
bulleiro
bulligueiro
bullo
cano
carqueira
chusmiadoiro
coviña
fonte
fonteiro
fontela
fontenla
fontoiro
guerguillón
gurgulleira
gurgulleiro
illó
illón
inlló
manantial
mina
nacedoiro
ollal
olleiro
ollo
ollón
rega
sitio lacroso
terreno manantioso
tolanco
toleiro
trebo
ulleiro
veigón
62aVI171
Manancial, fontenla
augueiro
bulleiro
cachón
cano
fonte
fonteiro
fontela
fontelo
fontenla
fontiña
fuente
illó
inlló
maiental
manancial
manantal
manante
manantiá
manantial
manantío
manential
maniantal
maniente
marantial
mina
nacente
nacideiro
naciente
ollo
ollo da fonte
ollo de auga
toupiñeira
ulleiro
viveiro
49VI139
Ourego (Origanum vulgare L.)
aurégano
aurego
aurogo
eirogo
eirogue
eurego
euró
eurogo
orégano
orego
oriégano
ourégano
ourego
ourexo
ourógano
ourogo
ourogue
121VI309
Fungo (Lycoperdon perlatum Pers.)
axufradeira
botafumeiro
bufagatos
bufento
bufo
bufo de lobo
bufo de raposo
bufón
capelo de sapo que funga
cheirento
cheirón
chopo
choucho das cobras
choupo
cullote de raposo
fol de xufre
folecho
folello
foliño
foulón
fufois
fume de sapo
fumeiro
fumo da zorra
funcón
funga
funga fungueiro
fungagacho
fungagato
fungañeiro
fungasapos
fungato
fungo
fungo de sapo
fungo do sapo
fungón
fungón do sapo
fungueiro
funqueiro
güevo de cuco
güevo de culebra
güevo de raposa
ovo de cobra
pan de cobra
pan de cóbrega
pan de crobe que bota fumo
pan de culebra
pan de demo
pan de lobo
pan de mala raza
pan de raposa
pan de raposo
pan de sapo
pan do demo
parrocho que funga
peido
peido de lobo
peido de vella
polveira
polveiro
polvo de raposa
pufo
145VI359
Desembocadura
axuntadas
boca
cruce de río
desbocadura
desembocadura
desemboque
embocadura
empalme
empate
encrucillada de río
entrambas augas
mestura
onde se xuntan os ríos
salida
trámbalas aguas
trámbalas augas
unión
xunta
xunta de ríos
xunta de ríus
xunta do río
xunta do ríu
xuntoiro
42VI123
Tomiño (Thymus vulgaris L.)
azaia
tomillo
tomín
tomino
tomiño
tonillo
trementelo
tromentelo
tumillo
148VI365
Bugallo, carrabouxo
año
bailareta
bailarete
bailarico
bailarín
bailarique
beilarín
beilarota
beilaruco
beilón
beilote
cacarola
cacholo
cancarola
cantarola
cantarolo
caracocho
caracol
caracola
caracolo
carneiriño
carrabola
carraboleca
carrabouchín
carraboucho
carraboula
carrabouso
carrabouxa
carrabouxo
carracuncha
carramoucho 
cascabel
cazoleta
choca
conca
cunca
curuxa
danzarico
foleiro
panasco
pote
194bVI463
Escuma
babuxa
cachaza
escoma
escúa
escuma
espoma
espuma
32VI101
Fochanca, fuchoca
bache
bacho
baixeado
boroxanco
buraco
buraco pequeno
burato
burato no camiño
carricova
charca
fachanca
fachanco
fachoca
fachonca
fango
fechanca
fechanco
fichonca
focha
fochanca
fochanco
fochanga
fochón
foco
fondura
forchanco
forxanco
foxanco
fuchanca
fuchanco
fuchanga
fuchango
furaca
furaco
furada
furado
furado na terra
furoco
hoio
lacada
pachoco
pichoca
pichoco
pichoco pequeno
picocho
pochanca
poza
puchanca
puzanca
rilleira
salto
valicate
76VI205
Figo (variedades)
bacoriño
bacuriño
figo castañego
figo común
figo corriente
figo da vendima
figo da vendimia
figo de agosto
figo de cedo
figo de ghunio
figo de inverno
figo de outono
figo de san ghoán
figo de san ghuan
figo de san Miguel
figo de san Pedro
figo de san Xoán
figo de Santiago
figo de Santos
figo de setiembre
figo de tarde
figo de vran
figo de vrao
figo do país
figo miguelés
figo migueliño
figo miguelito
figo normal
figo santiagués
figo temporao
figo temprano
figo vendimiño
figo vindimarego
figo vindimiño
macuriño
243aVI589
Castaña sen froito, boleca
baguto
balaínza
boguiza
boguizo
bugalla
bulló falso
cagacha
cagalla
cagalleta
cagaxos
caguenlla
caravela
carolo
cascabela
cascabulla
castaña baldeira
castaña baleira
castaña bifa
castaña facha
castaña fallida
castaña falsa
castaña llolla
castaña lola
castaña maiola
castaña maldada
castaña medio sumida
castaña mirrada
castaña peca
castaña podre
castaña seca
castaña somida
castaña va
castaña vacía
chavacina
cocosa
corouco
cosco
croca
croia
crouco
croucón
formas
laverca
mamiña
parmada
pelica
picón
podrida
zoncho baleiro
261bVI635
Loureiro (Laurus nobilis L.)
baieira
gamallo
garamallo
laureiro
laurel
lloureiro
loureira
loureiro
loureiro bendito
loureiro bravo
loureiro castellano
loureiro común
loureiro de Ramos
loureiro do país
loureiro gallego
loureiro manso
loureiro negro
loureiro real
loureiro romano
loureite
lourel
oureiro
silvarda
203VI481
Pozo do río, piago
baira
barranco
bordo
buraco
charco
cheira
corgo
furado
goio
gollo
ola
olleiro
ollo
pego
pelgo
piago
piagro
piazo
pichoco
piego
porraca
porraco
poza
pozo
pozo choco
pozo do pego
pozo negro
presa
pullanco
puzo
remuíño
tosta
40VI119
Sabugueiro, bieiteiro (Sambucus nigra L.)
baiteiro
baíto
bantieiro
beneiteiro
benteiro
bieiteiro
bieito
bienteiro
binteiro
bioteiro
biouteiro
biuteiro
caneleiro
estraloque
sabugo
sabugueiro
samugueiro
sempreverde
tiroteiro
196VI467
Ladeira
baixada
baixeira
baxada
beira do monte
beixada
caída
canlada
costa
costa airada
costa crebada
deladeira
encosta
falda
faldra
fondal
fraguizo
ladeira
ladeiro
ladera
lados
lados do monte
recosta
vagante
vagoada
vaguada
valgada
12VI59
Parte máis fonda dun val, vagoada
baixada
baixo
baxada
caída
calexo
calexón
canleiro
cañada
carrozo
chorreira
corga
cubela
encanada
encañada
gaguada
garganta
golga
o fondo do valle
quenllada
rega
regata
regueira
regueiro
rigueira
saba
vaganta
vagante
vagoada
vaguada
val
valgada
valicato
26VI89
Pouco fondo, pouco profundo
baixo
casqueiro
de pouca fondura
fondo
furado
ladeiro
menos fondo
na flor da terra
na tona
pequeno
pouco alto
pouco baixo
pouco calado
pouco fondo
pouco frondo
pouco fundio
pouco fundo
pouco profundo
79VI213
Cogomelo
ballote
bufo de raposo
cacabina
cacaborro
carallo de frade 
cerrota
ceta
chicharro
choucho
chouparro
choupín
chouplo
cochoupro
cochoupro da raposa
cullote de raposo 
cusillo
fredillote
fungo de sapo
hongo
inchabois
pacharrico
pan de becha
pan de bichoca
pan de cobra
pan de cobre
pan de cóbrega
pan de crobe
pan de culebra
pan de culobra
pan de demo
pan de lobo
pan de raposa
pan de raposo
pan de sapo
pan do demo
paparrucho
parrancho
parrocho
patamela
quiñón
roque
seta
xiripato 
zarrota
zarrote
144bVI357
Casca verde da noz, cagarrio
baloco
cagarrio
carolo
casca
casca da noz
casca de afora
casca de fóra
casca do concho
casca verde
casca verde de fóra
cáscara
cáscara de fóra
cáscara verde
cascarón
casco
casco de fóra
codia
coiro
colco
concho
concho sin escascar
concho verde
corteza
cosco
coucho
cugullo
gremo
monda da casca
noz sin descascar
noz verde
pela
pela da noz
pela de fóra
piel
piel da noz
pulgo
tona
tona da noz
tona de fóra
248VI605
Ribeira
banda
beira
rebeira
ribeira
ribera
30VI97
Gurgullo, gurgullón
barballón
borboghón
borborocho
borbotón
borbullo
borbullón
burbulla
burbullo
burbuxa
burullón
cachón
callarón
callón
gachón
galarón
gargalón
globo
golforón
golgoloto
golgoroto
golpallón
gorgola
gorgolada
gorgollo
gorgollón
gorgolloto
gorgolo
gorgolón
gorgoloto
gorgoloxo
gorgoroto
gorgoxo
gorguillón
gorgullo
gorgullón
guerguillón
gurgolo
gurgulla
gurgullo
gurgullón
illón
toupeira de auga
vixiga
vuxiga
34VI105
Burbulla, gurgulla
barbolla
bomba
borbolla
borbulla
borbuxa
borla
boto
boza de aire
bulla
burbugha
burbulla
burbullo
burbuxa
burgulla
callón
caracol
caracola
croco
globiño
globito
globo
goldra
golgoroto
golobo
gorgola
gorgollón
gorgolo
gorgolotiño fino
gorgoloto
gorgoroto
gorgoxo
grobo
gurgugha
gurgulla
gurgullo
gurgulume
ollo
rosario
vexiga
vincha
vinchoca
vixiga
vurruga
vuxiga
33VI103
Pera (variedades)
barburiña
belleza roma
cacholeira
de auga
de baguín
de botella
de campana
de campanilla
de cornibrava
de don Guindo
de fariña
de formiga
de inverno
de manteca
de outono
de san Benito
de san ghuan
de san Pedro
de santa Mariña
de Santiago
dos Santos
estarquén
fareluda
fariñenta
inverniza
limonera
manteca de ouro
perucho de inverno
santiaguesa
sanxoaniñas
seca
tabardilla
tardía
tempranillas
urraca
verdeal
240VI583
Barro
barra
barro
bulleira
bulleiro
cacho
lama
lamoso
lodo
terra lagumenta
tolo
54VI149
Carriozo, cavorco
barrancada
barranco
barranqueira
barrianco
barrincovo
bouza
cabaxa
callostro
calostro
carribanco
carrigozo
carrioza
carriozo
carrozo
carvoco
cavoco
cavorca
cavorco
cavuerco
corga
corgancha
desbancado
groba
grobo
muracán
rebanceira
ribón
sorralleira
terra escalabriada
torrenteira
35aVI107
Lameira
barrazal
barreira
barrizal
barrizao 
barro
bulleira
bulleiro
chen de lama
lama
lamada
lamaredo
lamazal
lameira
lameirado
lameirenta
lameiro
lameirón
lamizal
lamoco
lamoeira
lamogueiro
lamorgüeira
lamorqueiro
lamugueiro
lamuirada
lamuza
lemeira
llameira
llamiceiro
llamizado
lugar lameiroso
sitio barrento
sitio con lama
sitio de lama
terra con lamo
terreno barrento
terreno lamacoso
57aVI155
Pedra ferreña
barrenta
enferruscada
escoria
escoria de ferro
ferraghinosa
ferral
ferrena
ferrughinosa
mineral
oscura
pedra
pedra aceirada
pedra color de ferro
pedra con vetas de ferro
pedra da color do ferro
pedra da furruxa
pedra de color do ferro
pedra de esqueiro
pedra de ferrial
pedra de ferro
pedra de ferruio
pedra de lume
pedra de veta de ferro
pedra do color do ferro
pedra enferruxada
pedra enfurruxida
pedra ferra
pedra ferrada
pedra férrea
pedra ferreal
pedra ferrenta
pedra ferreña
pedra ferriza
pedra ferro
pedra ferrosa
pedra ferruxenta
pedra ferruxinosa
pedra forreña
pedra louseira
pedra mineral
pedra morceña
pedra negra
pedra rubia
pedra veteada
pena de ferro
pena ferreña
pizarra
pizarra negra
pizorra
que tien fierro
tosca
vena
87VI233
Terreo lamacento, braña
barrizal
braña
brañeira
brañeiro
brañento
brañoco
chagorza
charca
charcazal
charco
charcoso
charqueira
charqueiro
charqueiroso
empantanado
illó
inlló
lagoeiro
lagorza
lagoso
lagumento
laguna
lama
lamacoso
lamarexa
lameira
lameiro
lameiro pesado
lamoqueiro
lamorca
lamorqueira
lamorqueiro
llagúa
llameira
pantán
pantano
pantanoso
sitio enllamizado
tarrén pantanoso
tarreno brañento
tarreno pantanoso
tarreo pantanoso
terra pantanosa
terreno lagunento
terreno pantanoso
terreo barrento
60aVI165
Terrón
barroco
cadrullo
cadullo
calacos
cotarro
cotillón
leiba
tallón
tarrón
terremoto
terrón
topelo
torrón
67VI183
Castaña sen froito, boleca
beleca
boleca
bolécara
boleco
bolecra
bolerca
bolerco
buleco
bulerca
castaña foca
castaña fofa
castaña güeca
castaña oca
castaña zocha
chocha
choucha
fol
folé
fole
foleca
folecho
folécora
folecra
foleira
folella
folerca
moleca
molecra
moñeca
261aVI633
Pena, con
billego
cantazo
co
coio
con
conle
coto
eiteiro
fraga
fragallouzo
laxe
outeiro
pala
pedra
pedreira
pedrolo
pena
penasco
peneda
penedo
penela
penelo
penezo
peña
peñasco
petón
petouco
petouto
picheiro
roca
81VI217
Castaña pelada, debullada
billós
bulló
bullós pelados
castaña abullada
castaña bullada
castaña bullarda
castaña debullada
castaña desbillada
castaña desbullada
266aVI645
Xunca, xunza (Xénero Cyperus)
boalla
boallón
carriza
feosa
herba do xungo
herba xunca
herba xuncuda
herba xungueira
herba xunqueira
molime
xoncia
xonza
xunca
xunce
xunceira
xunco
xunco bravo
xunco manso
xunga
xungo
xungueira
xunqueira
xunza
128VI323
Buxo (Buxus sempervirens)
boghe
box
boxe
boxo
buxe
buxo
miltra
míltura
mirta
mirte
mirto
verde
171VI411
Noz foca
boguizo
carolo podre
carrola
coca
cocosa
concho
concho bichoso
concho boubo
concho cocoso
concho fallido
concho fallo
concho foroto
concho podre
concho pudrido
cosco
coucho golo
nó manida
noz
noz bouba
noz coca
noz do verme
noz facha
noz fachada
noz falla
noz fallida
noz floca
noz furota
noz gola
noz libre
noz llolla
noz lola
noz manida
noz peca
noz podre
noz podrida
noz seca
noz troba
247cVI603
Carabuña
boliña
carón
carozo
gran
grolo
gromo
güeso
magoia
óso
pedra
pepida
pepita
pibida
semente
semilla
219bVI521
Noz foca
bolécara
bolecra
bolerca
concho falso
croucho falso
noz boleca
noz chocha
noz choucha
noz falsa
noz va
noz van
noz vana
247bVI601
Oco
borato
bueco
buraca
buraco
burata
burato
bureto
buxeiro
foca
foco
fofo
foxo
furaco
furado
furao
fureu
furoco
garroteiro
goio
güeco
güego
machinal
oco
recha
75VI203
Monte con uces e toxos altos, bouza
bosque
braña
carballal
carqueixal
carrasqueira
chousa
comareiro
coutada
curtiña
devesa
estivada
fraga
fragal
fraguizal
gándara
gargalleira
gatiñeiro
llastra
louza
mato
matorral
monte
monte a bravo
monte a matorral
monte aberto
monte baixo
monte bravo
monte con leña
monte de braña
monte de leña
monte de maldá
monte de moita leña
monte espeso
monte espeso de maleza
monte estrao
monte inculto
monte leñado
monte negral
monte pecho
monte raso
montina
poula
raposeira
silveirada
tenza
tomada
touba
tubeira
4bVI35
Bouza (significados)
bouza
5VI37
Monte con uces e toxos altos, bouza
bouza
bouzal
curro de toxos
monte con brezo
monte con rareira
monte con retramas
monte da uceira
monte de brezo
monte de toxo
monte de uces
monte de uces e toxos
monte toxal
touxal
touza
touza de toxo
toxal
toxar
toxeira
toxeiro
tuxeira
ucedo
uceira
uceiral
uceiro
uzal
xestarego
xesteira
xesteiro
4aVI33
Monte de vexetación baixa, graña
bouza
campazón
carpaceira
carpaceiro
carpazal
cavada
cerrón
chaparreira
chousa
estivada
gargalleira
grandeña
labradío
maraña
mata de toxo
monte
monte a toxo
monte aberto
monte baldío
monte bravo
monte carrasqueiro
monte cativo
monte común
monte de adentro
monte de balume
monte de carroucha
monte de estrume
monte de estrumia
monte de felgos
monte de fieitos
monte inculto
poula
poulo
touza
touza de toxo
toxal
toxeira
vedro
7bVI45
Planta silvestre
brava
herba
herba de campo
herba rastreña
herba ruín
mala
planta
planta do monte
planta fera
salvaxe
silvardos
silvestre
98VI259
Braña (significados)
braña
61VI169
Monte encharcado, braña
braña
brañal
brañeira
brañeiro
brañón
charca
charco
charcón
charcoza
charqueira
charqueiro
enlagado
lago
lagoa
lagoeiro
lagomento
lagúa
laguallal
laguallo
laguañeiro
laguazal
laguna
lama
lamacal
lamaredo
lameira
lameiro
lamorqueiro
llagúa
monte brañento
monte charqueiro
monte con charca
monte encharcado
monte enchorcado
8aVI47
Terreo onde nace auga, bulleiro
braña
brañal
brañeiro
chaguaceiro
chagüel
charco
charqueira
charqueiro
embilitrado de auga
estremesiño
fangal
fango
lagoa
lagorza
lagúa
lagualleiro
lagüeiro
laguna
laguno
lamada
lameira
lameiro
lamizal
lamoca
lemeira
pantano
que remanece
tarreio charcoso
tarreu charcoso
terreno lagoento
terreno mollado
terreno pantanoso
tremoso
trolleiro
trollo
62bVI173
Monte de vexetación baixa, graña
braña
calvo
careco
escampado
esplanada
graña
llanura
monte baixo
monte baxo
monte chau
monte lampo
monte limpio
monte limpo
monte liso
monte pelado
monte plano
monte rapado
monte rapeño
monte rapiego
monte rapío
monte rapoto
monte raso
monte rasqueño
7aVI43
Campela
braña
campa
campaceira
campado
camparrón
campaza
campazo
campeira
campeiro
campela
campelo
campera
campía
campina
campiña
campiño
campío
campo
campo de herba
campoleira
campoleiro
camposa
camposo
capela
escampada
escampado
harbal
herbal
herbazal
herbeiro
lama
lamarexa
lameira
lameiro
lamela
lamoca
llanada de herba
monte brañento
monte de herba
pasteiro
pasticeiro
pastizal
pasto
pasto malo
pastón
terra lagomenta
14VI63
Toxo (Ulex europaeus L.)
braña
carroucha
escaldamurias
esquilmo
leña
molido
pelaxa
preinximuro
rañamures
toio
toixo
toxo
163VI395
Lagoa
braña
charca
charco
estanque
lago
lagoa
lagoeiro
lagorza
lagúa
laguna
lagunica
lameiro
lamorca
llago
llagúa
pantano
porraca grande
poza
47VI133
Poza, charco
braña
charca
charco
fonchanca
illó
laga
laguna
poceira
pochanca
pocía
porraca
porraco
poza
pozo
puchanca
puza
tanque
xarca
64VI177
Resina
brea
breu
cera
cera de pino
pez
pez de pino
rasina
recina
recino
reciña
resina
ricina
188VI449
Vime, vimbio
bringa
corre
guimia
mimbra
mimbre
veo
vima
vimba
vimbe
vimbia
vimbio
vimbre
vime
vimia
vimio
vinca
vincallo
viorta
vrima
vrimba
vrime
vrimia
vrimio
xalce
xarce
174VI417
Vimbieira (Salix viminalis L.)
bringueiro
cepa de vimbio
cepeira de vimes
correeiro
correiro
lagomeiro
mimbreira
mimbreiro
paleiro
pé do vimbio
salce
sangubiño
trogalleiro
vareiro
veeira
vemieira
vimbeeira
vimbeira
vimbeiro
vimbia
vimbieira
vimbieiro
vimbio
vimbo
vimbreiro
vimeiro
vimia
vimieira
vimieiro
vincalleiro
vrimbeiro
vrimbero
vrimeira
vrimeiro
vrimieira
vrimieiro
175VI419
Castaña pelada, debullada
brugaceo
burgazo
castaña amagostada
castaña aparada
castaña cascada
castaña cocida
castaña da ola
castaña degraída
castaña deluvada
castaña depenada
castaña destonada
castaña escarepada
castaña escaripada
castaña escascada
castaña escouchada
castaña escunchada
castaña esfolada
castaña espelicada
castaña espilicada
castaña espulgada
castaña espulugada
castaña estonada
castaña estonicada
castaña mondada
castaña pelada
castaña ripada
castaña sin a pelica
castaña sin casca
castaña sin pelexa
corolo
papavellos
266bVI647
Cerviña, cervúa (Scolopendrium officinale Schwarz)
bugallón
cardea
cardo molar
carvea
cerviña
correcaminos
correola
corroá
cristo
fenta brava
fenta enana
fieito fino
folla da fístola
herba dos escaldados
labarza
labaza verde
léngoa de ovella
lengua de besta
lengua de boi
lengua de cabra
lengua de ovella
lengua de vaca
lengüete
lincua de ovella
língoa de ovella
lingua de ovella
112VI291
Bulleiro (significados)
bulleiro
63VI175
Castaña maia
bulló seco
cascabello
casquiñada
castaña curada
castaña do caínzo
castaña do caldo
castaña do canizo
castaña do maio
castaña dourén
castaña loura
castaña moucha
castaña pelada
castaña pilada
castaña reseca
castaña seca
castaña seca do canizo
castaña seca ó canizo
cerrolla
choucha
corolo reseco
crocha
garrula
maia
maieca
maiega
maiola
malla
mallada
mallola
malluca
milonga
milrada
mucha
murcha
pelonga
pilona
pilonca
pilonga
pinrela
pisada
ruda
265VI643
Foxo
buraca
buraco
buraco grande
burata
burato
furaca
furaco
furada
furado
furado na terra
77bVI209
Cova, espenuca
buraca
buraco
burata
burateira
burato
cova
covado
covaio
covo
cueva
espenunca
fochanca
fosa
furada
furado
furna
furnia
mina
recodo de terra
tobo
toco
73VI199
Zoncho
burgazo
castaña azucha
castaña coa tona
castaña cocida
castaña cocida á zucha
castaña cocida coa casca
castaña cocida coa pelexa
castaña cocida con pulgo
castaña cocida en cincha
castaña con casca
castaña con tona
castaña cos coiros
castaña enfamiada
castaña pelona
castaña sin cosco
corvo
gamustio
gamusto
magosto
mamarota
mamela
mamelo
mamoco
mamota
mamote
mamuca
mamuco
mamuda
mamulo
purgada
purgaza
purgazo
salmoira
zamelo
zoncho
zuncho
267VI649
Pelouro
bóla
bola de pedra
bola de río
bóla do río
boliche
boliño
bolo
boullo
brolo
cantazo
canto del río
canto rodado
garaboio
grava
grixo
lanchiña
morrillo
pedra
pedra de río
pedra de seixo
pedra del río
pedra do río
pedra do ríu
pedra do riu
pedra fina
pedra lavada
pedra lavada do río
pedra lisa
pedra loída da auga
pelado
pelotica
realenga
rebolo
rollo
rolo
seixo
xeixo
xeixo do río
86bVI231
Cume
cabeceira
cabeza
caperuzo do monte
cerro
cima
cima do coto
cimal
cime
cimo
circo
corona
coto
cotorelo
couto
cúspede
cuturelo
fío do monte
loma
lumbeira
medorra
modorra
montaña
outeiro
punta
teso
11bVI57
Cuarteirón, gallo
cacha
cachela
cacho
cartexos
carto
casco
chavo
coarterón
cuadritos
cuartarón
cuartarós
cuarterois
cuarterón
cuarterós
cuarto
dente
gaghos
gala
gallo
galo
gaxa
gaxo
ichavo
lenzo
llema
ochavo
parteira
perna
perneira
pernella
perniles
quighote
quixote
ragha
raxa
rodaxa
trozos
uchavo
215VI511
Pedra plana, laxe
cacho de pena
champola
chanta
chantiña
chanto
chempola
llouxa
lousa
lousa pequena
louseta
lousía
lousiña
louxa
louxa pequena
louxía
pateliña
pedra
pedra chá
pedra chaira
pedra chan
pedra chata
pedra de lousa
pedra forreira
pedra lisa
pedra louseña
pedra pequena
pedra pizarra
pedra plana
pedría plana
peneda
pizarra
plancha
raxas
82bVI221
Piña
cachola
caracocha
caroca
carocha
carola
caroza
espiga
pina
pinabeta
pinareta
piña
piñabeta
poxa
186VI441
Coio, croio
cachote
callao
cantazo
canto
cascote
coio
coión
couco
croio
croio blanco
garavilla
goño
goullo
gouño
guixarro
lancho
morrillo
pedra
pedra cativa
pedra pequena
pedra que arrebola
pedriña
pedroulo
pedrozo
pedrusco
pelouro
penedo
petonciño
racha
rebo
85VI227
Abruñeiro (Prunus spinosa L.)
cagarrenteira
cagoteiro
escalambrón
escambrón
escambruñeiro
escambruñeiro negro
escrabuñeiro
espín
espiñeiro
espiñeiro bravo
espiño
espiño blanco
espiño bravo
estrepeiro
estripeiro
estripo de bruños
fatoeiro bravo
ladoeiro
medroñeiro
murgueiro
perillonceira
229bVI559
Cogomelo
cagoxo
capelo
capelo de sapo
carapa de sapo
carapucho
carapucho de sapo
carapucho do sapo
chapeu
cocogordo
cocordín
cocorril
cocumelo
cogaxo
cogofela
cogomelo
cogordín
cogordo
cogordón
cogoxo
cogumelo
cogumelo de culebra
corgomelo
cucumelo
gorro de sapo
monteiga de raposo
monteira de raposo
paragua de cobra
paraguas
paraguas de sapo
paraguas dos sapos
paraugas de sapo
pucho de sapo
sombreiro de cóbregas
sombreiro de culebra
sombreiro de raposo
sombreiro de sapo
sombrilla
sombrilla de cobra
sombrilla de culebra
sombrilla de sapo
144aVI355
Carabuña
caguña
carabuña
carabuxa
carambulla
carambuña
caramuña
carebuña
caroa
caroma
carouba
caruña
caúña
coia
crabuña
crabuxa
cróea
croia
croio
cuña
curuña
garaboia
garabolla
garouba
goia
goiña
gouña
groña
grouña
grouño
gruña
219aVI519
Pomar
campo de maceiras
cortiña
eirado
finca de mazairas
finca de mazás
frutal
güerta
güerta de froita
güerta de fruta
güerta de maceiras
güerta de mazairas
güerto
güerto de mazaneiros
horta
horta da fruta
horta de froita
horta de fruta
horta de frutales
horta de fruteiras
horta de maceiras
horta de maciñeiras
horta de maciras
horta de manciñeiras
horta de mazaeiras
horta de mazairas
horta de mazanceiras
horta de mazáns
horta de mazás
hortada de mazaqueiro
leira de mazairas
lugar de fruta
lugar de frutales
plantación de mazanceiras
plantío
prado
prado de mazanceiras
239bVI581
Terreo
campo
eido
finca
leiro
tarreio
tarrén
tarreno
tarreo
tarreu
tarrío
terra
terrén
terreno
terreo
terreu
torreiro
torreo
veiga
veigón
68VI185
Campo
campo
prado
66VI181
Lugar onde nace auga
caneiro
charco
charquela
fonte
fontela
fontela con poza
fontía
fontiña
gorguillón
gorgulleira
gorgullón
groto
guerguillón
gurgullón
illó
illón
laga
manantial
manantío
maniente
olleiro
poceira
porpulleira
poza
poza de auga
poza de augua
puza de augua
tupiñeira
51VI143
Pedregal
canteira
cascalleira
coiñal
coiñeira
croeira
croieira
garañón
leirón
muroca
pedragal
pedragallo
pedragueira
pedragullo
pedralleira
pedrasqueira
pedrazal
pedreal
pedregal
pedregalleira
pedregazal
pedregueira
pedreguizal
pedregullo
pedreguño
pedreira
pedrernal
pedriza
pedrugalleira
pedrugallo
rouñeira
seixal
seixo
93VI249
Pedra branca e moi dura
cantería
cañó blanco
coio
coio blanco
coio vivo
couco
croio
croio blanco
cuarzo
morillo
paderneira
pedra albeira
pedra blanca
pedra da ría
pedra de coiñal
pedra de louza
pedra de lume
pedra de morilla
pedra ferreal
pedra real
pedra reaz
pedra riarega
pedra viva
penedo de cantera
penedo rienengo
seixo
seixo branco
seixo da pena
xeixo
xeixo blanco
89VI237
Carqueixa (Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs)
caraqueixa
carpanza
carqueixa
carrasca
carrasco
carroucha
gateña
lavacuncas
queiroa
queiroga
queiruga
rañoa
xibarda
154VI377
Caravel (significados)
caravel
103VI269
Flor
caravel
chures
flor
frol
fror
rosa
roseira
100VI263
Caxigo (Quercus lusitanica Lam.)
carba
carballa
carballeiro
carballizo
carballo
carballo cerquiño
carballo curpio
carballo pequenío
carrasco
carrasqueira
casigueira
caxato
caxiga de rebola
caxigo
caxigueira
gallas de rebolo
quexigo
ramallada
ramallo
rebola
rebolo
rebolo pequenín
xerdón
xota
192VI457
Carballo (Quercus robur L.)
carballa
carballo
rebola
rebollo
rebolo
191VI455
Monte con árbores pequenas, ramalleira
carballal pequeno
carballeira
carballiza
carqueixal
carraqueiro
carrascada
carrascal
carrasqueira
carrouceira
caxigal
caxigueira
caxigueiro
fraga
fraguiza
gamalla
gamallada
gamalleira
gamalleiro
monte de caxigo
ramallada
ramalleira
ramalleiro
ramascallada
reboleira
6aVI39
Cerquiño (Quercus pyrenaica Willd.)
carballeiro
carballizo
carballo
carballo albar
carballo beleiriño
carballo beliño
carballo beriño
carballo biriño
carballo cenquiño
carballo cerqueiro
carballo cerqueño
carballo cerquiño
carballo curpio
carballo de casca oscura
carballo do norte
carballo encibiño
carballo maría belino
carballo moural
carballo mourau
carballo negral
carballo negrel
carballo negro
cerqueiro
cerquiño
garno
marouviño
negraíño
negredo
negrelo
rebola negra
rebolo
rebolo alberiño
rebolo beliño
rebolo beriño
rebolo bravo
rebolo cerqueiro
rebolo negral
rebolo negro 
193VI459
Leituga (Taraxacum officinale Weber)
cardo
carrelo
leitarega
leitarella
leitares
leitariga
leitaruga
leiteira
leiteiriña
leitería
leituga
leituga brava
leituga pateña
leitugueira
leiturga
maravalla
tarrelo
xarxa
133VI333
Noz foca
carola foca
carolo foco
concho baleiro
concho foco
concho fofo
concho güeco
corolo fofo
croucho baldeiro
noga baldeira
noga oca
noz baldeira
noz baleira
noz foca
noz fofa
noz goeca
noz güeca
noz hueca
noz oca
noz vacía
noza güeca
nuez güeca
247aVI599
Noz
carola
carolo
carrola
concho
corolo
coucho
croucho
cuncho
noga
noz
noza
nuez
246VI597
Nogueira (Juglans regia L.)
caroleira
carroleiro
conchal
concheira
concheiro
coucheira
croucheira
cuncheira
cuncheiro
noceira
nogal
nogueira
nogueiro
251VI611
Urce, uz (Erica arborea L.)
carroucha
queiroga
torgo
torgueira
toro
torvo
trugueiriña
uce
uceira
uceiro
úcera
uces
urce
urceira
úrceles
urcia
urza
uz
uza
165VI399
Pedregoso
cascalleiro
cascaxeiro
cheo de pedra
coiñeiro
de moita pedra
de muito pedrullo
de muto pedrisco
grixoso
pedaguento
pedegoso
pedragoso
pedraguceiro
pedragueiro
pedraguento
pedragulleiro
pedralleiro
pedrallento
pedrallizo
pedraxeiro
pedregoso
pedregueiro
pedreguento
pedregullento
pedregullo
pedreiro
pedrento
pedreño
pedrexento
pedrigueiro
pedrigulleiro
pedroso
pedrugalleiro
pedrugallo
pedruguento
pedrulleiro
pedrullento
penasqueiro
peneleiro
penelo
peñasqueiro
seixeiro
92VI247
Pedra mol
cascarrón
cascaxo
cazcalleira
fareleira
graxedo
milleira
moledo
molego
moronazo
pedra arenera
pedra areúda
pedra areúsca
pedra arreúda
pedra barrenta
pedra barrienta
pedra barrosa
pedra blanda
pedra calía
pedra cascarrillada
pedra de barro
pedra desfeita
pedra dócil
pedra fariñenta
pedra mol
pedra molar
pedra mole
pedra moral
pedra morceña
pedra morta
pedra murceña
pedra murcia
pedra murciña
pedra que se desfai
pedra sábrago
pedra sarrienta
pedra tosqueira
pedra xabrento
pena morta
peneda morceña
ságrago
ságrimo
sarrio
tizón
tobelo
tobre
xaral
zarazo
zarcenta
88VI235
Castaña que cae soa antes de varear, restrelo
castaña da restela
castaña de restelo
castaña de restrelo
castaña degarada
castaña degrada
castaña degraiada
castaña degraída
castaña do restelo
castaña do restrelo
castaña estralada
castaña temperá
castaña temperán
castaña temporá
castaña temporán
destello
destelo
estelo
rastela
rastrela
rastrelo
restello
restelo
restrela
restrelo
260aVI629
Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)
castañeira
castañeiro
castaño
castieiro
castiñeira
castiñeiro
castiro
uriceiro
256VI621
Val
cañada
colado
combarón
corga
costa
llanada
quelle
regueiro
vagante
vaguada
val
vale
valgada
valino
valiña
valle
23VI83
Tronco da árbore
cañoto
cepo
corpo
couce
madero
pie
toco
torada
toro
tronca
tronco
tuero
viga
181VI431
Ceruda (Chelidonium majus L.)
celedonia
celidonia
ceredonia
ceridonia
ceridoña
ceridueñas
ceruda
cilidonia
cilidoña
ciridonia
ciridóniga
ciridoña
ciridueñas
ciruda
herba ceruda
herba cerulla
herba surudia
labestro
saramagos
seredonia
125VI317
Pomar
cerca de maciñeiras
coeñeiro de mazairos
enxido
enxido de mazairas
enxido de mazás
inxido
maceiral
maceiras
maceireira
maciñeiro
manzanal
manzanar
manzaneiro
mazaeira
mazairal
mazanceira
pomar
pomar de fruta
pomarada
porral de maceiras
pumar
pumar de mazaeiros
pumarada
pumareda
pumarega
pumareira
socalco de maceiras
souto de maciñeiras
souto de mazaeiras
souto de mazairos
tallo de mazanceiras
239aVI579
Cerdeira (Prunus avium L.)
cerdeira
cereixal
cereixeira
cereixeiro
cerreixón
cirdeira
cireixal
cireixeira
cireixel
cireixón
guindeira
xereixeira
xinxeira
zreixal
zreixeira
232VI565
Cereixa
cereixa
cireixa
xireixa
zreixa
230VI561
Ameixeira: ciroleira e claudieira (Prunus domestica L .)
cerolleiro
cirigoleira
cirigüeleira 
cirigüeleiro
cirolal
ciroleira
ciroleiro
cirueleira
cirueleiro
ciruelo
claudeira
claudieira
claudieiro
cloudieira
zorolleiro
227bVI549
Ameixa (cirola)
cerollo
cerrollo
cirigüela
cirola
cirolo
ciruela
cirulo
zorollo
zorrollo
226bVI537
Chantaxe (Plantago maior L.)
chantá
chantada
chantaia
chantán
chantax
chantaxa
chantaxe
chantaz
chantén
chazas
curriola
folla chantada
folla de baloco
folla de chantá
folla de chantada
folla de chantaina
folla de chantáxea
folla de llantén
folla de ran
folla de sapo
folla de sete costrelas
herba chantada
herba da cortadura
herba da tira
herba de chantá
herba de chantada
herba de chantaina
herba de chantaxe
herba de sete costas
herba sapa
labarzas
labaza
lampaza
lanté
lantén
lengua de ovella
lentén
llantel
llantén
llanzola
sanchace
sartaxe
sarxa
tantaixe
tantaxe
trolla
xantá
xantaxe
xanzá
xurvia
132VI331
Chan (subst.)
chá
chaira
chairo
chan
chancela
chao
chau
chaurega
chaurego
chou
llana
llano
suelo
suelo terrén
tarrén
tarreo
terrén
terreo
69VI187
Cume en pico
cimbre
coto
empinado
monte aguzado
monte alto
monte apicado
monte apicoado
monte chupo
monte de pico
monte en pico
monte mui a pique
monte picudo
picato
pico
pico afiado
pico alto
pico do monte
picón
picorello
picoto
picouto
piricoto
puntado
serra
10VI53
Ameixa (claudia)
cirigüela claudia
cirola claudia
claudia
claudia  ghaponesa
claudia do país
claudia verde
reina claudia
226cVI539
Cobre
cobre
95VI253
Xesta
codeso
escoba
pudia
retrama
vinca
xasta
xesta
xesteira
xestra
xiasta
xiesta
161VI391
Codeso, piorno (Adenocarpus complicatus (L.) Gay)
codés
codesco
codeso
codexo
codezo
escoceso
escodeso
pigorno
piorno
veo
xesta
xesta blanca
160VI389
Pelouro
coia
coíña
coio
coio blanco do río
coio do río
coio do riu
coio do ríu
coio redondo
croio
croio de río
croio do río
croio do riu
croio pulido
croio redondo
gouño
gouño del ríu
pedra xoguiño
pelouro
pelouro do río
xoga
xógara
xogarela
xogo
xongas
86aVI229
Serra
corda
cordillera
cordón
coto
fío do monte
montaña
monte
recosto
serra
serro
serrón
sierra
17VI69
Monte pouco elevado, montecelo
costa
costa pequena
llanura
montaña pequena
montaña pequenuca
monte
monte apacible
monte aposeado
monte baixo
monte bastante chau
monte bo
monte chairo
monte chan
monte chao
monte costento
monte ladeiro
monte levadeiro
monte llano
monte paterrego
monte pequeno
monte plano
monte pouco costaneiro
monte pouco costento
monte pouco elevado
monte pouco peado
monte rapote
monte raso
monticelo
montícolo
montículo
montín
montiño
montouto
recosta
3aVI29
Foxo
cova
covo
focha
focho
foco
foia
foio
fosa
foso
foxa
foxo
furocha
gabia
goio
goxo
hoio
pichoco
poza
pozo
rego
zanca
zanxo
77aVI207
Correola (Plantago lanceolata L.)
cárcamo
correa
correola
correolas
correolo
corriola
corriolas
corroá
curriola
curriolas
herba de cinco costas
herba mala
lengua de ouvella
lengua de ovella
lengua de pita
lenzoá
língoa de ovella
lingua de ovella
lirio
tarrela
134VI335
Barbas de raposo (síntese)
da sebe
de can
de cobra
de golpe
de lobo
de raposo / raposa
de rato
de zorro
do cuco / cuquello
do toxo
137VI341
Xesta (variedades)
dereita
pateña
pelgueira
piorno
retama
xesta albariña
xesta amarilla
xesta blanca
xesta brava
xesta carapouchuda
xesta común
xesta femia
xesta macho
xesta mansa
xesta moura
xesta negra
xesta negral
xesta pudia
xesta puxeta
xesta rubia
xesta verdosa
162VI393
Enxertar
einxertar
embarbar
encubar
enxerir
enxertar
escroar
ingherir
inghertar
inxerir
inxertar
inxirir
208VI491
Ortiga, estruga (Urtica dioica L., Urtica urens L.)
entulga
estruga
herba de cego
herba de cegos
herba del cego
herba do cego
herba dos cegos
ortía
ortiga
ortigón
ortiguia
ostriga
outuga
sampedra
urtiga
131VI329
ourizo
erizo
orizo
ourizo
urizo
270VI657
Escambrón, estripo (Crataegus monogyna Jacg.)
escalambrón
escalleiro
escallo
escambrón
escambrón bravo
escambruñeiro
escambruñeiro bravo
escarambón
escarambón manso
escramboeiro
espicho
espieiro
espín
espino
espiñeiro
espiño
espiño blanco
espiño branco
espiño bravo
espiño de maceira
espiño mouro
espiño negro
esterpe
estrepeiro
estripeiro
estripeiro blanco
estripieiro
estripo
pereira brava blanca
raspiñeiro
silva garvanceira
silvo
173VI415
Pereira (Pyrus communis L.)
escambroeiro
espieiro
espiñeiro
peral
pereira
pereiro
pireira
pireiro
preira
241VI585
Espiña dunha planta
espía
espina
espiña
espiño
pico
pincho
101VI265
Estaño
estano
estaño
96VI255
Faia (Fagus sylvatica L.)
faia
falla
haia
halla
206VI487
Ameixeira: fatoeiro (Prunus domestica L .)
fateiro
fatoeira
fatoeiro
fatoneira
fatoneiro
fatonseiro
fatueira
fatueiro
fotoneiro
227cVI551
Figueira (Ficus carica L.)
figal
figueira
figueiro
fixeira
245VI595
Figo (variedades)
figo albariño
figo begoreira
figo blanco
figo branco
figo bravo
figo da Valvanera
figo de bota
figo de casta grande
figo de casta pequena
figo de comadre
figo de gra blanca
figo de gra rubia
figo de Málaga
figo de Malga
figo de malva
figo enano
figo farruquiño
figo folello
figo grande
figo lampo
figo longo
figo moscatel
figo mouro
figo negro
figo orensano
figo redondo
figo rubio
figo tolo
figo verde
figo verdello
243bVI591
Figo
figo
figu
fixo
242VI587
Magarza (Tanacetum parthenium L.)
flor da manzanilla
flor de manzanilla
gamarza
gamarzo
herba da manzanilla
herba de manzanilla
herba de pampillo
magarcela
magarza
magarza do pan
manzaneda
manzanilla
manzanilla brava
manzanilla braza
manzanilla pura
manzanilla silvestre
manzanillón
margarita brava
margarza
margaza
marlaza
melisana
mencenilla
pampillo
primavera
rosa da manzanilla
142VI351
Regalicia (Glycirrhiza glabra L.)
flor de regalía
regalicia
regaliz
regaliza
regalizas
143VI353
Folla
folla
fuella
99VI261
Fonte
fonte
fonteiro
fuente
manantial
maniantal
mina
52VI145
Galleta, fuste
forcadas
forqueta
forquetas
forquido
forquilla
forquita
forquitas
forquito
furquitas
furquito
fuste
fustes
gaia
gaios
galla
gallas
galleiro
galleta
galletas
gallete
galleto
galliña
gallito
gallo
mordaces
mordascas
mordaza
mordazas
urquitas
268aVI651
Fraga (significados)
fraga
177VI423
Froita
froita
froito
fruita
fruta
fruto
211VI503
Margarida (Bellis perennis L.)
garrida
garridiña
herba da margadida
herba da primavera
herba de manzanilla
manzanilla
margarida
margarina
margarita
margaritía
pampullo
panqueixo
140VI347
Mirasol (Helianthus annus L.)
ghirasó
ghirasol
miralsol
mirasol
mirazol
planta de ghirasol
virasol
xirasol
138VI343
Xunco (Juncus acutus L.)
ghunco
xunca
xunco
xunga
xungo
157VI383
Muruxa (Stellaria media (L.) Vill.)
gorga
herba de paxariño
herba maruxa
herba muruxa
maruxa
merruxa
meruxa
miruxa
moruxa
moruxo
muruxa
muruxe
pamplina
urtiga mansa
120VI307
Planta
herba
planta
pranta
97VI257
Pedra plana, laxe
laixa
lancha
lancheira
lanchela
lanchola
lasca
lasqueira
lastra
lastrazo
lastrica
lax
laxa
laxe
laxedo
lesca
llasca
llastría
pedra lancheira
82aVI219
Laranxa
laranxa
narangha
naranxa
214VI509
Laranxeira (Citrus aurantium L.)
laranxeira
laranxeiro
laranxo
leranxeira
naranghal
narangheira 
narangheiro
narangho
naranxal
naranxeira
naranxeiro
naranxo
216VI513
Lousa
lasca
lastra
laxa
laxe
laxón
llastra
llouxa
losa
lousa
lousa de pizarra
lousón
louxa
pedra blanda
pedra de pizarra
pizarra
pizorra
zarzo
83VI223
Limoeiro (Citrus limon (L.) Burm )
limoeiro
limoneira
limoneiro
limonero
llimoeiro
217VI515
Maceira (Malus domestica Bork)
maceira
maceiro
macera
macieira
maciñeira
macira
manciñeira
manzaeiro
manzanairo
manzaneira
manzaneiro
mazaeira
mazaeiro
mazagüeiro
mazaira
mazairo
mazanceira
mazaneiro
mazaqueiro
pomar
pumar
238VI577
Mazá
manzá
manzana
mazá
mazán
235VI571
Melocotón
melecotón
melocotón
meloquetón
molocotón
pavía
pesago
pésego
pesego
pevía
péxago
péxego
pexego
prísigo
221VI525
Melocotoeiro (Prunus persica (L.) Batsch .)
melocoteiro
melocotoeiro
melocotonairo
melocotoneiro
melocotonero
molocotoneiro
pavieira
pavieira de melocotón
pavieiro
pesegueiro
pesegueiro de melocotós
pevieira
pexegueiro
pexigueiro
preixigueiro
prixigueiro
222VI527
Montaña (significados)
montaña
2VI27
Monte (significados)
monte
1VI25
Néspera
míspero
mispro
nespra
nespro
nísparo
níspero
nísporo
nispro
níxaro
233VI567
Salgueiro (Salix sp.)
palleira
salce
salgueira
salgueira brava
salgueiro
sargueiro
selgueiro
zalgueiro
197VI469
Pampillo (significados)
pampillo
141VI349
Pedra
pedra
piedra
80VI215
Piñeiro (Pinus)
pino
piñeira
piñeiro
184VI437
Romeo (Rosmarinus officinalis L.)
remeo
remeu
rimeu
romeiro
romeo
romero
romeu
rumeo
rumeu
149VI367
Toro da árbore
rolla
torada
toro
tronco
troza
182VI433
Sanguiño (Rhamnus frangula L.)
sabuguiño
samboguiño
sancomiño
sangobín
sangobino
sangobiño
sangomín
sangomio
sangrino
sangriño
sangubín
sangubino
sangubiño
sanguillo
sanguino
sanguiño
sangumio
sanguño
sanquiño
senquiño
xanguiño
xanquiño
zangariño
169VI407
Enxerto (variedades)
á casca
á cuña
á fenda
á mesa
á tona
casca
cuña
de cabeza
de casca
de coroa
de corona
de costado
de cuña
de cuño
de empoce
de entrecasca
de entrecáscara
de entrecasco
de martillo
de mesa
de pase
de puga á casca 
de puga ó tronco 
de taxo
de tona
de viña
entrecasca
entrecasco
inxertía inglesa
mesa
na casca
no árbol
ó medio
ó tronco
209bVI495
Enxerto (variedades)
á llema
á xema
aproximación
con puga
de acodo
de aproximación
de borbulla
de boto
de botón
de burbolla
de burbulla
de ema
de empalme
de empate
de folla
de iema
de langüeta
de llema
de ogho
de ollo
de púa
de puga
de puia
de pulla
de tixeira
de tope
de varruga
de xema
empalme
estilete
iema
ollo
oxal
poñer unha puga
puga
xema
209aVI493
[Terreo] sombrizo, avesío
á sombra
abafada
abrigado
asombrado
avecío
avecíu
avecizo
avesedo
aveseiro
aveseño
aveseo
avesío
avesíu
avisedo
aviseiro
avisengo
aviseu
avisíu
axieiro
de moita sombra
emboscado
lovadío
non soleado
nortizo
ombría
pouco soleado
siadeiro
sombreado
sombrío
sombriza
sombrizo
umbrío
umbrioso
vecizo
veseiro
veseu
vesío
vesisto
xabreiro
xearento
20VI77
Auga
ágoa
agua
auga
augua
31VI99
Pradairo (Acer pseudoplatanus L.)
álamo
alce
apradairo
arce
padrairo
padreiro
pedrairo
pladairo
plátano silvestre
prada
pradaira
pradairo
prádeo
pradia
pradio
tilo
204VI483
Olmo, umeiro (Olmus minor Miller)
álamo
choplo
chopo
chopro
güelmo
lameira
negrillo
olma
olmeiro
olmo
200VI475
Álamo que treme (Populus tremula L.)
álamo
álamo chorón
álamo temblón
chopa
chopo americano
chopo canariense
199VI473
Álamo, lamagueiro (Populus nigra L.)
álamo
álemo
bido
choplo
chopo
chopo blanco
chopo do país
lagameiro
lagomeiro
lagumeiro
lamagueiro
lameira
lamigueiro
limigueiro
olmo
salgueira brava
salgueiro rubio
198VI471
Árbores
álbares
álbaro
álberes
álbores
albres
albro
árberos
arboles 
árboles
árbores
árboros
arbos
arbres
garamallos
178VI425
Fariñento, farnelo (Chenopodium album L.)
árnica
beldro
borraxe
esbeldro
farelento
fareñudo
fariento
farimiento
farinento
farinón
fariñeiro
fariñenta
fariñento
fariñón
fariñoto
fariñudo
farmelo
farmento
farnelo
farnento
fermento
fernento
formento
fornelo
fornento
foulón
herba de algodón
manto blanco
merdento
saíncho
té do país
xaramago
zaíncho
118VI303

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883