GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Textos

Year = 1612 and Year = 1612 (reset)

AutorTítuloAnoFile ID
Gómez Tonel, Juan Turbas corran as ágoas, poña luto 1612 GOND005
Vázquez de Neira, Pedro Morte cruel, esa tredora maña 1612 GOND006

2 resultados - click on a value to reduce selection - click on a column to sort - search