GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Textos

Year = 1594 and Author = Anónimo (reset)

AutorTítuloAnoFile ID
Anónimo Canción en loor de don Diego das Mariñas Parragués 1594 GOND053_A
Anónimo Canción en loor de don Diego das Mariñas Parragués 1594 GOND053_B
Anónimo Entremés dos pastores 1594 GOND063

3 resultados - click on a value to reduce selection - click on a column to sort - search